Ajankohtaista

Tut­ki­mus­tek­nik­ko / La­bo­ra­to­rio­koor­di­naat­to­ri /La­bo­ra­to­rioin­si­nöö­ri

27.3.2021 | Avoimet työpaikat

https://www2.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/tutkimusteknikko-laboratoriokoordinaattori-laboratorioinsinoori

Biotekniikan instituutti (BI) on Helsingin yliopiston biotieteiden instituutin HiLIFE: n operatiivinen yksikkö. BI:n tehtävänä on edistää biotieteiden perustutkimusta ihmisten ja ympäristön hyödyksi. Huippututkimuksen lisäksi BI ylläpitää korkealaatuisia tutkimusinfrastruktuureja.

Helsingin yliopiston Biotekniikan Instituutin Proteomiikka yksikkö (Proteomics Unit) (https://www2.helsinki.fi/en/infrastructures/protein-proteome-network-hel…) hakee TUTKIMUSTEKNIKKOA / LABORATORIOKOORDINAATTORIA / LABORATORIOINSINÖÖRIÄ määräaikaiseen työsuhteeseen 1.5.2021 – 31.12.2023 (aloituspäivämäärä neuvoteltavissa).

Tutkimusryhmä hakee tutkimusteknikkoa/laboratoriokoordinaattoria/laboratorioinsinööriä avustamaan eri molekyylibiologian, biokemian ja proteomiikan tehtävissä sekä osallistumaan massaspektrometrian laitteistojen ylläpitoon, käyttöön ja menetelmien kehittämiseen. Lisäksi työtehtäviin kuuluu yleisiä laboratorion ylläpitotehtäviä. Työ on monipuolista ja tarjoaa oman osaamisen kehittämistä.

Tehtävään valittavalta henkilöltä toivomme kokemusta joissakin yllä mainituista osa-alueista. Lisäksi hänen tulee olla innostunut oppimaan uutta. Hakijalla tulee olla kykyä oma-aloitteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn sekä hyvät organisointi- ja tiimityöskentelytaidot. Työ vaatii vuorovaikutustaitoja mm. ohjaus- ja opastustilanteissa, sekä hintaneuvotteluissa yritysten edustajien kanssa. Yksikön toiminta on kansainvälistä, joten edellytämme hyvää englannin kielen taitoa.

Soveltuvia tutkintoja tehtävän täyttöön ovat esimerkiksi laboratorioalan perustutkinto, insinöörin- tai maisterintutkinto. Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 6-9, riippuen henkilön koulutuksesta ja työkokemuksesta. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.
Hakijoita pyydetään toimittamaan hakemuksensa yhtenä pdf-tiedostona, joka sisältää seuraavat liitteet:
– CV (sisältäen ainakin kahden suosittelijan yhteistiedot),
– motivaatiokirje (max. 1 sivu).

Hakemus liitteineen jätetään Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta. Hakuaika päättyy 9.4.2021.

Lisätietoja antaa tutkimusjohtaja Markku Varjosalo, markku.varjosalo(at)helsinki.fi.

Project Researcher/ Post-doc Researcher (Medical bioinformatics)

27.3.2021 | Avoimet työpaikat

https://www.utu.fi/en/university/come-work-with-us/open-vacancies

We are seeking a part-time (50%) researcher with experience in bioinformatics to join the team of Professor Jukka Westermarck at Turku Bioscience Centre. The project is focused on predicting drug responses in cancer cells based on the existing multiomics data. The main task is to process and analyze different sequencing data (including transcriptomics, proteomics and genetics), and based on this to predict drug responses. Experimental validation of cell lines is also included.

Essential qualifications

Experience in various bioinformatic data analysis tools
Good programming skills (e.g. Python, R) and ability to work with version control tools (e.g. Git)
Good communication skills in English and strong interpersonal skills
Academic degree in a relevant discipline

Desirable qualifications

Experience in biomedical research including experimental designing and implementation of cell experiments
Hands-on experience in mouse work
Prior publications in the field of biomedicine

Salary

The salary is determined by the collective agreement system of Finnish universities. The position belongs to the category of teaching and research personnel. The salary will be in average 1150-1500 eur/month for a person holding MSc degree, and in average 1550 – 1800 eur/month for a person holding PhD degree.

Duration of the contract

The start of the employment is on May 1st 2021. The position is 50% part-time, and fixed-term until December 31st 2021.The qualification requirements of the position are stated in the University of Turku Rules of Procedure: https://www.utu.fi/en/university/organisation

Application

The applications must be submitted at the latest on April 7, 2021 using the electronic system. The application should include a motivation letter, CV, degree certificates and contact information for two referees. A link to the electronic application system can be found at https://www.utu.fi/en/university/come-work-with-us/open-vacancies

For further information please contact jukka.westermarck@bioscience.fi or +358 (0)29 450 2880.

In case you need help with the application process, please turn to HR Specialist Paula Luoma paula.luoma(at)utu.fi.