Ajankohtaista

Yliopisto-opettaja, biolääketiede

16.1.2022 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=16&id=000012282&lang=fi

Haemme lääketieteen laitokselle yliopisto-opettajaa. Työ sijoittuu Kuopion kampukselle ja alkaa 01.06.2022. Lue lisää alta, ja hae viimeistään 31.01.2022. (Hakuajan jatkaminen)

Tehtävä ja palkkaus 

Biolääketieteen yliopisto-opettajan tehtävässä työskentelet lääketieteen laitoksen biolääketieteen yksikössä, Kuopion kampuksella. Laitos kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan. Lisätietoja yksikkömme toiminnasta löydät verkkosivuiltamme  https://www.uef.fi/fi/yksikko/biolaaketieteen-yksikko

Yliopisto-opettajan (biolääketiede) tehtäviin kuuluu

 • opetustehtävät biolääketieteen kandidaatti- ja maisterivaiheen koulutuksessa sekä ihmisen biologian opintojaksoilla (kampuksella ja verkkoympäristössä), 
 • biolääketieteen yksikön oppimisympäristön kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä opettajayhteisön kanssa,
 • tutkinto-opiskelijoiden opinto-ohjaus,
 • opinnäytetöiden ohjaaminen ja tarkastaminen,
 • tutkimustyö biolääketieteen yksikössä sekä
 • hallinnolliset tehtävät yksikkö- ja laitostasolla

Tehtävä täytetään määräajalle 01.06.2022 – 31.05.2026. Määräaikaisuuden perusteena on 2021 toteutunut määräaikainen koulutuslaajennus sekä opetustyön uudelleen organisointi yksikössä. Uuden työntekijän tullessa tehtävään käytetään koeaikaa. 

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta palkanosasta. Tässä tehtävässä tehtäväkohtainen palkanosa on vaativuustasoluokittelussa tasoilla 4 – 5 (2591,28 – 3000,49 €). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6 – 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Henkilökohtaisesta palkanosasta riippuen palkka työsuhteen alkaessa on noin 2850,40 – 3660,60 €/kk.  

Mitä edellytämme ja toivomme sinulta? 

Edellytämme sinulta 

 • työtehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä hyvää opetustaitoa,
 • hyvää suomen- ja englanninkielen suullista ja kirjallista taitoa,
 • kokemusta alan yliopisto-opetuksesta,
 • hyviä yhteistyö- ja kommunikointitaitoja,
 • kiinnostusta akateemista uraa kohtaan

Katsomme eduksi 

 • pedagogisen koulutuksen,
 • tutkimusansiot,
 • kiinnostuksen osallistua tutkimustyöhön biolääketieteen yksikössä toimivassa tutkimusryhmässä

Tarjoamme sinulle 

 • mielenkiintoisen ja monipuolisen työtehtävän osana kansainvälistä, luovaa, osallistuvaa ja osallistavaa yliopistoyhteisöä, 
 • mahdollisuuden joustavaan monipaikkatyöhön sekä
 • Itä-Suomen yliopiston henkilöstöedut, joihin kuuluvat muun muassa kattava työterveyshuolto, laaja henkilöstökoulutustarjonta, edulliset kampusravintolalounaat ja Sykettä-liikuntapalvelut  

Hae näin 

Jätä hakemus viimeistään 31.01.2022 sähköisellä hakulomakkeella. 

Huomioi, että hakemukseen tulee liittää mukaan: 

Kysymyksiä? 

Lisätietoja tehtävästä antavat biolääketieteen yksikön johtaja Anitta Mahonen, p. +358 29 445 4243, anitta.mahonen@uef.fi 

Lisätietoja hakemisesta ja hakuprosessista antaa HR-sihteeri Minna Leskinen, p. +358 29 445 4278, minna.k.leskinen@uef.fi. 

