Ajankohtaista

Tutkija, postdoc – tilastotieteellinen genetiikka

11.9.2021 | Avoimet työpaikat

https://haku.valtiolle.fi/Public/Assignment.aspx?guidAssignment=d1afcdb1-e24f-441e-a411-9e254e4fd84a

Organisaation esittely

Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka työskentelee luonnonvarojen kestävän käytön ja biotalouden edistämiseksi. Tarjoamme tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja ja palveluita asiakkaillemme. Tutkimustulokset ja palvelut tuottavat lisäarvoa, kestävyyttä ja kilpailukykyä uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvalle elinkeinotoiminnalle ja tukevat yhteiskunnan päätöksentekoa. Toimimme laajoissa kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa ja tavoitteenamme on tulla yhdeksi Euroopan merkittävimmistä biotalouden osaajista. Lukella on myös viranomaistehtäviä.

Lukelaisia yhdistää ystävällisyys, uteliaisuus ja halu vaikuttaa maailmaan myönteisesti. Tältä pohjalta rakennamme yhdessä hyväntuulista ja kunnioittavaa kulttuuria, jossa jokaisen työtä arvostetaan. Meillä pääset tekemään mielekkäitä ja monipuolisia työtehtäviä ja haastamaan itseäsi ammatillisesti. Voit vaikuttaa työtehtäviisi ja saat vapautta suunnitella työsi ottaen huomioon projektin tavoitteet. Joustavuus ja vastuu kulkevat meillä käsi kädessä ja rohkaisemmekin työntekoon sieltä, mistä se parhaiten sujuu työtehtävien niin salliessa. Luke tarjoaa monitieteisen kansainvälisen tutkimusympäristön, johon kuuluvat ainutlaatuiset tutkimusinfrastruktuurit, koetoiminta-asemat sekä hyvin varustetut laboratoriot.

Postdoc-tutkijana Lukessa olet yksi tulevaisuuden tekijöistämme. Luken postdoc-politiikka varmistaa, että jokainen postdoc-tutkijamme saa saman tuen ja aseman Lukessa, kuten oikeuden tieteelliseen ohjaukseen ja yhtäläisiin urakehitysmahdollisuuksiin. Urallaan varhaisessa vaiheessa olevien yhteisö (EC community) ja kulttuurienvälinen yhteisömme (IC community) tarjoavat mahdollisuuksia jakaa kokemuksia ja osaamista sekä jokapäiväisiä iloja ja suruja. Ulkomailta tuleville uusille työntekijöille Luke tarjoaa relokaatiopaketin, josta on merkittävää apua maahanmuutossa ja Suomeen asettumisessa.

Tehtävän kuvaus

Luonnonvarakeskus etsii Post Doc tutkijaa Genomiikka ja jalostus tutkimusryhmään. Valittava henkilö tulee työskentelemään eläingenetiikan genomisen arvostelun projekteissa. Keskeisimpänä tehtävänä on genomisen arvostelun lineaaristen ja epälineaaristen arvostelumallien kehittäminen. Lisäksi tehtäviin kuuluu tutkimustulosten julkaiseminen vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisusarjoissa ja osallistuminen rahoitushakemusten valmisteluun. Valittavan henkilön odotetaan työskentelevän tiimin jäsenenä yhdessä muiden laskennallisen genetiikan tutkijoiden kanssa ja tekemään läheistä yhteistyötä käytännön eläin- ja kasvinjalostuksen toimijoiden kanssa. Tehtävä antaa hyvän mahdollisuuden kehittyä arvostetuksi asiantuntijaksi jalostusarvojen estimoinnissa.

Työsuhteen kesto on aluksi kaksi vuotta, mutta siinä on mahdollisuus optiovuodelle (2 + 1).

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Valittavalla hakijalla tulee olla tohtorin tutkinto eläinjalostuksessa, kvantitatiivisessa genetiikassa, tilastotieteessä, sovelletussa matematiikassa tai vastaavalta alalta. Vaadimme osoitettua taitoa ja kokemusta geneettisten ja/tai genomisten menetelmien soveltamisesta suuriin datoihin. Odotamme myös hyviä taitoja kvantitatiivisessa genetiikassa ja matemaattisessa mallinnuksessa. Hyvät taidot matemaattisessa tilastotieteessä ja ohjelmoinnissa (Fortran, C tai vastaava) katsotaan eduksi.

