Ajankohtaista

Tohtorikoulutettava / projektitutkija (immunometabolia)

27.2.2022 | Avoimet työpaikat

Hakulinkki – Apply here

Professori Cecilia Söderberg Nauclér etsii tutkimusryhmäänsä MediCity tutkimuslaboratorioon immunometaboliasta kiinnostunutta tohtorikoulutettavaa määräaikaiseen tehtävään 31.12.2024 asti. Lue lisää tutkimusaiheesta englanninkielisestä hakuilmoituksesta. Tehtävä kuuluu Suomen Akatemian rahoittamaan lippulaivahankkeeseen InFLAMES: Immuunijärjestelmän innovaatiokeskus lääketieteen ja talouskasvun moottorina. Lippulaiva järjestää tohtorikoulutusta siihen affilioituneiden tutkimusryhmien tohtorikoulutettaville – tutustu InFLAMES-tohtorimoduuliin.Edellytykset

Hakijalla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto sopivalla alalla (esim. immunologia, biolääketiede). Tutkinnon tulee olla valmis hakuajan loppuun mennessä. Hakijalla tulee olla tutkimuskokemusta immunologian/virologian tai metaboliatutkimuksen alalta sekä riittävää käytännön kokemusta oleellisista tutkimusmenetelmistä, tai halua ja kiinnostusta oppia. Lisäksi hakijalta edellytetään motivaatiota tohtorintutkinnon suorittamiseen, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä tuottavaan työskentelyyn kansainvälisten tutkijoiden muodostamassa tiimissä. Tehtävässä vaaditaan erinomaista englanninkielen kirjallista ja suullista taitoa.

Löydät tohtorikoulutettavan kelpoisuusvaatimukset Turun yliopiston johtosäännöstä. Mikäli tehtävään valittavalla ei ole tohtorintutkinnon opinto-oikeutta tehtävään valittaessa, tehtävä täytetään aluksi nimikkeellä projektitutkija ja tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan seuraavassa mahdollisessa haussa. Lue lisää Turun yliopiston tutkijakoulusta (UTUGS) ja tohtoriohjelmista.

Palkka

Tohtorikoulutettavan palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän tutkimus- ja opetushenkilöstön vaativuustasokartan tason 2-4 mukaisesti, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 2078,27–2591,28 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6% – 50% tehtäväkohtaisesta palkasta.

Tehtävissä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Hakeminen

Englanninkielinen hakemus tulee jättää viimeistään 22.3.2022 (23:59) yliopiston sähköisessä rekrytointijärjestelmässä. Linkki hakulomakkeeseen löytyy kyseisen tehtävän tiedoista osoitteessa www.utu.fi/tyopaikat hakemuksen yläosasta kohdasta ”Täytä hakemus”.

Hakemukseen tulee liittää

 • lausunto tai motivaatiokirje, jossa kuvaat tieteellistä taustaasi ja tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteitasi (korkeintaan 2 sivua),
 • ansioluettelo (korkeintaan 2 sivua)
 • tutkintotodistukset
 • julkaisuluettelo (jos on)

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Cecilia Söderberg Nauclér, cecilia.naucler@utu.fi

Lisätietoa hakuprosessiin liittyen antaa henkilöstöasiantuntija Kristiina Nuutila, kristiina.nuutila@utu.fi, +358 503135224

Tutkijatohtori/projektitutkija , yksisolugenomiikka

27.2.2022 | Avoimet työpaikat

Hakulinkki – Apply here

Etsimme lahjakasta tutkijatohtoria tai pian väittelevää projektitutkijaa  yksisolugenomiikkaryhmäämme Turun Biotiedekeskukseen. Toimenkuvaan kuuluu yksisolugenomiikan tutkimuspalvelutoiminnan kehittäminen sekä läheinen tutkimusyhteistyö genomiikan, immunologian ja bioinformatiikan alalla työskentelevien tutkijoiden kanssa. Yksikkömme tehtävänä on ylläpitää kansainvälisesti kilpailukykyisiä tutkimuslaitteistoja, jotka ovat keskeisiä resursseja mm. Turun yliopiston ja Åbo Akademin InFLAMES-lippulaivahankkeelle https://inflames.utu.fi/

Vastuualue

 • Yksisolugenomiikan tutkimuspalvelutoiminnan kehittäminen
 • Tutkijoiden tukeminen yksisolugenomiikan menetelmien käytössä ja tutkimusyhteistyöprojekteihin osallistuminen
 • Laadunvalvontastrategioiden kehittäminen

Vaaditut taidot

 • Tohtorin tutkinto biotieteistä tai muulta soveltuvalla alalta (tai valmistumaisillaan oleva tutkinto)
 • Käytännön kokemus genomiikan ja molekyylibiologian alan tutkimusmenetelmistä
 • Erinomainen organisointikyky
 • Erinomaiset vuorovaikutustaidot mukaan lukien suulliset ja kirjalliset kommunikaatiotaidot englannin kielellä

