Ajankohtaista

Projekti-insinöörin tai bioanalyytikon tehtävä

9.8.2021 | Avoimet työpaikat

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Määräaikainen laboratorioinsinöörin, bioanalyytikon tai laboratorioteknikon tehtävä Suomen Funktionaalisen Genomiikan Keskuksessa

 Suomen Funktionaalisen Genomiikan Keskus on ydinpalveluyksikkö, joka kuuluu kansalliseen Biokeskus Suomi infrastruktuuriverkostoon. Tuemme korkeatasoista tutkimusta tarjoamalla avoimen pääsyn viimeisimpiin alan huippua edustaviin teknologioihin ja palveluihin genomiikan alalla. Tällä hetkellä tärkeimmät palvelumme ovat uudensukupolven sekvensointiin perustuvat genomin, transkriptomin ja epigenomin analyysit eri menetelmillä. Palveluidemme käyttäjiä ovat akateemiset yksiköt, valtion tutkimusyksiköt, terveydenhuollon tutkimusyksiköt sekä yritykset. Genomiikan keskus sijaitsee Turun Biotiedekeskuksessa, joka on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen erillislaitos. Toimimme läheisessä yhteistyössä useiden kansainvälisten ja kansallisten sidosryhmien kanssa.

Etsimme nyt tiimimme laboratorioinsinööriä, bioanalyytikkoa tai vastaavaa tukemaan yksikössä tarjottavia tutkimuspalveluita. Avaintehtäviin kuuluu biologisten näytteiden valmistus, laatuanalyysi ja analysointi korkean tehon menetelmillä. Tehtäviin sisältyy myös laitteiden käyttöä ja ylläpitoa sekä prosessin hallintaa yksikössä käytössä olevan laatujärjestelmän mukaisesti. Tehtävät toteutetaan läheisessä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa yksikön muun henkilöstön, palveluiden käyttäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Siksi tehtävän hoitaminen vaatii erinomaisia yhteistyötaitoja, palveluasennetta ja kommunikaatiotaitoja sekä suomeksi että englanniksi. 

Tehtävän hoitaminen edellyttää erinomaisia laboratoriotaitoja, kykyä suurta tarkkuutta ja kärsivällisyyttä vaativaan laboratoriotyöhön, joka on sidottu aikatauluihin. Ydinpalveluyksikkö tarjoaa asiantuntija tukea ja palvelua jatkuvasti kehittyvillä alan huippumenetelmillä. Siksi tehtävä vaatii myös joustavaa ja avointa asennetta sekä motivaatiota oppia jatkuvasti uutta ja kykyä sopeutua nopeisiin muutoksiin ja jatkuvasti kehittyvään tutkimusympäristöön. Tehtävä vaatii myös laatujärjestelmä osaamista, johon tarjotaan myös koulutus. Aiempi kokemus laatujärjestelmästä katsotaan hakijalle eduksi.

Hakijalla tulee olla tehtävään sopiva alan koulutus, kuten bioanalyytikon, insinöörin, kandidaatin tai maisterin tutkinto soveltuvalta alalta. Tehtävän kesto on yksi vuosi kuuden kuukauden koeajalla. Saattaa myös olla, että tehtävälle on tarvetta jatkossa. Palkka määräytyy Suomen yliopistojen työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävä sijoittuu muun henkilöstön henkilöstöryhmään. Riippuen koulutus- ja kokemustasosta sekä muusta osaamisesta palkka on keskimäärin 2200 – 2500 eur / kk.

Otamme vastaan hakemuksia vastaan vuoden 2021 elokuun 30. päivään asti tai kunnes paikka on täytetty. Hakemuksen voi jättää Turun yliopiston elektronisen hakuportaalin kautta:https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Lisätietoja antaa tarvittaessa: Riikka Lund, riikka.lund@utu.fi, phone +358 41517 1616, https://bioscience.fi/services/functional-genomics/services/

Tutkijatohtori, bio- ja ympäristötieteet

28.7.2021 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=2&id=000011696&lang=fi&_ga=2.4710387.199903479.1627503792-1569208331.1615229191

Haemme Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitokselle

KOLMEA TUKIJATOHTORIA, BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEET 

Tehtävät alkavat 1.10.2021 tai sopimuksen mukaan, 2-3 vuoden määräajaksi.

Etsimme motivoituneita tutkijoita työskentelemään seuraavissa projeketeissa 

 1. Sexual selection from first principles, vastuullinen johtaja akatemiatutija Jussi Lehtonen
 2. Microbiome underlying winter adaptations, vastuullinen johtaja apulaisprofessori Suvi Ruuskanen
 3. Filamiinin toiminta mekanosensorina lihaksen kehityksessä ja lihassairauksissa, vastuullinen johtaja professori Jari Ylänne

Katso tarkempi tehtävänkuvaus ja vaatimukset englanninkielisestä hakuilmoituksesta ja verkkosivulta 3 Postdoctoral Researchers.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tehtävässä vaaditaan hyvää englanninkielen taitoa ja kyky opettaa englannin kielellä katsotaan eduksi. Tohtorin tutkinto tulee olla suoritettu ennen tehtävässä aloittamista.

