Ajankohtaista

Postdoctoral Researcher/Project Researcher, Molecular biology

13.4.2021 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=16&id=000011019&lang=fi

The University of Eastern Finland is inviting applications for a Postdoctoral Researcher/Project Researcher, Molecular biology position, School of Medicine, Institute of Biomedicine, Kuopio Campus. Please find more information below and submit your application no later than 3rd of May 2021.  

Role and Salary

We are seeking for a Postdoctoral Researcher/Project Researcher to join the Academy of Finland funded project studying ‘SUMOylation-regulated chromatin protein networks in transcription factor-directed cellular differentiation’ led by Professor Jorma Palvimo.

The project investigates how SUMOylation, an intriguing nuclear post-translational modification, regulates networks of chromatin proteins during transcription factor-directed cellular differentiation and reprogramming. The project utilizes genome- and proteome-wide approaches with cell models. The project also investigates the chromatin SUMOylation in the context of glucocorticoid resistance in leukemia cells. 

More information of the PI and research is available on the web pages https://uefconnect.uef.fi/en/person/jorma.palvimo/

https://uefconnect.uef.fi/en/group/steroid-receptors-and-sumo-modifications-in-the-regulation-of-gene-networks-and-cellular-plasticity/

More information of the Institute of Biomedicine is available https://www.uef.fi/en/unit/institute-of-biomedicine

The position will be filled for a three-year term starting from 1 June 2021, or later by agreement. The position will be filled for a fixed term due to it pertaining to a specific project. Job is a full-time position.

A probationary period is applied to all new members of the staff.

The salary of the position is determined in accordance with the salary system of the Finnish universities. The salary comprises two components: a job requirement component and a personal performance component. In this position, the job requirement component is 3000,49 euros/month, based on level 5 of the job requirement chart for teaching and research staff. The personal performance component can be a minimum of 6 % and a maximum of 50 % of the above-mentioned sum. The estimated salary in the beginning of the employment will be 3 300,50 – 3 660,56 €. 

Our requirements and expectations

 • PhD degree in Molecular Biology or related discipline
 • firm training in molecular biology or biochemistry
 • experience in chromatin biology and genome-wide or proteome-wide approaches

The person to be appointed to the Postdoctoral Researcher Position is required to hold a doctoral degree, which may not have been completed more than five years ago at the time of accepting the position. (In this context, the 5 years refer to a net period of time, which does not include maternity leaves, parental leaves, or military service, etc.). If the person to be appointed has received a doctoral degree more than five years ago, the position will be filled as a Project Researcher.

Your benefits  

You will have an access to the University’s staff benefits, including  

 • extensive occupational health care 
 • staff discount on lunch in our campus restaurants, as well as on a range of other services  
 • affordable sports services.   

Please read more in the Work at UEF section on our website.  

You will have an opportunity to work in an interesting role as part of our international, creative, participatory and inclusive academic community.  

Enjoy your life in Finland! Known for its cleanliness, welfare know-how, modern technology and superb education system, Finland is an exotic and safe country to work in. Please visit the Life in Finland section on our website to learn more.  

How to apply?  

Submit your application by using our electronic application form no later than May 3, 2021 (by 24.00 hours Finnish time).  

Please note that you must include the following appendices in your application:  The electronic application should contain the following appendices:
– a résumé or CV (http://www.tenk.fi/en/template-researchers-curriculum-vitae)
– a list of publications (http://www.aka.fi/en/funding/how-to-apply/appendices-required/guidelines-for-list-of-publications/)
– motivation letter
– copies of the applicant’s academic degree certificates/ diplomas, and copies of certificates / diplomas relating to the applicant’s language proficiency, if not indicated in the academic degree certificates/diplomas
– scientific merits and research work

Questions?  

For further information on the position, please contact Professor Jorma Palvimo, +358 29 445 4250, jorma.palvimo@uef.fi  

For further information on the application procedure, please contact HR Secretary Minna Leskinen, +358 29 445 4278, minna.k.leskinen@uef.fi. 

Yliopistonlehtori, biolääketiede

13.4.2021 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=16&id=000011016&lang=fi

Haemme lääketieteen laitokselle yliopistonlehtoria, jolla on vankka osaaminen ja kokemus ihmisen biologian opetuksesta. Työ sijoittuu Kuopion kampukselle ja alkaa 01.08.2021. Lue lisää alta, ja hae viimeistään 03.05.2021.  

Tehtävä ja palkkaus 

Biolääketieteen yliopistonlehtorin tehtävässä työskentelet lääketieteen laitokseen kuuluvassa biolääketieteen yksikössä, Kuopion kampuksella. Laitos kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan. Lisätietoja yksikön toiminnasta löydät verkkosivuiltamme https://www.uef.fi/fi/yksikko/biolaaketieteen-yksikko

Yliopistonlehtorin (biolääketiede) tehtäviin kuuluu:

