Ajankohtaista

Tällä sivulla ilmoitetaan yhdistyksen tapahtumista sekä muista ajankohtaisista asioista.

Tutkijatohtori (solu- ja molekyylibiologia) – Biolääketieteen yksikkö (Kuopio), Itä-Suomen yliopisto

14.8.2018 | Ajankohtaista
Tutkijatohtori (solu- ja molekyylibiologia)
Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 500 henkilöä. Toimimme kahdella kampuksella Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.

Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, ravitsemusterapeutteja, farmaseutteja ja proviisoreja sekä muita keskeisiä asiantuntijoita terveydenhuollon eri aloille.  Tiedekunta on hyvin tutkimusintensiivinen. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 2 500 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on 680. http://www.uef.fi/fi/ttdk

Haettavana on

Tutkijatohtorin (solu- ja molekyylibiologia) tehtävä, lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö, Kuopion kampus

Etsimme motivoitunutta molekyylibiologian alan tutkijatohtoria dosentti Leena Latosen johtamaan uuteen tutkimusryhmään. Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta, jossa selvitetään androgeenireseptoriin liittyvien RNA:ta sitovien proteiinien tehtäviä epiteelisoluissa. Olemme kiinnostuneita eturauhassyövässä muuntuneiden molekyylien normaaleista tehtävistä solujen stressisäätelyssä. Tutkimuksessa käytämme moderneja solu- ja molekyylibiologian menetelmiä solukuvantamisesta uuden sukupolven sekvensointitekniikoihin. Tässä tutkimuksessa keskitytään proteiinien ja RNA-molekyylien interaktioihin sekä näiden vaikutuksiin solutasolla.

Tutkijatohtorin palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin tutkinnon suorittanut. Tutkijatohtorin tehtävään otetaan aina määräajaksi (johtosääntö 31 §).

Tutkijatohtorilta edellytetään tohtorin tutkinto, joka on suoritettu enintään 5 vuotta ennen tutkijatohtorin tehtävän vastaanottamista. Aikaraja tarkoittaa tässä yhteydessä nettoaikaa, johon ei lasketa esim. äitiys- tai vanhempainlomaa tai asevelvollisuuden suorittamista.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa (esim. molekyylibiologian, solubiologian tai vastaavalta alalta), laadukasta julkaisutuotantoa, sujuvaa englannin kielen osaamista (suullinen ja kirjallinen) ja kykyä sekä itsenäiseen ongelmanratkaisuun että ryhmässä työskentelyyn. Aiempi kokemus RNA-biologiasta, nisäkässoluviljelmistä ja/tai solukuvantamisesta katsotaan eduksi.

Tehtävä antaa myös mahdollisuuksia, yhdessä ryhmänjohtajan kanssa, mm. tohtori- ja maisteriopiskelijoiden ohjaamiseen, tieteelliseen kirjoittamiseen, rahoitushakemusten laatimiseen ja yhteistyöprojekteihin osallistumiseen. Tehtävään sisältyy myös opetustehtäviä sopivaksi katsotuista aiheista. Tutkijatohtorin tehtävässä opetus-ja tutkimuskieli voi olla englanti.

Tehtävä täytetään määräajalle 1.11.2018-31.10.2020 tai sopimuksen mukaan.  Määräaikaisuuden perusteena on määräaikainen tutkimus- ja opetustehtävä.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 5 (2 893,95 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja: yliopistotutkija, dosentti Leena Latonen, 050 346 5553, leena.latonen@uef.fi 

ja hakumenettelyn osalta henkilöstösihteeri Eleonora Tikkanen, +358 29 4454278, eleonora.tikkanen@uef.fi

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
ansioluettelo
– julkaisuluettelo
– kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista
– motivaatiokirje
– mahdollisten suosittelijoiden nimet ja yhteystiedot

Hakemus tulee jättää viimeistään 30.9.2018 sähköisellä hakulomakkeella.

http://www.uef.fi/fi/uef/avoimet-tyopaikat

 

Open position for Geneticists at the Clinical Interpretation Team – Helsinki, Blueprint Genetics