Mitä tarjoamme?

Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen, jossa saat mahdollisuuden vaikuttaa kansainväliseen tutkimukseen. Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 mukaan. Palkkasi on noin 3300 – 3800 euroa kuukaudessa riippuen aiemmasta osaamisestasi ja kokemuksestasi. Tehtävän alkaessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakeminen

Hakemukseen tulee liittää englanninkielisinä seuraavat liitteet:

 1. Kaksisivuinen ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje). Ansioluetteloon pitää liittää myös kahden varttuneemman akateemisen suosittelijan yhteystiedot.
 2. Lyhyt hakemuskirje sisältäen hakijan tutkimusintressit ja ja projektin nimen, johon haetaan.
 3. Julkaisuluettelo. 
 4. Tutkintotodistukset.

Hakemus tulee jättää viimeistään 22.8.2021 sähköisellä hakulomakkeella. Käsittelemme kaikki sähköisen järjestelmän kautta jätetyt hakemukset ja olemme hakijoihin yhteydessä hakuprosessin edetessä.

Lisätietoja antavat:

 1. Aakatemiatutkija Jussi Lehtonen, jussi.lehtonen@iki.fi
 2. Apulaisprofessori Suvi Ruuskanen, suvi.k.ruuskanen@jyu.fi
 3. Professori Jari Ylänne, jari.p.ylanne@jyu.fi 

Väitöskirjatutkija, bio- ja ympäristötieteet

28.7.2021 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=2&id=000011695&lang=fi&_ga=2.169063521.199903479.1627503792-1569208331.1615229191

Haemme Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselle

3 VÄITÖSKIRJATUTKIJAA, BIO- JA YMPÄRISTÖITETEET

Tehtävät alkavat 3.1.2022 tai sopimuksen mukaan, enintään neljän vuoden määräajaksi, kuitenkin niin, että työsopimus tehdään ensin 12 kuukauden määräajaksi.

Bio- ja ympäristötieteiden tohtoriohjelma järjestää tohtorikoulutusta akvaattisten tieteiden, ekologian ja evoluutiobiologian, solu- ja molekyylibiologian ja ympäristötieteen aloilla. Väitöskirjatutkijat sijoittuvat bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tutkimusryhmiin, tässä haussa avoinna olevat paikat:

 1. Sexual selection from first principles (Ohjaaja: Jussi Lehtonen)
 2. Eco-evolutionary feedbacks via anthropogenetic change (Ohjaaja: Katja Räsänen)
 3. Filamiinin toiminta mekanosensorina lihaksen kehityksessä ja lihassairauksissa (Ohjaaja: Jari Ylänne)

Lisätietoa projekteista on nähtävissä verkkosivulla Open Doctoral Researcher positions

Olet hakemamme henkilö, jos sinulla on maisterin tutkinto soveltuvalta alalta ja vahva kiinnostus tarjolla oleviin väitöskirjatyöprojekteihin.

Väitöskirjatutkijan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Väitöskirjatutkijalta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa. Maisterin tutkinto tulee olla suoritettu ennen tehtävässä aloittamista. Väitöskirjatutkijalla tulee myös olla jatkotutkinnon opiskeluoikeus Jyväskylän yliopistoon tai sitä on haettava Matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta valinnan jälkeen.

Mitä tarjoamme?

Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen, jossa saat mahdollisuuden vaikuttaa kansainväliseen tutkimukseen. Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan.

Väitöskirjatutkijan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 2-4 mukaan. Palkkasi työsuhteen alussa on noin 2200 €/kk. Väitöskirjatyön edistyessä palkkaa tarkistetaan yliopistojen työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävän alkaessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakeminen 

Hakemukseen tulee liittää englanninkielisinä seuraavat liitteet:

 1. Lyhyt hakemuskirje, sisältäen omat tutkimusintressit ja projektin nimen, johon haetaan.
 2. Ansioluettelo (CV), joka sisältää kahden akateemisen suosittelijan yhteystiedot
 3. Tutkintotodistukset 

Hakemus tulee jättää viimeistään 22.8.2021 sähköisellä hakulomakkeella. Käsittelemme kaikki sähköisen järjestelmän kautta jätetyt hakemukset ja olemme hakijoihin yhteydessä hakuprosessin edetessä.

Tiedustelut: 

 1. Akatemiatutkija Jussi Lehtonen, jussi.lehtonen@iki.fi
 2. Apulaisprofessori Katja Räsänen, katja.j.rasanen@jyu.fi
 3. Professori Jari Ylänne, jari.p.ylanne@jyu.fi

Early Stage Researcher, Non-coding RNAs in the brain

28.7.2021 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=16&id=000011461&lang=fi

We are now inviting applications for an Early Stage Researcher (Doctoral Student) position in the EU-funded Marie Skłodowska-Curie Cofund DP project Neuro-Innovation: Research and innovation for brain health throughout life. The position in the A. I. Virtanen Institute for Molecular Sciences will start in early 2022. Read more below and submit your application no later than 15 August 2021. 