Toivottavat taidot

 • Tohtorintutkinnon jälkeinen tutkimuskokomus soveltuvalta alalta (ihanteellisesti enintään kuusi vuotta)
 • Kokemus yksisolugenomiikasta ja sekvensointimenetelmistä
 • Kokemus immunologian alan tutkimuksesta ja immunoprofilointimenetelmistä
 • Kokemus komentorivityökaluista ja ohjelmoinnista R- tai Python-kielillä
 • Kokemus esimiestehtävistä ja projektinhallintakokemus
 • Vahva tieteellinen julkaisuluettelo uravaiheeseen nähden

Palkka määräytyy yliopistojen työehtosopimuksen perusteella ja riippuu hakijan koulutuksesta ja pätevyyksistä. Tehtävät sijoittuvat opetus- ja tutkimushenkilökuntaan.

Palkka on tutkijatohtorille pätevyydestä ja kokemuksesta riippuen keskimäärin 3100-3900 eur/kk. Projektitutkijan palkka on väitöskirjatyön valmistumisen lähellä olevalle keskimäärin 2770-2860 eur/kk.

Tehtävän aloittamisajankohta on neuvoteltavissa. Tehtävän kesto on vuoden 2023 loppuun asti, ja saattaa olla mahdollista että tehtävä jatkuu sen jälkeenkin. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemuksen lähettäminen

Lähetäthän englanninkielisen hakemuksesi mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 20.3.2022 yliopiston sähköisen hakujärjestelmän kautta.

Linkki hakujärjestelmään löytyy yliopiston nettisivuilta https://www.utu.fi/en/university/come-work-with-us/open-vacancies 

Liitäthän englanninkieliseen hakemukseesi

1) motivaatiokirje (max 1 sivu)

2)    ansioluettelo

3)     tutkintotodistuksen kopiot

4)    julkaisuluettelo

5)    muut tehtävän kannalta olennaiset liitteet

Jos sinulla on kysyttävää, annamme mielellämme lisätietoja: Tapio Lönnberg (taplon(at)utu.fi)

Hakemisprosessiin liittyvissä kysymyksissä avustaa tarvittaessa henkilöstöasiantuntijamme Paula Luoma paula.luoma(at)utu.fi

Projektitutkija bioanalytiikan laboratorioon

16.1.2022 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?id=000012500&did=5600&lang=fi&jc=14&nav_from_open_jobs_view_new=true

Turun yliopiston biolääketieteen laitoksen bioanalytiikan laboratorioon haetaan projektitutkijaa vuoden määräaikaiseen tehtävään 1.2.2022 alkaen (tai sopimuksen mukaan mahdollisimman pian).

Bioanalytiikan laboratorio

Bioanalytiikan laboratoriossa kehitetään ja validoidaan analyyttisiä menetelmiä (esim. LC-MS/MS) pienien molekyylien kvantitointiin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Bioanalytiikan avulla saadaan lisätietoa altistumisesta prekliinisissä tai kliinisissä farmakokineettisissä tutkimuksissa, mutta lisäksi kehitetään menetelmiä biomarkkeri- ja ympäristötutkimuksiin. Laboratorio on GLP-sertifioitu. Bioanalyytikan laboratorio sijaitsee Aurumissa, jossa on opetukseen ja laboratoriotyöskentelyyn täysin uudet ja nykyaikaiset puitteet.

Työtehtävät

Projektitutkijan tehtäviin kuuluu kvantitatiiviset näyteanalyysit. Lisäksi hän osallistuu innovatiivisten LC-MS/MS –menetelmien kehittämiseen moninaisille näytematriiseille. Hän osallistuu käytännön töihin laboratoriossa sekä osallistuu tutkimussuunnitelmien ja tutkimusraporttien kirjoittamiseen. Tehtävä voi soveltua tieteellisen jatkotutkinnon aloittamiseen Turun yliopistossa.

Edellytykset

 • Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esimerkiksi kemian, biokemian tai elintarvikekemian alalta)
 • Bioanalyyttinen tutkimuskokemus ja -taidot, erityisesti nestekromatografisista ja massaspektrometrisista menetelmistä
 • Microsoft Office -ohjelmien hallinta
 • Oma-aloitteellisuus, hyvät sosiaaliset taidot ja aktiivisuus
 • Organisointikyky ja sopeutumisvalmius muuttuviin/vaihtuviin työtilanteisiin
 • Sujuva suomen- ja englanninkielen taito

Tehtävään voidaan valita myös maisteriopintojen loppuvaiheessa oleva henkilö. Tällöin tehtävänimike on tutkimusavustaja.

