Ajankohtaista

Avoimia tutkijanpaikkoja yliopistoissa

11.4.2022 | Avoimet työpaikat

Tähän artikkeliin on koottu muutamia avoimia tutkijan paikkoja yliopistoissa. Käyhän katsomassa löytyisikö näistä juuri sinulle se oikea paikka.

Helsingin yliopisto:

 • Väitöskirjatyöntekijä, Farmaseuttinen biologia (Linkki):
  ”Farmasian tiedekunta hakee väitöskirjatutkijaa määräaikaiseen työsuhteeseen enintään 5 vuodeksi. Työsuhde alkaa 1.9.2022 tai sopimuksen mukaan sen jälkeen. Tehtävän ala on farmaseuttinen biologia ja sijoituspaikka farmaseuttisten biotieteiden osasto. Farmaseuttinen biologia on farmasian osa-alue, jonka tutkimuskohteena on kasvien, mikro-organismien ja eläinten elävät solut biogeenisten lääke- ja apuaineiden tuottajina.”
 • Kaksi post-doc -paikkaa, Centre of Excellence in Stem Cell Metabolism (MetaStem) (Linkki)
  ”The laboratory of Associate Professor Pekka Katajisto at HiLIFE, University of Helsinki, Finland, and the department of Cell and Molecular Biology, Karolinska Institutet, Sweden, is looking for two postdoctoral researchers in the field of Stem Cell Biology and Metabolism.”

Itä-Suomen yliopisto:

 • Väitöskirjatutkija, Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelma (Linkki)
  ”Tämän hakuilmoituksen kautta voi hakea nuoremman tutkijan (väitöskirjatutkija) tehtävää  molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelmassa. Molekulaarinen lääketiede tutkii sairauksien syntymekanismeja molekyylitasolla, ja saatua tietoa voidaan soveltaa sairauksien hoidossa, diagnostisoinnissa ja ehkäisyssä. Tohtoriohjelmaan kuuluvat tutkimusalat ovat sydän- ja verisuonisairaudet, neurotiede, tyypin 2 diabetes ja lihavuus, kantasolututkimus, tulehdustiloihin liittyvät sairaudet ja syöpä.”
 • Väitöskirjatutkija, Terveystieteiden tohtoriohjelma (Linkki)
  ”Tämän hakuilmoituksen kautta voi hakea nuoremman tutkijan (väitöskirjatutkija) tehtävää terveystieteiden tohtoriohjelmassa. Tohtoriohjelma on monitieteinen ja se kattaa monipuolisesti seuraavat terveystieteiden alat: epidemiologia, geriatria, hoitotiede, kansanterveystiede (ml. ergonomia), liikunta- ja urheilulääketiede, ravitsemustiede (ml. elintarviketieteet), työterveys ja yleislääketiede.”
 • Post-doc -tutkija/Projektitutkija, Extracellular Vesicle Biology (Linkki)
  ”As our new Postdoctoral Researcher or Project Researcher in extracellular vesicle (EV) biology, you will be working in the A.I. Virtanen Institute for Molecular Sciences at the Faculty of Health Sciences. The chosen candidate will be based in the group of Professor Tarja Malm (https://sites.uef.fi/tarja-malm-group/ ). The aim of the project is to discover the potential of EVs as biomarkers in neurodegenerative diseases and the candidate will be working with clinical material.”

Oulun yliopisto:

 • Väitöskirjatutkija, Protein and Structural Biology research unit (Linkki)
  ”We have now an opening for a fixed-term, full-time doctoral researcher position in a research project headed by Professor Lari Lehtiö. Supervisor will be professor Lehtiö and the project is focused on the discovery of small molecule inhibitors of human and virus macrodomains to be used as research tools and as potential future drug leads.”
 • Post-doc -tutkija, Research Unit of Biomedicine (Linkki)
  ”A full-time Postdoctoral Researcher position until the end of 2023, starting at the earliest on August 1st, 2022, in a Biocenter Oulu research project headed by Professor Risto Kerkelä and Professor Juhani Junttila. Our research focuses on molecular mechanisms and genetics regulating development of cardiac fibrosis, heart failure and sudden cardiac death.”

