Ajankohtaista

Erikoistutkija – Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki

19.9.2020

https://haku.valtiolle.fi/Public/Login/Applicant.aspx?ReturnUrl=%252fApplicant%252fApply.aspx%253fguidAssignment%253d44d256e6-68f5-488c-95ef-9ed7aab43730%2526frameablegui%253d

Työnantaja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Vahvuuksiamme ovat merkityksellinen työ, osaava ja intohimoisesti työhönsä suhtautuva henkilöstö ja loistavat tietovarannot. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen. THL:ssä työskentelee noin 1200 asiantuntijaa ja tutkijaa.

Perustiedot

Tehtävän kesto
Määräaikainen

Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Alkamisaika
1.10.2020
Aloitusajankohdasta voidaan sopia.

Tehtävä päättyy
30.3.2023

Määräaikaisuuden syy
Määräaikainen tutkimushanke

Työaikamuoto
Virastotyöaika

Työpaikkojen lukumäärä
1

Lisätietoja tehtävästä
Pamela Österlund
Tutkimuspäällikkö
029 524 8351
etunimi.sukunimi@thl.fi

Sijainti
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Mannerheimintie 166
00300
Helsinki

Viran/tehtävän kuvaus

Turun yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) hakevat

erikoistutkijaa

määräaikaiseen työsopimussuhteiseen tehtävään ajalle 1.10.2020 – 30.3.2023.
Aloitusajankohdasta voidaan sopia.

Työsopimus solmitaan Turun yliopiston kanssa, mutta tehtävässä työskennellään THL:n Asiantuntijamikrobiologian yksikössä Helsingissä tutkimusyhteistyöhankkeessa. Tehtävässä työskennellään kansallisessa erityisturvatason mikrobiologian asiantuntijalaboratoriossa. https://thl.fi/fi/thl/organisaatio/osastot-ja-yksikot/terveysturvallisuus/asiantuntijamikrobiologia

Tutkimushankkeessa tutkitaan elimistön immuunisuojan aktivoitumista uusissa ja harvinaisissa virustaudeissa. Virusinfektiomalleina toimivat ensisijaisesti koronavirus SARS-CoV-2 ja influenssavirukset (kausi-influenssa- ja lintuinfluenssavirukset) sekä flavivirukset (Zika-, WestNile- ja TBE-virukset) ihmisen primaarisissa immuunisoluissa sekä erilaisissa stabiileissa solulinjoissa. Tämän lisäksi töissä käytetään virusten geeniklooneja, joiden avulla tutkitaan niiden mahdollisia vaikutuksia luontaisen immuniteetin estossa ja näiden molekulaarisia mekanismeja. Projektissa tutkitaan virus-soluinteraktioita ja solun sisäisten signaalireittien aktivoitumista ja käytetään moderneja molekyylibiologian metodeja, solukuvantamismenetelmiä ja proteomiikkaa. Tutkimusryhmän työ liittyy myös rokotetutkimuksiin ja diagnostiseen kehitystyöhön uusien tai harvinaisten, vakavien virustautien osalta. https://thl.fi/en/web/thlfi-en/research-and-expertwork/projects-and-programmes/immune-responses-to-emerging-viruses

Hakijalta odotamme

Tehtävään valittavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön. Hakijalta odotetaan vahvaa osaamista virologiaan, immunologiaan ja/tai solu- ja molekyylibiologiaan. Tutkimuksessa työskennellään bioturvatason 3 (BSL-3) laboratoriossa ja hakijan aiempi koulutus ja kokemus BSL-3-laboratoriotyöstä katsotaan eduksi. Tehtävään valittavan odotetaan osallistuvan opiskelijoiden ja muun henkilökunnan laboratoriotyön ohjaukseen.

Tehtävän suorittamiseen vaaditaan erillinen terveystarkastus soveltuvuudesta erityisturvatason laboratoriotyöhön. Lisäksi tehtävään valittavasta henkilöstä tehdään tämän suostumuksella myös turvallisuusselvitys (Laki turvallisuusselvityksistä 726/2014). Turvallisuusselvitys tehdään Suomen kansalaisista ja Suomessa asuvista EU/ETA-kansalaisista, joilla ei ole Suomen kansalaisuutta. Muilta ulkomaalaisilta vaaditaan kansainvälinen turvallisuusselvitys (PSC) kansallisen turvallisuusviranomaisen (NSA) kautta.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Erikoistutkijan tehtävässä tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tason 5 mukaisesti, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 2935,55 euroa kuukaudessa, ja lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. Alkuvaiheessa palkkaus asettuu arviolta 3100-3500€ välille.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Lisätiedot tehtävän sisällöstä myös Professori Ilkka Julkunen, puh. +358 50 449 9721, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@utu.fi

Hae paikkaa

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
PL 30
00271
Helsinki Hae työpaikkaa