Farmakologian ja lääkekehityksen yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja

9.8.2021 | Avoimet työpaikat

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Lääketieteellisen tiedekunnan biolääketieteen laitokseen haetaan Farmakologian ja lääkekehityksen yliopistonlehtoria/yliopisto-opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään. Tehtävään valittava hakija palkataan joko yliopistonlehtorin tai yliopisto-opettajan tehtävään hakijan kelpoisuuden ja ansioiden mukaan. Valitun henkilön toivotaan aloittavan tehtävässä mahdollisimman pian.

Turun yliopisto on kansainvälinen ja monitieteinen tutkimus- ja opetusyksikkö, joka toimii läheisessä yhteistyössä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa. Terveys, diagnostiikka ja lääkekehitys kuuluu Turun yliopiston vahvuusalueisiin ja on yksi sen tutkimuksen ja koulutuksen temaattisista kokonaisuuksista. Turun yliopistossa on juuri aloittanut Suomen Akatemian rahoittama InFLAMES-tutkimushanke, joka keskittyy immuunijärjestelmän tutkimukseen ja lääkekehitykseen.

Keskeiset tehtävät

Farmakologian ja lääkekehityksen yliopistonlehtorin/yliopisto-opettajan tehtävään sisältyvän opetuksen painoalueita ovat farmakologia, toksikologia, lääkekehitys ja lääketutkimus. Tehtävä on itsenäinen opetustehtävä, johon kuuluu perustutkintotasoista suomen- ja englanninkielistä opetusta sekä opetuksen ja opintokokonaisuuksien suunnittelua ja kehittämistä tiedekunnan koulutusohjelmissa, erityisesti kansainvälisen Master’s Degree Programme in Biomedical Sciences –maisteriohjelman Drug Discovery and Development -pääaineessa sekä muussa englanninkielisessä koulutuksessa. Tehtävään kuuluu myös opinnäytetöiden ohjausta sekä omaa tieteellistä tutkimusta ja siihen liittyvää jatkokoulutusta.

Yliopistonlehtori/yliopisto-opettaja osallistuu tutkimus- ja opetustyön ohella myös laitoshallintoon liittyviin tehtäviin mukaan lukien toiminta yksiköiden sisäisissä vastuutehtävissä.

Edellytykset

Tehtävien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä:

 • Yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa sekä kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, tarvittaessa käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyte.
 • Yliopisto-opettajan tehtävään otettavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää opetustaitoa. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon laaja tehtäväalueen osaaminen, pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti sekä opetusnäyte.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä erinomaista kirjallista ja suullista englanninkielen taitoa.

Eduksi katsotaan

 • kokemus lääkekehitykseen ja farmakologiaan liittyvästä tutkimus- ja opetuskokemuksesta, erityisesti moderneista in vivo ja in vitro farmakologisista ja toksikologisista tekniikoista ja tutkimusmalleista
 • yliopistopedagogiikan opinnot ja käytännön kokemus uusista opetusteknologioista
 • kokemus lääketeollisuudesta, kansainvälisestä koulutuksesta ja työympäristöstä sekä tutkimusalasta, joka sopii biolääketieteen laitoksen tutkimuksen painoalueisiin

Palkka

 • Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustason 4-7 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2591,28 – 4033,80 euroa kuukaudessa.
 • Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Hakeminen

 • Hakemukset tulee jättää viimeistään 26.8.2021 klo 23:59:59 Suomen aikaa yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy kyseisen tehtävän tiedoista osoitteessa www.utu.fi/tyopaikat (ID 11702) ilmoituksen yläosasta kohdasta ”Täytä hakemus”.
 • Hakemukseen tulee liittää CV, julkaisuluettelo, tutkimussuunnitelma, tutkintotodistus motivaatiokirje, akateeminen portfolio (Ohje akateemisen portfolion laatimiseen), sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa valintaan.