This position is one of the 7 PhD positions available for highly motivated Early Stage Researchers (ESRs) in the Neuro-Innovation project in the Kuopio campus of the university. In the Faculty of Health Sciences, a total of four Early Stage Researcher positions will be filled in this first call. One of these positions will be filled by a person selected for the Doctoral Programme of Molecular Medicine (DPMM). The number of ESRs selected in the Faculty of Health Sciences, will be determined during the selection process and may change from what has initially been announced based on the eligibility of the applicants and the scoring of the applications.

The A.I. Virtanen Institute for Molecular Sciences is a research institute that responds to the global health challenges created by the aging of the population and changes in lifestyle by focusing on the research of cardiovascular and brain diseases. The Doctoral Programme in Molecular Medicine (DPMM) is an interdisciplinary doctoral training program with the purpose of training researchers as international experts in modern biomedicine.

Role and salary

The selected ESR will work in a young enthusiastic research team focusing on RNA biology. Our research goal is to understand the molecular mechnisms of non-coding RNAs and unveil their role in normal brain and diseases. We are especially interested on epileptogenesis and drug-refractory epilepsy. Most of the research is done in experimental laboratory models. However, we also examine tissue from patients as we work in collaboration with the Kuopio University Hospital and Veterinary Teaching Hospital (Helsinki). In our studies we apply together with our collaborators various methods that range from classical immunohistochemistry and in situ hybridization, molecular profile analysis (next generation sequencing, proteomics), RNA techniques (PCR, RNA manipulation) to bioinformatics, behavioural analysis and magnetic resonance imaging. 

The position in the Doctoral Programme of Molecular Medicine (DPMM) is offered for the research topic of Non-coding RNAs: Mechanisms and therapeutic strategies for epilepsy. You may modify this research topic or suggest your own topic in the motivation letter (for details, see the Neuro-Innovation website). The main duty of the ESR is to complete a doctoral dissertation in accordance with the research proposal written in the beginning of the employment period. In the University of Eastern Finland, the objective is to complete the doctoral degree in a maximum of four years of full-time study. The position will be filled for a fixed term of four years starting from early 2022 or as agreed upon with the PhD candidate. Early Stage Researcher positions are always filled for a fixed term. A probationary period is applied at the University of Eastern Finland to all new members of the staff.  

The salary of the position is based on the salary system for the teaching and research staff at universities. The salary consists of the job-related salary element and the personal performance salary element. For this position, the job requirement level used to determine the job-related salary element is 2–4, and the personal performance salary element is 6–50% of the job-related salary element. The estimated monthly salary in the beginning of the employment will be 2,288.17 – 3,163.95 €/per month. The salary of an ESR depends on the phase of the doctoral dissertation and postgraduate studies as well as personal performance.

What we expect and wish from you 

We are looking for an ESR with passion for excellence in research, innovation, and societal impact. We are looking for a motivated candidate to work on a unique project that identifies and characterizes novel molecular mechanisms of non-coding RNAs and investigates their role during epileptogenesis. The candidate will have possibility to unveil fundamental aspects non-coding RNA and discover new treatment strategies to prevent or halt epileptogenesis and drug-refractoriness. There is also a possibility to assess biomarkers at different stages of the disease. The academic profile of the candidate should be in the molecular biology area, with the idea of complementing this background throughout PhD studies. The candidate must be motivated to combine complementary areas of knowledge in neurosciences, data sciences and business to success in the thesis project. 

The person appointed as an ESR must hold an appropriate higher university degree or an equivalent degree that would qualify the person for doctoral studies. 

Requirements for doctoral candidates:

 • hold a Master’s Degree (or equivalent) and a research thesis (or equivalent) in molecular biology, or another related relevant field
 • should not hold a doctorate or PhD
 • should have less than 4 years of research experience after the graduation (Master’s Degree or equivalent based on which you are applying for this position) by August 15th, 2021. In this context, the 4 years refer to a net period of time, which does not include maternity leaves, parental leaves or military service.
 • excellent command of the English language is required

Mobility requirements for doctoral candidates: 

 • fulfil the mobility requirement of the MSCA actions, i.e. ESRs must not have resided or carried out their main activity (work, studies) in Finland for more than 12 months in the 3 years immediately before August 15th, 2021. Compulsory national service and/or short stays such as holidays are not considered.

What we can offer you   

 • An interesting position in an international, creative, participatory and engaging university community 
 • The possibility of flexible multi-location work 
 • Staff benefits of the University of Eastern Finland, including comprehensive occupational health care, versatile staff training opportunities, affordable campus restaurant lunches and Sykettä sports services 

How to apply  

The application shall be submitted no later than 15 August 2021 by 24:00 hours Finnish time (11:00 pm CEST) by using the electronic application form. 

The objective is to offer the position to the most merited applicant by January-February 2022. 

