Ajankohtaista

Postdoctoral Researcher/Project Researcher, Molecular biology

13.4.2021 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=16&id=000011019&lang=fi

The University of Eastern Finland is inviting applications for a Postdoctoral Researcher/Project Researcher, Molecular biology position, School of Medicine, Institute of Biomedicine, Kuopio Campus. Please find more information below and submit your application no later than 3rd of May 2021.  

Role and Salary

We are seeking for a Postdoctoral Researcher/Project Researcher to join the Academy of Finland funded project studying ‘SUMOylation-regulated chromatin protein networks in transcription factor-directed cellular differentiation’ led by Professor Jorma Palvimo.

The project investigates how SUMOylation, an intriguing nuclear post-translational modification, regulates networks of chromatin proteins during transcription factor-directed cellular differentiation and reprogramming. The project utilizes genome- and proteome-wide approaches with cell models. The project also investigates the chromatin SUMOylation in the context of glucocorticoid resistance in leukemia cells. 

More information of the PI and research is available on the web pages https://uefconnect.uef.fi/en/person/jorma.palvimo/

https://uefconnect.uef.fi/en/group/steroid-receptors-and-sumo-modifications-in-the-regulation-of-gene-networks-and-cellular-plasticity/

More information of the Institute of Biomedicine is available https://www.uef.fi/en/unit/institute-of-biomedicine

The position will be filled for a three-year term starting from 1 June 2021, or later by agreement. The position will be filled for a fixed term due to it pertaining to a specific project. Job is a full-time position.

A probationary period is applied to all new members of the staff.

The salary of the position is determined in accordance with the salary system of the Finnish universities. The salary comprises two components: a job requirement component and a personal performance component. In this position, the job requirement component is 3000,49 euros/month, based on level 5 of the job requirement chart for teaching and research staff. The personal performance component can be a minimum of 6 % and a maximum of 50 % of the above-mentioned sum. The estimated salary in the beginning of the employment will be 3 300,50 – 3 660,56 €. 

Our requirements and expectations

 • PhD degree in Molecular Biology or related discipline
 • firm training in molecular biology or biochemistry
 • experience in chromatin biology and genome-wide or proteome-wide approaches

The person to be appointed to the Postdoctoral Researcher Position is required to hold a doctoral degree, which may not have been completed more than five years ago at the time of accepting the position. (In this context, the 5 years refer to a net period of time, which does not include maternity leaves, parental leaves, or military service, etc.). If the person to be appointed has received a doctoral degree more than five years ago, the position will be filled as a Project Researcher.

Your benefits  

You will have an access to the University’s staff benefits, including  

 • extensive occupational health care 
 • staff discount on lunch in our campus restaurants, as well as on a range of other services  
 • affordable sports services.   

Please read more in the Work at UEF section on our website.  

You will have an opportunity to work in an interesting role as part of our international, creative, participatory and inclusive academic community.  

Enjoy your life in Finland! Known for its cleanliness, welfare know-how, modern technology and superb education system, Finland is an exotic and safe country to work in. Please visit the Life in Finland section on our website to learn more.  

How to apply?  

Submit your application by using our electronic application form no later than May 3, 2021 (by 24.00 hours Finnish time).  

Please note that you must include the following appendices in your application:  The electronic application should contain the following appendices:
– a résumé or CV (http://www.tenk.fi/en/template-researchers-curriculum-vitae)
– a list of publications (http://www.aka.fi/en/funding/how-to-apply/appendices-required/guidelines-for-list-of-publications/)
– motivation letter
– copies of the applicant’s academic degree certificates/ diplomas, and copies of certificates / diplomas relating to the applicant’s language proficiency, if not indicated in the academic degree certificates/diplomas
– scientific merits and research work

Questions?  

For further information on the position, please contact Professor Jorma Palvimo, +358 29 445 4250, jorma.palvimo@uef.fi  

For further information on the application procedure, please contact HR Secretary Minna Leskinen, +358 29 445 4278, minna.k.leskinen@uef.fi. 

Yliopistonlehtori, biolääketiede

13.4.2021 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=16&id=000011016&lang=fi

Haemme lääketieteen laitokselle yliopistonlehtoria, jolla on vankka osaaminen ja kokemus ihmisen biologian opetuksesta. Työ sijoittuu Kuopion kampukselle ja alkaa 01.08.2021. Lue lisää alta, ja hae viimeistään 03.05.2021.  