 • ihmisen biologian opintokokonaisuuden kehittäminen yhteistyössä eri oppialojen professoreiden kanssa
 • ihmisen biologian elinjärjestelmäpohjaisten opintojaksokohtainen suunnittelu, oppimisympäristön kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä opettajayhteisön kanssa
 • hammaslääketieteen ja lääketieteen prekliinisen vaiheen Dissektiot- sekä Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne ja toiminta-opintojakson johtaminen ja jaksojen luento-, harjoitustyö- sekä ryhmäopetus kampuksella ja verkkoympäristössä
 • muiden ihmisen biologian elinjärjestelmäpohjaisten opintojaksojen hallinnointi- ja opetustehtävät sekä avoimen yliopiston ihmisen biologian opintotarjontaan liittyvät opetustehtävät
 • tutkinto-opiskelijoiden prekliinisen vaiheen opinto-ohjaus
 • opinnäytetöiden ohjaaminen ja tarkastaminen
 • tieteellinen tutkimustyö, joka on integroitavissa biolääketieteen yksikössä tehtävään tutkimustyöhön ja tutkimusympäristöön
 • hallinnolliset tehtävät yksikkö- ja laitostasolla

Tehtävä täytetään 01.08.2021 alkaen toistaiseksi. Uuden työntekijän tullessa tehtävään käytetään koeaikaa.

Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan linjauksen mukaisesti viideksi vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi terveystieteiden tiedekunnan opetustehtäviin valittavien tulee antaa opetusnäyte jos he eivät ole sitä aiemmin antaneet tai eivät ole suorittaneet pedagogisia opintoja vähintään 5 op.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta palkanosasta. Tässä tehtävässä tehtäväkohtainen palkanosa on vaativuustasoluokittelussa tasoilla 6-7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6 – 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Vaativuustasosta ja henkilökohtaisesta palkanosasta riippuen palkka työsuhteen alkaessa on noin 3 848,87 – 4 921,23 €/kk.  

Mitä edellytämme ja toivomme sinulta? 

Edellytämme sinulta 

 • soveltuvaa tohtorin tutkintoa ja hyvää opetustaitoa
 • vankkaa kokemusta ja näyttöä ihmisen biologian yliopisto-opetuksesta sekä itsenäisestä opetuksen kehittämisestä
 • osaamista dissektio-opetuksen toteuttamisessa
 • näyttöjä itsenäisestä roolista tutkimushankkeissa
 • hyviä tiimityötaitoja

Katsomme eduksi 

 • pedagogisen koulutuksen
 • dosentin arvon
 • tutkimusansiot
 • hakijan oman näkemyksen tutkimustyön tekemisestä ja suuntaamisesta yliopistonlehtorin työtehtävässä

Tarjoamme sinulle 

 • monipuolisen ja mielenkiintoisen työtehtävän osana kansainvälistä, luovaa, osallistuvaa ja osallistavaa yliopistoyhteisöä 
 • mahdollisuuden joustavaan monipaikkatyöhön 
 • Itä-Suomen yliopiston henkilöstöedut, joihin kuuluvat muun muassa kattava työterveyshuolto, laaja henkilöstökoulutustarjonta, edulliset kampusravintolalounaat ja Sykettä-liikuntapalvelut  

Hae näin 

Jätä hakemus viimeistään 03.05.2021 sähköisellä hakulomakkeella. 

Huomioi, että hakemukseen tulee liittää mukaan 

Kysymyksiä? 

Lisätietoja tehtävästä antavat biolääketieteen yksikön johtaja Anitta Mahonen, p. +358 29 445 4243, anitta.mahonen@uef.fi ja yksikön varajohtaja Jyrki Ågrenjyrki.agren@uef.fi, p. +358 29 445 4272

Yliopisto-opettaja, Biolääketiede

13.4.2021 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=16&id=000011015&lang=fi

Haemme lääketieteen laitokselle yliopisto-opettajaa, joka on kiinnostunut ihmisen biologian opetuksesta ja osallistumaan laitoksella tehtävään tutkimustyöhön. Työ sijoittuu Kuopion kampukselle ja alkaa 01.07.2021. Lue lisää alta, ja hae viimeistään 03.05.2021.

Tehtävä ja palkkaus 

Biolääketieteen yliopisto-opettajan tehtävässä työskentelet lääketieteen laitokseen kuuluvassa biolääketieteen yksikössä, Kuopion kampuksella. Laitos kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan. Lisätietoja yksikön toiminnasta löydät verkkosivuiltamme https://www.uef.fi/fi/yksikko/biolaaketieteen-yksikko

Yliopisto-opettajan (biolääketiede) tehtäviin kuuluu

 • ihmisen biologian elinjärjestelmäpohjaisten opintojaksojen suunnittelu, oppimisympäristön kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä opettajayhteisön kanssa
 • ihmisen biologian opintojaksojen luento-, harjoitustyö- ja ryhmäopetus kampuksella ja verkkoympäristössä
 • avoimen yliopiston ihmisen biologian opintotarjonnan opetus
 • tutkinto-opiskelijoiden opinto-ohjaus
 • opinnäytetöiden ohjaaminen ja tarkastaminen
 • tutkimustyö biolääketieteen yksikössä
 • hallinnolliset tehtävät yksikkö- ja laitostasolla

Tehtävä täytetään määräajalle 01.07.2021 – 30.06.2025. Määräaikaisuuden perusteena on 2021 toteutuva määräaikainen koulutuslaajennus ja avoimen yliopisto-opetuksen integraatio tutkinto-opetukseen. Uuden työntekijän tullessa tehtävään käytetään koeaikaa. 