Turun yliopisto:

Åbo Akademi:

 • Väitöskirjatutkija (8 paikkaa), The Faculty of Science and Engineering (Linkki)
  ”The Faculty of Science and Engineering offers 8 new, funded positions for doctoral students (max. 48 months/position) including one within the Finland Fellowship programme for non-EU/EEA doctoral students. The positions are available within the following doctoral programmes: Biosciences (main subjects: Biochemistry, Cell Biology, Environmental and Marine Biology), Chemical and Process Engineering (main subjects: Chemical Engineering (kemiteknik), Chemical Engineering (process- och energiteknik), Information Technology (main subjects: Computer Engineering, Computer Science), Mathematics, Physics, Chemistry and Geology (main subjects: Chemistry, Geology and Mineralogy, Mathematics and Statistics, Physics) and Pharmaceutical Development and Medical Technology (main subjects: Drug Development, Pharmacy).”

Tohtorikoulutettava / projektitutkija (immunometabolia)

27.2.2022 | Avoimet työpaikat

Hakulinkki – Apply here

Professori Cecilia Söderberg Nauclér etsii tutkimusryhmäänsä MediCity tutkimuslaboratorioon immunometaboliasta kiinnostunutta tohtorikoulutettavaa määräaikaiseen tehtävään 31.12.2024 asti. Lue lisää tutkimusaiheesta englanninkielisestä hakuilmoituksesta. Tehtävä kuuluu Suomen Akatemian rahoittamaan lippulaivahankkeeseen InFLAMES: Immuunijärjestelmän innovaatiokeskus lääketieteen ja talouskasvun moottorina. Lippulaiva järjestää tohtorikoulutusta siihen affilioituneiden tutkimusryhmien tohtorikoulutettaville – tutustu InFLAMES-tohtorimoduuliin.Edellytykset

Hakijalla tulee olla ylempi korkeakoulututkinto sopivalla alalla (esim. immunologia, biolääketiede). Tutkinnon tulee olla valmis hakuajan loppuun mennessä. Hakijalla tulee olla tutkimuskokemusta immunologian/virologian tai metaboliatutkimuksen alalta sekä riittävää käytännön kokemusta oleellisista tutkimusmenetelmistä, tai halua ja kiinnostusta oppia. Lisäksi hakijalta edellytetään motivaatiota tohtorintutkinnon suorittamiseen, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä tuottavaan työskentelyyn kansainvälisten tutkijoiden muodostamassa tiimissä. Tehtävässä vaaditaan erinomaista englanninkielen kirjallista ja suullista taitoa.

Löydät tohtorikoulutettavan kelpoisuusvaatimukset Turun yliopiston johtosäännöstä. Mikäli tehtävään valittavalla ei ole tohtorintutkinnon opinto-oikeutta tehtävään valittaessa, tehtävä täytetään aluksi nimikkeellä projektitutkija ja tohtorintutkinnon opiskeluoikeutta haetaan seuraavassa mahdollisessa haussa. Lue lisää Turun yliopiston tutkijakoulusta (UTUGS) ja tohtoriohjelmista.

Palkka

Tohtorikoulutettavan palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän tutkimus- ja opetushenkilöstön vaativuustasokartan tason 2-4 mukaisesti, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 2078,27–2591,28 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6% – 50% tehtäväkohtaisesta palkasta.

Tehtävissä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Hakeminen

Englanninkielinen hakemus tulee jättää viimeistään 22.3.2022 (23:59) yliopiston sähköisessä rekrytointijärjestelmässä. Linkki hakulomakkeeseen löytyy kyseisen tehtävän tiedoista osoitteessa www.utu.fi/tyopaikat hakemuksen yläosasta kohdasta ”Täytä hakemus”.

Hakemukseen tulee liittää

 • lausunto tai motivaatiokirje, jossa kuvaat tieteellistä taustaasi ja tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteitasi (korkeintaan 2 sivua),
 • ansioluettelo (korkeintaan 2 sivua)
 • tutkintotodistukset
 • julkaisuluettelo (jos on)

Lisätietoja tehtävästä antaa professori Cecilia Söderberg Nauclér, cecilia.naucler@utu.fi

Lisätietoa hakuprosessiin liittyen antaa henkilöstöasiantuntija Kristiina Nuutila, kristiina.nuutila@utu.fi, +358 503135224

