Ajankohtaista

Product Marketing Manager – Structural Cell Biology

13.8.2021 | Avoimet työpaikat

https://jobs.thermofisher.com/global/en/job/166882BR/Product-Marketing-Manager-Structural-Cell-Biology

The Mission:

You will be a part of the Life Science Business Unit (LSBU) within Material and Structure Analysis Division (MSD) of Thermo Fisher Scientific. The LSBU provides high-value Electron Microscopy workflow solutions for high resolution biological imaging, ranging from atomic resolution imaging of protein complexes to volume acquisition of cellular compartment structures.

The Job:

You will lead and drive product marketing for Structural Physiology. This segmented aims to attract cell biologists with a portfolio ranging from Large volume analysis to the powerful context of Cryo Tomography on whole cells and tissues. You will oversee product development (PMP) execution for products in Life Sciences from a marketing perspective interacting with the Product Development Team. Furthermore, you will contribute to building and executing a strong portfolio roadmap, built on market-focused strategy, deep understanding of product life cycles, and a broad business insight.

What will you do?

 • Work with other product managers and marketing managers to establish market requirement documents for structural physiology;
 • Develop value proposition, messaging and go-to-market strategies that resonate with the structural physiology segment, based on deep insight in and organizing around customers’ key scientific questions. Define innovative and creative ways to approach new market segments.
 • Build external networks e.g. in the context of collaborations: establish and manage technical collaborations with (KOL) customers, track milestones and report out on progress;
 • Build internal networks especially with R&D, NanoPort & field applications, marketing teams;
 • Drive improvement in product development processes and execution, identify and resolve roadblocks, apply PPI to monitor and continuously improve efficiency and effectiveness of strategy execution;
 • Provide support to sales and business development teams, support field escalations through coordinating technical expertise, providing an effective interface with R&D and engaging in technical and scientific discussions with customers.

Who we are looking for:

The successful candidate will possess the following combination of education and experience:

 • Typically, a university degree is required, and a PhD/MBA or other advanced degree is preferred, or a combination of education and experience that demonstrate the required skills;
 • Typically requires at least 5 years of experience in high-tech product management environment;
 • Customer oriented, with a proven ability to build consensus and get buy-in and participation from key stakeholders; strong verbal and written communication skills across all levels and an ability to communicate complex technical concepts to a variety of audiences; fluent in English;
 • Proven ability to interact with cross-functional and cross-cultural teams; great team player who thrives in a matrixed organization, is flexible and deals well with dynamic requirements;
 • Keen interest in commercial, marketing and business aspects;
 • Ability to create a vision for a product, translate it into strategy and execute a value-driven roadmap;
 • Ability to travel internationally (up to 30%), and in possession of a valid passport.

Yliopistonlehtori, molekyyli- ja solubiologia

9.8.2021 | Avoimet työpaikat

https://tuni.rekrytointi.com/paikat/?o=A_RJ&jgid=1&jid=1101

ampereen yliopiston Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa on avoinna molekyyli- ja solubiologian yliopistonlehtorin määräaikainen tehtävä.

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta tekee korkeatasoista tieteellistä tutkimusta ja merkittävää opetusta bioteknologian, biolääketieteen tekniikan ja lääketieteen alueella. Näillä alueilla tiedekunta vastaa luonnontieteen ja tekniikan kandidaattien, filosofian maisterien, diplomi-insinöörien ja lääketieteen lisensiaattien perustutkintokoulutuksesta sekä näiden alojen tohtorikoulutuksesta. Henkilöstöä tiedekunnalla on yli 600, joista professoreja noin 70.

Haemme nyt vahvistusta luonnontieteen alan opetukseen erityisesti molekyylibiologian ja/tai solubiologian alueilla. Tehtävä edellyttää vahvaa näkemystä solu- ja molekyylitason ilmiöihin sekä kiinnostusta bioinformatiikan hyödyntämiseen opetuksessa ja tutkimuksessa.

Tehtävänkuvaus

Yliopistonlehtorin tehtävänä on 

 • antaa ja edistää alansa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta
 • osallistua aktiivisesti tutkinto-ohjelman opetuksen kehittämiseen ja opetussuunnitelmatyöhön
 • ohjata opinnäytetöitä
 • harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä
 • seurata tieteen kehitystä alalla
 • osallistua yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja alan kansainväliseen yhteistoimintaan.

Edellytykset

Yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytämme soveltuvaa tohtorintutkintoa, aktiivista tutkimustoimintaa sekä kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytetöitä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi hyviä organisointi- ja yhteistyötaitoja sekä hyvää englannin ja suomen kielen taitoa.  

