Ajankohtaista

Postdoctoral Researcher in Cancer Immunology

1.11.2021 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/application_edit_welcome.html?field_id=0&job_name=Postdoctoral+Researcher+in+Cancer+Immunology&job_id=12111&jc=14&lang=en&place_id=158&did=5600

The Melanoma Immune Oncology Research Group (MIORG) as part of the Institute of Biomedicine, University of Turku is seeking an enthusiastic and competent Postdoctoral Researcher to collaborate in a project related to melanoma immunobiology and immunotherapy, led by Dr Rogerio de Figueiredo. The project employs cutting-edge technologies and state-of-the-art approaches to immune profile metastatic melanoma bioresources from animal models and patient samples.

Key Responsibilities

 • Conduct scientific research related to metastatic melanoma immunotherapy, including cancer immunobiology, drug discovery using in vitro and in vivo assays biochemical and pharmacological assays, and data analysis.

Essential Qualifications

 • PhD degree in a relevant discipline (e.g. cell biology, molecular biology, biomedicine, biochemistry and immunology)

Desirable Qualifications

 • Animal and human work experience. License for animal work is desirable.
 • Competence in tissue culture methods and experience in processing human/animal samples.
 • Sufficient skills with RNA isolation, quantitative RT-PCR, protein isolation and western blot and ELISA assays.
 • Good experience with tissue immunofluorescence and immunohistochemistry techniques.
 • Experience in single cell staining for Flow Cytometry and CyTOF.
 • Organization skills for inventory of consumables and protocols
 • Experience with statistics and bioinformatics.

The successful candidate should show initiative and independence on the bench, possess good communication skills and the ability to work effectively as part of a team.

Salary

The salary is based on the Finnish collective agreement. The position belongs to the category of teaching and research personnel. Thus the total salary is estimated to be in the range of 3180-3500 €/month. The salary will be defined based on the applicant’s competence and work experience.

Duration of the Contract

 • The successful applicant is expected to start as soon as possible, but the starting date is negotiable.
 • The position is fixed-term for max. 2 years according to the funding granted to the project. There is a possibility for extension.
 • The position is subject to a six-month trial period.

What to do next

Applications must be submitted by 19 November 2021 at the latest (23.59.59 Finnish time) via the University of Turku electronic application form. Apply for the job at www.utu.fi/careers (“Fill the form”).

In your application, please include

 • a motivation letter
 • CV
 • copies of degree certificates
 • at least one recommendation letter

The top candidates will be interviewed.

For further information about the position, please contact the Group Leader, Adjunct Professor, Academy Research Fellow Rogerio de Figueiredo (rogerio.defigueiredo@utu.fi).

In case you need help with the application process, please turn to HR Specialist Kristiina Nuutila (kristiina.nuutila@utu.fi), Tel. +358 503135224.

Research Technician (Cancer Immunology)

1.11.2021 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/application_edit_welcome.html?field_id=0&job_name=Research+Technician+%28Cancer+Immunology%29&job_id=12101&jc=14&lang=en&place_id=158&did=5600

The Melanoma Immune Oncology Research Group (MIORG) as part of the Institute of Biomedicine, University of Turku is seeking an enthusiastic and competent Research Technician to collaborate in a project related to melanoma immunobiology and immunotherapy. The group leader is Dr Rogerio de Figueiredo. The project employs cutting-edge technologies and state-of-the-art approaches to immune profile metastatic melanoma bioresources from animal models and patient samples.

Key Responsibilities

 • To assist on scientific research related to metastatic melanoma immunotherapy, including cancer immunobiology, drug discovery using in vitro and in vivo assays

Essential Qualifications

 • Suitable degree/educational competence to laboratory work or bioscience (biomedical laboratory science, laboratory engineering, medical laboratory technologist and biomedical laboratory scientist etc.)

Desirable Qualifications

 • Ability to prepare buffer solutions and media for cell culturing
 • Competence in tissue culture methods
 • Good skills with basic laboratory methods in cellular and molecular biology techniques(e.g. Western blot, immune precipitation, protein and enzymatic assays, immunoassays (flow cytometry cell staining, ELISA)
 • Sufficient English language skills

Salary

The salary is based on the Finnish collective agreement (other personnel) and it is on average 2300-2500€/month. The salary will be defined based on the applicant’s education, competence and work experience.