Tutkijatohtori/projektitutkija , yksisolugenomiikka

27.2.2022 | Avoimet työpaikat

Hakulinkki – Apply here

Etsimme lahjakasta tutkijatohtoria tai pian väittelevää projektitutkijaa  yksisolugenomiikkaryhmäämme Turun Biotiedekeskukseen. Toimenkuvaan kuuluu yksisolugenomiikan tutkimuspalvelutoiminnan kehittäminen sekä läheinen tutkimusyhteistyö genomiikan, immunologian ja bioinformatiikan alalla työskentelevien tutkijoiden kanssa. Yksikkömme tehtävänä on ylläpitää kansainvälisesti kilpailukykyisiä tutkimuslaitteistoja, jotka ovat keskeisiä resursseja mm. Turun yliopiston ja Åbo Akademin InFLAMES-lippulaivahankkeelle https://inflames.utu.fi/

Vastuualue

 • Yksisolugenomiikan tutkimuspalvelutoiminnan kehittäminen
 • Tutkijoiden tukeminen yksisolugenomiikan menetelmien käytössä ja tutkimusyhteistyöprojekteihin osallistuminen
 • Laadunvalvontastrategioiden kehittäminen

Vaaditut taidot

 • Tohtorin tutkinto biotieteistä tai muulta soveltuvalla alalta (tai valmistumaisillaan oleva tutkinto)
 • Käytännön kokemus genomiikan ja molekyylibiologian alan tutkimusmenetelmistä
 • Erinomainen organisointikyky
 • Erinomaiset vuorovaikutustaidot mukaan lukien suulliset ja kirjalliset kommunikaatiotaidot englannin kielellä

Toivottavat taidot

 • Tohtorintutkinnon jälkeinen tutkimuskokomus soveltuvalta alalta (ihanteellisesti enintään kuusi vuotta)
 • Kokemus yksisolugenomiikasta ja sekvensointimenetelmistä
 • Kokemus immunologian alan tutkimuksesta ja immunoprofilointimenetelmistä
 • Kokemus komentorivityökaluista ja ohjelmoinnista R- tai Python-kielillä
 • Kokemus esimiestehtävistä ja projektinhallintakokemus
 • Vahva tieteellinen julkaisuluettelo uravaiheeseen nähden

Palkka määräytyy yliopistojen työehtosopimuksen perusteella ja riippuu hakijan koulutuksesta ja pätevyyksistä. Tehtävät sijoittuvat opetus- ja tutkimushenkilökuntaan.

Palkka on tutkijatohtorille pätevyydestä ja kokemuksesta riippuen keskimäärin 3100-3900 eur/kk. Projektitutkijan palkka on väitöskirjatyön valmistumisen lähellä olevalle keskimäärin 2770-2860 eur/kk.

Tehtävän aloittamisajankohta on neuvoteltavissa. Tehtävän kesto on vuoden 2023 loppuun asti, ja saattaa olla mahdollista että tehtävä jatkuu sen jälkeenkin. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemuksen lähettäminen

Lähetäthän englanninkielisen hakemuksesi mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 20.3.2022 yliopiston sähköisen hakujärjestelmän kautta.

Linkki hakujärjestelmään löytyy yliopiston nettisivuilta https://www.utu.fi/en/university/come-work-with-us/open-vacancies 

Liitäthän englanninkieliseen hakemukseesi

1) motivaatiokirje (max 1 sivu)

2)    ansioluettelo

3)     tutkintotodistuksen kopiot

4)    julkaisuluettelo

5)    muut tehtävän kannalta olennaiset liitteet

Jos sinulla on kysyttävää, annamme mielellämme lisätietoja: Tapio Lönnberg (taplon(at)utu.fi)

Hakemisprosessiin liittyvissä kysymyksissä avustaa tarvittaessa henkilöstöasiantuntijamme Paula Luoma paula.luoma(at)utu.fi

Doctoral Candidate for Food Chemistry and Food Development unit, Department of Life Technologies, fixed-term position for four years