Hakijoiden ansioita arvioitaessa otamme huomioon käytännöllisen perehtyneisyyden tehtäväalaan, opetuskokemuksen ja pedagogiset opinnot, taidon tuottaa opetusmateriaalia sekä muut opetustehtävissä saavutetut ansiot sekä tieteellisen työn tulokset.

Tarjoamme

Yliopistonlehtorin tehtävä on kahden vuoden määräaikaisuus ja työ alkaa 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Yliopistonlehtorin tehtävä sijoittuu palkkausjärjestelmän vaativuustasolle 6-7.

Henkilöstöetuihimme kuuluvat mm. joustavat työskentelymahdollisuudet, hyvä työterveyshuolto sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen. Lue lisää työnantajasivuiltamme.

Hakuohjeet

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakuaika tehtävään päättyy su 22.8.2021 klo 23:59.

Liitä hakemukseesi seuraavat dokumentit pdf-muodossa:

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Vesa Hytönen, p. 040 190 1517, vesa.hytonen@tuni.fi.

Farmakologian ja lääkekehityksen yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja

9.8.2021 | Avoimet työpaikat

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Lääketieteellisen tiedekunnan biolääketieteen laitokseen haetaan Farmakologian ja lääkekehityksen yliopistonlehtoria/yliopisto-opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään. Tehtävään valittava hakija palkataan joko yliopistonlehtorin tai yliopisto-opettajan tehtävään hakijan kelpoisuuden ja ansioiden mukaan. Valitun henkilön toivotaan aloittavan tehtävässä mahdollisimman pian.

Turun yliopisto on kansainvälinen ja monitieteinen tutkimus- ja opetusyksikkö, joka toimii läheisessä yhteistyössä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa. Terveys, diagnostiikka ja lääkekehitys kuuluu Turun yliopiston vahvuusalueisiin ja on yksi sen tutkimuksen ja koulutuksen temaattisista kokonaisuuksista. Turun yliopistossa on juuri aloittanut Suomen Akatemian rahoittama InFLAMES-tutkimushanke, joka keskittyy immuunijärjestelmän tutkimukseen ja lääkekehitykseen.

Keskeiset tehtävät

Farmakologian ja lääkekehityksen yliopistonlehtorin/yliopisto-opettajan tehtävään sisältyvän opetuksen painoalueita ovat farmakologia, toksikologia, lääkekehitys ja lääketutkimus. Tehtävä on itsenäinen opetustehtävä, johon kuuluu perustutkintotasoista suomen- ja englanninkielistä opetusta sekä opetuksen ja opintokokonaisuuksien suunnittelua ja kehittämistä tiedekunnan koulutusohjelmissa, erityisesti kansainvälisen Master’s Degree Programme in Biomedical Sciences –maisteriohjelman Drug Discovery and Development -pääaineessa sekä muussa englanninkielisessä koulutuksessa. Tehtävään kuuluu myös opinnäytetöiden ohjausta sekä omaa tieteellistä tutkimusta ja siihen liittyvää jatkokoulutusta.

Yliopistonlehtori/yliopisto-opettaja osallistuu tutkimus- ja opetustyön ohella myös laitoshallintoon liittyviin tehtäviin mukaan lukien toiminta yksiköiden sisäisissä vastuutehtävissä.

Edellytykset

Tehtävien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä:

 • Yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa sekä kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, tarvittaessa käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyte.
 • Yliopisto-opettajan tehtävään otettavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää opetustaitoa. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon laaja tehtäväalueen osaaminen, pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti sekä opetusnäyte.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä erinomaista kirjallista ja suullista englanninkielen taitoa.

Eduksi katsotaan

 • kokemus lääkekehitykseen ja farmakologiaan liittyvästä tutkimus- ja opetuskokemuksesta, erityisesti moderneista in vivo ja in vitro farmakologisista ja toksikologisista tekniikoista ja tutkimusmalleista
 • yliopistopedagogiikan opinnot ja käytännön kokemus uusista opetusteknologioista
 • kokemus lääketeollisuudesta, kansainvälisestä koulutuksesta ja työympäristöstä sekä tutkimusalasta, joka sopii biolääketieteen laitoksen tutkimuksen painoalueisiin

Palkka

 • Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustason 4-7 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2591,28 – 4033,80 euroa kuukaudessa.
 • Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Hakeminen

 • Hakemukset tulee jättää viimeistään 26.8.2021 klo 23:59:59 Suomen aikaa yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy kyseisen tehtävän tiedoista osoitteessa www.utu.fi/tyopaikat (ID 11702) ilmoituksen yläosasta kohdasta ”Täytä hakemus”.
 • Hakemukseen tulee liittää CV, julkaisuluettelo, tutkimussuunnitelma, tutkintotodistus motivaatiokirje, akateeminen portfolio (Ohje akateemisen portfolion laatimiseen), sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa valintaan.

