Ajankohtaista

Post­doc­to­ral Re­searc­her in Pro­tein Bioc­he­mi­stry and Struc­tu­ral Bio­lo­gy

9.8.2021 | Avoimet työpaikat

https://www2.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/postdoctoral-researcher-in-protein-biochemistry-and-structural-biology

The laboratory of Dr. Tommi Kajander at the Institute of Biotechnology, HiLIFE, University of Helsinki, Finland, is inviting applications for post-doctoral researcher in the area of protein biochemistry and structural biology in a joint project with Prof. Mart Saarma’s laboratory. We are seeking for dedicated and enthusiastic scientist to work on the structure and function of novel endoplasmic reticulum effector protein-receptor interactions in ER stress response regulation. Main targets are CDNF and MANF proteins and their interaction complexes in the ER.

The Institute of Biotechnology is a research institute at University of Helsinki, located in the Viikki science park. The institute harbors ~35 research groups and 250 researchers, and it operates at the highest international level. For more information on the Institute, please visit https://www.helsinki.fi/en/hilife-institute-of-biotechnology.
The institute has excellent infrastructure for structural biology (X-ray, CryoEM, NMR) including the crystallography core facility run by the PI.

The post-doctoral applicants should hold PhD in biochemistry or a related field. Strong experience in protein biochemistry including cloning and mutagenesis and protein expression and purification, from various hosts and good communication skills in English are required. Knowledge and experience in structural biology and molecular biophysics techiques and cell culture is beneficial. This is an opportunity to work on high impact targets and obtain in depth technical skills in the research area. The position will provide excellent opportunities for collaborations, as this is a joint project in close collaboration with Prof. Mart Saarma’s group, with also potential international and national collaborations and visits to e.g. synchrotron sources in Europe (ESRF, DLS, MAXIV). An attitude to carry out ambitious research projects, good problem solving skills, goal-oriented mind-set and willingness to learn and apply new methodologies is highly appreciated. The working language of the laboratory is English; knowledge of Finnish is not a requirement.

The postdoctoral position is initially limited to 1 year, with a possibility of extension to three years. The salaries will be based on the University salary scheme (level 5) for teaching and research personnel composed of both task specific and personal performance component The position is available immediately or as agreed.

Application should include the following documents as a single pdf file (max 5 pages): CV (max 2 pages), list of publications, motivation letter (max 1 page) including a description of your research interests, and the names and contact details of at least two referees. Please submit your application, together with the required pdf attachment, through the University of Helsinki electronic recruitment system by clicking on the ‘Apply for job’ button. Internal applicants (i.e., current employees of the University of Helsinki) should submit their applications through the SAP HR portal. For technical support regarding the recruitment system, please contact ‘rekrytointi@helsinki.fi’.

The deadline for the applications is 31st of August, 2021, or until suitable candidate have been found.

For informal inquiries, contact ‘tommi.kajander(at)helsinki.fi’
See also:
https://www2.helsinki.fi/en/researchgroups/structural-biology-of-protein…
https://www2.helsinki.fi/en/researchgroups/neurotrophic-factors-and-rege…

For technical support regarding the recruitment system, please contact rekrytointi@helsinki.fi.

Selected recent references related to project and the laboratory:
Kovaleva V, Yu LY, Ivanova L, Nam J, Eesmaa A, Kumpula EP, Huiskonen J, Lindholm P, Voutilainen M, Karelson M, Saarma M. MANF regulates unfolded protein response and neuronal survival through its ER-located receptor IRE1α bioRxiv 2020.09.22.307744

Eesmaa A, Yu LY, Göös H, Nõges K, Kovaleva V, Hellman M, Zimmermann R, Jung M, Permi P, Varjosalo M, Lindholm P, Saarma M. The cytoprotective protein MANF promotes neuronal survival independently from its role as a GRP78 cofactor. J Biol Chem. 2021 Jan 15;296:100295.

Lindahl M, Saarma M, Lindholm P. Unconventional neurotrophic factors CDNF and MANF: Structure, physiological functions and therapeutic potential. Neurobiol Dis. 2017 Jan;97(Pt B):90-102.

Erikoistutkija proteiinikemian ydinpalveluyksikölle Turku Protein Core (määräaikainen työsuhde)

20.7.2021 | Avoimet työpaikat

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

BioCity Turku on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen organisaatio, joka tukee ja koordinoi Turun seudun biotieteiden tutkimusta. BioCity Turun kansainväliseen tutkijayhteisöön kuuluu yli 140 tutkimusryhmää.

