Ajankohtaista

Projektitutkija bioanalytiikan laboratorioon

16.1.2022 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?id=000012500&did=5600&lang=fi&jc=14&nav_from_open_jobs_view_new=true

Turun yliopiston biolääketieteen laitoksen bioanalytiikan laboratorioon haetaan projektitutkijaa vuoden määräaikaiseen tehtävään 1.2.2022 alkaen (tai sopimuksen mukaan mahdollisimman pian).

Bioanalytiikan laboratorio

Bioanalytiikan laboratoriossa kehitetään ja validoidaan analyyttisiä menetelmiä (esim. LC-MS/MS) pienien molekyylien kvantitointiin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Bioanalytiikan avulla saadaan lisätietoa altistumisesta prekliinisissä tai kliinisissä farmakokineettisissä tutkimuksissa, mutta lisäksi kehitetään menetelmiä biomarkkeri- ja ympäristötutkimuksiin. Laboratorio on GLP-sertifioitu. Bioanalyytikan laboratorio sijaitsee Aurumissa, jossa on opetukseen ja laboratoriotyöskentelyyn täysin uudet ja nykyaikaiset puitteet.

Työtehtävät

Projektitutkijan tehtäviin kuuluu kvantitatiiviset näyteanalyysit. Lisäksi hän osallistuu innovatiivisten LC-MS/MS –menetelmien kehittämiseen moninaisille näytematriiseille. Hän osallistuu käytännön töihin laboratoriossa sekä osallistuu tutkimussuunnitelmien ja tutkimusraporttien kirjoittamiseen. Tehtävä voi soveltua tieteellisen jatkotutkinnon aloittamiseen Turun yliopistossa.

Edellytykset

  • Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esimerkiksi kemian, biokemian tai elintarvikekemian alalta)
  • Bioanalyyttinen tutkimuskokemus ja -taidot, erityisesti nestekromatografisista ja massaspektrometrisista menetelmistä
  • Microsoft Office -ohjelmien hallinta
  • Oma-aloitteellisuus, hyvät sosiaaliset taidot ja aktiivisuus
  • Organisointikyky ja sopeutumisvalmius muuttuviin/vaihtuviin työtilanteisiin
  • Sujuva suomen- ja englanninkielen taito

Tehtävään voidaan valita myös maisteriopintojen loppuvaiheessa oleva henkilö. Tällöin tehtävänimike on tutkimusavustaja.

Eduksi katsotaan

  • GLP-kokemus tai valmius kouluttautua GLP-ympäristöön
  • Kokemus LC-MS/MS-laitteiden huollosta ja ylläpidosta
  • Kokemus erilaisista näytteenkäsittelytekniikoista

Palkka

Projektitutkijan tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasojen 2-4 mukaisesti (2078,27– 2591,28 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6 – 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tutkimusavustajan tehtävässä vaativuustaso on 1, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 1889,69 €/kk.

Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Hakeminen

Hakemukset tulee jättää viimeistään torstaina 20.1.2022 (klo 23:59) yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy osoitteessa www.utu.fi/tyopaikat kyseisen tehtävän tiedoista hakemuksen yläosasta kohdasta ”Täytä hakemus”.

Hakemukseen tulee liittää motivaatiokirje, cv ja tutkintotodistukset. Suosittelijoita, jotka ovat antaneet luvan, että käytät heitä suosittelijoina, pyydetään nimeämään kaksi (2).

Lisätietoja tehtävän sisällöstä voit tiedustella apulaisprofessori Aleksi Torniolta, aleksi.tornio@utu.fi, +358 50 476 5715.

Hakuprosessista lisätietoja antaa henkilöstöasiantuntija Kristiina Nuutila (kristiina.nuutila@utu.fi), +358 503135224 tai henkilöstösihteeri Päivi Aalto, paivi.aalto@utu.fi

Määräaikainen projektitutkijan tehtävä Funktionaalisen Genomiikan Keskuksessa

8.4.2021 | Avoimet työpaikat

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Suomen Funktionaalisen Genomiikan Keskus on ydinpalveluyksikkö, joka kuuluu kansalliseen Biokeskus Suomi infrastruktuuriverkostoon. Tuemme korkeatasoista tutkimusta tarjoamalla avoimen pääsyn viimeisimpiin alan huippua edustaviin teknologioihin ja palveluihin genomiikan alalla. Tällä hetkellä tärkeimmät palvelumme ovat uudensukupolven sekvensointiin perustuvat genomin, transkriptomin ja epigenomin analyysit eri menetelmillä. Palveluidemme käyttäjiä ovat akateemiset yksiköt, valtion tutkimusyksiköt, terveydenhuollon tutkimusyksiköt sekä yritykset. Genomiikan keskus sijaitsee Turun Biotiedekeskuksessa, joka on Turun Yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen erillislaitos. Toimimme läheisessä yhteistyössä useiden kansainvälisten ja kansallisten sidosryhmien kanssa.

Etsimme nyt tiimimme projektitutkijaa tukemaan uusien menetelmien käyttöönottoa tutkimuspalveluita varten sekä koordinoimaan tutkimusprojekteja. Avaintehtäviin kuuluu uusien protokollien kehittäminen ja käyttöönotto, verifiointi tai validointi ja yksikössä toteutettavien tutkimus- ja palveluprojektien tukeminen ja koordinointi, kuten koeasetelman suunnittelu, budjetointi, näytteiden prosessointi, tulosten analysointi ja tulkinta ja raportointi läheisessä yhteistyössä ydinpalveluyksikön henkilöstön ja sidosryhmien kanssa.

Tehtävä vaatii erinomaisia yhteistyötaitoja, kommunikaatiotaitoja englanniksi, vahvaa molekyylibiologian ja genomiikan osaamista, erinomaisia laboratoriotaitoja ja kykyä suurta tarkkuutta vaativaan laboratoriotyöhön. Ydinpalveluyksikkö tarjoaa asiantuntija tukea ja palvelua jatkuvasti kehittyvillä alan huippumenetelmillä. Siksi tehtävä vaatii myös joustavaa ja avointa asennetta sekä motivaatiota oppia jatkuvasti uutta ja kykyä sopeutua nopeisiin muutoksiin ja jatkuvasti kehittyvään tutkimusympäristöön. Tehtävä vaatii myös laatujärjestelmä osaamista, johon tarjotaan myös koulutus. Aiempi kokemus laatujärjestelmästä katsotaan hakijalle eduksi.

Hakijalla tulee olla tehtävään sopiva alan koulutus. Tehtävän kesto on yksi vuosi kuuden kuukauden koeajalla. Saattaa myös olla, että tehtävälle on tarvetta jatkossa. Palkka määräytyy Suomen yliopistojen työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävä sijoittuu opetus-ja tutkimushenkilöstön henkilöstöryhmään. Riippuen koulutus- ja kokemustasosta sekä muusta osaamisesta palkka on keskimäärin 2200 – 2500 eur / kk.

Otamme vastaan hakemuksia vastaan vuoden 2021 toukokuun 15. päivään asti tai kunnes paikka on täytetty. Hakemuksen voi jättää Turun yliopiston elektronisen hakuportaalin kautta: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Lisätietoja antaa tarvittaessa: Riikka Lund, riikka.lund@utu.fi, phone +358 41517 1616, https://bioscience.fi/services/functional-genomics/services/