Eduksi katsotaan

 • GLP-kokemus tai valmius kouluttautua GLP-ympäristöön
 • Kokemus LC-MS/MS-laitteiden huollosta ja ylläpidosta
 • Kokemus erilaisista näytteenkäsittelytekniikoista

Palkka

Projektitutkijan tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasojen 2-4 mukaisesti (2078,27– 2591,28 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6 – 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tutkimusavustajan tehtävässä vaativuustaso on 1, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 1889,69 €/kk.

Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Hakeminen

Hakemukset tulee jättää viimeistään torstaina 20.1.2022 (klo 23:59) yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy osoitteessa www.utu.fi/tyopaikat kyseisen tehtävän tiedoista hakemuksen yläosasta kohdasta ”Täytä hakemus”.

Hakemukseen tulee liittää motivaatiokirje, cv ja tutkintotodistukset. Suosittelijoita, jotka ovat antaneet luvan, että käytät heitä suosittelijoina, pyydetään nimeämään kaksi (2).

Lisätietoja tehtävän sisällöstä voit tiedustella apulaisprofessori Aleksi Torniolta, aleksi.tornio@utu.fi, +358 50 476 5715.

Hakuprosessista lisätietoja antaa henkilöstöasiantuntija Kristiina Nuutila (kristiina.nuutila@utu.fi), +358 503135224 tai henkilöstösihteeri Päivi Aalto, paivi.aalto@utu.fi

Määräaikainen projektitutkijan tehtävä Funktionaalisen Genomiikan Keskuksessa

8.4.2021 | Avoimet työpaikat

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Suomen Funktionaalisen Genomiikan Keskus on ydinpalveluyksikkö, joka kuuluu kansalliseen Biokeskus Suomi infrastruktuuriverkostoon. Tuemme korkeatasoista tutkimusta tarjoamalla avoimen pääsyn viimeisimpiin alan huippua edustaviin teknologioihin ja palveluihin genomiikan alalla. Tällä hetkellä tärkeimmät palvelumme ovat uudensukupolven sekvensointiin perustuvat genomin, transkriptomin ja epigenomin analyysit eri menetelmillä. Palveluidemme käyttäjiä ovat akateemiset yksiköt, valtion tutkimusyksiköt, terveydenhuollon tutkimusyksiköt sekä yritykset. Genomiikan keskus sijaitsee Turun Biotiedekeskuksessa, joka on Turun Yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen erillislaitos. Toimimme läheisessä yhteistyössä useiden kansainvälisten ja kansallisten sidosryhmien kanssa.

Etsimme nyt tiimimme projektitutkijaa tukemaan uusien menetelmien käyttöönottoa tutkimuspalveluita varten sekä koordinoimaan tutkimusprojekteja. Avaintehtäviin kuuluu uusien protokollien kehittäminen ja käyttöönotto, verifiointi tai validointi ja yksikössä toteutettavien tutkimus- ja palveluprojektien tukeminen ja koordinointi, kuten koeasetelman suunnittelu, budjetointi, näytteiden prosessointi, tulosten analysointi ja tulkinta ja raportointi läheisessä yhteistyössä ydinpalveluyksikön henkilöstön ja sidosryhmien kanssa.

Tehtävä vaatii erinomaisia yhteistyötaitoja, kommunikaatiotaitoja englanniksi, vahvaa molekyylibiologian ja genomiikan osaamista, erinomaisia laboratoriotaitoja ja kykyä suurta tarkkuutta vaativaan laboratoriotyöhön. Ydinpalveluyksikkö tarjoaa asiantuntija tukea ja palvelua jatkuvasti kehittyvillä alan huippumenetelmillä. Siksi tehtävä vaatii myös joustavaa ja avointa asennetta sekä motivaatiota oppia jatkuvasti uutta ja kykyä sopeutua nopeisiin muutoksiin ja jatkuvasti kehittyvään tutkimusympäristöön. Tehtävä vaatii myös laatujärjestelmä osaamista, johon tarjotaan myös koulutus. Aiempi kokemus laatujärjestelmästä katsotaan hakijalle eduksi.

Hakijalla tulee olla tehtävään sopiva alan koulutus. Tehtävän kesto on yksi vuosi kuuden kuukauden koeajalla. Saattaa myös olla, että tehtävälle on tarvetta jatkossa. Palkka määräytyy Suomen yliopistojen työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävä sijoittuu opetus-ja tutkimushenkilöstön henkilöstöryhmään. Riippuen koulutus- ja kokemustasosta sekä muusta osaamisesta palkka on keskimäärin 2200 – 2500 eur / kk.

Otamme vastaan hakemuksia vastaan vuoden 2021 toukokuun 15. päivään asti tai kunnes paikka on täytetty. Hakemuksen voi jättää Turun yliopiston elektronisen hakuportaalin kautta: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Lisätietoja antaa tarvittaessa: Riikka Lund, riikka.lund@utu.fi, phone +358 41517 1616, https://bioscience.fi/services/functional-genomics/services/