Ajankohtaista

Tutkijatohtori (virologia) – Tampereen yliopisto

20.2.2021

https://tuni.rekrytointi.com/paikat/?o=A_RJ&jgid=1&jid=836

ampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan Ympäristöterveyden tutkimusryhmän tavoitteena on parantaa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia ehkäisemällä epidemioita. Kehitämme menetelmiä, joilla voidaan varmistaa vesi- ja kiertotalouden mikrobiturvallisuutta. Olemme hyödyntäneet molekyylimenetelmiä, kehittäneet  pika- ja jatkuvatoimisia seurantajärjestelmiä mikrobiturvallisuuden seurantaan. Lisäksi näemme jäteveden ja ympäristönäytteet matriiseina, joita voidaan käyttää yhteiskuntaa uhkaavien epidemioiden varhaiseen havaitsemiseen ja puhjenneiden epidemioiden valvontaan. Yhteistyöverkostoomme kuuluu akateemisen verkoston lisäksi alalla toimivia yhdistyksiä ja organisaatioita.

Tehtävänkuvaus

Haemme osaavaan joukkoomme post doc – tasoista tutkijaa Suomen akatemian rahoittamaan WastPan -projektiin, jossa kehitämme varautumistyökalua pandemioiden torjuntaan. Projektissa käytetään PCR-pohjaisia menetelmiä (qPCR, sekvensointi, metagenomiikka) kliinisesti merkittävien mikrobien määrittämiseen yhdyskuntien jätevesistä. Työnkuva on monipuolinen sisältäen mm. laboratorioanalytiikkaa, tulosten analysointia ja raportointia. Tehtävään kuuluu myös laboratoriotöiden organisointia ja työnohjausta.

Vaatimukset

Tehtävään valittavalla tulee olla tohtorin tutkinto luonnontieteiden alalta kuten ympäristötieteet, mikrobiologia, virologia, biokemia tai vastaava ala. Työ vaatii molekyylimenetelmien tuntemusta sisältäen PCR-pohjaiset menetelmät (esim. qPCR, ddPCR, isotermaalinen monistus, Sanger-sekvensointi, uuden sukupolven sekvensointi). Kokemus mikrobiologisesta vesianalytiikasta ja epidemiologisista tutkimuksista katsotaan eduksi kuten myös kokemus laskennallisesta biologiasta.

Odotamme sinulta kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön, mutta myös hyvää ryhmätyökykyä. Hyvä organisaatiokyky ja järjestelmällisyys ovat työssä välttämättömiä ominaisuuksia. Sinulla tulee olla sujuva englannin kielen taito.

Tarjoamme

Suunniteltu aloituspäivä on 1. maaliskuuta 2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä täytetään määräajaksi 30.4.2023 saakka. Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Tutkijatohtorin palkka perustuu sekä työn vaatimustasoon että työntekijän henkilökohtaiseen suoritukseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tutkijatohtorin tehtävän vaativuustaso on 5-6 (opetus- ja tutkimushenkilöstö). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lue lisää Tampereen yliopistosta työnantajana.

Hakuohjeet

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakuaika tehtävään päättyy 15.2.2021 klo 23.59.

Liitä hakemukseesi: 

  1.  Ansioluettelo Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ansioluettelomallin mukaisesti
  2. Julkaisuluettelo Suomen Akatemian ohjeiden mukaisesti
  3. Kahden suosittelijan yhteystiedot

Lisätietoja 

Ryhmän johtaja Sami Oikarinen puh. 0503281500 tai sähköposti sami.oikarinen@tuni.fi.

Hakuaikaa on jatkettu 28.2.2020 klo 23:59 asti.Hakuaika alkaa: 29.01.2021 10:30Hakuaika päättyy: 28.02.2021 23:59