Please note that the application is required to include the following appendices: 

 • certified copies of BSc and MSc degree diplomas/certificates and copies of these relating to applicant’s language proficiency (if not indicated in the academic degree), transcripts of these records in English. if the proof of English language skills has not been demonstrated in an academic degree and the applicant has not taken the English language test, the English language skills will be assessed in the interview for the position.
 • curriculum vitae (CV) (https://tenk.fi/en/advice-and-materials/template-researchers-curriculum-vitae)
 • Master’s thesis (in any language), electronic copy (in zip file)
 • two-page summary of the Master’s thesis in English (in pdf file)
 • motivation letter (max three pages) describes the applicant’s motivation to pursue PhD studies in the chosen research area and topic. When suggesting your own research topic or modifications to the given topic, the research idea needs to be described as part of the motivation letter and research ethics and infrastructure forms provided on the programme website must be attached to the application (for more specific instructions on the motivation letter, see www.uef.fi/neuro-innovation

Questions?  

For further information on the position and the research topic for which it is offered, please visit www.uef.fi/neuro-innovation

For further information on the application procedure, see the FAQ section on the Neuro-Innovation website or send email to neuroinno@uef.fi.

Early Stage Researcher, Neuroinflammation research

28.7.2021 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=16&id=000011456&lang=fi

We are now inviting applications for an Early Stage Researcher (Doctoral Student) position in the EU-funded Marie Skłodowska-Curie Cofund DP project Neuro-Innovation: Research and innovation for brain health throughout life. The position in the A. I. Virtanen Institute for Molecular Sciences will start in early 2022. Read more below and submit your application no later than 15 August 2021.

This position is one of the 7 PhD positions available for highly motivated Early Stage Researchers (ESRs) in the Neuro-Innovation project in the Kuopio campus of the university. In the Faculty of Health Sciences, a total of four Early Stage Researcher positions will be filled in this first call. One of these positions will be filled by a person selected for the Doctoral Programme of Molecular Medicine (DPMM). The number of ESRs selected in the Faculty of Health Sciences, will be determined during the selection process and may change from what has initially been announced based on the eligibility of the applicants and the scoring of the applications. 

The A.I. Virtanen Institute for Molecular Sciences is a research institute that responds to the global health challenges created by the aging of the population and changes in lifestyle by focusing on the research of cardiovascular and brain diseases. The Doctoral Programme in Molecular Medicine (DPMM) is an interdisciplinary doctoral training program with the purpose of training researchers as international experts in modern biomedicine.

Role and salary

The selected ESR will work in the Neuroinflammation research group the goal of which is to understand inflammatory cell functions, especially those of microglia and astrocytes and mechanisms and mediators of inflammatory reactions in neurodegenerative diseases, such as Alzheimer’s disease. We use interdisciplinary approaches to find novel targets for modulation of neuroinflammation for disease benefit. We aim to form a functional fingerprint of microglia-neuron crosstalk in health and disease. We use novel, human-based models and develop new human iPSC-based models including microglia and immunocompetent organoids and use living human brain biopsies. We investigate cellular responses using various omics approaches, electrophysiology and microscopy techniques. (for more details, see https://uefconnect.uef.fi/en/group/neuroinflammation-research-group/)

The position in the Doctoral Programme of Molecular Medicine (DPMM) is offered for the research topic of Mechanisms and biomarkers of Early Alzheimer’s disease –use of human data ethically sustainable manner. You may modify this research topic or suggest your own topic in the field of neuro-innovation in your motivation letter. The main duty of the ESR is to complete their doctoral dissertation in accordance with their research proposal written in the beginning of the employment period. In the University of Eastern Finland, the objective is to complete the doctoral degree in a maximum of four years of full-time study. The position will be filled for a fixed term of four years starting from early 2022 or as agreed upon with the candidate. ESR positions are always filled for a fixed term. A probationary period is applied to all new members of the staff.

The salary of the position is based on the salary system for the teaching and research staff at universities. The salary consists of the job-related salary element and the personal performance salary element. For this position, the job requirement level used to determine the job-related salary element is 2–4, and the personal performance salary element is 6–50% of the job-related salary element. The estimated monthly salary in the beginning of the employment will be 2,288.17 – 3,163.95 €/per month.  The salary of an ESR depends on the phase of the doctoral dissertation and postgraduate studies as well as personal performance.

What we expect and wish from you   

We are looking for an ESR with passion for excellence in research, innovation, and societal impact. We welcome highly motivated candidate to characterize the impact of Aβ and/or Tau pathology on cellular functions. You will be working with human-based in vitro models, state-of-the-art technologies to measure neuronal functionality, clinical data and/or transcriptomic and single cell sequencing data analysis. The entire study is carried out using human samples and data. You will join a very active and well-equipped group of neuroscientists studying various aspects of neuronal function and neuroinflammation in the context of different neurological diseases. The project aims to tackle issues related to GDPR and ethics, and in addition, data sharing are taking into account throughout the project. The ESR must be willing to combine some complementary areas of knowledge in business studies, data science, social science, applied physics and/or law to complete the thesis project.  

