Yhdistys

Suomen Solubiologit ry (Finlands Cellbiologer rf, Finnish Society For Cell Biology) on toiminut vuodesta 1974.

Yhdistyksen kotipaikkakuntana toimii Jyväskylä. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää solubiologian tutkimusta, koulutusta, tiedotusta ja työpaikkojen perustamista solubiologeille harjoittaen mm. koulutus- ja tiedotustoimintaa.

Yhdistys toimii solubiologien, sairaalasolubiologien ja solubiologiaan liittyvillä aloilla toimivien henkilöiden sekä solubiologian opiskelijoiden yhdyssiteenä.

Yhdistys julkaisee Solubiologi-lehteä, joka ilmestyy kerran tai kaksi kertaa vuodessa.