Ajankohtaista

Tutkimusapulainen Biopankin laboratorio

14.10.2021

https://avointyopaikka.fi/tyo-hus-tutkimusapulainen-biopankin-laboratorio-helsinki/7892651

Helsingin Biopankki on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS), Helsingin yliopiston, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin ja Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän yhteinen sairaalabiopankki. Biopankin omistaja on HUS. Biopankin tehtävänä on kerätä ja säilyttää näytteitä ja niihin liittyviä tietoja sekä luovuttaa näytteitä ja tietoja tutkimus- ja tuotekehityshankkeille, joiden tavoitteena on selvittää sairauksien syitä ja edistää väestön terveyttä.

Haemme näytejalostuslaboratorioomme tutkimusapulaista, jonka työtehtäviin tulevat kuulumaan mm. veri- ja kudosnäytteiden käsittely, näytteiden poiminta, näytelogistiikka, tarviketilaukset ja näytteiden laadun seuranta. Tehtävään kuuluu myös osallistuminen uusien prosessien ja toimintatapojen kehittämiseen.

Toivomme hakijalta laboratorioalan tai luonnontieteellistä koulutusta sekä kokemusta laboratoriotoiminnasta, erityisesti näyteaineistojen keräysprosesseista, verinäytteiden käsittelystä, histologisista tekniikoista ja DNA/RNA-eristysmenetelmistä. Arvostamme hyviä organisointi- ja yhteistyökykytaitoja, kykyä toimia itsenäisesti ja kantaa vastuuta sekä halukkuutta oman työn kehittämiseen.

Tehtävä voidaan täyttää heti sopivan henkilön löydyttyä. Haku päättyy 27.10.2021.

Tehtävän kelpoisuusehdot

Soveltuva koulutus ja soveltuva kokemus.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä antaa kehittämispäällikkö Pia Bäckström, pia.j.backstrom@hus.fi