Ajankohtaista

Avoimia tutkijanpaikkoja yliopistoissa

11.4.2022 | Avoimet työpaikat

Tähän artikkeliin on koottu muutamia avoimia tutkijan paikkoja yliopistoissa. Käyhän katsomassa löytyisikö näistä juuri sinulle se oikea paikka.

Helsingin yliopisto:

 • Väitöskirjatyöntekijä, Farmaseuttinen biologia (Linkki):
  ”Farmasian tiedekunta hakee väitöskirjatutkijaa määräaikaiseen työsuhteeseen enintään 5 vuodeksi. Työsuhde alkaa 1.9.2022 tai sopimuksen mukaan sen jälkeen. Tehtävän ala on farmaseuttinen biologia ja sijoituspaikka farmaseuttisten biotieteiden osasto. Farmaseuttinen biologia on farmasian osa-alue, jonka tutkimuskohteena on kasvien, mikro-organismien ja eläinten elävät solut biogeenisten lääke- ja apuaineiden tuottajina.”
 • Kaksi post-doc -paikkaa, Centre of Excellence in Stem Cell Metabolism (MetaStem) (Linkki)
  ”The laboratory of Associate Professor Pekka Katajisto at HiLIFE, University of Helsinki, Finland, and the department of Cell and Molecular Biology, Karolinska Institutet, Sweden, is looking for two postdoctoral researchers in the field of Stem Cell Biology and Metabolism.”

Itä-Suomen yliopisto:

 • Väitöskirjatutkija, Molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelma (Linkki)
  ”Tämän hakuilmoituksen kautta voi hakea nuoremman tutkijan (väitöskirjatutkija) tehtävää  molekulaarisen lääketieteen tohtoriohjelmassa. Molekulaarinen lääketiede tutkii sairauksien syntymekanismeja molekyylitasolla, ja saatua tietoa voidaan soveltaa sairauksien hoidossa, diagnostisoinnissa ja ehkäisyssä. Tohtoriohjelmaan kuuluvat tutkimusalat ovat sydän- ja verisuonisairaudet, neurotiede, tyypin 2 diabetes ja lihavuus, kantasolututkimus, tulehdustiloihin liittyvät sairaudet ja syöpä.”
 • Väitöskirjatutkija, Terveystieteiden tohtoriohjelma (Linkki)
  ”Tämän hakuilmoituksen kautta voi hakea nuoremman tutkijan (väitöskirjatutkija) tehtävää terveystieteiden tohtoriohjelmassa. Tohtoriohjelma on monitieteinen ja se kattaa monipuolisesti seuraavat terveystieteiden alat: epidemiologia, geriatria, hoitotiede, kansanterveystiede (ml. ergonomia), liikunta- ja urheilulääketiede, ravitsemustiede (ml. elintarviketieteet), työterveys ja yleislääketiede.”
 • Post-doc -tutkija/Projektitutkija, Extracellular Vesicle Biology (Linkki)
  ”As our new Postdoctoral Researcher or Project Researcher in extracellular vesicle (EV) biology, you will be working in the A.I. Virtanen Institute for Molecular Sciences at the Faculty of Health Sciences. The chosen candidate will be based in the group of Professor Tarja Malm (https://sites.uef.fi/tarja-malm-group/ ). The aim of the project is to discover the potential of EVs as biomarkers in neurodegenerative diseases and the candidate will be working with clinical material.”

Oulun yliopisto:

 • Väitöskirjatutkija, Protein and Structural Biology research unit (Linkki)
  ”We have now an opening for a fixed-term, full-time doctoral researcher position in a research project headed by Professor Lari Lehtiö. Supervisor will be professor Lehtiö and the project is focused on the discovery of small molecule inhibitors of human and virus macrodomains to be used as research tools and as potential future drug leads.”
 • Post-doc -tutkija, Research Unit of Biomedicine (Linkki)
  ”A full-time Postdoctoral Researcher position until the end of 2023, starting at the earliest on August 1st, 2022, in a Biocenter Oulu research project headed by Professor Risto Kerkelä and Professor Juhani Junttila. Our research focuses on molecular mechanisms and genetics regulating development of cardiac fibrosis, heart failure and sudden cardiac death.”

Turun yliopisto:

Åbo Akademi:

 • Väitöskirjatutkija (8 paikkaa), The Faculty of Science and Engineering (Linkki)
  ”The Faculty of Science and Engineering offers 8 new, funded positions for doctoral students (max. 48 months/position) including one within the Finland Fellowship programme for non-EU/EEA doctoral students. The positions are available within the following doctoral programmes: Biosciences (main subjects: Biochemistry, Cell Biology, Environmental and Marine Biology), Chemical and Process Engineering (main subjects: Chemical Engineering (kemiteknik), Chemical Engineering (process- och energiteknik), Information Technology (main subjects: Computer Engineering, Computer Science), Mathematics, Physics, Chemistry and Geology (main subjects: Chemistry, Geology and Mineralogy, Mathematics and Statistics, Physics) and Pharmaceutical Development and Medical Technology (main subjects: Drug Development, Pharmacy).”