Lisätietoa tehtävistä antaa farmakologian ja lääkekehityksen professori Ullamari Pesonen, ullamari.pesonen@utu.fi, p. +358 29 450 3867

Hakuprosessiin liittyen voit olla yhteydessä HR-asiantuntija Kristiina Nuutilaan, kristiina.nuutila@utu.fi, p. +358503135224

Tiedekerho-ohjaaja

9.8.2021 | Avoimet työpaikat

https://duunitori.fi/tyopaikat/tyo/tiedekerho-ohjaaja-stse-13578764?utm_source=loimu&utm_medium=site

Etsimme tiedekerho-ohjaajia 4-12v. lasten tiedekerhoihin Mäntsälään, Hyvinkäälle, Keravalle, Kouvolaan, Mikkeliin, Riihimäelle ja Järvenpäähän.

Kerhoissa tutkitaan luontoa ja luonnonilmiöitä ja tehdään paljon kemian kokeita. Annamme käyttöösi materiaalit ja ohjeet ja perehdytämme tehtävään. Kyseessä on osa-aikatyö, joten työ sopii hyvin esim. opiskelijalle.
Odotamme, että olet luotettava, lasten kanssa hyvin toimeentuleva, täsmällinen ja rohkea. Koulutuksellasi ei ole niin väliä, kunhan ymmärrät luonnnontieteiden perusteita (olet pärjännyt koulussa luonnontieteissä hyvin) ja sinulla on halu työskennellä lasten parissa.

Jos kiinnostuksesi heräsi työtehtävää kohtaan, lähetä vapaamuotoinen hakemus meille viim. 15.8.2021

Yhteystiedot Karen-Anne Jomppanen, Puh: 0400414294, pikkututkijat@gmail.com

Post­doc­to­ral Re­searc­her in Pro­tein Bioc­he­mi­stry and Struc­tu­ral Bio­lo­gy

9.8.2021 | Avoimet työpaikat

https://www2.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/postdoctoral-researcher-in-protein-biochemistry-and-structural-biology

The laboratory of Dr. Tommi Kajander at the Institute of Biotechnology, HiLIFE, University of Helsinki, Finland, is inviting applications for post-doctoral researcher in the area of protein biochemistry and structural biology in a joint project with Prof. Mart Saarma’s laboratory. We are seeking for dedicated and enthusiastic scientist to work on the structure and function of novel endoplasmic reticulum effector protein-receptor interactions in ER stress response regulation. Main targets are CDNF and MANF proteins and their interaction complexes in the ER.

The Institute of Biotechnology is a research institute at University of Helsinki, located in the Viikki science park. The institute harbors ~35 research groups and 250 researchers, and it operates at the highest international level. For more information on the Institute, please visit https://www.helsinki.fi/en/hilife-institute-of-biotechnology.
The institute has excellent infrastructure for structural biology (X-ray, CryoEM, NMR) including the crystallography core facility run by the PI.

The post-doctoral applicants should hold PhD in biochemistry or a related field. Strong experience in protein biochemistry including cloning and mutagenesis and protein expression and purification, from various hosts and good communication skills in English are required. Knowledge and experience in structural biology and molecular biophysics techiques and cell culture is beneficial. This is an opportunity to work on high impact targets and obtain in depth technical skills in the research area. The position will provide excellent opportunities for collaborations, as this is a joint project in close collaboration with Prof. Mart Saarma’s group, with also potential international and national collaborations and visits to e.g. synchrotron sources in Europe (ESRF, DLS, MAXIV). An attitude to carry out ambitious research projects, good problem solving skills, goal-oriented mind-set and willingness to learn and apply new methodologies is highly appreciated. The working language of the laboratory is English; knowledge of Finnish is not a requirement.

The postdoctoral position is initially limited to 1 year, with a possibility of extension to three years. The salaries will be based on the University salary scheme (level 5) for teaching and research personnel composed of both task specific and personal performance component The position is available immediately or as agreed.

Application should include the following documents as a single pdf file (max 5 pages): CV (max 2 pages), list of publications, motivation letter (max 1 page) including a description of your research interests, and the names and contact details of at least two referees. Please submit your application, together with the required pdf attachment, through the University of Helsinki electronic recruitment system by clicking on the ‘Apply for job’ button. Internal applicants (i.e., current employees of the University of Helsinki) should submit their applications through the SAP HR portal. For technical support regarding the recruitment system, please contact ‘rekrytointi@helsinki.fi’.

The deadline for the applications is 31st of August, 2021, or until suitable candidate have been found.

For informal inquiries, contact ‘tommi.kajander(at)helsinki.fi’
See also:
https://www2.helsinki.fi/en/researchgroups/structural-biology-of-protein…
https://www2.helsinki.fi/en/researchgroups/neurotrophic-factors-and-rege…

For technical support regarding the recruitment system, please contact rekrytointi@helsinki.fi.