The person appointed as an ESR must hold an appropriate higher university degree or an equivalent degree that would qualify the person for doctoral studies.

Requirements for doctoral candidates: 

 • hold a Master’s Degree (or equivalent) and a research thesis (or equivalent) in neurobiology or biomedicine, or another related relevant field
 • should not hold a doctorate or PhD
 • should have less than 4 years of research experience after the graduation (Master’s Degree or equivalent based on which you are applying for this position) by August 15th, 2021. In this context, the 4 years refer to a net period of time, which does not include maternity leaves, parental leaves or military service.
 • excellent command of the English language is required

 Mobility requirements for doctoral candidates:

 • fulfil the mobility requirement of the MSCA actions, i.e. ESRs must not have resided or carried out their main activity (work, studies) in Finland for more than 12 months in the 3 years immediately before August 15th, 2021. Compulsory national service and/or short stays such as holidays are not considered.

What we can offer you   

 • An interesting position in an international, creative, participatory and engaging university community 
 • The possibility of flexible multi-location work 
 • Staff benefits of the University of Eastern Finland, including comprehensive occupational health care, versatile staff training opportunities, affordable campus restaurant lunches and Sykettä sports services 

How to apply  

The application shall be submitted no later than 15 August 2021 by 24:00 hours Finnish time (11:00 pm CEST) by using the electronic application form. 

The objective is to offer the position to the most merited applicant by January-February 2022.

 Please note that the application is required to include the following appendices: 

 • certified copies of BSc and MSc degree diplomas/certificates and copies of these relating to applicant’s language proficiency (if not indicated in the academic degree), transcripts of these records in English. if the proof of English language skills has not been demonstrated in an academic degree and the applicant has not taken the English language test, the English language skills will be assessed in the interview for the position.
 • curriculum vitae (CV) (Template for researcher’s curriculum vitae | Finnish National Board on Research Integrity TENK
 •  Master’s thesis (in any language), electronic copy (in zip file)
 •  two-page summary of the Master’s thesis in English (in pdf file)
 •  motivation letter (max three pages) describes the applicant’s motivation to pursue PhD studies in the chosen research area and topic. When suggesting your own research topic or modifications to the given topic, the research idea needs to be described as part of the motivation letter and research ethics and infrastructure forms provided on the programme website must be attached to the application (for more specific instructions on the motivation letter, see www.uef.fi/neuro-innovation

Questions?  

For further information on the position and the research topic for which it is offered, please visit www.uef.fi/neuro-innovation

For further information on the application procedure, see the FAQ section on the Neuro-Innovation website or send email to neuroinno@uef.fi

Postdoctoral Researcher at the Protein and Structural Biology Research Unit, Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine

28.7.2021 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=1&id=000011713&lang=fi

We are now looking for a highly motivated Postdoctoral Researcher to join the research group of Rajaram Venkatesan in an Academy of Finland funded project aiming to understand the structure and function of a lipid transporting protein complex in mycobacteria.

Description

Applications are invited for a full-time fixed-term postdoctoral researcher position in the research group of Rajaram Venkatesan in the Protein and Structural Biology Research Unit, at the Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine. The Venkatesan research group works on the structural and functional aspects of enzymes and protein complexes involved in lipid metabolism and transport in human and pathogenic organisms. The Faculty provides an excellent environment for doing cutting edge research in protein science and structural biology with access to state-of-the-art facilities located at Oulu, Finland, as well as across Europe. The research project concerns the study of mammalian-cell-entry (Mce) complexes from mycobacteria to understand the assembly, structure and function. The main tasks of the research project include but is not limited to the isolation and characterization of these Mce complexes from mycobacteria using a variety of biophysical and structural methods. The position is for an Academy of Finland funded project and a fixed-term position for a period of two years. Besides research, the position also includes some teaching duties in the degree programs of the Faculty.

Qualification requirements

The successful candidate for the postdoctoral researcher position must possess a Doctoral degree in the field of protein science, structural biology, biochemistry, microbiology or related fields. This position is primarily addressed to doctorates whose dissertation is not older than two years. The candidate should have a strong interest in structural, molecular and microbiology research.

Previous demonstrated experience in handling membrane proteins, protein-protein interaction studies, (cryo) electron microscopy and microbiology techniques is considered a significant advantage. The selected candidate should be able to work independently as well as in a group with a drive to excel in research. Fluency in both written and spoken English is required. Most importantly, we expect the candidate to have a high motivation to conduct high-level biochemistry research.

What we offer

We offer a research environment with excellent technological facilities and a motivating and supporting international community at the Faculty of Biochemistry and Molecular Medicine, University of Oulu. We can also offer access to state-of-the-art facilities located at Oulu, Finland as well as across Europe for doing cutting edge research in protein science and structural biology. We offer you a place in a highly talented research group, working to solve globally significant research problems. University´s wide variety of support services are at your disposal, allowing you to focus on research work. The position is fixed-term for 2 years as of 01.09.2021 or as soon as possible thereafter. A trial period of 6 months is applied in the position.