Tutkijatohtori/projektitutkija , yksisolugenomiikka

27.2.2022 | Avoimet työpaikat

Hakulinkki – Apply here

Etsimme lahjakasta tutkijatohtoria tai pian väittelevää projektitutkijaa  yksisolugenomiikkaryhmäämme Turun Biotiedekeskukseen. Toimenkuvaan kuuluu yksisolugenomiikan tutkimuspalvelutoiminnan kehittäminen sekä läheinen tutkimusyhteistyö genomiikan, immunologian ja bioinformatiikan alalla työskentelevien tutkijoiden kanssa. Yksikkömme tehtävänä on ylläpitää kansainvälisesti kilpailukykyisiä tutkimuslaitteistoja, jotka ovat keskeisiä resursseja mm. Turun yliopiston ja Åbo Akademin InFLAMES-lippulaivahankkeelle https://inflames.utu.fi/

Vastuualue

 • Yksisolugenomiikan tutkimuspalvelutoiminnan kehittäminen
 • Tutkijoiden tukeminen yksisolugenomiikan menetelmien käytössä ja tutkimusyhteistyöprojekteihin osallistuminen
 • Laadunvalvontastrategioiden kehittäminen

Vaaditut taidot

 • Tohtorin tutkinto biotieteistä tai muulta soveltuvalla alalta (tai valmistumaisillaan oleva tutkinto)
 • Käytännön kokemus genomiikan ja molekyylibiologian alan tutkimusmenetelmistä
 • Erinomainen organisointikyky
 • Erinomaiset vuorovaikutustaidot mukaan lukien suulliset ja kirjalliset kommunikaatiotaidot englannin kielellä

Toivottavat taidot

 • Tohtorintutkinnon jälkeinen tutkimuskokomus soveltuvalta alalta (ihanteellisesti enintään kuusi vuotta)
 • Kokemus yksisolugenomiikasta ja sekvensointimenetelmistä
 • Kokemus immunologian alan tutkimuksesta ja immunoprofilointimenetelmistä
 • Kokemus komentorivityökaluista ja ohjelmoinnista R- tai Python-kielillä
 • Kokemus esimiestehtävistä ja projektinhallintakokemus
 • Vahva tieteellinen julkaisuluettelo uravaiheeseen nähden

Palkka määräytyy yliopistojen työehtosopimuksen perusteella ja riippuu hakijan koulutuksesta ja pätevyyksistä. Tehtävät sijoittuvat opetus- ja tutkimushenkilökuntaan.

Palkka on tutkijatohtorille pätevyydestä ja kokemuksesta riippuen keskimäärin 3100-3900 eur/kk. Projektitutkijan palkka on väitöskirjatyön valmistumisen lähellä olevalle keskimäärin 2770-2860 eur/kk.

Tehtävän aloittamisajankohta on neuvoteltavissa. Tehtävän kesto on vuoden 2023 loppuun asti, ja saattaa olla mahdollista että tehtävä jatkuu sen jälkeenkin. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemuksen lähettäminen

Lähetäthän englanninkielisen hakemuksesi mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 20.3.2022 yliopiston sähköisen hakujärjestelmän kautta.

Linkki hakujärjestelmään löytyy yliopiston nettisivuilta https://www.utu.fi/en/university/come-work-with-us/open-vacancies 

Liitäthän englanninkieliseen hakemukseesi

1) motivaatiokirje (max 1 sivu)

2)    ansioluettelo

3)     tutkintotodistuksen kopiot

4)    julkaisuluettelo

5)    muut tehtävän kannalta olennaiset liitteet

Jos sinulla on kysyttävää, annamme mielellämme lisätietoja: Tapio Lönnberg (taplon(at)utu.fi)

Hakemisprosessiin liittyvissä kysymyksissä avustaa tarvittaessa henkilöstöasiantuntijamme Paula Luoma paula.luoma(at)utu.fi

Tutkijatohtori rintasyöpätutkimukseen

24.1.2022 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/application_edit_welcome.html?field_id=0&job_name=Tutkijatohtori+rintasy%C3%B6p%C3%A4tutkimukseen&job_id=12601&jc=14&lang=fi&place_id=158&did=5600

Akatemiatutkija Emilia Peuhu etsii tutkimusryhmäänsä motivoitunutta ja pätevää tutkijatohtoria ajalle 1.3.-31.8.2022 (on todennäköistä, että tehtävä jatkuu tämän jälkeen). Peuhun tutkimusryhmä (https://peuhulab.utu.fi/) toimii Turun yliopiston biolääketieteen laitoksella. Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää miten kudoksen jäykkyys, koostumus ja rakenne säätelevät rintasyöpää. Tutkimusta rahoittavat Suomen Akatemia, Sigrid Juseliuksen säätiö, ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Rintasyövän etenemisen varhaisvaiheet tunnetaan edelleen huonosti. Tehtävä sijoittuu projektiin, jossa tutkitaan kudosjäykkyyden ja geeniekspression vuorovaikutusta spatiaalista transkriptomiikkaa ja kliinistä kudosmateriaalia käyttäen, ja siinä hyödynnetään tutkimusryhmän kehittämää kudoksen 3D bioprinttausmenetelmää.

Edellytykset

 • Suoritettu tohtorintutkinto soveltuvalta alalta (esim. biolääketiede, lääketiede, molekyylibiologia tai biokemia)
 • Kyky itsenäiseen tutkimustyöhön ja projektinhallintaan
 • Hyvät viestintä-, vuorovaikutus- ja organisointitaidot
 • Sujuva englanninkielentaito

Eduksi katsotaan

 • Soluviljelytaidot ja kokemus ihmis- ja eläinkudosnäytteiden käsittelystä
 • Bioinformatiikan osaaminen (R)
 • Vahva kokemus molekyylibiologisista menetelmistä (RNA- ja proteiinieristys, kvantitatiivinen PCR, Western blot, kloonaus)

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä.

Palkka

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasojen 4 – 6 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2591,28 – 3498,98 €/kk. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on vähintään 6% ja enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Valitun henkilön toivotaan aloittavan mahdollisimman pian, mutta aloituspäivä on sovittavissa. Tehtävässä on korkeintaan 3 kuukauden koeaika.