Selected recent references related to project and the laboratory:
Kovaleva V, Yu LY, Ivanova L, Nam J, Eesmaa A, Kumpula EP, Huiskonen J, Lindholm P, Voutilainen M, Karelson M, Saarma M. MANF regulates unfolded protein response and neuronal survival through its ER-located receptor IRE1α bioRxiv 2020.09.22.307744

Eesmaa A, Yu LY, Göös H, Nõges K, Kovaleva V, Hellman M, Zimmermann R, Jung M, Permi P, Varjosalo M, Lindholm P, Saarma M. The cytoprotective protein MANF promotes neuronal survival independently from its role as a GRP78 cofactor. J Biol Chem. 2021 Jan 15;296:100295.

Lindahl M, Saarma M, Lindholm P. Unconventional neurotrophic factors CDNF and MANF: Structure, physiological functions and therapeutic potential. Neurobiol Dis. 2017 Jan;97(Pt B):90-102.

Projekti-insinöörin tai bioanalyytikon tehtävä

9.8.2021 | Avoimet työpaikat

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Määräaikainen laboratorioinsinöörin, bioanalyytikon tai laboratorioteknikon tehtävä Suomen Funktionaalisen Genomiikan Keskuksessa

 Suomen Funktionaalisen Genomiikan Keskus on ydinpalveluyksikkö, joka kuuluu kansalliseen Biokeskus Suomi infrastruktuuriverkostoon. Tuemme korkeatasoista tutkimusta tarjoamalla avoimen pääsyn viimeisimpiin alan huippua edustaviin teknologioihin ja palveluihin genomiikan alalla. Tällä hetkellä tärkeimmät palvelumme ovat uudensukupolven sekvensointiin perustuvat genomin, transkriptomin ja epigenomin analyysit eri menetelmillä. Palveluidemme käyttäjiä ovat akateemiset yksiköt, valtion tutkimusyksiköt, terveydenhuollon tutkimusyksiköt sekä yritykset. Genomiikan keskus sijaitsee Turun Biotiedekeskuksessa, joka on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen erillislaitos. Toimimme läheisessä yhteistyössä useiden kansainvälisten ja kansallisten sidosryhmien kanssa.

Etsimme nyt tiimimme laboratorioinsinööriä, bioanalyytikkoa tai vastaavaa tukemaan yksikössä tarjottavia tutkimuspalveluita. Avaintehtäviin kuuluu biologisten näytteiden valmistus, laatuanalyysi ja analysointi korkean tehon menetelmillä. Tehtäviin sisältyy myös laitteiden käyttöä ja ylläpitoa sekä prosessin hallintaa yksikössä käytössä olevan laatujärjestelmän mukaisesti. Tehtävät toteutetaan läheisessä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa yksikön muun henkilöstön, palveluiden käyttäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Siksi tehtävän hoitaminen vaatii erinomaisia yhteistyötaitoja, palveluasennetta ja kommunikaatiotaitoja sekä suomeksi että englanniksi. 

Tehtävän hoitaminen edellyttää erinomaisia laboratoriotaitoja, kykyä suurta tarkkuutta ja kärsivällisyyttä vaativaan laboratoriotyöhön, joka on sidottu aikatauluihin. Ydinpalveluyksikkö tarjoaa asiantuntija tukea ja palvelua jatkuvasti kehittyvillä alan huippumenetelmillä. Siksi tehtävä vaatii myös joustavaa ja avointa asennetta sekä motivaatiota oppia jatkuvasti uutta ja kykyä sopeutua nopeisiin muutoksiin ja jatkuvasti kehittyvään tutkimusympäristöön. Tehtävä vaatii myös laatujärjestelmä osaamista, johon tarjotaan myös koulutus. Aiempi kokemus laatujärjestelmästä katsotaan hakijalle eduksi.

Hakijalla tulee olla tehtävään sopiva alan koulutus, kuten bioanalyytikon, insinöörin, kandidaatin tai maisterin tutkinto soveltuvalta alalta. Tehtävän kesto on yksi vuosi kuuden kuukauden koeajalla. Saattaa myös olla, että tehtävälle on tarvetta jatkossa. Palkka määräytyy Suomen yliopistojen työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävä sijoittuu muun henkilöstön henkilöstöryhmään. Riippuen koulutus- ja kokemustasosta sekä muusta osaamisesta palkka on keskimäärin 2200 – 2500 eur / kk.