Duration of the Contract

 • The successful applicant is expected to start as soon as possible, but the starting date is negotiable.
 • The position is fixed-term for max. 2 years according to the funding granted to the research project. There is a possibility for extension.
 • The position is subject to a six-month trial period.

What to do next

Applications must be submitted on 19 November 2021 at the latest (23.59.59 Finnish time) via the University of Turku electronic application system. Apply for the job at www.utu.fi/careers (“Fill in the form”).

The application should include a motivation letter, CV, degree certificates and contact information for two referees.The top candidates will be interviewed.

For further information about the position, please contact the Group Leader, Adjunct Professor, Academy Research Fellow Rogerio de Figueiredo (rogerio.defigueiredo@utu.fi).

In case you need help with the application process, please turn to HR Specialist Kristiina Nuutila (kristiina.nuutila@utu.fi), tel. +358 503135224.

Tutkijatohtori – Transkription molekulaariset mekanismit

27.9.2021 | Avoimet työpaikat

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Turun yliopiston bioteknologian laitoksen transkription molekulaariset mekanismit -laboratorio etsii tutkijatohtoria. 

Tutkimustyömme

Laboratorio tutkii RNA-polymeraasin toiminnan mekanismeja, lääketieteellisesti tärkeiden bakteerien transkriptiojärjestelmiä ja transkription inhibiittorien vaikutusmekanismeja. Valitulla työntekijällä on mahdollisuus valita useista hankkeista, jotka vaihtelevat  in vitro -mekanistisista tutkimuksista, joissa käytetään biofysikaalisia menetelmiä, in vivo -tutkimuksiin, joissa tutkitaan geenien ilmentymistä, tehdään genomin editointia ja tutkitaan proteiini-proteiini-vuorovaikutuksia käyttämällä ”crosslink”-massaspektrometriaa. Lisätietoja tutkimuksestamme osoitteessa: www.rnapolymerase.org

Viimeaikaista julkaisutietoa

Mäkinen J.J., Shin Y., Vieras E., Virta P., Metsä-Ketelä M., Murakami K.S., Belogurov G.A. (2021) The mechanism of the nucleo-sugar selection by multi-subunit RNA polymerases. Nat. Commun. 12:796.

https://www.nature.com/articles/s41467-021-21005-w

Tehtävän sisältö

Hakijalta edellytetään tohtorin tutkinto biokemian, molekyylibiologian, mikrobiologian tai muulta soveltuvalta alalta. Lisäksi hänellä tulisi olla käytännön kokemusta biokemiallisista perusanalyyseistä.

Ihannetapauksessa tutkijatohtorihakijalla tulisi olla jonkin verran kokemusta in vitro -transkriptiosta, nukleiinihappoentsyymeistä ja biofyysisestä määrityksestä (mutta tämä ei ole edellytys, koska koulutusta tullaan antamaan).

Tutkimus tehdään tiiviissä yhteistyössä rakennebiologian, synteettisen biologian ja kemian tiimien kanssa. Hakijan kyky käsitellä rakennetietoa (atomimallit, tiheyskartat) ja hyvä kemian tuntemus ovat plussaa. 

Työskentelykieli on englanti ja siksi hyvä kirjallinen ja suullinen englannin kielen taito on olennaista,  suomen kieli ei ole pakollinen vaatimus.

Valintakriteerimme perustuvat siihen, että löydämme tehtävään pätevimmän ja sopivimman henkilön. Käytännössä se tarkoittaa, että huomioon otetaan paitsi koulutus, tieteelliset julkaisut ja työkokemus, myös henkilökohtaiset ominaisuudet, kommunikaatio- ja motivaatiotekijät sekä muut tehtävän hoitamisen kannalta olennaiset tekijät.

Palkkaus

Palkka määräytyy yliopistojen työehtosopimuksen perusteella ja riippuu hakija koulutuksesta ja pätevyyksistä. Tehtävät sijoittuvat opetus- ja tutkimushenkilökuntaan. Palkka on keskimäärin 3100-3400 eur/kk.