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta palkanosasta. Tässä tehtävässä tehtäväkohtainen palkanosa on vaativuustasoluokittelussa tasoilla 4-5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6 – 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Vaativuustasosta ja henkilökohtaisesta palkanosasta riippuen palkka työsuhteen alkaessa on noin 2 850,40 – 3 660,60 €/kk.  

Mitä edellytämme ja toivomme sinulta? 

Edellytämme sinulta 

 • soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää opetustaitoa
 • kokemusta ihmisen biologian opetuksesta
 • kykyä ja innostusta tutkimustyön tekemiseen
 • hyviä tiimityötaitoja

Katsomme eduksi 

 • pedagogisen koulutuksen
 • tutkimusansiot
 • hakijan oman näkemyksen osallistumisestaan biolääketieteen yksikössä tehtävään tutkimustyöhön

Tarjoamme sinulle 

 • mielenkiintoisen ja monipuolisen työtehtävän osana kansainvälistä, luovaa, osallistuvaa ja osallistavaa yliopistoyhteisöä, 
 • mahdollisuuden joustavaan monipaikkatyöhön sekä
 • Itä-Suomen yliopiston henkilöstöedut, joihin kuuluvat muun muassa kattava työterveyshuolto, laaja henkilöstökoulutustarjonta, edulliset kampusravintolalounaat ja Sykettä-liikuntapalvelut  

Hae näin 

Jätä hakemus viimeistään 03.05.2021 sähköisellä hakulomakkeella. 

Huomioi, että hakemukseen tulee liittää mukaan: 

Kysymyksiä? 

Lisätietoja tehtävästä antavat biolääketieteen yksikön johtaja Anitta Mahonen, p. +358 29 4454243, anitta.mahonen@uef.fi ja yksikön varajohtaja Jyrki Ågrenjyrki.agren@uef.fi, p.+358 29 4454272

Lisätietoja hakemisesta ja hakuprosessista antaa henkilöstösihteeri Minna Leskinen, minna.k.leskinen@uef.fi; +358 29 4454278

Product Manager, Lab Water Systems

13.4.2021 | Avoimet työpaikat

https://www.linkedin.com/jobs/view/product-manager-lab-water-systems-at-sartorius-2476256975/?originalSubdomain=fi

At Sartorius, we empower scientists and engineers to simplify and accelerate progress in life science and bioprocessing, enabling the development of new and better therapies and more affordable medicine. As pioneers, we are a magnet and a dynamic platform for the leading experts in our field. We bring creative minds together for a common goal: technological breakthroughs that lead to better health for more people.

Over 10,000 employees give their best at Sartorius to take our products and services to market. We are motivated by excellence, work across international teams and take responsibility – while advancing knowledge, all with an agile and flexible approach. We use not only our minds but also put great heart into all we do.

Sartorius is a dynamic organization suited to people who want to showcase skills, be recognized for expertise, while thriving in a vibrant and innovative environment. Want to join us?


Product Manager, Lab Water Systems

We are now looking for a Product Manager, who is well acquainted with laboratory instruments and consumables to manage the portfolio of Lab Water systems. We offer you a full-time, 1-year fixed-term position in an international and growing laboratory technology business. The position has good opportunity to continue as permanent position after one year.

In order to be our ideal candidate, you have a suitable educational background (Master’s Degree for example in Life Sciences) and at least three years of relevant work experience in similar positions, preferably in an international business environment. You have the ability to manage tasks independently with high-quality results, an analytical mind-set and are ready to learn and adopt new things. Experience in sales and marketing will be considered additional assets.

What you can look forward to accomplishing:

 • Manage your product line through the entire product life cycle
 • Manage the development of market insights for lab water systems
 • Convert the customer insights into innovations and tangible product URS of new products
 • Provide technical product support
 • Take part in international product launches and marketing planning
 • Manage the financial and market performance of products
 • Lead projects requiring coordination with other functions, customers, third parties
 • Work with and train sales resources and customers


Skills and experience that you need to bring to our company:

 • Master’s degree in related field (for example in life sciences)
 • Minimum 3 years of experience in global marketing, product management and/or sales from a relevant field
 • Willingness to learn and understand production and product development of the products
 • Experience of product owner role in product development projects is an advantage
 • Laboratory instrument/ consumables know-how, preferably in lab water systems
 • Proactive, strong influencer and entrepreneurial thinker
 • Strong interpersonal skills and analytical mind-set
 • Ability to multitask and deliver quality results within challenging timelines
 • Excellent team player and ability to work in remote location teams
 • Willingness to travel when situation normalized
 • Fluency in English, both written and oral. Finnish/German skills considered to be an advantage

Why Work for Sartorius?

 • Our world-leading laboratory products enable scientists to develop innovative medications to combat serious illnesses. Be a part of this!
 • International collaboration: Sartorius is present in 110 countries and employs people from 80 nations
 • Agile working and an open culture are givens at Sartorius
 • Great possibilities for career development
 • Stable working environment as a part of highly sustainable company
 • The wellbeing of our employees is very important for us. Therefore, we offer flexible work environment, extensive occupational healthcare services, opportunities for learning and development and supported lunch and wellbeing services
 • To make Sartorius a great place to work we support our company values: Sustainability, Openness and Enjoyment. At Sartorius work and fun go together!