27.6.2018 | Ajankohtaista
Introduction
Blueprint Genetics is on a mission to bring world-class genetic knowledge to mainstream healthcare. To meet the challenges imposed by our rapid growth, we are looking for new Geneticists to join our Clinical Interpretation Team. We are a team of experienced professionals with diverse backgrounds who share the passion for helping patients and families suffering from inherited disorders. Our constantly evolving diagnostic portfolio currently includes over 200 tests that cover a wide variety of clinical specialties and diagnostic approaches, including Whole Exome Sequencing. We work with hundreds of clinics around the globe and the quality of our interpretation has been praised by many of the world’s best medical centers. If you have the ambition to be among the pioneers of the molecular era of medicine, you might be the person we are looking for.

Job description
The position involves interpretation and reporting of findings from our clinical molecular genetic tests, including panel-based tests, targeted family member tests and others. Our Geneticists also participate in the development and validation of products and applications in a project team environment. Those interested get to collaborate with our Software Engineers and Data Scientists with the development of our proprietary software tools that enable us to interpret identified variants efficiently by utilizing artificial intelligence and machine learning.

Qualifications
Education:
 • Clinical Laboratory Geneticist degree; or
 • Board certification in Clinical Molecular Genetics / Laboratory Genetics and Genomics; or
 • Ph.D. in Genetics.
Experience and skills:
 • Experience in interpreting and reporting genetic test results in a clinical setting utilizing NGS, Sanger sequencing and other methods is an asset, but similar research experience is valued as well.
 • Knowledge of current genomic information and variant databases is essential.
 • Experience in working under certified and accredited quality management systems is an asset.
 • Fluent skills in oral and written English are a necessity.
Personal attributes:
 • Great attention to detail
 • Critical thinking when reviewing scientific literature
 • Effective planning and organization skills
 • Excellent follow-through abilities
 • Fitting the immediate, low-hierarchy and positive Blueprint culture

What we offer
At Blueprint Genetics, you get to be a valued part of our global and multidisciplinary team of people who want to make a difference. You will be working daily to bring your expertise from base pairs to bedside for improved patient outcomes.  We offer you a rapidly evolving working environment where you can learn and grow together with a unique company and great colleagues. You get to use everything you have learned in an environment that is unlike anything you have experienced before.

More information and application at https://careers.blueprintgenetics.com/jobs/107185-geneticists 
Apply at the latest by 2nd of July.
Inquiries about the position can be sent to Clinical Interpretation Team Leader Dr. Eveliina Salminen at eveliina.salminen[at]blueprintgenetics.com

Tohtorikoulutettava, bio- ja ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto — Jyväskylä

26.6.2018 | Ajankohtaista

Tohtorikoulutettava, bio- ja ympäristötieteet Jyväskylän yliopisto — Jyväskylä

Työpaikkakuvaus

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisenkysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella, matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa, on haettavana

4 tohtorikoulutettavan tehtävää alkaen 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan, enintään neljän vuoden määräajaksi.

Bio- ja ympäristötieteiden tohtoriohjelma järjestää tohtorikoulutusta akvaattisten tieteiden, ekologian ja evoluutiobiologian, solu- ja molekyylibiologian ja ympäristötieteen oppiaineissa. Tohtorikoulutettavat sijoittuvat bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tutkimusryhmiin.

Tohtorikoulutettavan tehtävät painottuvat väitöskirjatutkimukseen, jatkokoulutukseen, avustaviin opetustehtäviin sekä niihin liittyviin muihin tehtäviin.

Tohtorikoulutettavan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tohtorikoulutettavalta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Tohtorikoulutettavalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja jatkotutkinnon opiskeluoikeus Jyväskylän yliopistoon. Mikäli hakijalla ei ole ennestään opiskeluoikeutta, sitä on haettava hakuajat huomioiden erillisellä hakemuksella asianomaisesta tiedekunnasta.

Tohtorikoulutettavan tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 1-4 (1 826,50 €/kk – 2 500,06 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoa hausta ja projekteista, joissa väitöskirja tehdään, on nähtävissä verkkosivulla.