8.2.2022 | Avoimet työpaikat

Hakulinkki

PhD position is open in a project focusing on understanding the molecular mechanisms related to health-beneficial effect of plant-based foods such as whole grain products, and the role of gut microbiota in this interaction.  The project involves analytics with liquid chromatography – mass spectrometry metabolomics applications conducted on various different samples matrices originating from human dietary intervention trials as well as animal feeding trials with plant-based foods. An essential component of the PhD project is the establishment of cell culture methods to assess the molecular level impact of various food/microbiota derived compounds on cellular metabolic pathways and general biochemical response.    The expectation of competence 1) MSc degree in Chemistry, Food Chemistry, Biochemistry, or related field. 2) Previous research experience and knowledge     The successful candidate should have earlier experience on mass spectrometry analyses, as well as bioassays measuring e.g. inflammatory responses. Earlier experience on establishing and working on cell culture assays is regarded as benefit. Good spoken and written English is required for the position.    Period of employment and salary levels

The employment period will be for four years including a trial period of 6 months. The salary is determined by the collective agreement system of Finnish universities. The position belongs to our research personnel and the salary will be 2300 – 2700 eur/month in average.  Our selection criteria is based on the principle of finding the most qualified and suitable candidate for the work. In practice, this means that not only education and working experience but also personal qualities, motivation factors, language skills and other relevant criteria will be taken into account.

How to apply

Please submit your application no later than 20.02.2022 via the electronic application form of the University of Turku. Contact information and the link (Apply here)  to the application system can be found from the University of Turku recruitment page https://www.utu.fi/en/university/come-work-with-us/open-vacancies 

Applications should contain 

 • a motivation letter (max. 1 page) focusing on your strengths related to our research topic
 • list of publications 
 • degree certificates 
 • a CV including contact details of at least two referees, meaning prior academic supervisors or persons acquainted with you and your work (name, working place, e-mail address) 

Further information

Professor Kati Hanhineva kati.hanhineva(at)utu.fi

HR Specialist Paula Luoma paula.luoma(at)utu.fi 

Tutkijatohtori rintasyöpätutkimukseen

24.1.2022 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/application_edit_welcome.html?field_id=0&job_name=Tutkijatohtori+rintasy%C3%B6p%C3%A4tutkimukseen&job_id=12601&jc=14&lang=fi&place_id=158&did=5600

Akatemiatutkija Emilia Peuhu etsii tutkimusryhmäänsä motivoitunutta ja pätevää tutkijatohtoria ajalle 1.3.-31.8.2022 (on todennäköistä, että tehtävä jatkuu tämän jälkeen). Peuhun tutkimusryhmä (https://peuhulab.utu.fi/) toimii Turun yliopiston biolääketieteen laitoksella. Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää miten kudoksen jäykkyys, koostumus ja rakenne säätelevät rintasyöpää. Tutkimusta rahoittavat Suomen Akatemia, Sigrid Juseliuksen säätiö, ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Rintasyövän etenemisen varhaisvaiheet tunnetaan edelleen huonosti. Tehtävä sijoittuu projektiin, jossa tutkitaan kudosjäykkyyden ja geeniekspression vuorovaikutusta spatiaalista transkriptomiikkaa ja kliinistä kudosmateriaalia käyttäen, ja siinä hyödynnetään tutkimusryhmän kehittämää kudoksen 3D bioprinttausmenetelmää.

Edellytykset

 • Suoritettu tohtorintutkinto soveltuvalta alalta (esim. biolääketiede, lääketiede, molekyylibiologia tai biokemia)
 • Kyky itsenäiseen tutkimustyöhön ja projektinhallintaan
 • Hyvät viestintä-, vuorovaikutus- ja organisointitaidot
 • Sujuva englanninkielentaito

Eduksi katsotaan

 • Soluviljelytaidot ja kokemus ihmis- ja eläinkudosnäytteiden käsittelystä
 • Bioinformatiikan osaaminen (R)
 • Vahva kokemus molekyylibiologisista menetelmistä (RNA- ja proteiinieristys, kvantitatiivinen PCR, Western blot, kloonaus)

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä.

Palkka

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasojen 4 – 6 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2591,28 – 3498,98 €/kk. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on vähintään 6% ja enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Valitun henkilön toivotaan aloittavan mahdollisimman pian, mutta aloituspäivä on sovittavissa. Tehtävässä on korkeintaan 3 kuukauden koeaika.

Hakeminen

Hakemukset tulee jättää viimeistään 10.2.2022 klo 23:59:59 Suomen aikaa yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy kyseisen tehtävän tiedoista osoitteessa www.utu.fi/tyopaikat hakemuksen yläosasta kohdasta ”Täytä hakemus”.