Tehtävä on alkamassa 1.11.2021, aloittamisajankohta on neuvoteltavissa. Tehtävän kesto on 24 kuukautta, ja saattaa olla mahdollista että siihen tulee jatkoa.

Hakemuksen lähettäminen

Lähetäthän englanninkielisen hakemuksesi mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 31.10.2021 yliopiston sähköisen hakujärjestelmän kautta. Linkki hakujärjestelmään löytyy yliopiston nettisivuilta https://www.utu.fi/en/university/come-work-with-us/open-vacancies 

Liitä englanninkieliseen hakemukseesi

1)      motivaatiokirje (max 1 sivu) joka keskittyy omiin vahvuuksiisi liittyen juuri meidän tutkimusaiheisiimme

2)      ansioluettelo (max 2 sivua)

3)       tutkintotodistusten kopiot, virallinen käännös englanniksi tarvitaan

4)      vähintään kolmen suosittelijan yhteystiedot (nimi, työpaikka, sähköpostiosoite)

5)       julkaisuluettelo (ilman artikkeleita tai konferenssimateriaaleja)

Lisätietoja tehtävästä antaa englannin kielellä Dr. Georgi Belogurov  gebelo(at)utu.fi

Hakemisprosessiin liittyvissä kysymyksissä avustaa tarvittaessa henkilöstöasiantuntijamme Paula Luoma paula.luoma(at)utu.fi

Toivotamme sinut sydämellisesti tervetulleeksi monikulttuuriseen työyhteisöömme.

Farmakologian ja lääkekehityksen yliopistonlehtori tai yliopisto-opettaja

9.8.2021 | Avoimet työpaikat

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Lääketieteellisen tiedekunnan biolääketieteen laitokseen haetaan Farmakologian ja lääkekehityksen yliopistonlehtoria/yliopisto-opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään. Tehtävään valittava hakija palkataan joko yliopistonlehtorin tai yliopisto-opettajan tehtävään hakijan kelpoisuuden ja ansioiden mukaan. Valitun henkilön toivotaan aloittavan tehtävässä mahdollisimman pian.

Turun yliopisto on kansainvälinen ja monitieteinen tutkimus- ja opetusyksikkö, joka toimii läheisessä yhteistyössä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa. Terveys, diagnostiikka ja lääkekehitys kuuluu Turun yliopiston vahvuusalueisiin ja on yksi sen tutkimuksen ja koulutuksen temaattisista kokonaisuuksista. Turun yliopistossa on juuri aloittanut Suomen Akatemian rahoittama InFLAMES-tutkimushanke, joka keskittyy immuunijärjestelmän tutkimukseen ja lääkekehitykseen.

Keskeiset tehtävät

Farmakologian ja lääkekehityksen yliopistonlehtorin/yliopisto-opettajan tehtävään sisältyvän opetuksen painoalueita ovat farmakologia, toksikologia, lääkekehitys ja lääketutkimus. Tehtävä on itsenäinen opetustehtävä, johon kuuluu perustutkintotasoista suomen- ja englanninkielistä opetusta sekä opetuksen ja opintokokonaisuuksien suunnittelua ja kehittämistä tiedekunnan koulutusohjelmissa, erityisesti kansainvälisen Master’s Degree Programme in Biomedical Sciences –maisteriohjelman Drug Discovery and Development -pääaineessa sekä muussa englanninkielisessä koulutuksessa. Tehtävään kuuluu myös opinnäytetöiden ohjausta sekä omaa tieteellistä tutkimusta ja siihen liittyvää jatkokoulutusta.

Yliopistonlehtori/yliopisto-opettaja osallistuu tutkimus- ja opetustyön ohella myös laitoshallintoon liittyviin tehtäviin mukaan lukien toiminta yksiköiden sisäisissä vastuutehtävissä.