Molemmilla Turun yliopistojen ydinpalveluyksiköillä on merkittävä määrä proteiinipuhdistukseen, proteiinikemiaan, proteiinienvälisten vuorovaikutussuhteiden tutkimiseen ja biofysikaalisiin proteiinianalyyseihin liittyviä laitteistoja (mm. https://bioscience.fi/services/protein-structure-and-chemistry/services/). Turku Protein Core (TuProtCore) on keväällä 2021 käynnistetty ydinpalveluyksikkö, joka takaa BioCity Turun tutkijoille maksimaalisen käyttöhyödyn olemassa olevista proteiinikemian laitteistoista. TuProtCore tarjoaa kaikille tutkijoille ja yrityksille avoimia yhden pysäkin palveluja, jossa saa käyttöön kaikki proteiinikemian palvelut. TuProtCoren johtoryhmään kuuluu molempien yliopistojen proteiinikemian tukijoita, ja johtoryhmä ohjaa TuProtCoren toimintaa.

Tärkeimmät tehtävät

TuProtCore rekrytoi erikoistutkijan hoitamaan asiakaspalvelua ja järjestämään ydinpalveluyksikön toimintaa. Hänen tehtäviinsä kuuluu asiakkaiden opastaminen laitteiden käytössä ja uusien asiakassuhteiden tavoitteleminen sekä akateemisesta maailmasta että sen ulkopuolelta. Työnkuvaan kuuluu myös laitteistojen ylläpitoon liittyvää laboratoriotyöskentelyä, laitteiden käyttöohjeiden suunnittelua sekä proteiinin tuotto- ja analysointityötä. Erikoistutkijan tulee olla asiakaspalveluhenkinen ja proteiinikemian osaamisen on oltava erinomaista. Työtehtävä sijoittuu teknillisen tiedekunnan bioteknologian laitokselle, biokemian osastolle (https://www.utu.fi/fi/yliopisto/teknillinen-tiedekunta/bioteknologia).

Vaadittavat ominaisuudet

 • tohtorin tutkinto (tai lähes valmis tohtorin tutkinto) soveltuvalta tieteenalalta.
 • käytännön vankka kokemus proteiinikemiasta, erityisesti rekombinanttiproteiinien tuotosta ja analysoinnista (mm. Äkta, SEC-MALS, Calorimeter).
 • vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisuja proteiinikemiasta ja/tai proteiinianalyysimenetelmistä.
 • hyvä englanninkielen suullinen ja kirjallinen taito, sekä vahvat henkilösuhde- ja verkostoitumistaidot.

Eduksi katsottava kokemus

 • verkkosivujen tekemisestä ja päivittämisestä
 • budjetoinnista, laskutuksesta, asiakaspalvelusta ja hallinnollisista tehtävistä
 • ydinpalveluyksiköiden toiminnasta tai vastaavasta tutkimuspalvelusta akatemiassa tai teollisuudessa.

Palkkaus

Palkka määräytyy yliopistojen työehtosopimuksen perusteella. Tehtävä kuuluu opetus- ja tutkimushenkilökuntaan ja keskimääräinen palkka maisterille (joka pian väittelee) on noin 2600-2900 eur/kk ja tohtorille noin 3100 – 3600 eur/kk. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Sopimuksen kesto

Työn toivottu aloitusajankohta on syyskuu 2021, mutta asia on neuvoteltavissa. Tehtävässä on kolmen vuoden määräaika, mutta on mahdollista, että hanke saa jatkoa. Työsopimuksessa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakeminen

Lähetä englanninkielinen hakemuksesi viimeistään 31.7.2021 yliopiston sähköisen hakujärjestelmän kautta: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat. Hakemukseen tulee liittää seuraavat englanninkieliset liitteet:

 • motivaatiokirje (max 1 sivu) joka keskittyy asiakaspalvelun ja proteiinikemian vahvuuksiisi
 • ansioluettelo
 • tutkintotodistusten kopiot (voivat olla myös suomeksi)
 • vähintään kolmen suosittelijan yhteystiedot (nimi, työpaikka, sähköpostiosoite)
 • julkaisuluettelo

 Lisätietoja tehtävästä antaa Jukka Westermarck (jukka.westermarck(at)utu.fi). Hakemismenettelyä koskeviin tiedusteluihin vastaa tech-hr(at)utu.fi