Salary

The salary will be based on the demand level 5 of the salary system of Finnish Universities for teaching and research personnel. In addition, a salary component based on personal work performance will be paid (maximum of 50% of the job-specific component). Starting gross salary will be approx. 3500 € per month.

How to apply

Applications, together with all relevant enclosures, should be submitted using the electronic application form by August 2, 2021 (23:59 Finnish local time). The application should be written in English and include the following:

1)     A motivation letter (max. 2 pages) summarizing applicant’s professional experience and expertise and describing why applicant is interested in this position. Also, information on personal research interests, experience and career plans are valuable to provide here.

2)     A complete Curriculum vitae (max. 4 pages) preferably in accordance with the guidelines of the Finnish Advisory Board on Research Integrity http://www.tenk.fi/en/template-researchers-curriculum-vitae including a list of publications and contact information of at least two referees who may be asked to give a statement on the candidate.

Only applications containing all relevant appendices and submitted through the online recruitment system will be considered. Top candidates will be invited to an on-site or remote interview. All applicants will be notified when the selection process is completed.

Further information

For further information, informal enquires can be sent to Rajaram Venkatesan by E-mail (rajaram.venkatesan@oulu.fi) with a subject line “Regarding postdoctoral position”.

Erikoistutkija proteiinikemian ydinpalveluyksikölle Turku Protein Core (määräaikainen työsuhde)

20.7.2021 | Avoimet työpaikat

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

BioCity Turku on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen organisaatio, joka tukee ja koordinoi Turun seudun biotieteiden tutkimusta. BioCity Turun kansainväliseen tutkijayhteisöön kuuluu yli 140 tutkimusryhmää.

Molemmilla Turun yliopistojen ydinpalveluyksiköillä on merkittävä määrä proteiinipuhdistukseen, proteiinikemiaan, proteiinienvälisten vuorovaikutussuhteiden tutkimiseen ja biofysikaalisiin proteiinianalyyseihin liittyviä laitteistoja (mm. https://bioscience.fi/services/protein-structure-and-chemistry/services/). Turku Protein Core (TuProtCore) on keväällä 2021 käynnistetty ydinpalveluyksikkö, joka takaa BioCity Turun tutkijoille maksimaalisen käyttöhyödyn olemassa olevista proteiinikemian laitteistoista. TuProtCore tarjoaa kaikille tutkijoille ja yrityksille avoimia yhden pysäkin palveluja, jossa saa käyttöön kaikki proteiinikemian palvelut. TuProtCoren johtoryhmään kuuluu molempien yliopistojen proteiinikemian tukijoita, ja johtoryhmä ohjaa TuProtCoren toimintaa.

Tärkeimmät tehtävät

TuProtCore rekrytoi erikoistutkijan hoitamaan asiakaspalvelua ja järjestämään ydinpalveluyksikön toimintaa. Hänen tehtäviinsä kuuluu asiakkaiden opastaminen laitteiden käytössä ja uusien asiakassuhteiden tavoitteleminen sekä akateemisesta maailmasta että sen ulkopuolelta. Työnkuvaan kuuluu myös laitteistojen ylläpitoon liittyvää laboratoriotyöskentelyä, laitteiden käyttöohjeiden suunnittelua sekä proteiinin tuotto- ja analysointityötä. Erikoistutkijan tulee olla asiakaspalveluhenkinen ja proteiinikemian osaamisen on oltava erinomaista. Työtehtävä sijoittuu teknillisen tiedekunnan bioteknologian laitokselle, biokemian osastolle (https://www.utu.fi/fi/yliopisto/teknillinen-tiedekunta/bioteknologia).

Vaadittavat ominaisuudet

 • tohtorin tutkinto (tai lähes valmis tohtorin tutkinto) soveltuvalta tieteenalalta.
 • käytännön vankka kokemus proteiinikemiasta, erityisesti rekombinanttiproteiinien tuotosta ja analysoinnista (mm. Äkta, SEC-MALS, Calorimeter).
 • vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisuja proteiinikemiasta ja/tai proteiinianalyysimenetelmistä.
 • hyvä englanninkielen suullinen ja kirjallinen taito, sekä vahvat henkilösuhde- ja verkostoitumistaidot.

Eduksi katsottava kokemus

 • verkkosivujen tekemisestä ja päivittämisestä
 • budjetoinnista, laskutuksesta, asiakaspalvelusta ja hallinnollisista tehtävistä
 • ydinpalveluyksiköiden toiminnasta tai vastaavasta tutkimuspalvelusta akatemiassa tai teollisuudessa.

