Ajankohtaista

Tutkijatohtori/tohtorikoulutettava, biologiset nanotieteet – Bio- ja ympäristötieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

17.1.2021

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=2&id=000010301&lang=fi

Haemme Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselle

TUKIJATOHTORIA tai TOHTORIKOULUTETTAVAA, SOLU- JA MOLEKYYLIBIOLOGIA

Työsuhde alkaa 1.3.2021 tai mahdollisimman pian sen jälkeen, enintään neljän vuoden määräajaksi.

Etsimme tutkijatohtoria tai tohtorikoulutettavaa professori Janne Ihalaisen tutkimusryhmään projektiin, jossa verrataan proteiinin toimintoja kide- ja liuosympäristössä. Tehtävä edellyttää sujuvaa englanninkielen taitoa ja voit katsoa tarkemman kuvauksen tehtävästä, edellytyksistä ja hakemisesta englanninkielisestä hakuilmoituksesta.

Tutkijatohtorin ja tohtorikoulutettavan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tohtorin tutkinto, tai maisterin tutkinto tohtorikoulutettavalla, tulee olla suoritettu ennen tehtävässä aloittamista.

Mitä tarjoamme?

Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen, jossa saat mahdollisuuden vaikuttaa kansainväliseen tutkimukseen. Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan. 

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6 mukaan. Palkkasi on noin 3100 – 4300 euroa kuukaudessa riippuen aiemmasta osaamisestasi ja kokemuksestasi. Tohtorikoulutettavan alkupalkka on tyypillisesti noin 2200 €/kk.Tehtävän alkaessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa. 

Hakeminen

Hakemuksiin tulee liittää englanninkielisinä seuraavat liitteet:

  1. Kaksisivuinen ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje). Ansioluetteloon pitää liittää myös kahden varttuneemman akateemisen suosittelijan yhteystiedot.
  2. Lyhyt hakemuskirje sisältäen hakijan tutkimusintressit.
  3. Julkaisuluettelo. 
  4. Tutkintotodistukset.

Hakemus tulee jättää viimeistään 22.1.2021 sähköisellä hakulomakkeella. Käsittelemme kaikki sähköisen järjestelmän kautta jätetyt hakemukset ja olemme hakijoihin yhteydessä hakuprosessin edetessä. Lisätietoja antavat: Professori Janne Ihalainen, janne.ihalainen@jyu.fi ja Professori Gerrit Groenhof (gerrit.x.groenhof@jyu.fi).

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tutkimuksen vahvuusalat ovat evoluutiobiologia, luonnonvarojen ja ympäristön tutkimus sekä biologinen nanotiede. Laitoksen Ambiotica-rakennus kuuluu kiinteästi Jyväskylän Yliopiston Ylistönrinteen matemaattis-luonnontieteellisen tutkimuksen kompleksiin, jossa, kemian, fysiikan ja nanotieteiden laboratorioiden lisäksi, sijaitsee laadukkaat ekologian ja ympäristötieteen laboratoriot ja koetilat biologisiin ja kemiallisiin analyyseihin sekä erittäin motivoitunutta laboratoriohenkilökuntaa. LaserLab NSC kuuluu Nanotiedekeskukseen ja tarjoaa kansainvälisesti korkean tason laitteiston tutkimuksen tekemiseen.

Jyväskylän yliopiston 2500 asiantuntijan ja 14 500 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.