Ajankohtaista

Farmakologian ja lääkekehityksen yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja

9.8.2021

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Lääketieteellisen tiedekunnan biolääketieteen laitokseen haetaan Farmakologian ja lääkekehityksen yliopistonlehtoria/yliopisto-opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään. Tehtävään valittava hakija palkataan joko yliopistonlehtorin tai yliopisto-opettajan tehtävään hakijan kelpoisuuden ja ansioiden mukaan. Valitun henkilön toivotaan aloittavan tehtävässä mahdollisimman pian.

Turun yliopisto on kansainvälinen ja monitieteinen tutkimus- ja opetusyksikkö, joka toimii läheisessä yhteistyössä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa. Terveys, diagnostiikka ja lääkekehitys kuuluu Turun yliopiston vahvuusalueisiin ja on yksi sen tutkimuksen ja koulutuksen temaattisista kokonaisuuksista. Turun yliopistossa on juuri aloittanut Suomen Akatemian rahoittama InFLAMES-tutkimushanke, joka keskittyy immuunijärjestelmän tutkimukseen ja lääkekehitykseen.

Keskeiset tehtävät

Farmakologian ja lääkekehityksen yliopistonlehtorin/yliopisto-opettajan tehtävään sisältyvän opetuksen painoalueita ovat farmakologia, toksikologia, lääkekehitys ja lääketutkimus. Tehtävä on itsenäinen opetustehtävä, johon kuuluu perustutkintotasoista suomen- ja englanninkielistä opetusta sekä opetuksen ja opintokokonaisuuksien suunnittelua ja kehittämistä tiedekunnan koulutusohjelmissa, erityisesti kansainvälisen Master’s Degree Programme in Biomedical Sciences –maisteriohjelman Drug Discovery and Development -pääaineessa sekä muussa englanninkielisessä koulutuksessa. Tehtävään kuuluu myös opinnäytetöiden ohjausta sekä omaa tieteellistä tutkimusta ja siihen liittyvää jatkokoulutusta.

Yliopistonlehtori/yliopisto-opettaja osallistuu tutkimus- ja opetustyön ohella myös laitoshallintoon liittyviin tehtäviin mukaan lukien toiminta yksiköiden sisäisissä vastuutehtävissä.

Edellytykset

Tehtävien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä:

  • Yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa sekä kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, tarvittaessa käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyte.
  • Yliopisto-opettajan tehtävään otettavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää opetustaitoa. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon laaja tehtäväalueen osaaminen, pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti sekä opetusnäyte.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä erinomaista kirjallista ja suullista englanninkielen taitoa.

Eduksi katsotaan

  • kokemus lääkekehitykseen ja farmakologiaan liittyvästä tutkimus- ja opetuskokemuksesta, erityisesti moderneista in vivo ja in vitro farmakologisista ja toksikologisista tekniikoista ja tutkimusmalleista
  • yliopistopedagogiikan opinnot ja käytännön kokemus uusista opetusteknologioista
  • kokemus lääketeollisuudesta, kansainvälisestä koulutuksesta ja työympäristöstä sekä tutkimusalasta, joka sopii biolääketieteen laitoksen tutkimuksen painoalueisiin

Palkka

  • Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustason 4-7 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2591,28 – 4033,80 euroa kuukaudessa.
  • Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Hakeminen

  • Hakemukset tulee jättää viimeistään 26.8.2021 klo 23:59:59 Suomen aikaa yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy kyseisen tehtävän tiedoista osoitteessa www.utu.fi/tyopaikat (ID 11702) ilmoituksen yläosasta kohdasta ”Täytä hakemus”.
  • Hakemukseen tulee liittää CV, julkaisuluettelo, tutkimussuunnitelma, tutkintotodistus motivaatiokirje, akateeminen portfolio (Ohje akateemisen portfolion laatimiseen), sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa valintaan.

Lisätietoa tehtävistä antaa farmakologian ja lääkekehityksen professori Ullamari Pesonen, ullamari.pesonen@utu.fi, p. +358 29 450 3867

Hakuprosessiin liittyen voit olla yhteydessä HR-asiantuntija Kristiina Nuutilaan, kristiina.nuutila@utu.fi, p. +358503135224