Tiedustelut: Projektikuvauksissa mainitut ohjaajat tai sähköpostitse doct-bioenv@jyu.fi.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää pdf-tiedostoina:

1) Hakemus, josta ilmenee hakijan kiinnostus tehtävää kohtaan sekä ansiot, ja projekti, johon haetaan sekä 1-2 suosittelijan nimet ja yhteystiedot

2) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje)

3) Tutkintotodistukset

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.8.2018 sähköisellä hakulomakkeella.

Tuotespesialisti, Kliininen diagnostiikka ja patologia – AH diagnostics

26.6.2018 | Ajankohtaista

Tuotespesialisti Kliininen diagnostiikka ja patologia – AH diagnostics

AH diagnostics etsii Tuotespesialistia dynaamisen ryhmämme vahvistukseksi nykyisen spesialistin äitiysloman ajalle. Tuotespesialisti tulee vastaamaan kliinisen diagnostiikan proteiinianalytiikan, molekyylidiagnostiikan ja patologian tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista koko Suomen alueella.

Toimenkuva

Tehtäviin kuuluu asiakassuhteiden kehittäminen ja ylläpito sekä tuotevalikoiman kehittäminen markkinapalautteen perusteella. Tehtäviin kuuluu myös tuotetuen tarjoaminen asiakkaille yhdessä pohjoismaisten applikaatiopäälliköiden ja -koordinaattorien kanssa. Tuotevalikoima kattaa kliinisen diagnostiikan proteiinianalytiikan, molekyylidiagnostiikan ja patologian tuotteet, niin perinteisiä menetelmiä kuin uusinta innovatiivisinta teknologiaa. Tehtävä mahdollistaa oman tietotaidon kehittämisen viimeisimpien teknologioiden parissa. Työ on pääasiassa kentällä tapahtuvaa asiakas kontaktointia.

Keskeisimmät tehtävät

 • Toteutat yrityksen strategiaa asiakastapaamisilla, kampanjoilla, markkinointimateriaaleilla sekä projekteilla
 • Ylläpidät ja kehität olemassa olevia asiakassuhteita
 • Luot yhteyksiä eri alojen mielipidejohtajiin
 • Koordinoit seminaareja, näyttelyitä sekä muita tapaamisia
 • Valmistelet ja jaat markkina-analyysejä sekä pitkän ajan suunnitelmia
 • Vastaat paikallisesta tuotemarkkinoinnista ja ennusteiden teosta
 • Työskentelet yhdessä pohjoismaisen tiimin kanssa kehittääksesi strategioita sekä tuotevalikoimaa

Haemme henkilöä jolla on

 • Kokemusta kliinisestä kemiasta ja/tai patologiasta
 • Myyntikokemus katsotaan eduksi
 • Itsenäinen ja oma-aloitteinen
 • On kotonaan niin laitteiden kuin kulutustavaroiden kanssa ja hallitsee ongelman ratkaisun, tiimityön ja kommunikaation
 • Pystyy matkustamaan Suomessa sekä ulkomailla. Hallussa voimassa oleva ajokortti
 • Sujuva suomen sekä englannin kielen taito

Tarjoamme

Kilpailukykyisen palkan ja muut edut sekä vahvan tuotevalikoiman, joka sisältää useita uusia ja mielenkiintoisia teknologioita. AH diagnostics houkuttelee monia arvokkaita, uusimman teknologian toimittajia, jotka edelleen vahvistavat asemaamme markkinoilla ja mahdollistavat jatkuvan henkilökohtaisen kehittymisen alalla.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä antaa Country Manager Jouni Rantanen sähköpostilla jouni@ahdiagnostics.fi tai puhelimella 010 325 3001. Lähetä hakemus, CV ja palkkatoiveesi osoitteeseen hr@ahdiagnostics.fi viimeistään 20.7.2018 mennessä.

KANSAINVÄLINEN LIFE SCIENCE LIVE -TAPAHTUMA SUOMEEN

26.6.2018 | Ajankohtaista

http://www.turunmessukeskus.fi/tapahtuma/life-science-live/

Life Science Live on uusi, kansainvälinen lääketieteen ja terveydenhoidon ammattitapahtuma. Kokonaisuus järjestetään Turun Messukeskuksessa 15.-16.5.2019.
Life Science Live -tapahtuman sisällöstä vastaavat Turun yliopisto, Åbo Akademi ja Turun ammattikorkeakoulu ja Turku Science Park Oy osana HealthTurku-kärkialan kehitystyötä. Turku Science Park Oy järjestää perinteisen HealthBIO-tapahtumansa Life Science Live -tapahtuman yhteyteen. Osana tapahtumakokonaisuutta on myös kaksipäiväinen i-HD (Improved Health Data) konferenssi.