Otamme vastaan hakemuksia vastaan vuoden 2021 elokuun 30. päivään asti tai kunnes paikka on täytetty. Hakemuksen voi jättää Turun yliopiston elektronisen hakuportaalin kautta:https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Lisätietoja antaa tarvittaessa: Riikka Lund, riikka.lund@utu.fi, phone +358 41517 1616, https://bioscience.fi/services/functional-genomics/services/

Tutkijatohtori, bio- ja ympäristötieteet

28.7.2021 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=2&id=000011696&lang=fi&_ga=2.4710387.199903479.1627503792-1569208331.1615229191

Haemme Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitokselle

KOLMEA TUKIJATOHTORIA, BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEET 

Tehtävät alkavat 1.10.2021 tai sopimuksen mukaan, 2-3 vuoden määräajaksi.

Etsimme motivoituneita tutkijoita työskentelemään seuraavissa projeketeissa 

 1. Sexual selection from first principles, vastuullinen johtaja akatemiatutija Jussi Lehtonen
 2. Microbiome underlying winter adaptations, vastuullinen johtaja apulaisprofessori Suvi Ruuskanen
 3. Filamiinin toiminta mekanosensorina lihaksen kehityksessä ja lihassairauksissa, vastuullinen johtaja professori Jari Ylänne

Katso tarkempi tehtävänkuvaus ja vaatimukset englanninkielisestä hakuilmoituksesta ja verkkosivulta 3 Postdoctoral Researchers.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tehtävässä vaaditaan hyvää englanninkielen taitoa ja kyky opettaa englannin kielellä katsotaan eduksi. Tohtorin tutkinto tulee olla suoritettu ennen tehtävässä aloittamista.

Mitä tarjoamme?

Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen, jossa saat mahdollisuuden vaikuttaa kansainväliseen tutkimukseen. Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 mukaan. Palkkasi on noin 3300 – 3800 euroa kuukaudessa riippuen aiemmasta osaamisestasi ja kokemuksestasi. Tehtävän alkaessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakeminen

Hakemukseen tulee liittää englanninkielisinä seuraavat liitteet:

 1. Kaksisivuinen ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje). Ansioluetteloon pitää liittää myös kahden varttuneemman akateemisen suosittelijan yhteystiedot.
 2. Lyhyt hakemuskirje sisältäen hakijan tutkimusintressit ja ja projektin nimen, johon haetaan.
 3. Julkaisuluettelo. 
 4. Tutkintotodistukset.

Hakemus tulee jättää viimeistään 22.8.2021 sähköisellä hakulomakkeella. Käsittelemme kaikki sähköisen järjestelmän kautta jätetyt hakemukset ja olemme hakijoihin yhteydessä hakuprosessin edetessä.

Lisätietoja antavat:

 1. Aakatemiatutkija Jussi Lehtonen, jussi.lehtonen@iki.fi
 2. Apulaisprofessori Suvi Ruuskanen, suvi.k.ruuskanen@jyu.fi
 3. Professori Jari Ylänne, jari.p.ylanne@jyu.fi 

Väitöskirjatutkija, bio- ja ympäristötieteet

28.7.2021 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=2&id=000011695&lang=fi&_ga=2.169063521.199903479.1627503792-1569208331.1615229191

Haemme Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselle

3 VÄITÖSKIRJATUTKIJAA, BIO- JA YMPÄRISTÖITETEET

Tehtävät alkavat 3.1.2022 tai sopimuksen mukaan, enintään neljän vuoden määräajaksi, kuitenkin niin, että työsopimus tehdään ensin 12 kuukauden määräajaksi.

Bio- ja ympäristötieteiden tohtoriohjelma järjestää tohtorikoulutusta akvaattisten tieteiden, ekologian ja evoluutiobiologian, solu- ja molekyylibiologian ja ympäristötieteen aloilla. Väitöskirjatutkijat sijoittuvat bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tutkimusryhmiin, tässä haussa avoinna olevat paikat:

 1. Sexual selection from first principles (Ohjaaja: Jussi Lehtonen)
 2. Eco-evolutionary feedbacks via anthropogenetic change (Ohjaaja: Katja Räsänen)
 3. Filamiinin toiminta mekanosensorina lihaksen kehityksessä ja lihassairauksissa (Ohjaaja: Jari Ylänne)

Lisätietoa projekteista on nähtävissä verkkosivulla Open Doctoral Researcher positions

Olet hakemamme henkilö, jos sinulla on maisterin tutkinto soveltuvalta alalta ja vahva kiinnostus tarjolla oleviin väitöskirjatyöprojekteihin.

Väitöskirjatutkijan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Väitöskirjatutkijalta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa. Maisterin tutkinto tulee olla suoritettu ennen tehtävässä aloittamista. Väitöskirjatutkijalla tulee myös olla jatkotutkinnon opiskeluoikeus Jyväskylän yliopistoon tai sitä on haettava Matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta valinnan jälkeen.

Mitä tarjoamme?

Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen, jossa saat mahdollisuuden vaikuttaa kansainväliseen tutkimukseen. Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan.

Väitöskirjatutkijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 2-4 mukaan. Palkkasi työsuhteen alussa on noin 2200 €/kk. Väitöskirjatyön edistyessä palkkaa tarkistetaan yliopistojen työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävän alkaessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakeminen 

Hakemukseen tulee liittää englanninkielisinä seuraavat liitteet:

 1. Lyhyt hakemuskirje, sisältäen omat tutkimusintressit ja projektin nimen, johon haetaan.
 2. Ansioluettelo (CV), joka sisältää kahden akateemisen suosittelijan yhteystiedot
 3. Tutkintotodistukset 

Hakemus tulee jättää viimeistään 22.8.2021 sähköisellä hakulomakkeella. Käsittelemme kaikki sähköisen järjestelmän kautta jätetyt hakemukset ja olemme hakijoihin yhteydessä hakuprosessin edetessä.

Tiedustelut: 

 1. Akatemiatutkija Jussi Lehtonen, jussi.lehtonen@iki.fi
 2. Apulaisprofessori Katja Räsänen, katja.j.rasanen@jyu.fi
 3. Professori Jari Ylänne, jari.p.ylanne@jyu.fi

Early Stage Researcher, Non-coding RNAs in the brain

28.7.2021 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=16&id=000011461&lang=fi

We are now inviting applications for an Early Stage Researcher (Doctoral Student) position in the EU-funded Marie Skłodowska-Curie Cofund DP project Neuro-Innovation: Research and innovation for brain health throughout life. The position in the A. I. Virtanen Institute for Molecular Sciences will start in early 2022. Read more below and submit your application no later than 15 August 2021. 

This position is one of the 7 PhD positions available for highly motivated Early Stage Researchers (ESRs) in the Neuro-Innovation project in the Kuopio campus of the university. In the Faculty of Health Sciences, a total of four Early Stage Researcher positions will be filled in this first call. One of these positions will be filled by a person selected for the Doctoral Programme of Molecular Medicine (DPMM). The number of ESRs selected in the Faculty of Health Sciences, will be determined during the selection process and may change from what has initially been announced based on the eligibility of the applicants and the scoring of the applications.

The A.I. Virtanen Institute for Molecular Sciences is a research institute that responds to the global health challenges created by the aging of the population and changes in lifestyle by focusing on the research of cardiovascular and brain diseases. The Doctoral Programme in Molecular Medicine (DPMM) is an interdisciplinary doctoral training program with the purpose of training researchers as international experts in modern biomedicine.

Role and salary

The selected ESR will work in a young enthusiastic research team focusing on RNA biology. Our research goal is to understand the molecular mechnisms of non-coding RNAs and unveil their role in normal brain and diseases. We are especially interested on epileptogenesis and drug-refractory epilepsy. Most of the research is done in experimental laboratory models. However, we also examine tissue from patients as we work in collaboration with the Kuopio University Hospital and Veterinary Teaching Hospital (Helsinki). In our studies we apply together with our collaborators various methods that range from classical immunohistochemistry and in situ hybridization, molecular profile analysis (next generation sequencing, proteomics), RNA techniques (PCR, RNA manipulation) to bioinformatics, behavioural analysis and magnetic resonance imaging. 

The position in the Doctoral Programme of Molecular Medicine (DPMM) is offered for the research topic of Non-coding RNAs: Mechanisms and therapeutic strategies for epilepsy. You may modify this research topic or suggest your own topic in the motivation letter (for details, see the Neuro-Innovation website). The main duty of the ESR is to complete a doctoral dissertation in accordance with the research proposal written in the beginning of the employment period. In the University of Eastern Finland, the objective is to complete the doctoral degree in a maximum of four years of full-time study. The position will be filled for a fixed term of four years starting from early 2022 or as agreed upon with the PhD candidate. Early Stage Researcher positions are always filled for a fixed term. A probationary period is applied at the University of Eastern Finland to all new members of the staff.  

The salary of the position is based on the salary system for the teaching and research staff at universities. The salary consists of the job-related salary element and the personal performance salary element. For this position, the job requirement level used to determine the job-related salary element is 2–4, and the personal performance salary element is 6–50% of the job-related salary element. The estimated monthly salary in the beginning of the employment will be 2,288.17 – 3,163.95 €/per month. The salary of an ESR depends on the phase of the doctoral dissertation and postgraduate studies as well as personal performance.