Tehtävä ja palkkaus 

Biolääketieteen yliopistonlehtorin tehtävässä työskentelet lääketieteen laitokseen kuuluvassa biolääketieteen yksikössä, Kuopion kampuksella. Laitos kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan. Lisätietoja yksikön toiminnasta löydät verkkosivuiltamme https://www.uef.fi/fi/yksikko/biolaaketieteen-yksikko

Yliopistonlehtorin (biolääketiede) tehtäviin kuuluu:

 • ihmisen biologian opintokokonaisuuden kehittäminen yhteistyössä eri oppialojen professoreiden kanssa
 • ihmisen biologian elinjärjestelmäpohjaisten opintojaksokohtainen suunnittelu, oppimisympäristön kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä opettajayhteisön kanssa
 • hammaslääketieteen ja lääketieteen prekliinisen vaiheen Dissektiot- sekä Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta-opintojakson johtaminen ja jaksojen luento-, harjoitustyö- sekä ryhmäopetus kampuksella ja verkkoympäristössä
 • muiden ihmisen biologian elinjärjestelmäpohjaisten opintojaksojen hallinnointi- ja opetustehtävät sekä avoimen yliopiston ihmisen biologian opintotarjontaan liittyvät opetustehtävät
 • tutkinto-opiskelijoiden prekliinisen vaiheen opinto-ohjaus
 • opinnäytetöiden ohjaaminen ja tarkastaminen
 • tieteellinen tutkimustyö, joka on integroitavissa biolääketieteen yksikössä tehtävään tutkimustyöhön ja tutkimusympäristöön
 • hallinnolliset tehtävät yksikkö- ja laitostasolla

Tehtävä täytetään 01.08.2021 alkaen toistaiseksi. Uuden työntekijän tullessa tehtävään käytetään koeaikaa.

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan linjauksen mukaisesti viideksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi terveystieteiden tiedekunnan opetustehtäviin valittavien tulee antaa opetusnäyte jos he eivät ole sitä aiemmin antaneet tai eivät ole suorittaneet pedagogisia opintoja vähintään 5 op.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta palkanosasta. Tässä tehtävässä tehtäväkohtainen palkanosa on vaativuustasoluokittelussa tasoilla 6-7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6 – 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Vaativuustasosta ja henkilökohtaisesta palkanosasta riippuen palkka työsuhteen alkaessa on noin 3 848,87 – 4 921,23 €/kk.  

Mitä edellytämme ja toivomme sinulta? 

Edellytämme sinulta 

 • soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja hyvää opetustaitoa
 • vankkaa kokemusta ja näyttöä ihmisen biologian yliopisto-opetuksesta sekä itsenäisestä opetuksen kehittämisestä
 • osaamista dissektio-opetuksen toteuttamisessa
 • näyttöjä itsenäisestä roolista tutkimushankkeissa
 • hyviä tiimityötaitoja

Katsomme eduksi 

 • pedagogisen koulutuksen
 • dosentin arvon
 • tutkimusansiot
 • hakijan oman näkemyksen tutkimustyön tekemisestä ja suuntaamisesta yliopistonlehtorin työtehtävässä

Tarjoamme sinulle 

 • monipuolisen ja mielenkiintoisen työtehtävän osana kansainvälistä, luovaa, osallistuvaa ja osallistavaa yliopistoyhteisöä 
 • mahdollisuuden joustavaan monipaikkatyöhön 
 • Itä-Suomen yliopiston henkilöstöedut, joihin kuuluvat muun muassa kattava työterveyshuolto, laaja henkilöstökoulutustarjonta, edulliset kampusravintolalounaat ja Sykettä-liikuntapalvelut  

Hae näin 

Jätä hakemus viimeistään 03.05.2021 sähköisellä hakulomakkeella. 

Huomioi, että hakemukseen tulee liittää mukaan 

Kysymyksiä? 

Lisätietoja tehtävästä antavat biolääketieteen yksikön johtaja Anitta Mahonen, p. +358 29 445 4243, anitta.mahonen@uef.fi ja yksikön varajohtaja Jyrki Ågrenjyrki.agren@uef.fi, p. +358 29 445 4272

Yliopisto-opettaja, Biolääketiede

13.4.2021 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=16&id=000011015&lang=fi

Haemme lääketieteen laitokselle yliopisto-opettajaa, joka on kiinnostunut ihmisen biologian opetuksesta ja osallistumaan laitoksella tehtävään tutkimustyöhön. Työ sijoittuu Kuopion kampukselle ja alkaa 01.07.2021. Lue lisää alta, ja hae viimeistään 03.05.2021.