Edellytykset

Tehtävien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä:

 • Yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta edellytetään soveltuvaa tohtorin tutkintoa sekä kykyä antaa laadukasta tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjata opinnäytteitä. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen työ, tarvittaessa käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan, opetuskokemus ja pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyte.
 • Yliopisto-opettajan tehtävään otettavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja hyvää opetustaitoa. Hakijan ansioita arvioitaessa otetaan huomioon laaja tehtäväalueen osaaminen, pedagoginen koulutus, taito tuottaa oppimateriaalia ja antaa opetusta monipuolisesti sekä opetusnäyte.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja sekä erinomaista kirjallista ja suullista englanninkielen taitoa.

Eduksi katsotaan

 • kokemus lääkekehitykseen ja farmakologiaan liittyvästä tutkimus- ja opetuskokemuksesta, erityisesti moderneista in vivo ja in vitro farmakologisista ja toksikologisista tekniikoista ja tutkimusmalleista
 • yliopistopedagogiikan opinnot ja käytännön kokemus uusista opetusteknologioista
 • kokemus lääketeollisuudesta, kansainvälisestä koulutuksesta ja työympäristöstä sekä tutkimusalasta, joka sopii biolääketieteen laitoksen tutkimuksen painoalueisiin

Palkka

 • Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustason 4-7 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2591,28 – 4033,80 euroa kuukaudessa.
 • Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä on 6 kuukauden koeaika.

Hakeminen

 • Hakemukset tulee jättää viimeistään 26.8.2021 klo 23:59:59 Suomen aikaa yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy kyseisen tehtävän tiedoista osoitteessa www.utu.fi/tyopaikat (ID 11702) ilmoituksen yläosasta kohdasta ”Täytä hakemus”.
 • Hakemukseen tulee liittää CV, julkaisuluettelo, tutkimussuunnitelma, tutkintotodistus motivaatiokirje, akateeminen portfolio (Ohje akateemisen portfolion laatimiseen), sekä muut asiakirjat, jotka voivat vaikuttaa valintaan.

Lisätietoa tehtävistä antaa farmakologian ja lääkekehityksen professori Ullamari Pesonen, ullamari.pesonen@utu.fi, p. +358 29 450 3867

Hakuprosessiin liittyen voit olla yhteydessä HR-asiantuntija Kristiina Nuutilaan, kristiina.nuutila@utu.fi, p. +358503135224

Projekti-insinöörin tai bioanalyytikon tehtävä

9.8.2021 | Avoimet työpaikat

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Määräaikainen laboratorioinsinöörin, bioanalyytikon tai laboratorioteknikon tehtävä Suomen Funktionaalisen Genomiikan Keskuksessa

 Suomen Funktionaalisen Genomiikan Keskus on ydinpalveluyksikkö, joka kuuluu kansalliseen Biokeskus Suomi infrastruktuuriverkostoon. Tuemme korkeatasoista tutkimusta tarjoamalla avoimen pääsyn viimeisimpiin alan huippua edustaviin teknologioihin ja palveluihin genomiikan alalla. Tällä hetkellä tärkeimmät palvelumme ovat uudensukupolven sekvensointiin perustuvat genomin, transkriptomin ja epigenomin analyysit eri menetelmillä. Palveluidemme käyttäjiä ovat akateemiset yksiköt, valtion tutkimusyksiköt, terveydenhuollon tutkimusyksiköt sekä yritykset. Genomiikan keskus sijaitsee Turun Biotiedekeskuksessa, joka on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen erillislaitos. Toimimme läheisessä yhteistyössä useiden kansainvälisten ja kansallisten sidosryhmien kanssa.

Etsimme nyt tiimimme laboratorioinsinööriä, bioanalyytikkoa tai vastaavaa tukemaan yksikössä tarjottavia tutkimuspalveluita. Avaintehtäviin kuuluu biologisten näytteiden valmistus, laatuanalyysi ja analysointi korkean tehon menetelmillä. Tehtäviin sisältyy myös laitteiden käyttöä ja ylläpitoa sekä prosessin hallintaa yksikössä käytössä olevan laatujärjestelmän mukaisesti. Tehtävät toteutetaan läheisessä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa yksikön muun henkilöstön, palveluiden käyttäjien ja muiden sidosryhmien kanssa. Siksi tehtävän hoitaminen vaatii erinomaisia yhteistyötaitoja, palveluasennetta ja kommunikaatiotaitoja sekä suomeksi että englanniksi. 