What we expect and wish from you 

We are looking for an ESR with passion for excellence in research, innovation, and societal impact. We are looking for a motivated candidate to work on a unique project that identifies and characterizes novel molecular mechanisms of non-coding RNAs and investigates their role during epileptogenesis. The candidate will have possibility to unveil fundamental aspects non-coding RNA and discover new treatment strategies to prevent or halt epileptogenesis and drug-refractoriness. There is also a possibility to assess biomarkers at different stages of the disease. The academic profile of the candidate should be in the molecular biology area, with the idea of complementing this background throughout PhD studies. The candidate must be motivated to combine complementary areas of knowledge in neurosciences, data sciences and business to success in the thesis project. 

The person appointed as an ESR must hold an appropriate higher university degree or an equivalent degree that would qualify the person for doctoral studies. 

Requirements for doctoral candidates:

 • hold a Master’s Degree (or equivalent) and a research thesis (or equivalent) in molecular biology, or another related relevant field
 • should not hold a doctorate or PhD
 • should have less than 4 years of research experience after the graduation (Master’s Degree or equivalent based on which you are applying for this position) by August 15th, 2021. In this context, the 4 years refer to a net period of time, which does not include maternity leaves, parental leaves or military service.
 • excellent command of the English language is required

Mobility requirements for doctoral candidates: 

 • fulfil the mobility requirement of the MSCA actions, i.e. ESRs must not have resided or carried out their main activity (work, studies) in Finland for more than 12 months in the 3 years immediately before August 15th, 2021. Compulsory national service and/or short stays such as holidays are not considered.

What we can offer you   

 • An interesting position in an international, creative, participatory and engaging university community 
 • The possibility of flexible multi-location work 
 • Staff benefits of the University of Eastern Finland, including comprehensive occupational health care, versatile staff training opportunities, affordable campus restaurant lunches and Sykettä sports services 

How to apply  

The application shall be submitted no later than 15 August 2021 by 24:00 hours Finnish time (11:00 pm CEST) by using the electronic application form. 

The objective is to offer the position to the most merited applicant by January-February 2022. 

Please note that the application is required to include the following appendices: 

 • certified copies of BSc and MSc degree diplomas/certificates and copies of these relating to applicant’s language proficiency (if not indicated in the academic degree), transcripts of these records in English. if the proof of English language skills has not been demonstrated in an academic degree and the applicant has not taken the English language test, the English language skills will be assessed in the interview for the position.
 • curriculum vitae (CV) (https://tenk.fi/en/advice-and-materials/template-researchers-curriculum-vitae)
 • Master’s thesis (in any language), electronic copy (in zip file)
 • two-page summary of the Master’s thesis in English (in pdf file)
 • motivation letter (max three pages) describes the applicant’s motivation to pursue PhD studies in the chosen research area and topic. When suggesting your own research topic or modifications to the given topic, the research idea needs to be described as part of the motivation letter and research ethics and infrastructure forms provided on the programme website must be attached to the application (for more specific instructions on the motivation letter, see www.uef.fi/neuro-innovation

Questions?  

For further information on the position and the research topic for which it is offered, please visit www.uef.fi/neuro-innovation

For further information on the application procedure, see the FAQ section on the Neuro-Innovation website or send email to neuroinno@uef.fi.

Early Stage Researcher, Neuroinflammation research

28.7.2021 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=16&id=000011456&lang=fi

We are now inviting applications for an Early Stage Researcher (Doctoral Student) position in the EU-funded Marie Skłodowska-Curie Cofund DP project Neuro-Innovation: Research and innovation for brain health throughout life. The position in the A. I. Virtanen Institute for Molecular Sciences will start in early 2022. Read more below and submit your application no later than 15 August 2021.

This position is one of the 7 PhD positions available for highly motivated Early Stage Researchers (ESRs) in the Neuro-Innovation project in the Kuopio campus of the university. In the Faculty of Health Sciences, a total of four Early Stage Researcher positions will be filled in this first call. One of these positions will be filled by a person selected for the Doctoral Programme of Molecular Medicine (DPMM). The number of ESRs selected in the Faculty of Health Sciences, will be determined during the selection process and may change from what has initially been announced based on the eligibility of the applicants and the scoring of the applications. 

The A.I. Virtanen Institute for Molecular Sciences is a research institute that responds to the global health challenges created by the aging of the population and changes in lifestyle by focusing on the research of cardiovascular and brain diseases. The Doctoral Programme in Molecular Medicine (DPMM) is an interdisciplinary doctoral training program with the purpose of training researchers as international experts in modern biomedicine.