Huippukohtaaminen kokoaa kansainväliset alan osaajat Turkuun. Osallistujat ovat yrityksiä, ammattilaisia, tutkijoita sekä opiskelijoita, sisäänostajia ja sijoittajia. Tapahtumassa esitellään mm. uusimpia innovaatioita messuosastoilla. Vuoden 2019 pääteemana on tekoäly sekä sen käyttö mm. terveydenhuollossa, lääkekehityksessä ja biotekniikassa.

−Suomessa valmistetuista terveysteknologian tuotteista yli 80 prosenttia päätyy vientiin. Tästä huolimatta yrityksillä on tarve kehittää ratkaisujaan Suomessa yhdessä tutkimuksen ja sairaaloiden kanssa. Tämä tuo terveysteknologiaratkaisuja osaksi suomalaisen potilaan hoitoa, edistää yritysten kasvua ja vientiä sekä lisää samalla investointeja Suomeen, kertoo messuilla mukana olevan Terveysteknologia ry:n toimitusjohtaja Saara Hassinen.

SUOMI ON LÄÄKETUTKIMUKSEN JA TUTKIMUSOSAAMISEN HUIPPUOSAAJA

Terveys ja hyvinvointi on maailman suurin toimiala, joka on jo pitkään kasvanut yli 5 prosenttia vuodessa. Suomelle terveysteknologiaan liittyvä teollisuus on tärkeää, ja vientimme on globaalistikin merkittävää.
Turku on puolestaan luonteva tukikohta tapahtumalle. Alueella toimii yli 100 alan yritystä, kaksi lääketieteeseen ja bioteknologiaan suuntautunutta yliopistoa sekä johtava tutkimus- ja kehittämiskeskus. Yli 20 turkulaista innovaatiota on noussut maailmanlaajuisiksi.
Life Science Live on myös silta tutkijoiden ja yritysten välillä. Tapahtumassa on tarjolla uusinta tietoa tiede- ja liike-elämän suuntauksista. Valmistelut muun muassa matchmaking-tapahtumaan ovat myös käynnissä.

−Biolääketieteessä ja lääketieteessä matka perustutkimuksesta sovelluksiin lyhenee koko ajan. Turun yliopistoilla on vahvat perinteet niin lääkekehityksen kuin diagnostisten menetelmien kehittämisessä. Haemme koko ajan uusia kotimaisia ja ulkomaisia kumppanuuksia, jotta voisimme entistä vahvemmin yhteistyöllä aikaansaada globaalisti vaikuttavia innovaatioita paremman terveyden hyväksi. Uskomme, että uudentyyppiset ja eri tieteenalojen ylittävät yhteistyömuodot ovat tulevaisuudessa paras tapa saavuttaa niitä, kertoo Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen. 

Lisätietoa Suomen yrityselämästä

OHJELMASTA

Life Science Live on paitsi tapahtuma myös silta tutkijoiden ja yrityselämän välillä. Tapahtumassa haetaan mm. uusia kontakteja.

Tapahtuman esiintyjiä ovat mm. PhD, Euroopan innovaatiotutkimuslaitoksen terveysministeriön puheenjohtaja Dipak Kalra, FT, bioinformatiikan tutkimusjohtaja ja laskennallisen biolääketieteen ryhmänjohtaja (Turun yliopisto ja Åbo Akademi) Laura Elo, signaalinkäsittelyn professori Moncef Gabbouj sekä Turun yliopiston kardiovaskulaarilääketieteen professori ja Sydäntutkimuskeskuksen johtaja Olli Raitakari.

Dipak Kalra, PhD, FRCGP, FBCS, on Euroopan innovaatiotutkimuslaitoksen terveysministeriön puheenjohtaja.

