Ajankohtaista

Tutkija (Tansanian bioturvahanke)

25.8.2021 | Avoimet työpaikat

https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=27-1063-2021

Viran/tehtävän kuvaus

Haemme tutkijaa Puolustusvoimien sotilaslääketieteen keskukseen Helsinkiin. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2023 saakka.

Tehtävässä toimitaan tutkijana ja hankekoordinaattorina Tansanian bioturvahankkeessa. Hankkeeseen liittyy myös terveydensuojelun tutkimus- ja kehittämistyötä. Tansanian bioturvahanke ”Strengthening Health and Biosecurity in Tanzania by Biodetection Capacity Building -Phase II, on Ulkoministeriön rahoittama.

Tehtävään liittyy matkustamista koti- ja ulkomailla (ulkomaan matkoja n. 1-2 krt/vuosi).

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Viran erityiset kelpoisuusvaatimukset:
– hakuajan päättymiseen mennessä suoritettu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
– molempien kotimaisten kielten taito

Puolustusvoimien viran yleiset kelpoisuusvaatimukset:
– Suomen kansalaisuus ja yleiset nimitysperusteet
– tehtävien edellyttämä luotettavuus

Lisätietoja: https://puolustusvoimat.fi/kelpoisuusvaatimukset

Hakijalta odotamme

Odotamme sinulta tohtorin tutkintoa sekä laajaa kokemusta (bio-)lääketieteellisestä tutkimuksesta.

Tehtävässä tarvitaan lisäksi hyvää kokonaisuuksien hallintaa, kykyä toimia kenttäolosuhteissa sekä kokemusta kansainvälisessä ympäristössä toimimisesta.

Henkilökohtaisina ominaisuuksina arvostamme koordinointi-, ongelmanratkaisu- ja organisointikykyä, vuorovaikutustaitoja, erinomaisia neuvottelutaitoja sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Myös hyvä kielellinen ulosanti on tärkeää.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävässä tarvitaan hyvää ammatillista englannin kielen kirjallista ja suullista osaamista.

Luemme eduksi

Luemme eduksi Puolustusvoimien tuntemuksen sekä kokemuksen projektityöskentelystä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Puolustusvoimissa on käytössä tehtävän vaativuuden arviointiin perustuva palkkausjärjestelmä, jonka lisäksi maksetaan työssä menestymiseen perustuvaa henkilökohtaista palkanosaa. Aloittavan henkilön kokonaispalkka vaativuusluokassa ESJA 14-15 on koulutuksesta ja kokemuksesta riippuen 4 891,26 – 5 198,23 e/kk. Kyseessä on määräaikainen virkasuhde.

Edut

Tarjoamme henkilöstöllemme monenlaisia palvelussuhde-etuja, mm.
– tutkitusti hyvän työilmapiirin
– mahdollisuuden täydennyskoulutukseen ja osaamisen kehittämiseen
– etenemismahdollisuuksia tehtävä- ja seuraajasuunnittelun avulla
– joustavia työaikamuotoja
– palvelussuhdeasuntoja
– liikuntamahdollisuuksia
– virkistysalueita vapaa-ajan käyttöön
– tuetun työpaikkaruokailun

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Toivomme hakemuksia sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta.

Hakijasta voidaan tämän suostumuksella tehdä turvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Nimityspäätös edellyttää nimitettävän suostumusta huumausainetestaukseen (Valtion virkamieslaki 8 b §). Testaus suoritetaan työhöntulotarkastuksen yhteydessä koeaikana.

Tehtävässä noudatetaan virkamieslain 10 §:n mukaista koeaikaa.

Haluatko tietää tarkemmin, millaista on työ Puolustusvoimissa? Tutustu monipuolisiin tehtäviimme uratarinoiden kautta osoitteessa https://puolustusvoimat.fi/uratarinat