Role and salary

The selected ESR will work in the Neuroinflammation research group the goal of which is to understand inflammatory cell functions, especially those of microglia and astrocytes and mechanisms and mediators of inflammatory reactions in neurodegenerative diseases, such as Alzheimer’s disease. We use interdisciplinary approaches to find novel targets for modulation of neuroinflammation for disease benefit. We aim to form a functional fingerprint of microglia-neuron crosstalk in health and disease. We use novel, human-based models and develop new human iPSC-based models including microglia and immunocompetent organoids and use living human brain biopsies. We investigate cellular responses using various omics approaches, electrophysiology and microscopy techniques. (for more details, see https://uefconnect.uef.fi/en/group/neuroinflammation-research-group/)

The position in the Doctoral Programme of Molecular Medicine (DPMM) is offered for the research topic of Mechanisms and biomarkers of Early Alzheimer’s disease –use of human data ethically sustainable manner. You may modify this research topic or suggest your own topic in the field of neuro-innovation in your motivation letter. The main duty of the ESR is to complete their doctoral dissertation in accordance with their research proposal written in the beginning of the employment period. In the University of Eastern Finland, the objective is to complete the doctoral degree in a maximum of four years of full-time study. The position will be filled for a fixed term of four years starting from early 2022 or as agreed upon with the candidate. ESR positions are always filled for a fixed term. A probationary period is applied to all new members of the staff.

The salary of the position is based on the salary system for the teaching and research staff at universities. The salary consists of the job-related salary element and the personal performance salary element. For this position, the job requirement level used to determine the job-related salary element is 2–4, and the personal performance salary element is 6–50% of the job-related salary element. The estimated monthly salary in the beginning of the employment will be 2,288.17 – 3,163.95 €/per month.  The salary of an ESR depends on the phase of the doctoral dissertation and postgraduate studies as well as personal performance.

What we expect and wish from you   

We are looking for an ESR with passion for excellence in research, innovation, and societal impact. We welcome highly motivated candidate to characterize the impact of Aβ and/or Tau pathology on cellular functions. You will be working with human-based in vitro models, state-of-the-art technologies to measure neuronal functionality, clinical data and/or transcriptomic and single cell sequencing data analysis. The entire study is carried out using human samples and data. You will join a very active and well-equipped group of neuroscientists studying various aspects of neuronal function and neuroinflammation in the context of different neurological diseases. The project aims to tackle issues related to GDPR and ethics, and in addition, data sharing are taking into account throughout the project. The ESR must be willing to combine some complementary areas of knowledge in business studies, data science, social science, applied physics and/or law to complete the thesis project.  

The person appointed as an ESR must hold an appropriate higher university degree or an equivalent degree that would qualify the person for doctoral studies.

Requirements for doctoral candidates: 

 • hold a Master’s Degree (or equivalent) and a research thesis (or equivalent) in neurobiology or biomedicine, or another related relevant field
 • should not hold a doctorate or PhD
 • should have less than 4 years of research experience after the graduation (Master’s Degree or equivalent based on which you are applying for this position) by August 15th, 2021. In this context, the 4 years refer to a net period of time, which does not include maternity leaves, parental leaves or military service.
 • excellent command of the English language is required

 Mobility requirements for doctoral candidates:

 • fulfil the mobility requirement of the MSCA actions, i.e. ESRs must not have resided or carried out their main activity (work, studies) in Finland for more than 12 months in the 3 years immediately before August 15th, 2021. Compulsory national service and/or short stays such as holidays are not considered.

What we can offer you   

 • An interesting position in an international, creative, participatory and engaging university community 
 • The possibility of flexible multi-location work 
 • Staff benefits of the University of Eastern Finland, including comprehensive occupational health care, versatile staff training opportunities, affordable campus restaurant lunches and Sykettä sports services 

How to apply  

The application shall be submitted no later than 15 August 2021 by 24:00 hours Finnish time (11:00 pm CEST) by using the electronic application form. 

The objective is to offer the position to the most merited applicant by January-February 2022.

 Please note that the application is required to include the following appendices: 

 • certified copies of BSc and MSc degree diplomas/certificates and copies of these relating to applicant’s language proficiency (if not indicated in the academic degree), transcripts of these records in English. if the proof of English language skills has not been demonstrated in an academic degree and the applicant has not taken the English language test, the English language skills will be assessed in the interview for the position.
 • curriculum vitae (CV) (Template for researcher’s curriculum vitae | Finnish National Board on Research Integrity TENK
 •  Master’s thesis (in any language), electronic copy (in zip file)
 •  two-page summary of the Master’s thesis in English (in pdf file)
 •  motivation letter (max three pages) describes the applicant’s motivation to pursue PhD studies in the chosen research area and topic. When suggesting your own research topic or modifications to the given topic, the research idea needs to be described as part of the motivation letter and research ethics and infrastructure forms provided on the programme website must be attached to the application (for more specific instructions on the motivation letter, see www.uef.fi/neuro-innovation

Questions?  

For further information on the position and the research topic for which it is offered, please visit www.uef.fi/neuro-innovation

For further information on the application procedure, see the FAQ section on the Neuro-Innovation website or send email to neuroinno@uef.fi