Hakemukseen tulee liittää motivaatiokirje (korkeintaan 1 sivu), tohtorintutkintotodistuksen kopio, CV ja julkaisuluettelo. Hakemuksessa tulee ilmoittaa kahden suosittelijan tiedot (nimi, tehtävä ja sähköpostiosoite). Kärkihakijat haastatellaan pian haun päättymisen jälkeen.

Yliopisto on sitoutunut edistämään yhteisömme yhdenvertaisuutta, tasa-arvoisuutta ja moniarvoisuutta. Kaikkia kiinnostuneita hakijoita taustasta riippumatta kannustetaan hakemaan.

Lisätietoa tehtävistä antaa dosentti Emilia Peuhu, +358 504703420, emilia.peuhu@utu.fi

Hakuprosessiin liittyen voit olla yhteydessä henkilöstöasiantuntija Kristiina Nuutilaan, kristiina.nuutila@utu.fi, p. +358503135224

Lue lisää meistä työnantajana: Tervetuloa meille töihin.

Projektitutkija bioanalytiikan laboratorioon

16.1.2022 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?id=000012500&did=5600&lang=fi&jc=14&nav_from_open_jobs_view_new=true

Turun yliopiston biolääketieteen laitoksen bioanalytiikan laboratorioon haetaan projektitutkijaa vuoden määräaikaiseen tehtävään 1.2.2022 alkaen (tai sopimuksen mukaan mahdollisimman pian).

Bioanalytiikan laboratorio

Bioanalytiikan laboratoriossa kehitetään ja validoidaan analyyttisiä menetelmiä (esim. LC-MS/MS) pienien molekyylien kvantitointiin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Bioanalytiikan avulla saadaan lisätietoa altistumisesta prekliinisissä tai kliinisissä farmakokineettisissä tutkimuksissa, mutta lisäksi kehitetään menetelmiä biomarkkeri- ja ympäristötutkimuksiin. Laboratorio on GLP-sertifioitu. Bioanalyytikan laboratorio sijaitsee Aurumissa, jossa on opetukseen ja laboratoriotyöskentelyyn täysin uudet ja nykyaikaiset puitteet.

Työtehtävät

Projektitutkijan tehtäviin kuuluu kvantitatiiviset näyteanalyysit. Lisäksi hän osallistuu innovatiivisten LC-MS/MS –menetelmien kehittämiseen moninaisille näytematriiseille. Hän osallistuu käytännön töihin laboratoriossa sekä osallistuu tutkimussuunnitelmien ja tutkimusraporttien kirjoittamiseen. Tehtävä voi soveltua tieteellisen jatkotutkinnon aloittamiseen Turun yliopistossa.

Edellytykset

 • Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto (esimerkiksi kemian, biokemian tai elintarvikekemian alalta)
 • Bioanalyyttinen tutkimuskokemus ja -taidot, erityisesti nestekromatografisista ja massaspektrometrisista menetelmistä
 • Microsoft Office -ohjelmien hallinta
 • Oma-aloitteellisuus, hyvät sosiaaliset taidot ja aktiivisuus
 • Organisointikyky ja sopeutumisvalmius muuttuviin/vaihtuviin työtilanteisiin
 • Sujuva suomen- ja englanninkielen taito

Tehtävään voidaan valita myös maisteriopintojen loppuvaiheessa oleva henkilö. Tällöin tehtävänimike on tutkimusavustaja.

Eduksi katsotaan

 • GLP-kokemus tai valmius kouluttautua GLP-ympäristöön
 • Kokemus LC-MS/MS-laitteiden huollosta ja ylläpidosta
 • Kokemus erilaisista näytteenkäsittelytekniikoista

Palkka

Projektitutkijan tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasojen 2-4 mukaisesti (2078,27– 2591,28 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6 – 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tutkimusavustajan tehtävässä vaativuustaso on 1, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 1889,69 €/kk.

Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Hakeminen

Hakemukset tulee jättää viimeistään torstaina 20.1.2022 (klo 23:59) yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy osoitteessa www.utu.fi/tyopaikat kyseisen tehtävän tiedoista hakemuksen yläosasta kohdasta ”Täytä hakemus”.

Hakemukseen tulee liittää motivaatiokirje, cv ja tutkintotodistukset. Suosittelijoita, jotka ovat antaneet luvan, että käytät heitä suosittelijoina, pyydetään nimeämään kaksi (2).