Tehtävä ja palkkaus 

Biolääketieteen yliopisto-opettajan tehtävässä työskentelet lääketieteen laitokseen kuuluvassa biolääketieteen yksikössä, Kuopion kampuksella. Laitos kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan. Lisätietoja yksikön toiminnasta löydät verkkosivuiltamme https://www.uef.fi/fi/yksikko/biolaaketieteen-yksikko

Yliopisto-opettajan (biolääketiede) tehtäviin kuuluu

 • ihmisen biologian elinjärjestelmäpohjaisten opintojaksojen suunnittelu, oppimisympäristön kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä opettajayhteisön kanssa
 • ihmisen biologian opintojaksojen luento-, harjoitustyö- ja ryhmäopetus kampuksella ja verkkoympäristössä
 • avoimen yliopiston ihmisen biologian opintotarjonnan opetus
 • tutkinto-opiskelijoiden opinto-ohjaus
 • opinnäytetöiden ohjaaminen ja tarkastaminen
 • tutkimustyö biolääketieteen yksikössä
 • hallinnolliset tehtävät yksikkö- ja laitostasolla

Tehtävä täytetään määräajalle 01.07.2021 – 30.06.2025. Määräaikaisuuden perusteena on 2021 toteutuva määräaikainen koulutuslaajennus ja avoimen yliopisto-opetuksen integraatio tutkinto-opetukseen. Uuden työntekijän tullessa tehtävään käytetään koeaikaa. 

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta palkanosasta. Tässä tehtävässä tehtäväkohtainen palkanosa on vaativuustasoluokittelussa tasoilla 4-5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6 – 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Vaativuustasosta ja henkilökohtaisesta palkanosasta riippuen palkka työsuhteen alkaessa on noin 2 850,40 – 3 660,60 €/kk.  

Mitä edellytämme ja toivomme sinulta? 

Edellytämme sinulta 

 • soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää opetustaitoa
 • kokemusta ihmisen biologian opetuksesta
 • kykyä ja innostusta tutkimustyön tekemiseen
 • hyviä tiimityötaitoja

Katsomme eduksi 

 • pedagogisen koulutuksen
 • tutkimusansiot
 • hakijan oman näkemyksen osallistumisestaan biolääketieteen yksikössä tehtävään tutkimustyöhön

Tarjoamme sinulle 

 • mielenkiintoisen ja monipuolisen työtehtävän osana kansainvälistä, luovaa, osallistuvaa ja osallistavaa yliopistoyhteisöä, 
 • mahdollisuuden joustavaan monipaikkatyöhön sekä
 • Itä-Suomen yliopiston henkilöstöedut, joihin kuuluvat muun muassa kattava työterveyshuolto, laaja henkilöstökoulutustarjonta, edulliset kampusravintolalounaat ja Sykettä-liikuntapalvelut  

Hae näin 

Jätä hakemus viimeistään 03.05.2021 sähköisellä hakulomakkeella. 

Huomioi, että hakemukseen tulee liittää mukaan: 

Kysymyksiä? 

Lisätietoja tehtävästä antavat biolääketieteen yksikön johtaja Anitta Mahonen, p. +358 29 4454243, anitta.mahonen@uef.fi ja yksikön varajohtaja Jyrki Ågrenjyrki.agren@uef.fi, p.+358 29 4454272

Lisätietoja hakemisesta ja hakuprosessista antaa henkilöstösihteeri Minna Leskinen, minna.k.leskinen@uef.fi; +358 29 4454278

Product Manager, Lab Water Systems

13.4.2021 | Avoimet työpaikat

https://www.linkedin.com/jobs/view/product-manager-lab-water-systems-at-sartorius-2476256975/?originalSubdomain=fi

At Sartorius, we empower scientists and engineers to simplify and accelerate progress in life science and bioprocessing, enabling the development of new and better therapies and more affordable medicine. As pioneers, we are a magnet and a dynamic platform for the leading experts in our field. We bring creative minds together for a common goal: technological breakthroughs that lead to better health for more people.

Over 10,000 employees give their best at Sartorius to take our products and services to market. We are motivated by excellence, work across international teams and take responsibility – while advancing knowledge, all with an agile and flexible approach. We use not only our minds but also put great heart into all we do.

Sartorius is a dynamic organization suited to people who want to showcase skills, be recognized for expertise, while thriving in a vibrant and innovative environment. Want to join us?


Product Manager, Lab Water Systems

We are now looking for a Product Manager, who is well acquainted with laboratory instruments and consumables to manage the portfolio of Lab Water systems. We offer you a full-time, 1-year fixed-term position in an international and growing laboratory technology business. The position has good opportunity to continue as permanent position after one year.

In order to be our ideal candidate, you have a suitable educational background (Master’s Degree for example in Life Sciences) and at least three years of relevant work experience in similar positions, preferably in an international business environment. You have the ability to manage tasks independently with high-quality results, an analytical mind-set and are ready to learn and adopt new things. Experience in sales and marketing will be considered additional assets.