Laura Elo, FT, toimii bioinformatiikan tutkimusjohtajana ja laskennallisen biolääketieteen ryhmänjohtajana Turun Biotekniikan keskuksessa  (Turun yliopisto ja Åbo Akademi). Hänen poikkitieteellinen, yli 30 asiantuntijasta koostuva tutkimusryhmänsä kehittää laskennallisia työkaluja ja matemaattisia mallinnusmenetelmiä modernien bioteknologioiden tuottamien laajojen mittausdatojen analysointiin ja tulkintaan useissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa (esim. Horisontti 2020 ja Euroopan tutkimusneuvosto ERC). Tutkimuksen tavoite on edistää monimutkaisten sairauksien, kuten diabeteksen ja syövän, diagnostiikkaa ja hoitoa.

Dr. Gabbouj on signaalinkäsittelyn professori. Gabbouj työskentelee Tampereen teknillisen yliopiston signaalinkäsittelyn laitoksessa, jossa hän johtaa multimedia-tutkimusryhmää.

Professori Olli Raitakari toimii Turun yliopiston Kardiovaskulaarilääketieteen professorina ja Sydäntutkimuskeskuksen johtajana. Hän on toiminut kansallisen Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät tutkimuksen (LASERI) pääkoordinaattorina vuodesta 1999. Raitakari johtaa lisäksi turkulaista STRIP-tutkimusta, joka on maailman pitkäkestoisin lapsuudesta aikuisuuteen kestänyt dieetti-interventiotutkimus. Raitakari on tutkimustyössään hyödyntänyt molemmissa hankkeissa uusia kuvantamismenetelmiä, biomarkkerimäärityksiä ja geneettisepidemiologisia menetelmiä. Hankkeista on julkaistu useita merkittäviä alkuperäishavaintoja, jotka ovat tärkeällä tavalla lisänneet ymmärrystä siitä, miten eri riski- ja suojatekijät sekä elintavat vaikuttavat ateroskleroottisten verisuonimuutosten kehittymiseen lapsilla ja aikuisilla.

OHJELMATOIMIKUNNAN JÄSENET

Jyrki Heino – Professor, Director, Department of Biochemistry, University of Turku, Chairman of the committee
Sari Mäkelä – Professor, Director, Institute of Biomedicine, University of Turku
Pasi Liljeberg – Professor, Department of Future Technologies, University of Turku
Tero Piispanen – Director, Internationalisation Services and BioTurku, Turku Science Park Ltd.
Merja Tieaho – Senior Advisor, Turku Science Park Ltd.
Tero Karhi – Senior Advisor, Turku Science Park Ltd.
Saara Hassinen – CEO, Healthtech Finland
Arto Maaninen – Vice Rector, University of Oulu
Juhani Soini – Vice Rector, Turku University of Applied Sciences
Niklas Sandler – Professor, Vice Rector, Åbo Akademi University
Timo Vasankari – Project Chief, Department of Future Technologies, University of Turku
Tuomas Valtonen – Research Manager, Department of Future Technologies, University of Turku
Juuso Blomster – Chief Physician, Turku University Hospital
Mia Bengström – Senior advisor, Pharma Industry Finland
Anna Björk and/or Sari Sireeni-Seirala – Fujitsu Finland Oy
Dr Olaf Queckenberg – Head of Global Chemical and Pharmaceutical Development, Bayer
Maarit Palo, Manager / Executive Government Affairs, IBM Finland, University Relations, IBM Nordic
Jyrki Lehtimäki, Senior Manager, Strategic Development, Biologics and New Modalities, Orion Corporation
Janne Lehtiranta, Senior Advisor, Turku Science Park Ltd.

Scientist / Senior Scientist Probiotics – DuPont Kantvik, FI

26.6.2018 | Ajankohtaista

Scientist / Senior Scientist Probiotics – DuPont Kantvik, FI

Description

DuPont Nutrition & Health is a USD 4.7 billion global business and one of the world’s largest producers of specialty food ingredients, developing and manufacturing solutions for the global food & beverage, nutrition and pharma market. With more than 8,500 employees, 50+ manufacturing sites and 20+ R&D centres across the world, N&H is on a mission to make food safer, more sustainable, better tasting and more nutritious.