Lisätietoja tehtävän sisällöstä voit tiedustella apulaisprofessori Aleksi Torniolta, aleksi.tornio@utu.fi, +358 50 476 5715.

Hakuprosessista lisätietoja antaa henkilöstöasiantuntija Kristiina Nuutila (kristiina.nuutila@utu.fi), +358 503135224 tai henkilöstösihteeri Päivi Aalto, paivi.aalto@utu.fi

A post-doctoral position in the collaborative Academy of Finland -funded crossbar project

7.1.2022 | Avoimet työpaikat

https://www2.helsinki.fi/en/open-positions/a-post-doctoral-position-in-the-collaborative-academy-of-finland-funded-crossbar-project

A POST-DOCTORAL POSITION

is available in the collaborative Academy of Finland -funded CrossBar project at the Universities of Helsinki and Turku, and the National Institute of Health and Welfare (THL). The project PI’s are Associate Professor Tarja Sironen (UH), Adjunct Professor Laura Kakkola (UT) and Research Manager, PhD, Pamela Österlund (THL). The position is offered for a fixed-term position for 3 years (approximately one year in each of the partner institutes).

We seek for a highly motivated and experienced postdoctoral researcher in the field of virology, microbiology, immunology or molecular cell biology to join our international and dynamic consortium. The job description is to plan and execute research on zoonotic viruses with pandemic potential.

The successful candidate:

 • Has strong organizational skills, is solution-oriented and has the ability to analytical thinking
 • Has a PhD degree in a relevant field of life sciences and preferably background in virology
 • Has excellent skills in experimental laboratory work and ability to independently plan and execute the experiments
 • Has previous experience in working in BSL-3 conditions or is willing to be trained for work in such conditions Is a team player with good collaboration and communications skills
 • Has good spoken and written English

The degree requirement must be met by the beginning of the employment.The salary is based on the Finnish collective agreement. The position belongs to the category of teaching and research personnel. The salary is in the range of 3100 – 3600 eur/month.The salary level is based on previous qualifications, experience and personal performance in the position according to the hosting institution. The start date is negotiable, and there is a trial period of six months.

The application, together with the required attachments in PDF format (CV, list of publications), must be written in English and submitted through the University of Helsinki electronic recruitment system by clicking on Apply for job. Internal applicants (i.e., current employees of the University of Helsinki) must submit their applications through the SAP HR portal.

A special health examination of the suitability to work in the high containment laboratory is required for the person selected to the position. Also, the selected person, with his or her consent, will be asked for PSC (Personnel Security Clearance) assurance through the National Security Authorities (NSA).

The University of Helsinki welcomes applicants from a variety of genders, linguistic and cultural backgrounds, and minorities.

The deadline for the applications is 15.1.2022.

Further information will be given by email of by phone:

 • Tarja Sironen, tarja.sironen(at)helsinki.fi, +358-50-4471588
 • Laura Kakkola, laura.kakkola(at)utu.fi, +358-50-5747101
 • Pamela Österlund, pamela.osterlund(at)thl.fi, +358-295248351

Postdoctoral Researcher in Cancer Immunology

1.11.2021 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/application_edit_welcome.html?field_id=0&job_name=Postdoctoral+Researcher+in+Cancer+Immunology&job_id=12111&jc=14&lang=en&place_id=158&did=5600

The Melanoma Immune Oncology Research Group (MIORG) as part of the Institute of Biomedicine, University of Turku is seeking an enthusiastic and competent Postdoctoral Researcher to collaborate in a project related to melanoma immunobiology and immunotherapy, led by Dr Rogerio de Figueiredo. The project employs cutting-edge technologies and state-of-the-art approaches to immune profile metastatic melanoma bioresources from animal models and patient samples.

Key Responsibilities

 • Conduct scientific research related to metastatic melanoma immunotherapy, including cancer immunobiology, drug discovery using in vitro and in vivo assays biochemical and pharmacological assays, and data analysis.

