Suomen Solubiologit ry

Yhdistys edistää solubiologian tutkimusta, koulutusta, tiedotusta ja työpaikkojen perustamista solubiologeille harjoittaen koulutus- ja tiedotustoimintaa.

Liity jäseneksi

Ajankohtaista

Tutkijatohtori (solu- ja molekyylibiologia) – Biolääketieteen yksikkö (Kuopio), Itä-Suomen yliopisto

14.8.2018 | Ajankohtaista
Tutkijatohtori (solu- ja molekyylibiologia)
Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 500 henkilöä. Toimimme kahdella kampuksella Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.

Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, ravitsemusterapeutteja, farmaseutteja ja proviisoreja sekä muita keskeisiä asiantuntijoita terveydenhuollon eri aloille.  Tiedekunta on hyvin tutkimusintensiivinen. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 2 500 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on 680. http://www.uef.fi/fi/ttdk

Haettavana on

Tutkijatohtorin (solu- ja molekyylibiologia) tehtävä, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö, Kuopion kampus

Etsimme motivoitunutta molekyylibiologian alan tutkijatohtoria dosentti Leena Latosen johtamaan uuteen tutkimusryhmään. Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta, jossa selvitetään androgeenireseptoriin liittyvien RNA:ta sitovien proteiinien tehtäviä epiteelisoluissa. Olemme kiinnostuneita eturauhassyövässä muuntuneiden molekyylien normaaleista tehtävistä solujen stressisäätelyssä. Tutkimuksessa käytämme moderneja solu- ja molekyylibiologian menetelmiä solukuvantamisesta uuden sukupolven sekvensointitekniikoihin. Tässä tutkimuksessa keskitytään proteiinien ja RNA-molekyylien interaktioihin sekä näiden vaikutuksiin solutasolla.

Tutkijatohtorin palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin tutkinnon suorittanut. Tutkijatohtorin tehtävään otetaan aina määräajaksi (johtosääntö 31 §).

Tutkijatohtorilta edellytetään tohtorin tutkinto, joka on suoritettu enintään 5 vuotta ennen tutkijatohtorin tehtävän vastaanottamista. Aikaraja tarkoittaa tässä yhteydessä nettoaikaa, johon ei lasketa esim. äitiys- tai vanhempainlomaa tai asevelvollisuuden suorittamista.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa (esim. molekyylibiologian, solubiologian tai vastaavalta alalta), laadukasta julkaisutuotantoa, sujuvaa englannin kielen osaamista (suullinen ja kirjallinen) ja kykyä sekä itsenäiseen ongelmanratkaisuun että ryhmässä työskentelyyn. Aiempi kokemus RNA-biologiasta, nisäkässoluviljelmistä ja/tai solukuvantamisesta katsotaan eduksi.

Tehtävä antaa myös mahdollisuuksia, yhdessä ryhmänjohtajan kanssa, mm. tohtori- ja maisteriopiskelijoiden ohjaamiseen, tieteelliseen kirjoittamiseen, rahoitushakemusten laatimiseen ja yhteistyöprojekteihin osallistumiseen. Tehtävään sisältyy myös opetustehtäviä sopivaksi katsotuista aiheista. Tutkijatohtorin tehtävässä opetus-ja tutkimuskieli voi olla englanti.

Tehtävä täytetään määräajalle 1.11.2018-31.10.2020 tai sopimuksen mukaan.  Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen tutkimus- ja opetustehtävä.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 5 (2 893,95 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja: yliopistotutkija, dosentti Leena Latonen, 050 346 5553, leena.latonen@uef.fi 

ja hakumenettelyn osalta henkilöstösihteeri Eleonora Tikkanen, +358 29 4454278, eleonora.tikkanen@uef.fi

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
ansioluettelo
– julkaisuluettelo
– kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista
– motivaatiokirje
– mahdollisten suosittelijoiden nimet ja yhteystiedot

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.9.2018 sähköisellä hakulomakkeella.

http://www.uef.fi/fi/uef/avoimet-tyopaikat

 