N&H is part of DowDuPont, a globally listed company, which came to life following the merger of Dow Chemical and DuPont in 2017. DowDuPont has a turnover of approximately $62 billion, employs around 98,000 FTEs and is headquartered in Wilmington, USA.

We are looking for a

SCIENTIST / SENIOR SCIENTIST

to join our Global Health & Nutrition Science team based in Kantvik, Southern Finland.

Our team runs a global and diverse program of clinical and pre-clinical studies, targeting to document health benefits of probiotics and other bioactive food ingredients in our portfolio. We can offer you a position in a dynamic international research organization that is a world-wide leader in applied research in the area of probiotics and nutrition.

Our R&D team is looking for a research professional to Scientist or Senior Scientist position to execute gastrointestinal tract simulations and to provide expertise in the areas of gut microbiology and digestive health. Your primary duties will be

 • Planning and executing digestive health simulations and analytics in vitro, related to projects in human and animal nutrition.
 • To provide scientific expertise in the field of digestive health by for example writing scientific documentation and presenting research.
 • Provide scientific support to pre-clinical and clinical projects as necessary
 • Documentation of the experiments according to company guidelines.
 • As part of the project team, participate in analysis, presentation, and publication of the research.

Qualifications

You are qualified for the position if you have

 • PhD (or equivalent degree) or MSc (or equivalent degree) in microbiology, nutrition, or other relevant degree.
 • Experience in one or more of the following research areas digestive health, probiotics, gut microbiota, or animal/human nutrition.
 • Hands-on experience in working with intestinal simulators and anaerobic bacteria is considered valuable, but not mandatory as we will provide training.
 • Hands-on experience in in vitro work, especially on microbiological methods, for both culture-based and molecular techniques.
 • Familiarity with computers or computer automation
 • Track-record of scientific publications and experience in scientific communication is considered valuable, ideally in the context of food and health ingredients, is a considerable advantage.
 • Effective communication skills including good personal presentation, oral and written communication skills. Fluency in English is essential and Finnish is an advantage.
 • Excellent project management, organizational, and team player skills.
 • “Can do” attitude and ability to deliver results under time and resource pressures.
 • Excellent safety attitude
 • Willingness to travel occasionally

The position is permanent.

The application closes on 31st of July 2018.

For enquiries, please contact Markus Lehtinen, Markus.Lehtinen@dupont.com

Job

Research & Development

Primary Location

EMEA-Finland-Southern Finland-Kantvik

Organization

Nutrition and Health

Education Level

Master’s Degree (±18 years)

Schedule

Full-time

Employee Status

Regular

Job Type

Experienced

Bioinformatician/computational biologist Post-doc wanted! – Bioinformaatikon (Post Doc) paikka avoinna

25.6.2018 | Ajankohtaista
https://www.helsinki.fi/en/open-positions/post-doctoral-researcher-bioinformaticiancomputational-biologist
 
The University of Helsinki is a leading international university with a strong world-wide ranking in life science research. Helsinki Institute of Life Science, HiLIFE, is a new life science institute at the University of Helsinki established in 2017 supporting high quality research across campuses and life science faculties.
 
The Academy of Finland funded Center of Excellence, MetaStem, launched in 2018, brings together four competitive groups (three with ERC funding) at the University of Helsinki working on Stem Cell Metabolism using mouse and fly models, primary cell culture, organoid models and human derived pluripotent stem cells.
 
The groups of Pekka Katajisto (http://www.katajisto-lab.com/) and Ville Hietakangas (http://www.biocenter.helsinki.fi/bi/hietakangas/) at MetaStem invite applications for a joint
 
POST-DOCTORAL RESEARCHER (BIOINFORMATICIAN/COMPUTATIONAL BIOLOGIST)
 
for a full-time one-year position with a possible extension to three years. The full-time position can start in September 2018 or upon mutual agreement.
 
The Bioinformatician will work in close cooperation with experimental biologists on projects relating to metabolic control of cell fate in multiple stem cell systems and model organisms. The bioinformatician will analyse and integrate data generated for example by single-cell RNA sequencing, ATACseq, and metabolomic approaches. The research is conducted in collaboration with international partners (e.g. in Karolinska Institutet in Stockholm), and short research visits and training abroad is possible.
 