Does the position offered match your skill set? If yes, we look forward to receiving your job application in English (incl. your CV, salary request and the earliest date when you can start working). The position will be filled as soon as a suitable candidate is found.

If you have further questions, please contact Emilia Varhimo, Head of Product Management, on 21st of April at 11-12 or 23rd of April at 9-10 (phone 040 738 4579).
Find out more about us: www.sartorius.com

Laboratoriotyönjohtaja

8.4.2021 | Avoimet työpaikat

https://fimlab.rekrysivu.fi/MepRekry/Application/Index/489/

Haemme Lahden24/7 diagnostiikkapalveluiden tuotantoon laboratoriotyönjohtajaa määräaikaiseen sijaisuuteen kesäkuusta 2021 alkaen noin vuoden ajaksi. Laboratoriotyönjohtaja toimii esimiehenä noin 50 laboratoriohoitajalle, joiden työtehtävät jakautuvat hematologian ja kemian analytiikkaan, mikrobiologiaan sekä vierianalytiikkaan.

Oletko sinä se etsimämme henkilö, jolla on paloa esimiestyöhön ja toiminnan kehittämiseen? Sinulla on hyvä kokonaisuuksien hallinta, organisointikyky ja omatoiminen ote. Tehtävässä menestyminen edellyttää alan soveltuvan koulutuksen ohella hyviä sosiaalisia taitoja, kykyä johtaa omaa työtään, joustavuutta, paineensietokykyä ja hyviä IT-taitoja. Arvostamme kokemusta esimies- ja/tai kolmivuorotyöstä. Hallinnon koulutus on myös arvokas lisäansio.

Laboratoriotyönjohtaja toimii osana Fimlabin esimiestiimiä. Esimiehet ovat kärjessä kehittämässä koko Fimlabin toimintaa. Esimiehille tarjotaan laajat koulutus- ja kehittymismahdollisuudet. Laboratoriotyönjohtaja raportoi erikoisalajohtajalle.

Lisätietoja tehtävistä antaa erikoisalajohtaja Auni Collings, auni.collings@fimlab.fi tai puh. 050 5054922.

Mikäli kiinnostuit tehtävästä, täytä hakulomake 25.4.2021 mennessä osoitteessa www.fimlab.fi/rekry. Liitäthän mukaan vapaamuotoisen hakemuksesi sekä CV:n.

Research Technician within Tumor Lymph Node on Chip

8.4.2021 | Avoimet työpaikat

https://abo.rekrytointi.com/paikat/index.php?jid=390&key=&o=A_RJ&rspvt=t7yizh8skw0wos0kc0goo40ws8wsoko

På svenska nedan

Åbo Akademi University is an internationally acknowledged research university with an extensive responsibility for providing education in Swedish in Finland. With its international research community and its strong Nordic ties, Åbo Akademi University has an acclaimed and recognized position within research and education both nationally and internationally. 

Åbo Akademi University, funded by the European Commission Horizon 2020 project Tumor Lymph Node on Chip for cancer studies (Tumor-LN-oC, https://cordis.europa.eu/project/id/953234), invites applications for a fixed-term research technician position in the field of cell and molecular biology for a period of three years starting June 7th 2021, the COVID-19 situation permitting. The position is full time. The work will be performed within the framework of the innovation ecosystem InFLAMES (https://inflames.utu.fi/). The InFLAMES Flagship aims at identifying drug targets, developing technological platforms and finding diagnostic tools to tackle diseases related to or controlled by the immune system. 

Background

The position will be seated at the Sahlgren group, the Cell Fate Lab (http://cellfatelab.github.io/), Subject of Cell Biology, Faculty of Science and Engineering in Turku, Finland. The Tumor-LN-oC project is an international collaboration aiming at creating a novel model system to study metastasis of cancer cells from primary tumors into lymph nodes. At the Cell Fate Lab, the project aims include optimization of a co-culture system and characterization of metastasizing cells. Importantly, the research technician will support the everyday work of the Cell Fate Lab (altogether 15-20 researchers and students) in addition to taking part in implementation of the Tumor-LN-oC project. 

WORK TASKS

The work tasks include:

 • Preparation of buffers and reagent solutions, aliquoting of chemicals, casting of agar plates, production of plasmid preps and handling other similar support functions to enable researchers to concentrate on experimental work.
 • Handling day-to-day material orders, from various local and international sources. Gatekeeping of duplicate purchases. Handling product arrivals, managing storage spaces and keeping inventory.
 • Providing technical support to the lab members and taking part in trouble-shooting.
 • Organization and coordination of lab cleaning schedules (cell culture facilities, general laboratory spaces, freezers and fridges, storage spaces) and guidance of the group members with shared lab management tasks.

QUALIFICATIONS

Essential qualifications

 • A polytechnic level degree for biomedical laboratory scientist, laboratory technician or equivalent or a BSc or MSc degree in the field of biosciences.
 • Experience with various wet lab techniques, e.g. cell culture. Ability to provide technical support, ideas and solutions when faced with a problem.
 • Familiarity with MS office programs and the related environment.