What you can look forward to accomplishing:

 • Manage your product line through the entire product life cycle
 • Manage the development of market insights for lab water systems
 • Convert the customer insights into innovations and tangible product URS of new products
 • Provide technical product support
 • Take part in international product launches and marketing planning
 • Manage the financial and market performance of products
 • Lead projects requiring coordination with other functions, customers, third parties
 • Work with and train sales resources and customers


Skills and experience that you need to bring to our company:

 • Master’s degree in related field (for example in life sciences)
 • Minimum 3 years of experience in global marketing, product management and/or sales from a relevant field
 • Willingness to learn and understand production and product development of the products
 • Experience of product owner role in product development projects is an advantage
 • Laboratory instrument/ consumables know-how, preferably in lab water systems
 • Proactive, strong influencer and entrepreneurial thinker
 • Strong interpersonal skills and analytical mind-set
 • Ability to multitask and deliver quality results within challenging timelines
 • Excellent team player and ability to work in remote location teams
 • Willingness to travel when situation normalized
 • Fluency in English, both written and oral. Finnish/German skills considered to be an advantage

Why Work for Sartorius?

 • Our world-leading laboratory products enable scientists to develop innovative medications to combat serious illnesses. Be a part of this!
 • International collaboration: Sartorius is present in 110 countries and employs people from 80 nations
 • Agile working and an open culture are givens at Sartorius
 • Great possibilities for career development
 • Stable working environment as a part of highly sustainable company
 • The wellbeing of our employees is very important for us. Therefore, we offer flexible work environment, extensive occupational healthcare services, opportunities for learning and development and supported lunch and wellbeing services
 • To make Sartorius a great place to work we support our company values: Sustainability, Openness and Enjoyment. At Sartorius work and fun go together!

Does the position offered match your skill set? If yes, we look forward to receiving your job application in English (incl. your CV, salary request and the earliest date when you can start working). The position will be filled as soon as a suitable candidate is found.

If you have further questions, please contact Emilia Varhimo, Head of Product Management, on 21st of April at 11-12 or 23rd of April at 9-10 (phone 040 738 4579).
Find out more about us: www.sartorius.com

Laboratoriotyönjohtaja

8.4.2021 | Avoimet työpaikat

https://fimlab.rekrysivu.fi/MepRekry/Application/Index/489/

Haemme Lahden24/7 diagnostiikkapalveluiden tuotantoon laboratoriotyönjohtajaa määräaikaiseen sijaisuuteen kesäkuusta 2021 alkaen noin vuoden ajaksi. Laboratoriotyönjohtaja toimii esimiehenä noin 50 laboratoriohoitajalle, joiden työtehtävät jakautuvat hematologian ja kemian analytiikkaan, mikrobiologiaan sekä vierianalytiikkaan.

Oletko sinä se etsimämme henkilö, jolla on paloa esimiestyöhön ja toiminnan kehittämiseen? Sinulla on hyvä kokonaisuuksien hallinta, organisointikyky ja omatoiminen ote. Tehtävässä menestyminen edellyttää alan soveltuvan koulutuksen ohella hyviä sosiaalisia taitoja, kykyä johtaa omaa työtään, joustavuutta, paineensietokykyä ja hyviä IT-taitoja. Arvostamme kokemusta esimies- ja/tai kolmivuorotyöstä. Hallinnon koulutus on myös arvokas lisäansio.

Laboratoriotyönjohtaja toimii osana Fimlabin esimiestiimiä. Esimiehet ovat kärjessä kehittämässä koko Fimlabin toimintaa. Esimiehille tarjotaan laajat koulutus- ja kehittymismahdollisuudet. Laboratoriotyönjohtaja raportoi erikoisalajohtajalle.

Lisätietoja tehtävistä antaa erikoisalajohtaja Auni Collings, auni.collings@fimlab.fi tai puh. 050 5054922.

Mikäli kiinnostuit tehtävästä, täytä hakulomake 25.4.2021 mennessä osoitteessa www.fimlab.fi/rekry. Liitäthän mukaan vapaamuotoisen hakemuksesi sekä CV:n.

Määräaikainen projektitutkijan tehtävä Funktionaalisen Genomiikan Keskuksessa

8.4.2021 | Avoimet työpaikat

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Suomen Funktionaalisen Genomiikan Keskus on ydinpalveluyksikkö, joka kuuluu kansalliseen Biokeskus Suomi infrastruktuuriverkostoon. Tuemme korkeatasoista tutkimusta tarjoamalla avoimen pääsyn viimeisimpiin alan huippua edustaviin teknologioihin ja palveluihin genomiikan alalla. Tällä hetkellä tärkeimmät palvelumme ovat uudensukupolven sekvensointiin perustuvat genomin, transkriptomin ja epigenomin analyysit eri menetelmillä. Palveluidemme käyttäjiä ovat akateemiset yksiköt, valtion tutkimusyksiköt, terveydenhuollon tutkimusyksiköt sekä yritykset. Genomiikan keskus sijaitsee Turun Biotiedekeskuksessa, joka on Turun Yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen erillislaitos. Toimimme läheisessä yhteistyössä useiden kansainvälisten ja kansallisten sidosryhmien kanssa.