Hakeminen

Hakemukset tulee jättää viimeistään 10.2.2022 klo 23:59:59 Suomen aikaa yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy kyseisen tehtävän tiedoista osoitteessa www.utu.fi/tyopaikat hakemuksen yläosasta kohdasta ”Täytä hakemus”.

Hakemukseen tulee liittää motivaatiokirje (korkeintaan 1 sivu), tohtorintutkintotodistuksen kopio, CV ja julkaisuluettelo. Hakemuksessa tulee ilmoittaa kahden suosittelijan tiedot (nimi, tehtävä ja sähköpostiosoite). Kärkihakijat haastatellaan pian haun päättymisen jälkeen.

Yliopisto on sitoutunut edistämään yhteisömme yhdenvertaisuutta, tasa-arvoisuutta ja moniarvoisuutta. Kaikkia kiinnostuneita hakijoita taustasta riippumatta kannustetaan hakemaan.

Lisätietoa tehtävistä antaa dosentti Emilia Peuhu, +358 504703420, emilia.peuhu@utu.fi

Hakuprosessiin liittyen voit olla yhteydessä henkilöstöasiantuntija Kristiina Nuutilaan, kristiina.nuutila@utu.fi, p. +358503135224

Lue lisää meistä työnantajana: Tervetuloa meille töihin.

Tutkijatohtori – Transkription molekulaariset mekanismit

27.9.2021 | Avoimet työpaikat

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Turun yliopiston bioteknologian laitoksen transkription molekulaariset mekanismit -laboratorio etsii tutkijatohtoria. 

Tutkimustyömme

Laboratorio tutkii RNA-polymeraasin toiminnan mekanismeja, lääketieteellisesti tärkeiden bakteerien transkriptiojärjestelmiä ja transkription inhibiittorien vaikutusmekanismeja. Valitulla työntekijällä on mahdollisuus valita useista hankkeista, jotka vaihtelevat  in vitro -mekanistisista tutkimuksista, joissa käytetään biofysikaalisia menetelmiä, in vivo -tutkimuksiin, joissa tutkitaan geenien ilmentymistä, tehdään genomin editointia ja tutkitaan proteiini-proteiini-vuorovaikutuksia käyttämällä ”crosslink”-massaspektrometriaa. Lisätietoja tutkimuksestamme osoitteessa: www.rnapolymerase.org

Viimeaikaista julkaisutietoa

Mäkinen J.J., Shin Y., Vieras E., Virta P., Metsä-Ketelä M., Murakami K.S., Belogurov G.A. (2021) The mechanism of the nucleo-sugar selection by multi-subunit RNA polymerases. Nat. Commun. 12:796.

https://www.nature.com/articles/s41467-021-21005-w

Tehtävän sisältö

Hakijalta edellytetään tohtorin tutkinto biokemian, molekyylibiologian, mikrobiologian tai muulta soveltuvalta alalta. Lisäksi hänellä tulisi olla käytännön kokemusta biokemiallisista perusanalyyseistä.

Ihannetapauksessa tutkijatohtorihakijalla tulisi olla jonkin verran kokemusta in vitro -transkriptiosta, nukleiinihappoentsyymeistä ja biofyysisestä määrityksestä (mutta tämä ei ole edellytys, koska koulutusta tullaan antamaan).

Tutkimus tehdään tiiviissä yhteistyössä rakennebiologian, synteettisen biologian ja kemian tiimien kanssa. Hakijan kyky käsitellä rakennetietoa (atomimallit, tiheyskartat) ja hyvä kemian tuntemus ovat plussaa. 

Työskentelykieli on englanti ja siksi hyvä kirjallinen ja suullinen englannin kielen taito on olennaista,  suomen kieli ei ole pakollinen vaatimus.

Valintakriteerimme perustuvat siihen, että löydämme tehtävään pätevimmän ja sopivimman henkilön. Käytännössä se tarkoittaa, että huomioon otetaan paitsi koulutus, tieteelliset julkaisut ja työkokemus, myös henkilökohtaiset ominaisuudet, kommunikaatio- ja motivaatiotekijät sekä muut tehtävän hoitamisen kannalta olennaiset tekijät.

Palkkaus

Palkka määräytyy yliopistojen työehtosopimuksen perusteella ja riippuu hakija koulutuksesta ja pätevyyksistä. Tehtävät sijoittuvat opetus- ja tutkimushenkilökuntaan. Palkka on keskimäärin 3100-3400 eur/kk.

Tehtävä on alkamassa 1.11.2021, aloittamisajankohta on neuvoteltavissa. Tehtävän kesto on 24 kuukautta, ja saattaa olla mahdollista että siihen tulee jatkoa.

Hakemuksen lähettäminen

Lähetäthän englanninkielisen hakemuksesi mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 31.10.2021 yliopiston sähköisen hakujärjestelmän kautta. Linkki hakujärjestelmään löytyy yliopiston nettisivuilta https://www.utu.fi/en/university/come-work-with-us/open-vacancies 

Liitä englanninkieliseen hakemukseesi

1)      motivaatiokirje (max 1 sivu) joka keskittyy omiin vahvuuksiisi liittyen juuri meidän tutkimusaiheisiimme

2)      ansioluettelo (max 2 sivua)

3)       tutkintotodistusten kopiot, virallinen käännös englanniksi tarvitaan

4)      vähintään kolmen suosittelijan yhteystiedot (nimi, työpaikka, sähköpostiosoite)

5)       julkaisuluettelo (ilman artikkeleita tai konferenssimateriaaleja)

Lisätietoja tehtävästä antaa englannin kielellä Dr. Georgi Belogurov  gebelo(at)utu.fi

Hakemisprosessiin liittyvissä kysymyksissä avustaa tarvittaessa henkilöstöasiantuntijamme Paula Luoma paula.luoma(at)utu.fi

Toivotamme sinut sydämellisesti tervetulleeksi monikulttuuriseen työyhteisöömme.