Open position for Geneticists at the Clinical Interpretation Team – Helsinki, Blueprint Genetics

27.6.2018 | Ajankohtaista
Introduction
Blueprint Genetics is on a mission to bring world-class genetic knowledge to mainstream healthcare. To meet the challenges imposed by our rapid growth, we are looking for new Geneticists to join our Clinical Interpretation Team. We are a team of experienced professionals with diverse backgrounds who share the passion for helping patients and families suffering from inherited disorders. Our constantly evolving diagnostic portfolio currently includes over 200 tests that cover a wide variety of clinical specialties and diagnostic approaches, including Whole Exome Sequencing. We work with hundreds of clinics around the globe and the quality of our interpretation has been praised by many of the world’s best medical centers. If you have the ambition to be among the pioneers of the molecular era of medicine, you might be the person we are looking for.

Job description
The position involves interpretation and reporting of findings from our clinical molecular genetic tests, including panel-based tests, targeted family member tests and others. Our Geneticists also participate in the development and validation of products and applications in a project team environment. Those interested get to collaborate with our Software Engineers and Data Scientists with the development of our proprietary software tools that enable us to interpret identified variants efficiently by utilizing artificial intelligence and machine learning.

Qualifications
Education:
 • Clinical Laboratory Geneticist degree; or
 • Board certification in Clinical Molecular Genetics / Laboratory Genetics and Genomics; or
 • Ph.D. in Genetics.
Experience and skills:
 • Experience in interpreting and reporting genetic test results in a clinical setting utilizing NGS, Sanger sequencing and other methods is an asset, but similar research experience is valued as well.
 • Knowledge of current genomic information and variant databases is essential.
 • Experience in working under certified and accredited quality management systems is an asset.
 • Fluent skills in oral and written English are a necessity.
Personal attributes:
 • Great attention to detail
 • Critical thinking when reviewing scientific literature
 • Effective planning and organization skills
 • Excellent follow-through abilities
 • Fitting the immediate, low-hierarchy and positive Blueprint culture

What we offer
At Blueprint Genetics, you get to be a valued part of our global and multidisciplinary team of people who want to make a difference. You will be working daily to bring your expertise from base pairs to bedside for improved patient outcomes.  We offer you a rapidly evolving working environment where you can learn and grow together with a unique company and great colleagues. You get to use everything you have learned in an environment that is unlike anything you have experienced before.

More information and application at https://careers.blueprintgenetics.com/jobs/107185-geneticists 
Apply at the latest by 2nd of July.
Inquiries about the position can be sent to Clinical Interpretation Team Leader Dr. Eveliina Salminen at eveliina.salminen[at]blueprintgenetics.com

Solubiologi-lehti

16.6.2018

Solubiologi 1/2018

Pääkirjoitus, 28.05.2018

Suomen kesä on alkanut erittäin lämpimästi ja kesän tuloon liittyy tietysti myös vuoden ensimmäinen Solubiologi. Tämän vuotisen kevään numeron aloittaa Marjaana Parikainen, joka avartaa meille kollageeni I:stä sitovan α2β1-integriinin roolia eturauhassyövässä, ja tämän vaikutusta geeniekspressioon ja invaasioon. Seuraavaksi Teemu Syrjälä kertoo meille brominoituneista palonestoaineista ja niiden vaikutuksista syöttösoluihin. Tämänkertaisen tietopaketin päättää Moona Huttusen ulkomaankirjeenvaihtotervehdys, jossa käydään läpi hänen jo kolme vuotta kestäneitä seikkailuitaan Lontoossa University Collegessa, Englannissa.