Etsimme nyt tiimimme projektitutkijaa tukemaan uusien menetelmien käyttöönottoa tutkimuspalveluita varten sekä koordinoimaan tutkimusprojekteja. Avaintehtäviin kuuluu uusien protokollien kehittäminen ja käyttöönotto, verifiointi tai validointi ja yksikössä toteutettavien tutkimus- ja palveluprojektien tukeminen ja koordinointi, kuten koeasetelman suunnittelu, budjetointi, näytteiden prosessointi, tulosten analysointi ja tulkinta ja raportointi läheisessä yhteistyössä ydinpalveluyksikön henkilöstön ja sidosryhmien kanssa.

Tehtävä vaatii erinomaisia yhteistyötaitoja, kommunikaatiotaitoja englanniksi, vahvaa molekyylibiologian ja genomiikan osaamista, erinomaisia laboratoriotaitoja ja kykyä suurta tarkkuutta vaativaan laboratoriotyöhön. Ydinpalveluyksikkö tarjoaa asiantuntija tukea ja palvelua jatkuvasti kehittyvillä alan huippumenetelmillä. Siksi tehtävä vaatii myös joustavaa ja avointa asennetta sekä motivaatiota oppia jatkuvasti uutta ja kykyä sopeutua nopeisiin muutoksiin ja jatkuvasti kehittyvään tutkimusympäristöön. Tehtävä vaatii myös laatujärjestelmä osaamista, johon tarjotaan myös koulutus. Aiempi kokemus laatujärjestelmästä katsotaan hakijalle eduksi.

Hakijalla tulee olla tehtävään sopiva alan koulutus. Tehtävän kesto on yksi vuosi kuuden kuukauden koeajalla. Saattaa myös olla, että tehtävälle on tarvetta jatkossa. Palkka määräytyy Suomen yliopistojen työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävä sijoittuu opetus-ja tutkimushenkilöstön henkilöstöryhmään. Riippuen koulutus- ja kokemustasosta sekä muusta osaamisesta palkka on keskimäärin 2200 – 2500 eur / kk.

Otamme vastaan hakemuksia vastaan vuoden 2021 toukokuun 15. päivään asti tai kunnes paikka on täytetty. Hakemuksen voi jättää Turun yliopiston elektronisen hakuportaalin kautta: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Lisätietoja antaa tarvittaessa: Riikka Lund, riikka.lund@utu.fi, phone +358 41517 1616, https://bioscience.fi/services/functional-genomics/services/

R&D Projektipäällikkö

29.3.2021 | Avoimet työpaikat

https://ats.talentadore.com/apply/RD-Projektip%C3%A4%C3%A4llikk%C3%B6/8rrqa8

Tulet keskeiseen rooliin vastaamaan soluvapaan DNA:n verinäytteiden käsittelyyn liittyvän tuotteen kehitystyöstä. Patentoidun ratkaisumme osa-alueiden prototyypit ovat olemassa ja olemme siirtymässä testauksen kautta kohti tuotannollistamista.  

Käytännössä tehtäviisi tulee kuulumaan ensi vaiheessa tuotteen IPR-portfolion laajentaminen, kehitystyön loppuun vieminen, kaupallisen prototyypin kehitys, markkinaselvitysten teko ja tuotteen saattaminen markkinoille. 

Projektiin osallistuu laboratoriohenkilöstömme ja toimitusjohtajamme, jolle myös raportoit. 

Työsi on ensisijaisesti parin vuoden projekti, mutta tavoitteemme on laajentaa tehtävänkuvaasi taustasi ja kiinnostustesi mukaan analytiikan kehitykseen, uusien tuotekehitysprojektien ohjaamiseen tai liiketoiminnan kehitykseen ja kaupallistamiseen. 

Tarjoamme 

Mahdollisuuden tehdä työtä uusien palveluiden ja tuotteiden parissa sekä osallistua yrityksemme tulevaisuuden kehitykseen. Nestebiopsiaa hyödyntävä diagnostiikka-ala on vahvassa kasvussa ja haluamme olla osana sitä. 

Odotuksemme 

Istut tehtävään ja tiimiimme erinomaisesti, mikäli sinulla on solu- ja molekyylibiologian tai biokemian vahva osaaminen. Toivomme kokemusta erityisesti kehitys- tai tutkimusprojektityöstä yliopistosta/yksityiseltä sektorilta, bioteknologiasta tai lääketieteellisten laitteiden kehityksestä. Englannin ja suomen kielen hyvä hallinta on työssä menestymisen edellytys. 

Toivottavasti kiinnostuit. Lue meistä lisää www.biopsense.com 

Lähetä hakemuksesi palkkatoiveineen viimeistään 22.04 mennessä oheisen linkin kautta.  