Valittavalla henkilöllä odotetaan olevan julkaisuja vertaisarvioiduissa tieteellisissä julkaisusarjoissa. Onnistunut rahoituksenhaku katsotaan eduksi. Odotamme myös hyviä vuorovaikutustaitoja sekä erinomaista suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Määräaikainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.1.2022 tai sopimuksen mukaan.

Määräaikainen, päättyy:   31.12.2023 Työn luonne

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   5.10.2021 16:00

ID:   30-449-2021

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Luonnonvarakeskuksen kirjaamo
Latokartanonkaari 9
00790 Helsinki

Post­doc­to­ral Re­searc­her in Pro­tein Bioc­he­mi­stry and Struc­tu­ral Bio­lo­gy

9.8.2021 | Avoimet työpaikat

https://www2.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/postdoctoral-researcher-in-protein-biochemistry-and-structural-biology

The laboratory of Dr. Tommi Kajander at the Institute of Biotechnology, HiLIFE, University of Helsinki, Finland, is inviting applications for post-doctoral researcher in the area of protein biochemistry and structural biology in a joint project with Prof. Mart Saarma’s laboratory. We are seeking for dedicated and enthusiastic scientist to work on the structure and function of novel endoplasmic reticulum effector protein-receptor interactions in ER stress response regulation. Main targets are CDNF and MANF proteins and their interaction complexes in the ER.

The Institute of Biotechnology is a research institute at University of Helsinki, located in the Viikki science park. The institute harbors ~35 research groups and 250 researchers, and it operates at the highest international level. For more information on the Institute, please visit https://www.helsinki.fi/en/hilife-institute-of-biotechnology.
The institute has excellent infrastructure for structural biology (X-ray, CryoEM, NMR) including the crystallography core facility run by the PI.

The post-doctoral applicants should hold PhD in biochemistry or a related field. Strong experience in protein biochemistry including cloning and mutagenesis and protein expression and purification, from various hosts and good communication skills in English are required. Knowledge and experience in structural biology and molecular biophysics techiques and cell culture is beneficial. This is an opportunity to work on high impact targets and obtain in depth technical skills in the research area. The position will provide excellent opportunities for collaborations, as this is a joint project in close collaboration with Prof. Mart Saarma’s group, with also potential international and national collaborations and visits to e.g. synchrotron sources in Europe (ESRF, DLS, MAXIV). An attitude to carry out ambitious research projects, good problem solving skills, goal-oriented mind-set and willingness to learn and apply new methodologies is highly appreciated. The working language of the laboratory is English; knowledge of Finnish is not a requirement.

The postdoctoral position is initially limited to 1 year, with a possibility of extension to three years. The salaries will be based on the University salary scheme (level 5) for teaching and research personnel composed of both task specific and personal performance component The position is available immediately or as agreed.

Application should include the following documents as a single pdf file (max 5 pages): CV (max 2 pages), list of publications, motivation letter (max 1 page) including a description of your research interests, and the names and contact details of at least two referees. Please submit your application, together with the required pdf attachment, through the University of Helsinki electronic recruitment system by clicking on the ‘Apply for job’ button. Internal applicants (i.e., current employees of the University of Helsinki) should submit their applications through the SAP HR portal. For technical support regarding the recruitment system, please contact ‘rekrytointi@helsinki.fi’.

The deadline for the applications is 31st of August, 2021, or until suitable candidate have been found.

For informal inquiries, contact ‘tommi.kajander(at)helsinki.fi’
See also:
https://www2.helsinki.fi/en/researchgroups/structural-biology-of-protein…
https://www2.helsinki.fi/en/researchgroups/neurotrophic-factors-and-rege…

For technical support regarding the recruitment system, please contact rekrytointi@helsinki.fi.

Selected recent references related to project and the laboratory:
Kovaleva V, Yu LY, Ivanova L, Nam J, Eesmaa A, Kumpula EP, Huiskonen J, Lindholm P, Voutilainen M, Karelson M, Saarma M. MANF regulates unfolded protein response and neuronal survival through its ER-located receptor IRE1α bioRxiv 2020.09.22.307744

Eesmaa A, Yu LY, Göös H, Nõges K, Kovaleva V, Hellman M, Zimmermann R, Jung M, Permi P, Varjosalo M, Lindholm P, Saarma M. The cytoprotective protein MANF promotes neuronal survival independently from its role as a GRP78 cofactor. J Biol Chem. 2021 Jan 15;296:100295.

Lindahl M, Saarma M, Lindholm P. Unconventional neurotrophic factors CDNF and MANF: Structure, physiological functions and therapeutic potential. Neurobiol Dis. 2017 Jan;97(Pt B):90-102.