Tehtävän hoitaminen edellyttää erinomaisia laboratoriotaitoja, kykyä suurta tarkkuutta ja kärsivällisyyttä vaativaan laboratoriotyöhön, joka on sidottu aikatauluihin. Ydinpalveluyksikkö tarjoaa asiantuntija tukea ja palvelua jatkuvasti kehittyvillä alan huippumenetelmillä. Siksi tehtävä vaatii myös joustavaa ja avointa asennetta sekä motivaatiota oppia jatkuvasti uutta ja kykyä sopeutua nopeisiin muutoksiin ja jatkuvasti kehittyvään tutkimusympäristöön. Tehtävä vaatii myös laatujärjestelmä osaamista, johon tarjotaan myös koulutus. Aiempi kokemus laatujärjestelmästä katsotaan hakijalle eduksi.

Hakijalla tulee olla tehtävään sopiva alan koulutus, kuten bioanalyytikon, insinöörin, kandidaatin tai maisterin tutkinto soveltuvalta alalta. Tehtävän kesto on yksi vuosi kuuden kuukauden koeajalla. Saattaa myös olla, että tehtävälle on tarvetta jatkossa. Palkka määräytyy Suomen yliopistojen työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävä sijoittuu muun henkilöstön henkilöstöryhmään. Riippuen koulutus- ja kokemustasosta sekä muusta osaamisesta palkka on keskimäärin 2200 – 2500 eur / kk.

Otamme vastaan hakemuksia vastaan vuoden 2021 elokuun 30. päivään asti tai kunnes paikka on täytetty. Hakemuksen voi jättää Turun yliopiston elektronisen hakuportaalin kautta:https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Lisätietoja antaa tarvittaessa: Riikka Lund, riikka.lund@utu.fi, phone +358 41517 1616, https://bioscience.fi/services/functional-genomics/services/

Erikoistutkijan ma. tehtävä: mikrobiomitutkimuksen bioinformatiikka

24.5.2021 | Avoimet työpaikat

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan. 

Turun yliopiston Tietotekniikan laitos hakee erikoistutkijaa määräaikaiseen tehtävään mikrobiomitutkimuksen bioinformatiikan alalle 1.9.2021-28.2.2025. Hankkeessa kehitetään ja sovelletaan uusia bioinformatiikan menetelmiä ajankohtaiseen mikrobiekologian ja metagenomiikan tutkimukseen osana kansainvälistä yhteistyöverkostoa. Tutkimustyön lisäksi työtehtävät voivat sisältää muita tehtäviä, kuten hankkeen koordinointia, kurssien ja tapahtumien järjestämistä, opinnäytetöiden ohjausta ja muuta opetusta. Työ tehdään apulaisprofessori Leo Lahden tutkimusryhmässä Tietotekniikan laitoksella.

Odotamme itsenäisyyttä, analyyttisiä valmiuksia, erinomaista opintomenestystä, yhteistyökykyä, ja motivaatiota työskennellä monitieteisessä ympäristössä. Sopiva hakija on juuri valmistunut tai viimeistelemässä tohtorintutkintoa soveltuvalta alalta ja omaa julkaisuin osoitettua näyttöä alan menetelmien ja tutkimuskysymysten hallinnasta. Kokemus yritysyhteistyöstä katsotaan eduksi. Sujuva suomen ja englannin kielen taito ovat välttämättömiä.

Tehtäväen kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/organisaatio 

Erikoistutkijan tehtävään otettavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön. Tehtävärakenteen toiselle portaalle sijoittuvaan erikoistutkijan tehtävään voidaan ottaa myös ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, jolla on erityisen hyvä käytännöllinen perehtyneisyys tehtäväalaan.

Erikoistutkijan palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasojen 4-6 mukaisesti, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 2591,28–3498,98 euroa kuukaudessa. Lisäksi tehtävässä maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6% – 50% tehtäväkohtaisesta palkasta.

Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Hakemus tulee jättää viimeistään keskiviikkona 2.6.2021 (23:59) yliopiston sähköisessä rekrytointijärjestelmässä.