Tutkijatohtori, Geneettinen epidemiologia: terveys- ja liikuntatieteet

13.8.2021 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=2&id=000011697&lang=fi&_ga=2.249624197.2057944849.1628844162-1569208331.1615229191

Haemme Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteelliseen tiedekuntaan

Tutkijatohtoria, Geneettinen epidemiologia: terveys- ja liikuntatieteet

kolmen vuoden määräajaksi alkaen 1.10.2021 tai mahdollisimman pian sen jälkeen.

Tutkijatohtori työskentelee Suomen Akatemian ja Juho Vainion säätiön rahoittamassa hankkeessa ”Polygeeninen riskisumma fyysisen aktivisuuden ja kardiometabolisten sairauksien kausaalisuhteissa (GenActive)”. Tutkijatohtori työskentelee Suomalaisen kaksoskohortin aineistolla, joka sisältää genomi-, DNA-metylaatio- ja geeniekspressiodataa, elämäntapaseurantoja sekä kliinisiä rekisteri- ja kuolleisuustietoja. Tutkimusta tehdään yhteistyössä Suomen molekyylilääketieteen instituutin kanssa ja tehtävään valittava tutkija pääsee työskentelemään osana monitieteistä ja kansainvälistä ryhmää. Tutkimusryhmää johtaa Akatemiatutkija Elina Sillanpää.

Työn painopisteenä on tutkia geeni-ympäristö-yhdysvaikutuksia kardiometabolisiin sairauksiin liittyen. Erityisesti selvitetään miten elintavat kuten esimerkiksi fyysinen aktiivisuus vaikuttavat geneettisen sairausriskin ilmenemiseen riippuen geneettisen riskin tasosta. Projektissa pyritään tunnistamaan sairastumista sääteleviä molekyylibiologisia mekanismeja ja reittejä. 

Tehtävän kuvaus

 • Genomi-, metylaatio-, geeniekspressiodatojen yhdistäminen ja/tai genomidatan yhdistäminen kaksosmallinnukseen
 • Tilastollinen mallinnus: kvantitatiivisen genetiikan mallinnusmenetelmät, polygeeniset riskisummat, rakenneyhtälömallinnus genomidatalla,
 • Artikkelien kirjoittaminen geneettisen riskin, elämäntapatekijöiden ja sairauksien yhteyksistä
 • Seminaareihin ja ryhmäkokouksiin osallistuminen
 • Täydentävän rahoituksen hakemusten kirjoittaminen
 • Muut akatemisella tutkijanuralla meritoitumiseen liittyvät tehtävät kuten ohjaus, opetus, hallinto ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Mitä odotamme?

Hakijalta edellytetään:

 • Tohtorin tutkintoa tilastotieteessä, bioinformatiikassa, liikuntatieteissä, terveystieteissä, biologiassa, epidemiologiassa tai muulta soveltuvalta alalta.
 • Kokemusta tilastollisesta mallintamisesta tai bioinformatiikasta.
 • Kansainvälisiä vertaisarvioituja julkaisuja ensimmäisenä kirjoittajana
 • Motivaatiota ja henkilökohtaisia ominaisuuksia, jotka soveltuvat tutkijan uralle

Eduksi katsotaan:

 • Kokemus genominlaajuisista analyyseistä ja ohjelmointitaidot
 • Kvantitatiivisen genetiikan mallinnusmenetelmien ja -ohjelmien tuntemus
 • Laajojen genomi/terveysdatojen analysointikokemus
 • Kansainväliset ja kansalliset tutkimusverkostot
 • Opetus- ja ohjauskokemus sekä kokemus yhteiskunnallisesta vuorovaikutuksesta
 • Erinomainen englannin kielen taito

Tutkijatohtorin kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tutkijatohtoreilla tulee olla tohtorin tutkinto suoritettuna ennen tehtävässä aloittamista. Tehtävissä edellytetään hyvää englannin kielen taitoa ja eduksi katsotaan kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Mitä tarjoamme?

Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Saat mahdollisuuden työskennellä monitieteellisessä ja tieteellisesti kunnianhimoisessa ryhmässä, tuen akateemisella tutkijanuralla meritoitumiseen sekä mahdollisuuden työskennellä erinomaisilla aineistoilla (FinnGen https://www.finngen.fi ja Suomalainen kaksoskohortti https://wiki.helsinki.fi/display/twinstudy/Kaksostutkimus). Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme ja verkostoidut alan huippututkijoiden kanssa. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan, kilpailukykyisen palkan ja kattavan työterveyshuollon.

Palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan. Tehtävään ensimmäistä kertaa valittaessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävä asettuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustasolle 5-6. Palkkasi on noin 3300 – 3600 euroa kuukaudessa riippuen osaamisestasi ja aiemmasta kokemuksestasi. 