A suitable candidate holds a PhD in a relevant field (e.g. bioinformatics), with previous experience in analysing functional genomics data and a solid expertise on related statistics. Sufficient understanding of biology is essential in order to allow smooth cooperation with experimental biologists. Experience from groups working on cell biology, transcription and/or metabolism is considered a strength. Excellent English skills are required.
 
The salary will be commensurate with qualifications and experience based on demand level 5-6 of the University salary system. A trial period of 6 months will be applied.
 
Application should be written in English and include a 1 page cover letter and 3-4 pages CV, a list of publications, contact information for three references (no need to send copies of transcripts or any other documents).
 
To apply, please submit your application by 10.8.2018 using the University of Helsinki electronic recruitment system by clicking on Apply for job. Internal applicants (i.e., current employees of the University of Helsinki) must submit their applications through the SAP HR portal.
 
For more details on the projects, please contact: pekka.katajisto(at)helsinki.fi or ville.hietakangas(at)helsinki.fi.

A postdoctoral position is available in the laboratory of Dr. Scott Rawls in the Center for Substance Abuse Research (CSAR) and Department of Pharmacology at Temple University (Lewis Katz School of Medicine) in Philadelphia

25.6.2018 | Ajankohtaista
A postdoctoral position is available in the laboratory of Dr. Scott Rawls in the Center for Substance Abuse Research (CSAR) and Department of Pharmacology at Temple University (Lewis Katz School of Medicine) in Philadelphia. Our laboratory is studying and developing neuropharmacological profiles of synthetic cathinones (e.g. ‘bath salts’) for comparison with established psychostimulant drugs such as cocaine and methamphetamine. A major emphasis is determining how chemokine and cytokine systems in brain reward substrates are impacted by psychostimulant drug intake and influence psychostimulant reward, reinforcement and relapse. We utilize a combination of behavioral (self-administration, conditioned place preference, ICSS, forced swim, elevated plus maze), neurochemical (in vivomicrodialysis/HPLC) and cellular (gene/protein expression, immunohistochemistry, binding) techniques. We also use contemporary drug discovery approaches through collaborations with medicinal chemists to separate adverse and therapeutic effects of synthetic cathinones.

For this position we are seeking a highly-motivated candidate with experience in studying behavioral and neurochemical effects of drugs of abuse to lead a NIDA-funded project investigating impacts of chemokine/cytokine systems on psychostimulant dependence and relapse.  The successful candidate will join a highly-interactive neuroscience community and will work as part of a team that includes members of other laboratories in CSAR and the Department of Pathology and Laboratory Medicine.  

A recent Ph.D. degree in either neuroscience or pharmacology is preferred. Submit a curriculum vitae and contact information for 3 references to Scott Rawls, Ph.D., scott.rawls@temple.edu.  Salary will be commensurate with qualifications, laboratory experience, and institutional guidelines.

Biolääketieteen dosentti & lasten- ja nuortenkirjailija Leena Valmu puhujaksi syksyn seminaariin

25.6.2018 | Ajankohtaista

Filius-verisolupoika ja elinkaikkeuden arvoitus, Probus-bakteeripoika ja suuri suoliston taistelu, Odina-munasolutyttö ja uuden elämän alku… Tulevan syksyn seminaarimme puhujakaarti on saanut mahtavan lisäyksen, sillä biolääketieteen dosentti & lasten- ja nuortenkirjailija Leena Valmu on lupautunut mukaan! Tulethan sinäkin kuuntelemaan Leenaa, joka on rohkeasti lähtenyt kirjoittamaan tiedeaiheisia lastenkirjoja päivätyönsä ohella?

Tutustu Leenaan ja hänen kirjoihinsa:

http://www.nuorisokirjailijat.fi/valmu-leena.html

https://www.adlibris.com/fi/kirja/probus-ja-suuri-suoliston-taistelu-9789527190197

http://www.rosebud.fi/2011/kirja_2010.php?ean=9789510395929

https://www.adlibris.com/fi/kirja/odina-ja-uuden-elaman-alku-9789527190746