Essential Qualifications

 • PhD degree in a relevant discipline (e.g. cell biology, molecular biology, biomedicine, biochemistry and immunology)

Desirable Qualifications

 • Animal and human work experience. License for animal work is desirable.
 • Competence in tissue culture methods and experience in processing human/animal samples.
 • Sufficient skills with RNA isolation, quantitative RT-PCR, protein isolation and western blot and ELISA assays.
 • Good experience with tissue immunofluorescence and immunohistochemistry techniques.
 • Experience in single cell staining for Flow Cytometry and CyTOF.
 • Organization skills for inventory of consumables and protocols
 • Experience with statistics and bioinformatics.

The successful candidate should show initiative and independence on the bench, possess good communication skills and the ability to work effectively as part of a team.

Salary

The salary is based on the Finnish collective agreement. The position belongs to the category of teaching and research personnel. Thus the total salary is estimated to be in the range of 3180-3500 €/month. The salary will be defined based on the applicant’s competence and work experience.

Duration of the Contract

 • The successful applicant is expected to start as soon as possible, but the starting date is negotiable.
 • The position is fixed-term for max. 2 years according to the funding granted to the project. There is a possibility for extension.
 • The position is subject to a six-month trial period.

What to do next

Applications must be submitted by 19 November 2021 at the latest (23.59.59 Finnish time) via the University of Turku electronic application form. Apply for the job at www.utu.fi/careers (“Fill the form”).

In your application, please include

 • a motivation letter
 • CV
 • copies of degree certificates
 • at least one recommendation letter

The top candidates will be interviewed.

For further information about the position, please contact the Group Leader, Adjunct Professor, Academy Research Fellow Rogerio de Figueiredo (rogerio.defigueiredo@utu.fi).

In case you need help with the application process, please turn to HR Specialist Kristiina Nuutila (kristiina.nuutila@utu.fi), Tel. +358 503135224.

Research Technician (Cancer Immunology)

1.11.2021 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/application_edit_welcome.html?field_id=0&job_name=Research+Technician+%28Cancer+Immunology%29&job_id=12101&jc=14&lang=en&place_id=158&did=5600

The Melanoma Immune Oncology Research Group (MIORG) as part of the Institute of Biomedicine, University of Turku is seeking an enthusiastic and competent Research Technician to collaborate in a project related to melanoma immunobiology and immunotherapy. The group leader is Dr Rogerio de Figueiredo. The project employs cutting-edge technologies and state-of-the-art approaches to immune profile metastatic melanoma bioresources from animal models and patient samples.

Key Responsibilities

 • To assist on scientific research related to metastatic melanoma immunotherapy, including cancer immunobiology, drug discovery using in vitro and in vivo assays

Essential Qualifications

 • Suitable degree/educational competence to laboratory work or bioscience (biomedical laboratory science, laboratory engineering, medical laboratory technologist and biomedical laboratory scientist etc.)

Desirable Qualifications

 • Ability to prepare buffer solutions and media for cell culturing
 • Competence in tissue culture methods
 • Good skills with basic laboratory methods in cellular and molecular biology techniques(e.g. Western blot, immune precipitation, protein and enzymatic assays, immunoassays (flow cytometry cell staining, ELISA)
 • Sufficient English language skills

Salary

The salary is based on the Finnish collective agreement (other personnel) and it is on average 2300-2500€/month. The salary will be defined based on the applicant’s education, competence and work experience.

Duration of the Contract

 • The successful applicant is expected to start as soon as possible, but the starting date is negotiable.
 • The position is fixed-term for max. 2 years according to the funding granted to the research project. There is a possibility for extension.
 • The position is subject to a six-month trial period.

What to do next

Applications must be submitted on 19 November 2021 at the latest (23.59.59 Finnish time) via the University of Turku electronic application system. Apply for the job at www.utu.fi/careers (“Fill in the form”).

The application should include a motivation letter, CV, degree certificates and contact information for two referees.The top candidates will be interviewed.

For further information about the position, please contact the Group Leader, Adjunct Professor, Academy Research Fellow Rogerio de Figueiredo (rogerio.defigueiredo@utu.fi).

In case you need help with the application process, please turn to HR Specialist Kristiina Nuutila (kristiina.nuutila@utu.fi), tel. +358 503135224.

Tutkijatohtori – Transkription molekulaariset mekanismit

27.9.2021 | Avoimet työpaikat

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Turun yliopiston bioteknologian laitoksen transkription molekulaariset mekanismit -laboratorio etsii tutkijatohtoria. 