Desirable attributes

 • Strong interpersonal and team work skills, including fluent written and oral communication in English and knowledge of Swedish. Foreigners and non-native Finnish citizens can be exempted from the requirement to have knowledge of Swedish.
 • Approachable and flexible, understanding but firm, not afraid to ask questions and report problems. 
 • Organizational skills and attention to details.
 • Time management skills. Ability to prioritize and take initiative.

SALARY  

APPLICATION

Please submit your electronic application in the ÅAU recruitment system (www.abo.fi/rekrytering), no later than May 10th 2021 at 15:00 (Finnish time). Guidelines for the electronic application are available at https://www.abo.fi/en/instructions-for-submitting-an-application/

The application should include the following enclosures (in English or Swedish): 

 • a personal statement or motivation letter containing a description of your background and interests (max. 2 pages)
 • a CV (max. 2 pages)
 • degree certificate(s)
 • recommendation letter from a previous employer, if available

INFORMATION

For questions regarding the position contact Professor Cecilia Sahlgren, cecilia.sahlgren@abo.fi and in questions concerning the recruitment process HR Specialist Sabina Ringvall, sabina.ringvall@abo.fi.

_______________________________________________________

Åbo Akademi är ett internationellt framstående forskningsuniversitet med ett brett svenskspråkigt utbildningsansvar i Finland. Med sin speciella nordiska förankring har Åbo Akademi en framstående och erkänd ställning nationellt och internationellt inom forskning och utbildning.

Åbo Akademi söker inom det EU-finansierade Horizon 2020-projektet Tumor Lymph Node on Chip för cancer studier (Tumor-LN-oC, https://cordis.europa.eu/project/id/953234) en tidsbunden forskningstekniker i cell- och molekylärbiologi för en treårsperiod från och med 7.6.2021, om covid-19-läget så tillåter. Anställningen är heltid. Arbetet kommer att utföras inom det innovativa forskningsekosystemet InFLAMES (https://inflames.utu.fi/). Flaggskeppet InFLAMES har som mål att identifiera målproteiner, utveckla teknologiska plattformar och hitta diagnostiska verktyg för att behandla immunologiska sjukdomar.

Bakgrund

Anställningen är placerad i Sahlgrens forskningsgrupp, the Cell Fate Lab (http://cellfatelab.github.io/), vid ämnet cellbiologi vid Fakulteten för naturvetenskaper och teknik i Åbo, Finland. Projektet Tumor-LN-oC utgör ett internationellt samarbete med målet att skapa ett nytt system för att studera metastaser av cancerceller från primärtumörer till lymfkörtlar. Vid Cell Fate Lab har projektet som mål att optimera ett co-kultursystem och karakterisera metastaserande celler. Forskningsteknikern kommer huvudsakligen att stöda det dagliga arbetet vid Cell Fate Lab (totalt 15-20 forskare och studerande) förutom att delta i genomförandet av Tumor-LN-oC-projektet.

ARBETSUPPGIFTER

I arbetsuppgifterna ingår:

 • att bereda buffert- och reagenslösningar, alikvotera kemikalier, göra agarplattor, producera plasmider och liknande stödfunktioner för att underlätta för forskarna att koncentrera sig på experimentellt arbete
 • att sköta dagliga materialbeställningar från olika lokala och internationella leverantörer, att undvika dubbelinköp, att ta emot produktleveranser, sköta lagerutrymmen och inventera
 • att ge tekniskt stöd till laboratoriets medlemmar och delta i problemlösning
 • att organisera och koordinera städscheman för laboratoriet (lokaler med cellkulturer, allmänna laboratorieutrymmen, frysar och kylskåp, förvaringsutrymmen) och att handleda gruppmedlemmarna i skötsel av laboratoriet

KOMPETENS

 • en yrkeshögskoleexamen som biomedicinsk laboratorietekniker, laboratorietekniker eller motsvarande eller en kandidat- eller magisterexamen inom biovetenskap 
 • erfarenhet av olika våtlabbtekniker, t.ex. cellkulturer. Förmåga att ge tekniskt stöd, komma med idéer och lösningar på problem
 • kunskaper i MS Office-program

Meriterande för anställningen

 • bra samarbetsförmåga samt flytande kunskaper i engelska och kunskaper i svenska. Utländska eller finska medborgare som inte är infödda kan befrias från kravet på kunskaper i svenska
 • lättillgänglig och flexibel, förstående men bestämd, inte rädd att fråga och rapportera om problem
 • förmåga att organisera och se till detaljer
 • bra tidshantering, förmåga att prioritera och ta initiativ

Vid nyanställning tillämpas prövotid.

LÖN

ANSÖKAN

Ansökan inlämnas i det elektroniska ansökningsformuläret nedan (på www.abo.fi/rekrytering) senast 10.5.2021 kl. 15:00 (finsk tid). Se stöd för uppgörande av elektronisk ansökan: https://www.abo.fi/instruktion-for-elektronisk-arbetsansokan/

Till ansökan fogas följande bilagor på svenska eller engelska:

 • Ansökningbrev med en beskrivning av din bakgrund och dina intressen (max 2 sidor)
 • CV (max 2 sidor)
 • Intyg över examen
 • Eventuella rekommendationsbrev från tidigare arbetsgivare

INFORMATION

För ytterligare information kontakta professor Cecilia Sahlgren, cecilia.sahlgren@abo.fi eller gällande rekryteringsprocessen HR-specialist Sabina Ringvall, sabina.ringvall@abo.fi.