Hakeminen

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää englanninkielisinä:

 1. Lyhyt hakemuskirje kertoen sopivuudesta tehtävään ja motivaatiosta
 2. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen, sisältäen myös ohjaus- ja opetuskokemuksen, kahden suosittelijan yhteystiedot sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan TENK:n ansioluettelomallin
 3. Julkaisuluettelo kaikista niistä tieteellisistä ja muista julkaisuista, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään. Julkaisuluettelo tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta
 4. Hakuun liittyvät todistusjäljennökset

Hakemus tulee jättää viimeistään 1.9.2021 sähköisellä hakulomakkeella. Käsittelemme kaikki sähköisen järjestelmän kautta jätetyt hakemukset ja olemme hakijoihin yhteydessä hakuprosessin edetessä.

Lisätietoja tehtävästä antaa Akatemiatutkija Elina Sillanpää (elina.sillanpaa@jyu.fi)

Kotisivu: www.elinasillanpaa.fi

Tutkijatohtori, bio- ja ympäristötieteet

28.7.2021 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=2&id=000011696&lang=fi&_ga=2.4710387.199903479.1627503792-1569208331.1615229191

Haemme Jyväskylän yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitokselle

KOLMEA TUKIJATOHTORIA, BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEET 

Tehtävät alkavat 1.10.2021 tai sopimuksen mukaan, 2-3 vuoden määräajaksi.

Etsimme motivoituneita tutkijoita työskentelemään seuraavissa projeketeissa 

 1. Sexual selection from first principles, vastuullinen johtaja akatemiatutija Jussi Lehtonen
 2. Microbiome underlying winter adaptations, vastuullinen johtaja apulaisprofessori Suvi Ruuskanen
 3. Filamiinin toiminta mekanosensorina lihaksen kehityksessä ja lihassairauksissa, vastuullinen johtaja professori Jari Ylänne

Katso tarkempi tehtävänkuvaus ja vaatimukset englanninkielisestä hakuilmoituksesta ja verkkosivulta 3 Postdoctoral Researchers.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tehtävässä vaaditaan hyvää englanninkielen taitoa ja kyky opettaa englannin kielellä katsotaan eduksi. Tohtorin tutkinto tulee olla suoritettu ennen tehtävässä aloittamista.

Mitä tarjoamme?

Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen, jossa saat mahdollisuuden vaikuttaa kansainväliseen tutkimukseen. Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 mukaan. Palkkasi on noin 3300 – 3800 euroa kuukaudessa riippuen aiemmasta osaamisestasi ja kokemuksestasi. Tehtävän alkaessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakeminen

Hakemukseen tulee liittää englanninkielisinä seuraavat liitteet:

 1. Kaksisivuinen ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje). Ansioluetteloon pitää liittää myös kahden varttuneemman akateemisen suosittelijan yhteystiedot.
 2. Lyhyt hakemuskirje sisältäen hakijan tutkimusintressit ja ja projektin nimen, johon haetaan.
 3. Julkaisuluettelo. 
 4. Tutkintotodistukset.

Hakemus tulee jättää viimeistään 22.8.2021 sähköisellä hakulomakkeella. Käsittelemme kaikki sähköisen järjestelmän kautta jätetyt hakemukset ja olemme hakijoihin yhteydessä hakuprosessin edetessä.

Lisätietoja antavat:

 1. Aakatemiatutkija Jussi Lehtonen, jussi.lehtonen@iki.fi
 2. Apulaisprofessori Suvi Ruuskanen, suvi.k.ruuskanen@jyu.fi
 3. Professori Jari Ylänne, jari.p.ylanne@jyu.fi 

Projektiasiantuntija/Tutkijatohtori, Lääketieteellinen bioinformatiikka

13.5.2021 | Avoimet työpaikat

https://duunitori.fi/tyopaikat/tyo/projektiasiantuntijatutkijatohtori-laaketieteellinen-bioinformatiikka-stsur-13186530?utm_source=loimu&utm_medium=site

Etsimme joukkoomme data-analytiikkaan ja bioinformatiikkaan perehtynyttä asiantuntijaa Turun Lääketieteellisen Bioinformatiikan keskukseen (MBC). Kehitämme laskennallisia data-analyysityökaluja ja tilasto- ja koneoppimismenetelmiä laajojen molekulaaristen ja kliinisten aineistojen tulkintaan lääketieteellisessä tutkimuksessa tiiviissä yhteistyössä lääketieteen tutkimusryhmien ja biopankkien kanssa. Ydinpalveluyksikkönä ja kansallisen Biokeskus Suomi bioinformatiikkainfrastruktuurin koordinaattorina tuemme lisäksi korkeatasoista tutkimusta tarjoamalla bioinformatiikkatukea muun muassa akateemisille tutkimusyksiköille ja terveydenhuollon yksiköille.

Asiantuntija työskentelee läheisessä yhteistyössä InFLAMES-lippulaivaan kuuluvien tutkijoiden kanssa immunologian ja bioinformatiikan aloilla. InFLAMES-lippulaiva on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen hanke, jonka tavoitteena on olla kansainvälisesti tunnettu huipputason immunologisen tutkimuksen ja kehityksen keskus, joka on houkutteleva yhteistyökumppani sekä huippututkijoille että yrityksille: https://inflames.utu.fi/

Tarjoamme näköalapaikan nopeasti kehittyvällä lääketieteellisen bioinformatiikan alalla ja monipuoliset mahdollisuudet kehittyä alan asiantuntijana ja verkostoitua maailman johtavien asiantuntijoiden kanssa. Monikulttuurinen ja monitieteinen tiimimme tarjoaa työyhteisön, joka edistää luovuutta ja monimuotoisuutta. Tutustu tutkimusryhmäämme täällä: https://elolab.utu.fi