Linkki järjestelmään on ilmoituksen alussa kohdassa (”Täytä hakemus”). Ilmoitus on luettavissa osoitteessa: www.utu.fi/tyopaikat 

Hakemukseen tulee sisällyttää:
1)      motivaatiokirje (1 sivu)
2)      ansioluettelo (1-4 sivua)
3)      julkaisuluettelo
4)      tutkintotodistukset
5)      opintorekisteriote

Lisätietoa tehtävästä antaa apulaisprofessori Leo Lahti, leo.lahti@utu.fi

Kuusi metabolomiikan tutkimustehtävää – teknikosta erikoistutkijaan

9.5.2021 | Avoimet työpaikat

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Etsimme innovatiivisia hakijoita uusiin metabolomiikan tutkimustehtäviin:

 • 1-2 erikoistutkijaa/tutkijatohtoria
 • 1-2 tutkijatohtoria/väitöskirjatyöntekijää
 • 1-2 laboratorioinsinööriä/teknikkoa

Turun yliopisto vahvistaa metabolomiikan analytiikkatoimintojaan rekrytoimalla lisää työntekijöitä metabolomiikkateknologian ja sen sovellusten metodologiseen kehittämiseen bio- ja lääketieteen eri alojen tutkimusprojekteissa. Avoimet tehtävät sijoittuvat teknillisen tiedekunnan, Turun Biotiedekeskuksen ja matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan yhteistyöhankkeeseen. Tehtävien rahoitus pohjautuu Turun yliopiston strategiarahoitukseen ja ulkoisiin rahoituslähteisiin kuten Jane ja Aatos Erkko Säätiö, Suomen Akatemia, Juvenile Diabetes Research Foundation, Novo Nordisk Foundation ja EU-komissio. Tehtävien pääpaino on päivittäisessä toiminnassa liittyen metabolomiikan/lipidomiikan tutkimustoimintaan, menetelmien kehittämiseen sekä niiden soveltamiseen tutkimusprojekteissa keskittyen sekä ruokaan ja ravitsemukseen että tiettyihin lääketieteellisiin osa-alueisiin osana väitöskirjatyöntekijän/tutkijatohtorin projekteja. Tehtävät sijoittuvat tutkimusta johtavien Kati Hanhinevan, Matej Orešičin ja Alex Dickensin tutkimusryhmiin.

Lipidomiikan tutkimuksessa pääpaino on LC-MS-pohjaisten menetelmien jatkokehityksessä, käyttöönottamisessa ja soveltamisessa sisältäen sekä laaja-alaisen lipidiprofiloinnin että lipidirakenteiden tarkan analyysin kuten isomeerien identifikaation ja kvantitoinnin sekä kaksoissidosten paikan määrityksen lipidien asyyliketjuissa. Lisäksi keskitymme steroidianalytiikan kehittämiseen uuden, juuri hankinnassa olevan QqQ instrumentin avulla.

Erikoistutkijan/ tutkijatohtorin tehtävä

Päätehtävät ja vastuualueet

 • Päivittäiset toiminnot ja ongelmanratkaisu koskien metabolomiikka- ja lipidomiikkasovelluksissa käytettäviä LC-MS-instrumentteja, yhteistyössä palkattavan laboratorioinsinöörin/teknikon kanssa
 • Analyyttisten menetelmien kehittäminen MS-pohjaisiin analyyseihin kohdennetulle ja ei-kohdennetulle metabolomiikka/lidomiikkametodeille mukaan lukien yhdisteiden tunnistamisen
 • Dokumentaatio ja raportointi

Vaadittavat ominaisuudet

 • Soveltuva tohtorin tutkinto analyyttisestä kemiasta, metabolomiikasta tai muulta relevantilta alalta
 • Ensiluokkaiset taidot nestekromatografia-massaspektrometrilaitteiston käyttämiseen ja ongelmanratkaisuun
 • Kokemus metabolomiikan/lipidomiikan menetelmäkehittämisestä
 • Motivoitunut, oma-aloitteinen ja itsenäinen työskentelyote
 • Hyvä kirjallinen ja suullinen englannin kielen taito