Åbo Akademi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och en ökad mångfald i alla personalgrupper.

Määräaikainen projektitutkijan tehtävä Funktionaalisen Genomiikan Keskuksessa

8.4.2021 | Avoimet työpaikat

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Suomen Funktionaalisen Genomiikan Keskus on ydinpalveluyksikkö, joka kuuluu kansalliseen Biokeskus Suomi infrastruktuuriverkostoon. Tuemme korkeatasoista tutkimusta tarjoamalla avoimen pääsyn viimeisimpiin alan huippua edustaviin teknologioihin ja palveluihin genomiikan alalla. Tällä hetkellä tärkeimmät palvelumme ovat uudensukupolven sekvensointiin perustuvat genomin, transkriptomin ja epigenomin analyysit eri menetelmillä. Palveluidemme käyttäjiä ovat akateemiset yksiköt, valtion tutkimusyksiköt, terveydenhuollon tutkimusyksiköt sekä yritykset. Genomiikan keskus sijaitsee Turun Biotiedekeskuksessa, joka on Turun Yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen erillislaitos. Toimimme läheisessä yhteistyössä useiden kansainvälisten ja kansallisten sidosryhmien kanssa.

Etsimme nyt tiimimme projektitutkijaa tukemaan uusien menetelmien käyttöönottoa tutkimuspalveluita varten sekä koordinoimaan tutkimusprojekteja. Avaintehtäviin kuuluu uusien protokollien kehittäminen ja käyttöönotto, verifiointi tai validointi ja yksikössä toteutettavien tutkimus- ja palveluprojektien tukeminen ja koordinointi, kuten koeasetelman suunnittelu, budjetointi, näytteiden prosessointi, tulosten analysointi ja tulkinta ja raportointi läheisessä yhteistyössä ydinpalveluyksikön henkilöstön ja sidosryhmien kanssa.

Tehtävä vaatii erinomaisia yhteistyötaitoja, kommunikaatiotaitoja englanniksi, vahvaa molekyylibiologian ja genomiikan osaamista, erinomaisia laboratoriotaitoja ja kykyä suurta tarkkuutta vaativaan laboratoriotyöhön. Ydinpalveluyksikkö tarjoaa asiantuntija tukea ja palvelua jatkuvasti kehittyvillä alan huippumenetelmillä. Siksi tehtävä vaatii myös joustavaa ja avointa asennetta sekä motivaatiota oppia jatkuvasti uutta ja kykyä sopeutua nopeisiin muutoksiin ja jatkuvasti kehittyvään tutkimusympäristöön. Tehtävä vaatii myös laatujärjestelmä osaamista, johon tarjotaan myös koulutus. Aiempi kokemus laatujärjestelmästä katsotaan hakijalle eduksi.

Hakijalla tulee olla tehtävään sopiva alan koulutus. Tehtävän kesto on yksi vuosi kuuden kuukauden koeajalla. Saattaa myös olla, että tehtävälle on tarvetta jatkossa. Palkka määräytyy Suomen yliopistojen työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävä sijoittuu opetus-ja tutkimushenkilöstön henkilöstöryhmään. Riippuen koulutus- ja kokemustasosta sekä muusta osaamisesta palkka on keskimäärin 2200 – 2500 eur / kk.

Otamme vastaan hakemuksia vastaan vuoden 2021 toukokuun 15. päivään asti tai kunnes paikka on täytetty. Hakemuksen voi jättää Turun yliopiston elektronisen hakuportaalin kautta: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Lisätietoja antaa tarvittaessa: Riikka Lund, riikka.lund@utu.fi, phone +358 41517 1616, https://bioscience.fi/services/functional-genomics/services/

Doctoral student, Biochemistry and Molecular Medicine

8.4.2021 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=1&id=000010988&lang=fi

The North changes the world – more sustainable, more intelligent, more humane. We, at the University of Oulu, work as part of the international science community to produce new scientific information and science-based solutions. We are committed to educate future pioneers to build a more sustainable, intelligent and humane world. Creating new, taking responsibility and succeeding together are values that build a strong foundation for all our actions. We offer a working environment where individuals can cultivate their skills, do meaningful work, and develop professionally. Our university’s several specialized research and service units enable extensive and diverse development and career opportunities for experts in various fields.

We are looking for a Doctoral student in Biochemistry and Molecular Medicine for a part-time (50%), fixed-term two-year position at the University of Oulu at the Faculty of Medicine and Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine.