Lisätietoa saat soittamalla konsultillemme Lauri Taalikalle / Wilma Consulting Oy 041 3133 180 tai lauri(at)wilmaconsulting.fi.

Postdoctoral Researcher/Project Researcher, Biomedical NMR – A.I. Virtanen Institute, University of Eastern Finland

27.3.2021 | Ajankohtaista

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=16&id=000010912&lang=fi#.YFyPbVLuess.link

The University of Eastern Finland is inviting applications for a Postdoctoral Researcher / Project Researcher (Biomedical NMR) position in Kuopio. The position will be filled for a two-year term from 1 May 2021 (or as agreed). Please find more information below and submit your application no later than April 14, 2021.

Role and salary

As our new Postdoctoral or Project Researcher in Biomedical NMR, you will be working in the A.I. Virtanen Institute at the Faculty of Health Sciences, Kuopio Campus.

The Metabolic MRI group at the University of Eastern Finland is aiming to develop hyperpolarisation-based methods for metabolic magnetic resonance imaging. The applicant will be working in a neuroimaging project, aimed to image stroke and other neurological models at high (3T) and low (0.6T) magnetic fields. The project will improve the understanding of the metabolism of hyperpolarised marker molecules (e.g. pyruvate) during stroke and help establish the experimental basis for further development of hyperpolarized low-field MRI. The researcher will join a group currently including 2 PhD students and the Research Director. In addition to collaborations within Finland, the project involves collaborations with research groups in Denmark and Italy.

The successful candidate will hold a suitable doctoral degree. If you have been awarded your doctoral degree less than five years ago, the post will be one of a Postdoctoral Researcher. If the doctoral degree has been awarded more than five years ago, the post will be one of a Project Researcher. In this context, the 5 years refer to a net period time, which does not include maternity leaves, parental leaves, or military service.

The position will be filled for a two-year term from 1 May 2021 (or as agreed). The position will be filled for a fixed term due to it pertaining to a specific project. A probationary period is applied to all new members of the staff.

The salary of the position is determined in accordance with the salary system of the Finnish universities. The salary comprises two components: a job requirement component and a personal performance component. In this position, the job requirement component is 2,967.84 euros/month, based on level 5 of the job requirement chart for teaching and research staff. The personal performance component can be a minimum of 6 % and a maximum of 50 % of the above-mentioned sum.At the beginning the salary will be 3 267,59 – 3 626,70 e.

Our requirements and expectations

– The successful candidate will hold a suitable doctoral degree.
– Good level of fluency in English (both written and spoken) is essential.
– Previous experience in preclinical work with small animal, especially neurosurgery or similar, or MR research is highly preferred, but not essential.

Your benefits

You will have access to the university’s staff benefits, including
– extensive occupational health care
– staff discount on lunch in our campus restaurants, as well as on a range of other services
– affordable sports services.

You will have an opportunity to work in an interesting role as part of our international, creative, participatory and inclusive academic community.

How to apply?

Submit your application by using our electronic application form no later than 14.4.2021 (by 24.00 hours Finnish time).

Please note that you must include the following appendices in your application:

– CV (http://www.tenk.fi/en/template-researchers-curriculum-vitae)
– list of publications (https://www.aka.fi/en/research-funding/apply-for-funding/how-to-apply-for-funding/az-index-of-application-guidelines2/list-of-publications/)
– motivation letter
– copies of your academic degree certificates / diplomas, and copies of certificates / diplomas relating to your language proficiency, if not indicated in the academic degree certificates/diplomas

Questions?

For further information on the position, please contact Research Director Mikko Kettunen, +358 29 4454067, mikko.kettunen@uef.fi

For further information on the application procedure, please contact Human Resources Secretary Sari Zitting, +358 29 4454125, sari.zitting@uef.fi


University of Eastern Finland and the Faculty of Health Sciences in brief

The University of Eastern Finland is the most multidisciplinary university in Finland. We are home to 15,500 students and 2,700 staff members. Our research is ranked among the best in the world in several fields. We generate research-based knowledge and make it openly accessible for the benefit of all. UEF stands for action with impact that is relevant today and tomorrow. To learn more about our university please visit our website at http://www.uef.fi/en     

The Faculty of Health Sciences operates at the Kuopio Campus of the University of Eastern Finland. The Faculty offers education in medicine, dentistry, nutrition and pharmacy, as well as in some other central fields of the health care sector. The Faculty is research-intensive, and its internationally recognised research activities are closely linked to the strategic research areas of the University. There are approximately 3 100 degree students and about 580 PhD students in the Faculty. The faculty has 795 staff members. http://www.uef.fi/en/ttdk/etusivu