Keskeiset tehtävät

 • Yksisoludatan analysointiin liittyvien uusien työkalujen käyttöönotto, testaus ja kehitys (mukaan lukien transkriptomiikka, epigenomiikka ja proteomiikka)
 • Erilaisten sekvensointidatojen ja massasytometriadatojen prosessointi ja laskennallinen analyysi
 • Bioinformatiikan asiantuntijatuen tarjoaminen

Edellytykset

 • Kokemus erilaisista bioinformatiikan data-analyysityökaluista
 • Kokemus omiikkadatojen analysoinnista
 • Hyvät ohjelmointitaidot (esim. Python, R) sekä kyky työskennellä versionhallintatyökalujen kanssa (esim. Git)
 • Hyvät kommunikaatiotaidot englanniksi ja erinomaiset yhteistyötaidot
 • Akateeminen tutkinto soveltuvalta alalta

Eduksi katsotaan

 • Kokemus yksisolu- tai massasytometria-analytiikasta
 • Kokemus biolääketieteen tutkimustyöstä

Palkka

Palkka määräytyy suomalaisten yliopistojen työehtosopimusjärjestelmän mukaan. Tehtävä sijoittuu opetus- ja tutkimushenkilöstön tai muun henkilöstön henkilöstöryhmään ja palkka on keskimäärin 2300-3000 eur/kk maisterin tutkinnon omaavalle henkilölle ja 3100-3600 eur/kk tohtorin tutkinnon omaavalle henkilölle.

Sopimuksen kesto

Tehtävä alkaa 1.9.2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä on määräaikainen kahdeksi vuodeksi, mutta on mahdollista, että tehtävä jatkuu pidempään. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Hakeminen

Hakemukset tulee jättää viimeistään 7.6.2021 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Hakemukseen tulee liittää motivaatiokirje, ansioluettelo ja kahden suosittelijan yhteystiedot. Linkki sähköiseen hakemukseen löytyy osoitteesta www.utu.fi/careers.

Lisätietoja avoimesta tehtävästä antaa bioinformatics-coordinator(at)utu.fi or +358 (0)29 450 3796. Hakuprosessiin liittyen voit olla yhteydessä HR asiantuntija Paula Luomaan paula.luoma(at)utu.fi.

Tutkija, genotoksikologia

13.5.2021 | Avoimet työpaikat

https://duunitori.fi/tyopaikat/tyo/tutkija-stse-13186637?utm_source=loimu&utm_medium=site

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Työntekijöitä on noin 500. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys

Työturvallisuus-yksikön genotoksikologian tutkimusryhmään haetaan

TUTKIJAA


määräaikaiseen työsuhteeseen tutkimaan mikro- ja nanomuovien ympäristölle altistumisen genotoksisia vaikutuksia in vitro, in vivo ja ihmisryhmissä. Tehtävä on osa EU:n H2020 PlasticHeal -tutkimushanketta, jonka kesto on kaksi vuotta. Tutkijana osallistut myös ryhmän muihin projekteihin.

Työssä suoritat kokeita ja analyyseja näytteistä ja tuloksista sekä kirjoitat raportteja ja tieteellisiä artikkeleita. Tehtäviisi kuuluu myös tukea projektien teknisessä koordinoinnissa ja toteuttamisessa, mukaan lukien osakokonaisuuksien johtaminen. Osallistut myös hankkeiden tulosten levittämiseen.

Olet etsimämme henkilö, mikäli sinulla on tehtävään soveltuva tohtorin tutkinto biologian, toksikologian tai siihen liittyvältä alueelta. Sinulla on asiantuntemusta in vivo- ja in vitro -malleissa geneettisen toksikologian alalla. Tehtävässä toimiminen vaatii hyvää englannin kielen kirjoitus- ja viestintätaitoa. Etuna pidetään aikaisempaa kokemusta virtaussytometrianalyyseistä, mikroskopiasta, in vitro syöpämenetelmistä ja ihmisen biomonitorointitutkimuksista.

Tehtävä on kokoaikainen ja määräaikainen työsuhde kahden vuoden ajaksi. Työ alkaa 15. elokuuta tai sopimuksen mukaan. Noudatamme työsuhteessa 6 kuukauden koeaikaa. Palkkaus ja työsuhteen ehdot määräytyvät Työterveyslaitoksen työehtosopimuksen mukaan. Työ sijoittuu Työterveyslaitoksen Helsingin toimipisteeseen.

Tarjoamme sinulle monipuolisen ja haasteellisen työn moniammatillisessa työyhteisössä sekä hyvät mahdollisuudet kehittää omaa osaamistasi. Henkilöstöetumme tukevat työhyvinvointiasi. Käytössäsi ovat laajat työaikaliukumat (klo 6-21) ja etätyömahdollisuus. Lisäksi tarjoamme muun muassa lounas-, kulttuuri-, liikunta- ja hierontaedun, laajan työterveyshuollon sekä mahdollisuuden käyttää työajasta tunti viikossa liikuntaan.

Kiinnostuitko? Jätä hakemuksesi TTL:n verkkosivujen kautta osoitteessa www.ttl.fi/rekry 31.5. mennessä. Lisätietoja tehtävästä antavat vanhempi tutkija Julia Catalán (julia.catalan@ttl.fi, 0503528521) ja johtaja Tommi Alanko (tommi.alanko@ttl.fi).