Project

This research project focuses on the interplay between hypoxia signalling, metabolism and fibrosis. The selected student will work under supervision of professors Peppi Karppinen and Terhi Piltonen. The aim of the project is to reveal the causality and relations between these pathways using the sex-hormone driven polycystic ovary syndrome (PCOS) as a disease model. This is a common syndrome in women affecting about 10% the female population. Fibrosis in liver, ovary and adipose tissue is associated with PCOS and may contribute to high comorbidity among affected women. Our main interests are the hypoxia-inducible factor (HIF) and its regulating HIF prolyl 4-hydroxylases. We use mainly molecular and cell biology methods as well as gene-modified mice and preclinical disease models to understand how these pathways interact. This is a project with multidisciplinary approach aiming to answer important clinical questions. We offer a research environment with excellent technological facilities and a motivating and supporting community. More information can be found on our web pages:

https://www.oulu.fi/fbmm/peppi_karppinen

https://www.oulu.fi/mrc/research-groups/piltonen

Requirements

To successfully occupy the position, the candidate must possess a degree entitling them to obtain a doctoral degree (MSc or equivalent) preferably in the field of biochemistry, molecular or cell biology, medical sciences or related fields. Degree must have been completed before starting the position and must not be obtained more than 5 years ago. License to conduct animal experiments within the EU is required (proven by a course diploma showing competence according to EU Directive 2010/63, Article 23). Prior experience on animal experiments, preclinical disease models and knowledge on molecular and cellular biology as well as histological and imaging methods are an advantage. Ability to pursue independent research, work productively in a team as well as excellent writing and fluency in English are expected.

When assessing the applicant’s qualifications, issues to be considered will include study grades, research experience, possible scientific publications, activity in the scientific community, familiarity with the research field and teamwork skills. The applicant is expected to actively take part in co-applying for funding during the two-year period.

The applicant will be enrolled to University of Oulu Graduate School, so the applicant must fulfill the requirements for admission: https://www.oulu.fi/uniogs/requirements_for_admission .

What we offer

 • You will become a part of a highly talented research group, working on strategically and globally significant research area
 • You will receive support not only from your team and supervisor, but also from university´s wide variety of support services, so that you can excel in your studies and research.
 • The salary will be in accordance with the Finnish universities salary system (for teaching and research personnel): level 2. In addition, a salary component based on personal work performance will be paid (maximum of 50 % of the job-specific component). Further information regarding the salary can be asked from professor Karppinen and professor Piltonen. 
 • Other benefits: The successful candidate will receive full benefits provided by the University of Oulu to university employees, including free time corresponding to holidays and free occupational health care services.

Application

Applications must be submitted using the electronic application form by April 11, 2021 (23:59 Finnish local time), with the following attachments as three separate pdf files:

1)      Complete CV containing contact information of at least two referees (Max. size limit of the attachment: 5 Mbytes)

2)      Motivation letter describing prior knowledge and research interests and career plans (maximum 1 page).

3)      Certificates/Diplomas: Scanned electronic copies of diplomas and transcripts of the records of relevant previous degrees. If the original documents are not in English, Finnish or Swedish, each document must be accompanied by an official certified translation into English or Finnish. (Max. size limit of the attachment: 2 Mbytes). Additionally, a certificate of sufficient language skills in English and/or Finnish are required for those who have not completed a secondary or higher education degree in the Finnish language (more info, see: https://www.oulu.fi/uniogs/requirements_for_admission, 4. Language skills)

Applications sent by email will not be considered.

Other relevant information

The eligible applicants fitting best in the research profile expected for the position may be invited to an on-site or remote interview. All applicants will be notified when the selection process is completed. The earliest start date is 3rd of May 2021. A trial period of six months is applied in the position. 

For Further Information Contact:  

Prof. Peppi Karppinen, e-mail: peppi.karppinen (at) oulu.fi

Prof. Terhi Piltonen, e-mail: terhi.piltonen (at) oulu.fi

R&D Projektipäällikkö

29.3.2021 | Avoimet työpaikat

https://ats.talentadore.com/apply/RD-Projektip%C3%A4%C3%A4llikk%C3%B6/8rrqa8

Tulet keskeiseen rooliin vastaamaan soluvapaan DNA:n verinäytteiden käsittelyyn liittyvän tuotteen kehitystyöstä. Patentoidun ratkaisumme osa-alueiden prototyypit ovat olemassa ja olemme siirtymässä testauksen kautta kohti tuotannollistamista.  

Käytännössä tehtäviisi tulee kuulumaan ensi vaiheessa tuotteen IPR-portfolion laajentaminen, kehitystyön loppuun vieminen, kaupallisen prototyypin kehitys, markkinaselvitysten teko ja tuotteen saattaminen markkinoille. 

Projektiin osallistuu laboratoriohenkilöstömme ja toimitusjohtajamme, jolle myös raportoit. 

Työsi on ensisijaisesti parin vuoden projekti, mutta tavoitteemme on laajentaa tehtävänkuvaasi taustasi ja kiinnostustesi mukaan analytiikan kehitykseen, uusien tuotekehitysprojektien ohjaamiseen tai liiketoiminnan kehitykseen ja kaupallistamiseen. 

Tarjoamme 

Mahdollisuuden tehdä työtä uusien palveluiden ja tuotteiden parissa sekä osallistua yrityksemme tulevaisuuden kehitykseen. Nestebiopsiaa hyödyntävä diagnostiikka-ala on vahvassa kasvussa ja haluamme olla osana sitä. 