Tutkimustyömme

Laboratorio tutkii RNA-polymeraasin toiminnan mekanismeja, lääketieteellisesti tärkeiden bakteerien transkriptiojärjestelmiä ja transkription inhibiittorien vaikutusmekanismeja. Valitulla työntekijällä on mahdollisuus valita useista hankkeista, jotka vaihtelevat  in vitro -mekanistisista tutkimuksista, joissa käytetään biofysikaalisia menetelmiä, in vivo -tutkimuksiin, joissa tutkitaan geenien ilmentymistä, tehdään genomin editointia ja tutkitaan proteiini-proteiini-vuorovaikutuksia käyttämällä ”crosslink”-massaspektrometriaa. Lisätietoja tutkimuksestamme osoitteessa: www.rnapolymerase.org

Viimeaikaista julkaisutietoa

Mäkinen J.J., Shin Y., Vieras E., Virta P., Metsä-Ketelä M., Murakami K.S., Belogurov G.A. (2021) The mechanism of the nucleo-sugar selection by multi-subunit RNA polymerases. Nat. Commun. 12:796.

https://www.nature.com/articles/s41467-021-21005-w

Tehtävän sisältö

Hakijalta edellytetään tohtorin tutkinto biokemian, molekyylibiologian, mikrobiologian tai muulta soveltuvalta alalta. Lisäksi hänellä tulisi olla käytännön kokemusta biokemiallisista perusanalyyseistä.

Ihannetapauksessa tutkijatohtorihakijalla tulisi olla jonkin verran kokemusta in vitro -transkriptiosta, nukleiinihappoentsyymeistä ja biofyysisestä määrityksestä (mutta tämä ei ole edellytys, koska koulutusta tullaan antamaan).

Tutkimus tehdään tiiviissä yhteistyössä rakennebiologian, synteettisen biologian ja kemian tiimien kanssa. Hakijan kyky käsitellä rakennetietoa (atomimallit, tiheyskartat) ja hyvä kemian tuntemus ovat plussaa. 

Työskentelykieli on englanti ja siksi hyvä kirjallinen ja suullinen englannin kielen taito on olennaista,  suomen kieli ei ole pakollinen vaatimus.

Valintakriteerimme perustuvat siihen, että löydämme tehtävään pätevimmän ja sopivimman henkilön. Käytännössä se tarkoittaa, että huomioon otetaan paitsi koulutus, tieteelliset julkaisut ja työkokemus, myös henkilökohtaiset ominaisuudet, kommunikaatio- ja motivaatiotekijät sekä muut tehtävän hoitamisen kannalta olennaiset tekijät.

Palkkaus

Palkka määräytyy yliopistojen työehtosopimuksen perusteella ja riippuu hakija koulutuksesta ja pätevyyksistä. Tehtävät sijoittuvat opetus- ja tutkimushenkilökuntaan. Palkka on keskimäärin 3100-3400 eur/kk.

Tehtävä on alkamassa 1.11.2021, aloittamisajankohta on neuvoteltavissa. Tehtävän kesto on 24 kuukautta, ja saattaa olla mahdollista että siihen tulee jatkoa.

Hakemuksen lähettäminen

Lähetäthän englanninkielisen hakemuksesi mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 31.10.2021 yliopiston sähköisen hakujärjestelmän kautta. Linkki hakujärjestelmään löytyy yliopiston nettisivuilta https://www.utu.fi/en/university/come-work-with-us/open-vacancies 

Liitä englanninkieliseen hakemukseesi

1)      motivaatiokirje (max 1 sivu) joka keskittyy omiin vahvuuksiisi liittyen juuri meidän tutkimusaiheisiimme

2)      ansioluettelo (max 2 sivua)

3)       tutkintotodistusten kopiot, virallinen käännös englanniksi tarvitaan

4)      vähintään kolmen suosittelijan yhteystiedot (nimi, työpaikka, sähköpostiosoite)

5)       julkaisuluettelo (ilman artikkeleita tai konferenssimateriaaleja)

Lisätietoja tehtävästä antaa englannin kielellä Dr. Georgi Belogurov  gebelo(at)utu.fi

Hakemisprosessiin liittyvissä kysymyksissä avustaa tarvittaessa henkilöstöasiantuntijamme Paula Luoma paula.luoma(at)utu.fi

Toivotamme sinut sydämellisesti tervetulleeksi monikulttuuriseen työyhteisöömme.