WWW-osoite http://www.ttl.fi
Yhteystiedot Lisätietoja tehtävästä antavat vanhempi tutkija Julia Cataln (julia.catalan@ttl.fi, 0503528521) ja johtaja Tommi Alanko (tommi.alanko@ttl.fi).
Työpaikan osoite 00250 HELSINKI
Työ alkaa 15.8. tai sopimuksen mukaan
Työaika kokoaikatyö
Työn kesto yli 12 kuukautta
Haku päättyy 31.05.2021 klo 23:59
Ilmoitus jätetty 10.05.2021
Ilmoitusnumero 10748871

Kuusi metabolomiikan tutkimustehtävää – teknikosta erikoistutkijaan

9.5.2021 | Avoimet työpaikat

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Etsimme innovatiivisia hakijoita uusiin metabolomiikan tutkimustehtäviin:

 • 1-2 erikoistutkijaa/tutkijatohtoria
 • 1-2 tutkijatohtoria/väitöskirjatyöntekijää
 • 1-2 laboratorioinsinööriä/teknikkoa

Turun yliopisto vahvistaa metabolomiikan analytiikkatoimintojaan rekrytoimalla lisää työntekijöitä metabolomiikkateknologian ja sen sovellusten metodologiseen kehittämiseen bio- ja lääketieteen eri alojen tutkimusprojekteissa. Avoimet tehtävät sijoittuvat teknillisen tiedekunnan, Turun Biotiedekeskuksen ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteistyöhankkeeseen. Tehtävien rahoitus pohjautuu Turun yliopiston strategiarahoitukseen ja ulkoisiin rahoituslähteisiin kuten Jane ja Aatos Erkko Säätiö, Suomen Akatemia, Juvenile Diabetes Research Foundation, Novo Nordisk Foundation ja EU-komissio. Tehtävien pääpaino on päivittäisessä toiminnassa liittyen metabolomiikan/lipidomiikan tutkimustoimintaan, menetelmien kehittämiseen sekä niiden soveltamiseen tutkimusprojekteissa keskittyen sekä ruokaan ja ravitsemukseen että tiettyihin lääketieteellisiin osa-alueisiin osana väitöskirjatyöntekijän/tutkijatohtorin projekteja. Tehtävät sijoittuvat tutkimusta johtavien Kati Hanhinevan, Matej Orešičin ja Alex Dickensin tutkimusryhmiin.

Lipidomiikan tutkimuksessa pääpaino on LC-MS-pohjaisten menetelmien jatkokehityksessä, käyttöönottamisessa ja soveltamisessa sisältäen sekä laaja-alaisen lipidiprofiloinnin että lipidirakenteiden tarkan analyysin kuten isomeerien identifikaation ja kvantitoinnin sekä kaksoissidosten paikan määrityksen lipidien asyyliketjuissa. Lisäksi keskitymme steroidianalytiikan kehittämiseen uuden, juuri hankinnassa olevan QqQ instrumentin avulla.

Erikoistutkijan/ tutkijatohtorin tehtävä

Päätehtävät ja vastuualueet

 • Päivittäiset toiminnot ja ongelmanratkaisu koskien metabolomiikka- ja lipidomiikkasovelluksissa käytettäviä LC-MS-instrumentteja, yhteistyössä palkattavan laboratorioinsinöörin/teknikon kanssa
 • Analyyttisten menetelmien kehittäminen MS-pohjaisiin analyyseihin kohdennetulle ja ei-kohdennetulle metabolomiikka/lidomiikkametodeille mukaan lukien yhdisteiden tunnistamisen
 • Dokumentaatio ja raportointi

Vaadittavat ominaisuudet

 • Soveltuva tohtorin tutkinto analyyttisestä kemiasta, metabolomiikasta tai muulta relevantilta alalta
 • Ensiluokkaiset taidot nestekromatografia-massaspektrometrilaitteiston käyttämiseen ja ongelmanratkaisuun
 • Kokemus metabolomiikan/lipidomiikan menetelmäkehittämisestä
 • Motivoitunut, oma-aloitteinen ja itsenäinen työskentelyote
 • Hyvä kirjallinen ja suullinen englannin kielen taito

Toivotut lisäominaisuudet

 • vahva kansainvälinen julkaisutausta
 • käytännön kokemus LC-MS ja LC-MS/MS ja/tai GC-MS/GC-MS-MS analytiikasta
 • aikaisempi kokemus lipidomiikka-analyyseistä ja ymmärrystä lipidien kemiasta ja biokemiasta
 • LC-MS analytiikkaan liittyvää ohjelmisto-osaamista kuten esim Topspin, Analyst, Compass , MassHunter, MS-DIAL, mzMine, MassLynx
 • selkeää näyttöä uusien teknologioiden implementaatiosta
 • kokemusta projektiraportoinnista ja/tai projektirahoitusten hakemisesta

Tutkijatohtori/Väitöskirjatyöntekijä

Päätehtävät ja vastuualueet

 • MS-pohjaisen metabolomiikka/lidomiikka-analytiikan soveltaminen tutkimusprojekteissa painottuen lääketieteeseen, ruokaan ja ravintoon
 • Erilaisten näytteiden tutkiminen, esim.  kasvi/ruokanäytteet, mikrobikannat ja ihmisperäiset näytteet
 • metabolomiikan data-analyysit ja niiden metodien kehittäminen
 • dokumentointi ja raportointi
Vaadittavat ominaisuudet
 • Soveltuva tohtorin/maisterintutkinto analyyttisestä kemiasta, elintarvikekemiasta, biokemiasta, metabolomiikasta tai muulta relevantilta alalta
 • Tavanomaisten bioanalyyttisten tutkimusmenetelmien tuntemus
 • Hyvät kommunikaatiotaidot
 • Hyvä kirjallinen ja suullinen englannin kielen taito