Odotuksemme 

Istut tehtävään ja tiimiimme erinomaisesti, mikäli sinulla on solu- ja molekyylibiologian tai biokemian vahva osaaminen. Toivomme kokemusta erityisesti kehitys- tai tutkimusprojektityöstä yliopistosta/yksityiseltä sektorilta, bioteknologiasta tai lääketieteellisten laitteiden kehityksestä. Englannin ja suomen kielen hyvä hallinta on työssä menestymisen edellytys. 

Toivottavasti kiinnostuit. Lue meistä lisää www.biopsense.com 

Lähetä hakemuksesi palkkatoiveineen viimeistään 22.04 mennessä oheisen linkin kautta.  

Lisätietoa saat soittamalla konsultillemme Lauri Taalikalle / Wilma Consulting Oy 041 3133 180 tai lauri(at)wilmaconsulting.fi.

Postdoctoral Researcher/Project Researcher, Biomedical NMR – A.I. Virtanen Institute, University of Eastern Finland

27.3.2021 | Ajankohtaista

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=16&id=000010912&lang=fi#.YFyPbVLuess.link

The University of Eastern Finland is inviting applications for a Postdoctoral Researcher / Project Researcher (Biomedical NMR) position in Kuopio. The position will be filled for a two-year term from 1 May 2021 (or as agreed). Please find more information below and submit your application no later than April 14, 2021.

Role and salary

As our new Postdoctoral or Project Researcher in Biomedical NMR, you will be working in the A.I. Virtanen Institute at the Faculty of Health Sciences, Kuopio Campus.

The Metabolic MRI group at the University of Eastern Finland is aiming to develop hyperpolarisation-based methods for metabolic magnetic resonance imaging. The applicant will be working in a neuroimaging project, aimed to image stroke and other neurological models at high (3T) and low (0.6T) magnetic fields. The project will improve the understanding of the metabolism of hyperpolarised marker molecules (e.g. pyruvate) during stroke and help establish the experimental basis for further development of hyperpolarized low-field MRI. The researcher will join a group currently including 2 PhD students and the Research Director. In addition to collaborations within Finland, the project involves collaborations with research groups in Denmark and Italy.

The successful candidate will hold a suitable doctoral degree. If you have been awarded your doctoral degree less than five years ago, the post will be one of a Postdoctoral Researcher. If the doctoral degree has been awarded more than five years ago, the post will be one of a Project Researcher. In this context, the 5 years refer to a net period time, which does not include maternity leaves, parental leaves, or military service.

The position will be filled for a two-year term from 1 May 2021 (or as agreed). The position will be filled for a fixed term due to it pertaining to a specific project. A probationary period is applied to all new members of the staff.

The salary of the position is determined in accordance with the salary system of the Finnish universities. The salary comprises two components: a job requirement component and a personal performance component. In this position, the job requirement component is 2,967.84 euros/month, based on level 5 of the job requirement chart for teaching and research staff. The personal performance component can be a minimum of 6 % and a maximum of 50 % of the above-mentioned sum.At the beginning the salary will be 3 267,59 – 3 626,70 e.

Our requirements and expectations

– The successful candidate will hold a suitable doctoral degree.
– Good level of fluency in English (both written and spoken) is essential.
– Previous experience in preclinical work with small animal, especially neurosurgery or similar, or MR research is highly preferred, but not essential.

Your benefits

You will have access to the university’s staff benefits, including
– extensive occupational health care
– staff discount on lunch in our campus restaurants, as well as on a range of other services
– affordable sports services.

You will have an opportunity to work in an interesting role as part of our international, creative, participatory and inclusive academic community.

How to apply?

Submit your application by using our electronic application form no later than 14.4.2021 (by 24.00 hours Finnish time).

Please note that you must include the following appendices in your application:

– CV (http://www.tenk.fi/en/template-researchers-curriculum-vitae)
– list of publications (https://www.aka.fi/en/research-funding/apply-for-funding/how-to-apply-for-funding/az-index-of-application-guidelines2/list-of-publications/)
– motivation letter
– copies of your academic degree certificates / diplomas, and copies of certificates / diplomas relating to your language proficiency, if not indicated in the academic degree certificates/diplomas

Questions?

For further information on the position, please contact Research Director Mikko Kettunen, +358 29 4454067, mikko.kettunen@uef.fi

For further information on the application procedure, please contact Human Resources Secretary Sari Zitting, +358 29 4454125, sari.zitting@uef.fi


University of Eastern Finland and the Faculty of Health Sciences in brief

The University of Eastern Finland is the most multidisciplinary university in Finland. We are home to 15,500 students and 2,700 staff members. Our research is ranked among the best in the world in several fields. We generate research-based knowledge and make it openly accessible for the benefit of all. UEF stands for action with impact that is relevant today and tomorrow. To learn more about our university please visit our website at http://www.uef.fi/en     

The Faculty of Health Sciences operates at the Kuopio Campus of the University of Eastern Finland. The Faculty offers education in medicine, dentistry, nutrition and pharmacy, as well as in some other central fields of the health care sector. The Faculty is research-intensive, and its internationally recognised research activities are closely linked to the strategic research areas of the University. There are approximately 3 100 degree students and about 580 PhD students in the Faculty. The faculty has 795 staff members. http://www.uef.fi/en/ttdk/etusivu