Postdoctoral Research Fellow in molecular cell technology applications with cornea regeneration/ Tutkijatohtori molekulaarisen soluteknologian sovellukset sarveiskalvon kudosteknologiassa – Tampere University/University of Tampere

27.3.2021 | Avoimet työpaikat

https://tuni.rekrytointi.com/paikat/?o=A_A&jid=954

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences create a unique environment for multidisciplinary, inspirational and high-impact research and education. Our universities community has its competitive edges in technology, health and society. www.tuni.fi/en  

Professor Heli Skottman’s eye group develops novel human stem cell-based tools for the corneal and retinal repair through cell transplantation and ophthalmic in vitro tissue models that can be used to model human specific eye disorders. The research group was the first to create parts of human corneas using 3D bioprinting technology and currently group is developing this emerging technology with aim to 3D bioprint full-thickness human corneas for therapeutic applications with fight against cornea blindness.

Job description 

The post-doctoral position will focus on molecular and functional analyses of human stem cell derived corneal cells produced with innovative methods created by the group, in vitro ophthalmic disease modeling with these cells as well as molecular and functional characterization of novel 3D bioprinted corneal structures.

The candidate will gain expertise in working with multidisciplinary and international research area and supervision of younger researchers and students. The research group fully support also with establishment of independent research pathway in future.

Requirements 

We are seeking outstanding candidates who have a track record of internationally significant research in molecular cell biology. In addition, knowledge on human stem cells and eye tissue biology is preferred but not obligatory.

The suitable candidate has:

 • a doctoral degree 
 • an ability to independently conduct internationally significant research in the field with potential for excellence in research
 • strong methodological expertise with molecular cell biology
 • experience in collaborating with international scientific networks
 • communication skills needed to successfully perform the duties and functions of the position
 • proficiency in English

We offer 

We invite you to be a part of our research team as well as an active, internationally renowned research community at Faculty of Medicine and Health Technology. Tampere University and its higher education community offer a unique multidisciplinary environment for research and education. A trial period of six months (6) applies to all our new employees. The duration of this fixed-term position is two years. The aim is to fill the position from the beginning of August, 2021 but this can be negotiated.

Salaries are based on the job demands level and personal performance appraisal according to the Finnish University Salary System. Postdoctoral Researcher is placed on the job demands levels 5-6 (teaching and research staff category). In addition, salary includes a personal performance component. 

Finland offers one of the most advanced and comprehensive social security benefits in the world, including personal and family health care and a variety of family benefits. The Finnish educational system is renowned worldwide. For more information on Finland, please check InfoFinland and This is Finland.

Please read more about working at Tampere University. You can also find more information about us and working and living in Tampere by watching Tampere Higher Education Community – our academic playground

How to apply 

Please submit your application through our online recruitment system (link below). The closing date and time for applications is 10.5.2021 at 23:59 EEST / UTC+3.

Please write your application and all accompanying documents in English and attach them in PDF format. Applications should include the following documents: 

 1. Curriculum Vitae (according to Finnish Advisory Board on Research Integrity guidelines) 
 2. List of publications in international, peer-reviewed and indexed scientific journals  (according to the Academy of Finland guidelines). Please indicate your four most important publications and include hyperlinks to these publications. If the publications indicated are not found by link, please attach them to application as a separate PDF attachment.
 3. Cover letter explaining why you are applying to the position and why you would be particularly suited to it.  
 4. The names, positions and contact details (institutional email addresses) of two professional references who can support your application.

Candidates may be invited to a video interview during the recruitment process. Shortlisted candidates will be invited to an interview. 

For more information about the position, please contact:

professor Heli Skottman, heli.skottman@tuni.fi; +358 50 3969645

*******************************************************************************************************

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat korkeakouluyhteisön, joka uskoo ihmiseen ja tieteeseen. Tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan huippuosaajat muuttavat maailmaa Suomen toiseksi suurimmassa monitieteisessä ja innostavassa tutkimus- ja oppimisympäristössä. www.tuni.fi 

Professori Heli Skottmanin silmätutkimusryhmä kehittää ihmisen kantasoluista uusia kudosteknologisia hoitomuotoja silmän verkkokalvon ja sarveiskalvon sairauksien ja vammojen hoitoon, sekä menetelmiä silmäsairauksien solubiologiseen mallintamiseen. Tutkimusryhmä on saavuttanut kansainvälistä mainetta mm. tutkimuksellaan, jossa he 3D biotulostivat ensimmäisenä maailmassa ihmisen sarveiskalvon uloimpia rakenteita. Parhaillaan tutkimusryhmä edelleen kehittää tätä teknologiaa ja heidän tavoitteenansa on hyödyntää sitä ihmisen sarveiskalvojen kliinisessä tuotannossa tulevaisuudessa. 