Toivotut lisäominaisuudet

 • kansainvälisiä julkaisuja
 • käytännön kokemus LC-MS ja LC-MS/MS ja/tai GC-MS/GC-MS-MS analytiikasta
 • aikaisempi kokemus lipidomiikka-analyyseistä ja ymmärrystä  kemiasta ja biokemiasta
 • LC-MS analytiikkaan liittyvää ohjelmisto-osaamista kuten esim Topspin, Analyst, Compass , MassHunter, MS-DIAL, mzMine, MassLynx
 • kokemusta projektiraportoinnista 

Laboratorioinsinööri/teknikko 

Päätehtävät ja vastuualueet

 • Päivittäiset toiminnot liittyen näytteiden ja ajoliuosten valmistamiseen ja instrumenteista huolehtimiseen
 • Kryogeenisten nesteiden täyttö NMR systeemeihin
 • Laboratoriotarvikkeiden tilaaminen
 • Näyte- ja kemikaalitietokantojen ylläpito

Vaadittavat ominaisuudet

 • tehtävään soveltuva tutkinto
 • 1-5 vuoden työkokemus
 • Hyvät tiimityötaidot
 • Hyvä suomen ja englannin kielten taito
 • Erinomaiset organisointitaidot

Toivotut lisäominaisuudet

 • Käyttökokemus MS/NMR laitteistoista ja kemiallisten rakenteiden analytiikasta
 • motivoitunut ja kiinnostunut asenne käytännön työhön high-end-instrumenttien kanssa
 • aiempi työkokemus biologisten näytteiden analysoinnin valmistelusta
 • LC-MS analytiikkaan liittyvää ohjelmisto-osaamista esim Topspin, Analyst, Compass , MassHunter, MS-DIAL, mzMine MassLynx
 • perus-GC ja/tai LC ylläpidon tuntemus

Palkkaus

Valintakriteerimme perustuvat siihen, että löydämme tehtävään pätevimmän ja sopivimman henkilön. Käytännössä se tarkoittaa, että huomioon otetaan paitsi koulutus, tieteelliset julkaisut ja työkokemus, myös henkilökohtaiset ominaisuudet, kommunikaatio- ja motivaatiotekijät sekä muut tehtävän hoitamisen kannalta olennaiset tekijät.

Palkka määräytyy yliopistojen työehtosopimuksen perusteella ja riippuu hakija koulutuksesta ja pätevyyksistä. Tehtävät sijoittuvat opetus- ja tutkimushenkilökuntaan, paitsi laboratorioinsinöörin/teknikon tehtävä kuuluu muuhun henkilökuntaan. Työsuhteeseen sisältyy mm. lakisääteiset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut, hyvät työterveys- ja liikuntapalvelut ja lomaraha.

Palkka laboratorio-insinöörille/teknikolle ja väitöskirjatyöntekijälle on keskimäärin 2300 -2700 eur/kk ja tutkijatohtorille keskimäärin 3100-3500 eur/kk. Erikoistutkijan palkka on pätevyydestä ja kokemuksesta riippuen keskimäärin 3400-4500 eur/kk.

Työsuhteen kesto

Tehtävien aloittamisajankohta on neuvoteltavissa, toivottavasti kuitenkin elo-syyskuussa 2021. Tehtävien kesto on 24 kuukautta, ja saattaa olla mahdollista että ne jatkuvat sen jälkeenkin. Tehtävissä on kuuden kuukauden koeaika ja niiden pätevyysvaatimukset löytyvät yliopiston johtosäännöstä: https://www.utu.fi/sites/default/files/public%3A//media/file/turun-yliopiston-johtosaanto.pdf

Hakemuksen lähettäminen

Lähetäthän englanninkielisen hakemuksesi mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 31.5.2021 yliopiston sähköisen hakujärjestelmän kautta. Aloitamme hakemusten arvioinnin heti saapumisen jälkeen ja saatamme haastatella osaa ehdokkaista jo toukokuussa.

Linkki hakujärjestelmään löytyy yliopiston nettisivuilta 
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Liitä englanninkieliseen hakemukseesi

 1. motivaatiokirje (max 1 sivu) joka keskittyy omiin vahvuuksiisi liittyen juuri meidän tutkimusaiheisiimme.
 2. ansioluettelo
 3. tutkintotodistuksen kopiot
 4. vähintään kolmen suosittelijan yhteystiedot (nimi, työpaikka, sähköpostiosoite)
 5. julkaisuluettelo jossa korostettuna viisi tehtävän kannalta olennaisinta julkaisua (ei vaadita laboratorioinsinöörin/teknikon tehtävässä)
 6. väitöskirjatyöntekijältä todistus riittävästä englannin kielen taidosta (https://www.utu.fi/en/research/utugs/how-to-apply/language )

Hakemisprosessiin liittyvissä kysymyksissä avustaa tarvittaessa henkilöstöasiantuntijamme Paula Luoma paula.luoma(at)utu.fi

Laajempia tietoja rekrytoivista yksiköistä ja niiden mielenkiintoisista tutkimuskohteista löydät englanninkielisestä ilmoituksesta: https://www.utu.fi/en/university/come-work-with-us/open-vacancies

Tutkimusryhmien johtajista löydät tietoa täältä

professori Matej Orešič: https://bioscience.fi/research/systems-medicine/profile/
apulaisprofessori Alex Dickens: https://www.utu.fi/en/people/alex-dickens
professori Kati Hanhineva: https://www.utu.fi/en/people/kati-hanhineva

He kertovat myös mielellään tehtävästä tarkemmin

matej.oresic(at)utu.fi
alex.dickens(at)utu.fi
kati.hanhineva(at)utu.fi

Toivotamme sinut sydämellisesti tervetulleeksi monikulttuuriseen työyhteisöömme.