Lisätietoa tehtävistä antaa farmakologian ja lääkekehityksen professori Ullamari Pesonen, ullamari.pesonen@utu.fi, p. +358 29 450 3867

Hakuprosessiin liittyen voit olla yhteydessä HR-asiantuntija Kristiina Nuutilaan, kristiina.nuutila@utu.fi, p. +358503135224

Yliopisto-opettaja, Biolääketiede

13.4.2021 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=16&id=000011015&lang=fi

Haemme lääketieteen laitokselle yliopisto-opettajaa, joka on kiinnostunut ihmisen biologian opetuksesta ja osallistumaan laitoksella tehtävään tutkimustyöhön. Työ sijoittuu Kuopion kampukselle ja alkaa 01.07.2021. Lue lisää alta, ja hae viimeistään 03.05.2021.

Tehtävä ja palkkaus 

Biolääketieteen yliopisto-opettajan tehtävässä työskentelet lääketieteen laitokseen kuuluvassa biolääketieteen yksikössä, Kuopion kampuksella. Laitos kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan. Lisätietoja yksikön toiminnasta löydät verkkosivuiltamme https://www.uef.fi/fi/yksikko/biolaaketieteen-yksikko

Yliopisto-opettajan (biolääketiede) tehtäviin kuuluu

 • ihmisen biologian elinjärjestelmäpohjaisten opintojaksojen suunnittelu, oppimisympäristön kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä opettajayhteisön kanssa
 • ihmisen biologian opintojaksojen luento-, harjoitustyö- ja ryhmäopetus kampuksella ja verkkoympäristössä
 • avoimen yliopiston ihmisen biologian opintotarjonnan opetus
 • tutkinto-opiskelijoiden opinto-ohjaus
 • opinnäytetöiden ohjaaminen ja tarkastaminen
 • tutkimustyö biolääketieteen yksikössä
 • hallinnolliset tehtävät yksikkö- ja laitostasolla

Tehtävä täytetään määräajalle 01.07.2021 – 30.06.2025. Määräaikaisuuden perusteena on 2021 toteutuva määräaikainen koulutuslaajennus ja avoimen yliopisto-opetuksen integraatio tutkinto-opetukseen. Uuden työntekijän tullessa tehtävään käytetään koeaikaa. 

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Palkka koostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvasta palkanosasta. Tässä tehtävässä tehtäväkohtainen palkanosa on vaativuustasoluokittelussa tasoilla 4-5. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6 – 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Vaativuustasosta ja henkilökohtaisesta palkanosasta riippuen palkka työsuhteen alkaessa on noin 2 850,40 – 3 660,60 €/kk.  

Mitä edellytämme ja toivomme sinulta? 

Edellytämme sinulta 

 • soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää opetustaitoa
 • kokemusta ihmisen biologian opetuksesta
 • kykyä ja innostusta tutkimustyön tekemiseen
 • hyviä tiimityötaitoja

Katsomme eduksi 

 • pedagogisen koulutuksen
 • tutkimusansiot
 • hakijan oman näkemyksen osallistumisestaan biolääketieteen yksikössä tehtävään tutkimustyöhön

Tarjoamme sinulle 

 • mielenkiintoisen ja monipuolisen työtehtävän osana kansainvälistä, luovaa, osallistuvaa ja osallistavaa yliopistoyhteisöä, 
 • mahdollisuuden joustavaan monipaikkatyöhön sekä
 • Itä-Suomen yliopiston henkilöstöedut, joihin kuuluvat muun muassa kattava työterveyshuolto, laaja henkilöstökoulutustarjonta, edulliset kampusravintolalounaat ja Sykettä-liikuntapalvelut  

Hae näin 

Jätä hakemus viimeistään 03.05.2021 sähköisellä hakulomakkeella. 

Huomioi, että hakemukseen tulee liittää mukaan: 

Kysymyksiä? 

Lisätietoja tehtävästä antavat biolääketieteen yksikön johtaja Anitta Mahonen, p. +358 29 4454243, anitta.mahonen@uef.fi ja yksikön varajohtaja Jyrki Ågrenjyrki.agren@uef.fi, p.+358 29 4454272

Lisätietoja hakemisesta ja hakuprosessista antaa henkilöstösihteeri Minna Leskinen, minna.k.leskinen@uef.fi; +358 29 4454278