Tehtävänkuvaus

Tehtävään valittu tulee keskittymään tutkimuksessaan ihmisen kantasoluista tuotettujen sarveiskalvon solujen molekyylibiologisiin ja toiminnallisiin analyyseihin, in vitro tautimallinnukseen tuotettujen solujen avulla sekä 3D biotulostettujen sarveiskalvorakenteinen molekyylibiologisiin ja toiminnallisiin analyyseihin.

Tehtävässä saa tutkimuskokemusta monitieteisessä kansainvälisessä tutkimuksessa sekä kokemusta nuorenpien tutkijoiden sekä opiskelijoiden ohjauksessa. Tutkimusryhmä tarjoaa valitulle myös vahvan tuen oman tutkimusuran kehittämiseen tulevaisuudessa.

Edellytykset

Etsimme erinomaisia hakijoita, joilla on vahva näyttö kansainvälisesti korkeatasoisesta tutkimuksesta molekulaarisen solubiologian alalta. Tämän lisäksi kokemus ihmisen kantasoluista sekä silmän kudosbiologiasta katsotaan eduksi, joskaan ei välttämättömäksi.

 • tohtorin tutkinto
 • kyky tehdä itsenäistä, kansainvälisesti merkittävää alan tutkimusta
 • vahvaa menetelmällistä osaamista molekulaarisessa solubiologiassa
 • kokemusta yhteistyöstä kansainvälisten tieteellisten verkostojen kanssa 
 • viestinnälliset taidot, joita tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää
 • hyvä englannin kielen taito

Lisätiedot ja hakuohjeet

Katso yllä olevasta englanninkielisestä ilmoituksesta tarkemmat tiedot tehtävästä sekä hakuohjeet. Hakuaika päättyy 10.5.2021 klo 23:59.Application period starts: 2021-03-25 14:00 Application period ends: 2021-05-10 23:59

Tut­ki­mus­tek­nik­ko / La­bo­ra­to­rio­koor­di­naat­to­ri /La­bo­ra­to­rioin­si­nöö­ri

27.3.2021 | Avoimet työpaikat

https://www2.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/tutkimusteknikko-laboratoriokoordinaattori-laboratorioinsinoori

Biotekniikan instituutti (BI) on Helsingin yliopiston biotieteiden instituutin HiLIFE: n operatiivinen yksikkö. BI:n tehtävänä on edistää biotieteiden perustutkimusta ihmisten ja ympäristön hyödyksi. Huippututkimuksen lisäksi BI ylläpitää korkealaatuisia tutkimusinfrastruktuureja.

Helsingin yliopiston Biotekniikan Instituutin Proteomiikka yksikkö (Proteomics Unit) (https://www2.helsinki.fi/en/infrastructures/protein-proteome-network-hel…) hakee TUTKIMUSTEKNIKKOA / LABORATORIOKOORDINAATTORIA / LABORATORIOINSINÖÖRIÄ määräaikaiseen työsuhteeseen 1.5.2021 – 31.12.2023 (aloituspäivämäärä neuvoteltavissa).

Tutkimusryhmä hakee tutkimusteknikkoa/laboratoriokoordinaattoria/laboratorioinsinööriä avustamaan eri molekyylibiologian, biokemian ja proteomiikan tehtävissä sekä osallistumaan massaspektrometrian laitteistojen ylläpitoon, käyttöön ja menetelmien kehittämiseen. Lisäksi työtehtäviin kuuluu yleisiä laboratorion ylläpitotehtäviä. Työ on monipuolista ja tarjoaa oman osaamisen kehittämistä.

Tehtävään valittavalta henkilöltä toivomme kokemusta joissakin yllä mainituista osa-alueista. Lisäksi hänen tulee olla innostunut oppimaan uutta. Hakijalla tulee olla kykyä oma-aloitteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn sekä hyvät organisointi- ja tiimityöskentelytaidot. Työ vaatii vuorovaikutustaitoja mm. ohjaus- ja opastustilanteissa, sekä hintaneuvotteluissa yritysten edustajien kanssa. Yksikön toiminta on kansainvälistä, joten edellytämme hyvää englannin kielen taitoa.

Soveltuvia tutkintoja tehtävän täyttöön ovat esimerkiksi laboratorioalan perustutkinto, insinöörin- tai maisterintutkinto. Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 6-9, riippuen henkilön koulutuksesta ja työkokemuksesta. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.
Hakijoita pyydetään toimittamaan hakemuksensa yhtenä pdf-tiedostona, joka sisältää seuraavat liitteet:
– CV (sisältäen ainakin kahden suosittelijan yhteistiedot),
– motivaatiokirje (max. 1 sivu).

Hakemus liitteineen jätetään Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta. Hakuaika päättyy 9.4.2021.

Lisätietoja antaa tutkimusjohtaja Markku Varjosalo, markku.varjosalo(at)helsinki.fi.