Palkkaus

Palkka määräytyy yliopistojen työehtosopimuksen perusteella. Tehtävä kuuluu opetus- ja tutkimushenkilökuntaan ja keskimääräinen palkka maisterille (joka pian väittelee) on noin 2600-2900 eur/kk ja tohtorille noin 3100 – 3600 eur/kk. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Sopimuksen kesto

Työn toivottu aloitusajankohta on syyskuu 2021, mutta asia on neuvoteltavissa. Tehtävässä on kolmen vuoden määräaika, mutta on mahdollista, että hanke saa jatkoa. Työsopimuksessa sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakeminen

Lähetä englanninkielinen hakemuksesi viimeistään 31.7.2021 yliopiston sähköisen hakujärjestelmän kautta: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat. Hakemukseen tulee liittää seuraavat englanninkieliset liitteet:

 • motivaatiokirje (max 1 sivu) joka keskittyy asiakaspalvelun ja proteiinikemian vahvuuksiisi
 • ansioluettelo
 • tutkintotodistusten kopiot (voivat olla myös suomeksi)
 • vähintään kolmen suosittelijan yhteystiedot (nimi, työpaikka, sähköpostiosoite)
 • julkaisuluettelo

 Lisätietoja tehtävästä antaa Jukka Westermarck (jukka.westermarck(at)utu.fi). Hakemismenettelyä koskeviin tiedusteluihin vastaa tech-hr(at)utu.fi

Product Marketing Manager – Structural Cell Biology

20.7.2021 | Avoimet työpaikat

https://jobs.thermofisher.com/global/en/job/166882BR/Product-Marketing-Manager-Structural-Cell-Biology

The Mission

You will be a part of the Life Science Business Unit (LSBU) within Material and Structure Analysis Division (MSD) of Thermo Fisher Scientific. The LSBU provides high-value Electron Microscopy workflow solutions for high resolution biological imaging, ranging from atomic resolution imaging of protein complexes to volume acquisition of cellular compartment structures.

The Job

You will lead and drive product marketing for Structural Physiology. This segmented aims to attract cell biologists with a portfolio ranging from Large volume analysis to the powerful context of Cryo Tomography on whole cells and tissues. You will oversee product development (PMP) execution for products in Life Sciences from a marketing perspective interacting with the Product Development Team. Furthermore, you will contribute to building and executing a strong portfolio roadmap, built on market-focused strategy, deep understanding of product life cycles, and a broad business insight.

What will you do?

 • Work with other product managers and marketing managers to establish market requirement documents for structural physiology;
 • Develop value proposition, messaging and go-to-market strategies that resonate with the structural physiology segment, based on deep insight in and organizing around customers’ key scientific questions. Define innovative and creative ways to approach new market segments.
 • Build external networks e.g. in the context of collaborations: establish and manage technical collaborations with (KOL) customers, track milestones and report out on progress;
 • Build internal networks especially with R&D, NanoPort & field applications, marketing teams;
 • Drive improvement in product development processes and execution, identify and resolve roadblocks, apply PPI to monitor and continuously improve efficiency and effectiveness of strategy execution;
 • Provide support to sales and business development teams, support field escalations through coordinating technical expertise, providing an effective interface with R&D and engaging in technical and scientific discussions with customers.

Who We Are Looking For

The successful candidate will possess the following combination of education and experience:

 • Typically, a university degree is required, and a PhD/MBA or other advanced degree is preferred, or a combination of education and experience that demonstrate the required skills;
 • Typically requires at least 5 years of experience in high-tech product management environment;
 • Customer oriented, with a proven ability to build consensus and get buy-in and participation from key stakeholders; strong verbal and written communication skills across all levels and an ability to communicate complex technical concepts to a variety of audiences; fluent in English;
 • Proven ability to interact with cross-functional and cross-cultural teams; great team player who thrives in a matrixed organization, is flexible and deals well with dynamic requirements;
 • Keen interest in commercial, marketing and business aspects;
 • Ability to create a vision for a product, translate it into strategy and execute a value-driven roadmap;
 • Ability to travel internationally (up to 30%), and in possession of a valid passport.

Laboratory Technician

20.7.2021 | Avoimet työpaikat

Are you interested in shaping the future of health and work in a state-of-the-art laboratory with cutting edge analytical technology?

We (Nightingale Health) are looking for a Laboratory Technician to join our team in Kuopio. You’ll be part of our dedicated Lab Delivery team that consists of laboratory experts delivering high quality results to our customers globally in a fast-growing biotech, consumer health and health service industry.

Does this sound interesting? Read on.

As a Laboratory Technician at Nightingale you’ll have the chance to:

 • Be a part of our fast-paced delivery team that serves global customers by analyzing blood samples.
 • Handle sample preparation and processing.
 • Deliver analytical measurements using our proprietary technology that is based on nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy.
 • Take part in service and maintenance activities in the laboratory.

What we’re looking for:

 • A trained laboratory technician (or equivalent) who is passionate about utilizing our proprietary technology for blood sample analyses.
 • An enthusiastic and dependable person with a solid understanding of analytical and/or clinical chemistry.
 • Knowledge and experience of analytical measurements.
 • A “can-do and quality first” mind-set.
 • Willingness to adapt to a flexible team culture and take on new challenges.
 • A strong knowledge of the English language. Finnish is a plus but not mandatory.
 • Previous working experience in a clinical laboratory, NMR spectroscopy or automated liquid handlers is not required, but is considered an asset.