Tänä kesänä saimme mahdollisuuden lähteä laboratorioryhmän kanssa joukolla Suomea pakoon vierailulle TuE:hen (Technische Universiteit Eindhoven) Eindhoveniin, Hollantiin, jossa tapasimme ryhmänjohtajamme Cecilia Sahlgrenin toisen ryhmän tiimiläisiä. Ahkerana professorina Cecilia pyörittää siis kahta kokonaisuutta, ja olihan se mielenkiintoista päästä tutustumaan teknillisen yliopiston työtapoihin ja tekniikkoihin. Tämä alunperin 1956 perustettu yliopisto kouluttaa pääasiassa insinöörejä teknologian alalla, mutta solu- ja kudostekniikan ja mikrofabrikoinnin laboratoriot yhdistävät solubiologiaa ja biotekniikkaa. Yhteistyö insinöörien ja solubiologien välillä on tärkeässä asemassa TuE:ssa, kun kehitetään esimerkiksi keinotekoisia sydänläppiä tai mikrosiruja, joilla halutaan simuloida erilaisia olosuhteita, joihin solut voivat joutua. Lopullisena päämääränä on kehittää niin sanottuja organ-on-a-chip –menetelmiä, joilla voitaisiin simuloida kokonaisia elimiä pienoismallissa.

Tämä jäänee omalta osaltani päätoimittajuuteni viimeiseksi Solubiologi-lehdeksi, koska syksyllä puikkoihin tarttuu J.J. Hyvää kesän jatkoa kaikille toivottaa SEb ja koko Solubiologin väki.

– Sebastian Landor

”I am the easy-going doctor who does not need to salute properly. You will find that I am always removing my gloves. The reason for my lab coat being a slightly different color to yours is never explained.”

 

1. Artikkeli. Kollageenireseptori α2-integriini säätelee eturauhassyöpäsolujen geeniekspressiota ja invaasiota, Marjaana Parikainen (FM)

Erikoistyössä tutkittiin α2-integriinin vaikutusta eturauhassyöpäsolujen geeniekspressioon sekä solujen migraatioon ja invaasioon neljällä α2-integriiniä erilaisesti ilmentävällä DU145-solutyypillä. α2-integriinin havaittiin säätelevän tiettyjen geenien ilmentymistä sekä RNA- että proteiinitasolla mutta se ei vaikuttanut säätelemiensä proteiinien lokalisaatioon solussa. Lisäksi havaittiin, että α2β1-kollageeni I -vuorovaikutus lisäsi solutyyppien välisiä RNA-tason ilmentymiseroja suurimmalla osalla tutkituista 12 geenistä, minkä perusteella α2-integriinin aktivoituminen ja signalointi ligandivuorovaikutuksessa säätelee näiden geenien ilmentymistä. α2-integriiniä ilmentävät solut invasoivat enemmän Matrigeeliin ja kollageeni I:een kuin α2-integriiniä ilmentämättömät solut. Tulosten perusteella α2β1-integriiniin kohdentuvaa syöpähoitoa voitaisiin mahdollisesti hyödyntää eturauhassyövän luumetastaasien estämiseen.

 

2. Artikkeli. The effects of some common brominated flame retardants (bfrs) on cell degranulation and cell viability in a mast cell line, Teemu Syrjälä (Biomedical Laboratory Scientist, Bachelor of Health Care; EQF6)

The aim of this study was to investigate the effects of two commonly used brominated flame retardants, tetrabromobisphenol A (TBBPA) and hexabromocyclododecane (HBCD), on degranulation and viability of a mast cell line RBL-2H3. Assays measuring and monitoring cell viability and the release of inflammatory proteins via degranulation were developed. The results showed that both TBBPA and HBCD cause substantial cell death over a long-term exposure in vitro. Both compounds caused some degranulation of the cells, although the results from HBCD turned out to be quite modest compared to those gotten from TBBPA. TBBPA greatly induced cell death by apoptosis while only a very small degree of necrotic cell death was observed. While the degree of necrosis caused by HBCD remains unknown, it was shown to also induce apoptotic cell death at least to some extent. The study concludes that TBBPA, based on the results, does seem to be a mast cell sensitizing agent. HBCD has great potential to have similar effects, although this requires further research.

 

3. Artikkeli. Ulkomaankirjeenvaihtaja, London University College (UCL) Englanti, Moona Huttunen (FT)