Ajankohtaista

Erikoistuva geneetikko

18.8.2022 | Avoimet työpaikat

HUS Diagnostiikkakeskus

Hae täällä

Tehtäväkuvaus

Innostaisiko sinua työ nopeasti kehittyvällä alalla? Geneettinen analytiikka kehittyy kiihtyvällä vauhdilla ja vaikuttaa yhä useamman potilaan hoitoon. Genetiikan laboratorio tarvitsee lisää ammattilaisia vastaamaan tähän haasteeseen.

HUS Diagnostiikkakeskus on Suomen johtava kliinisten laboratorio- ja kuvantamispalvelujen tuottaja. HUS Diagnostiikkakeskuksen pääasiallinen toiminta-alue on HUS-kuntayhtymän erikoissairaanhoito ja HUSiin kuuluvien kuntien perusterveydenhuolto sekä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) alueen laboratorio- ja kuvantamistoiminta. HUS Diagnostiikkakeskuksessa työskentelee noin 3500 laboratorio- ja kuvantamisalan asiantuntijaa ja toimintaa on yli 170 toimipisteessä.

HUS Diagnostiikkakeskuksen Genetiikan laboratorio on nopeasti kasvava diagnostisia genetiikan laboratoriotutkimuksia tarjoava laboratorio. Laboratorion tutkimusvalikoima kattaa laajasti sekä perittyjen että somaattisten muutosten tutkimuksia ja toiminta on voimakkaasti siirtymässä genomin laajuisiin tutkimuksiin. Laboratoriossa voi siten saada monipuolisen ja vahvan koulutuksen ja ammattitaidon sairaalageneetikon tehtäviin.

Haettavana oleva sairaalageneetikon koulutustoimi tähtää asetuksessa (564/94) tarkoitettuun sairaalageneetikon pätevyyteen. Toimi täytetään erikoistumiskoulutuksen edellyttämäksi ajaksi. Liitä hakemukseesi selvitys omasta sairaalageneetikon koulutuksen vaiheestasi (hyväksytyistä kliinisen ja teoreettisen koulutuksen suorituksista tai suunnitelma koulutukseen hakeutumisesta, mikäli et ole vielä koulutusohjelmassa) erillisenä liitteenä.

Tehtävän hoitaminen edellyttää sinulta aloitteellista ja itsenäistä työotetta, hyvää organisointikykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä innostusta uuden oppimiseen ja kehittämiseen.

Tehtävän kelpoisuusehdot

Ylempi yliopistotutkinto perinnöllisyystiede pääaineena.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain pykälien 48 ja 48 a mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä antavat ylilääkäri Anna-Kaisa Anttonen, puh. 050 427 0523 ja sairaalageneetikko Kirsi Kiiski, puh. 050 428 7258.