What we offer:

 • Meaningful work that offers you the opportunity to focus on an essential part of our delivery process and to develop your skills as a laboratory professional.
 • Responsibility and independence as an accountable member of our Lab Delivery function.
 • A unique opportunity to work in a multidisciplinary organisation of scientists, business professionals, developers, designers and biotech business experts.
 • A competitive salary.
 • Full fringe benefits for health and wellbeing including massage, commuting, sports and culture.
 • An in-house chef and cafe that serves warm lunch every day.
 • Premium health insurance.
 • Interesting hobby clubs from running to music (we have an in-house band!)

This is a fixed-term position from August 2021 until the end of August 2022 and it is based in Kuopio.

A bit more about us:

Nightingale Health is a health technology company transforming preventive care. We envisage a world that focuses on keeping people healthy rather than just treating illnesses. By combining our pioneering blood-testing technology and the ability to detect future disease risks, we are creating a world-leading health data platform that enables preventative care with better information. The platform helps people make better personal health decisions and connects the health industry to offer their services for individuals’ preventative needs. By empowering the world with comprehensive health insights, we accelerate scientific discoveries, industry developments and improve personal health for everyone.

Your next steps:

Step 1: Follow the link below and fill in your information along with your CV and a cover letter.

Step 2: Have a quick chat over the phone with our Head of Lab Delivery Heta Forsström.

Step 3: Meet our Laboratory Director Pasi Soininen and Laboratory managers Harri Koskela and Mika Tiainen.

Step 4: Meet our Lab delivery team members.

Step 5: Meet our CEO Teemu Suna for the final interview.

Please send your application by August 2nd 2021. We’ll review all applications by August 5th and contact all candidates on the 9th of August at the latest.

Would you like to know more?

In case you have questions, feel free to e-mail our Head of Lab Delivery Heta Forsström at heta.forsstrom(at)nightingalehealth.com.

TUOTESPESIALISTI Solubiologian ja proteiinituotteiden pariin

20.7.2021 | Avoimet työpaikat

https://bionordika.fi/images/Tuotespesialisti_BioNordikaan.pdf

Etsimme dynaamisen ja innokkaan myyntijoukkomme vahvistukseksi tuotespesialistia solubiologian ja
proteiinituotteiden vastuualueelle.

Työtehtävät

 • edustamiemme yritysten tuotteiden myynti ja markkinointi
 • asiakassuhteiden hoitaminen ja uusasiakashankinta tapaamisilla, näyttelyillä, puhelimitse, sähköpostitse
  ja etätyösovellusten kautta
 • kampanjasuunnittelu ja markkinointimateriaalin tuottaminen
 • tarjouksien tekeminen
 • asiakastietokannan ylläpito CRM-järjestelmän kautta
 • BioNordikan pidempiaikaisen strategian eteenpäin vieminen

Odotamme sinulta

 • luonnontieteellisen alan korkeakoulutusta ja laboratoriolan tuntemusta, alan työkokemus on eduksi
 • positiivista, aktiivista otetta työtehtäviin, olet tiimityöntekijä
 • alan tekniikoiden hallintaa, esim. Western blot, IHC, IF, proteiinikemia. Molekyylibiologian tuntemus
  luetaan eduksi
 • sujuvaa kirjallista ja suullista suomen ja englannin kielen taitoa
 • ajokorttia ja valmiutta matkustaa asiakaskäynneillä Suomessa ja edustamiemme päämiesten
  koulutuksissa ulkomailla
 • halua rakentaa, ylläpitää ja kehittää hyvät suhteet asiakkaisiimme ja edustamiimme yrityksiin
 • halua pysyä mukana bioalan kehityksessä ja tuoteuutuuksissa

Tarjoamme

 • vakituisen työpaikan kuukausipalkalla, auto- ja puhelinedun
 • työympäristön ja työtiimin, joka on avoin, iloinen, motivoitunut ja aktiivinen
 • monipuolisia työtehtäviä, mahdollisuus kehittyä alan parissa
 • vahvan asiantuntijatuen talon sisältä ja päämiehiltämme

Bionordika Finland Oy ”Science where you are”, ”Your Scientific supplier” on suomalainen yritys, joka
tuo maahan korkealaatuisia Life science -tuotteita maailman johtavilta valmistajilta solu- ja
molekyylibiologiaan, immunologiaan, proteiinikemiaan, diagnostiikkaan sekä erikoislaitteita
reagensseineen. Edustamiamme yrityksiä ovat mm. New England Biolabs, Cell Signaling Technologies,
Lonza, Eppendorf, Eurogentec, Greiner Bio, Vector, AssayGenie. Haluamme palvella asiakkaitamme
ammattitaitoisesti ja asiakaslähtöisesti niin tuotetietouden, toimitusten kuin logistiikan suhteen. Juuri
remontoitu toimistomme sijaitsee Helsingissä, Pitäjänmäellä. Kuulumme vakavaraiseen ja Euroopan
laajuiseen AddLife -yrityskonserniin.


Hakemukset 31.7.2021 mennessä. Lisäkysymykset sari.nousiainen@bionordika.fi puh. 040-541 5080