Toivotut lisäominaisuudet

 • vahva kansainvälinen julkaisutausta
 • käytännön kokemus LC-MS ja LC-MS/MS ja/tai GC-MS/GC-MS-MS analytiikasta
 • aikaisempi kokemus lipidomiikka-analyyseistä ja ymmärrystä lipidien kemiasta ja biokemiasta
 • LC-MS analytiikkaan liittyvää ohjelmisto-osaamista kuten esim Topspin, Analyst, Compass , MassHunter, MS-DIAL, mzMine, MassLynx
 • selkeää näyttöä uusien teknologioiden implementaatiosta
 • kokemusta projektiraportoinnista ja/tai projektirahoitusten hakemisesta

Tutkijatohtori/Väitöskirjatyöntekijä

Päätehtävät ja vastuualueet

 • MS-pohjaisen metabolomiikka/lidomiikka-analytiikan soveltaminen tutkimusprojekteissa painottuen lääketieteeseen, ruokaan ja ravintoon
 • Erilaisten näytteiden tutkiminen, esim.  kasvi/ruokanäytteet, mikrobikannat ja ihmisperäiset näytteet
 • metabolomiikan data-analyysit ja niiden metodien kehittäminen
 • dokumentointi ja raportointi
Vaadittavat ominaisuudet
 • Soveltuva tohtorin/maisterintutkinto analyyttisestä kemiasta, elintarvikekemiasta, biokemiasta, metabolomiikasta tai muulta relevantilta alalta
 • Tavanomaisten bioanalyyttisten tutkimusmenetelmien tuntemus
 • Hyvät kommunikaatiotaidot
 • Hyvä kirjallinen ja suullinen englannin kielen taito

Toivotut lisäominaisuudet

 • kansainvälisiä julkaisuja
 • käytännön kokemus LC-MS ja LC-MS/MS ja/tai GC-MS/GC-MS-MS analytiikasta
 • aikaisempi kokemus lipidomiikka-analyyseistä ja ymmärrystä  kemiasta ja biokemiasta
 • LC-MS analytiikkaan liittyvää ohjelmisto-osaamista kuten esim Topspin, Analyst, Compass , MassHunter, MS-DIAL, mzMine, MassLynx
 • kokemusta projektiraportoinnista 

Laboratorioinsinööri/teknikko 

Päätehtävät ja vastuualueet

 • Päivittäiset toiminnot liittyen näytteiden ja ajoliuosten valmistamiseen ja instrumenteista huolehtimiseen
 • Kryogeenisten nesteiden täyttö NMR systeemeihin
 • Laboratoriotarvikkeiden tilaaminen
 • Näyte- ja kemikaalitietokantojen ylläpito

Vaadittavat ominaisuudet

 • tehtävään soveltuva tutkinto
 • 1-5 vuoden työkokemus
 • Hyvät tiimityötaidot
 • Hyvä suomen ja englannin kielten taito
 • Erinomaiset organisointitaidot

Toivotut lisäominaisuudet

 • Käyttökokemus MS/NMR laitteistoista ja kemiallisten rakenteiden analytiikasta
 • motivoitunut ja kiinnostunut asenne käytännön työhön high-end-instrumenttien kanssa
 • aiempi työkokemus biologisten näytteiden analysoinnin valmistelusta
 • LC-MS analytiikkaan liittyvää ohjelmisto-osaamista esim Topspin, Analyst, Compass , MassHunter, MS-DIAL, mzMine MassLynx
 • perus-GC ja/tai LC ylläpidon tuntemus

Palkkaus

Valintakriteerimme perustuvat siihen, että löydämme tehtävään pätevimmän ja sopivimman henkilön. Käytännössä se tarkoittaa, että huomioon otetaan paitsi koulutus, tieteelliset julkaisut ja työkokemus, myös henkilökohtaiset ominaisuudet, kommunikaatio- ja motivaatiotekijät sekä muut tehtävän hoitamisen kannalta olennaiset tekijät.

Palkka määräytyy yliopistojen työehtosopimuksen perusteella ja riippuu hakija koulutuksesta ja pätevyyksistä. Tehtävät sijoittuvat opetus- ja tutkimushenkilökuntaan, paitsi laboratorioinsinöörin/teknikon tehtävä kuuluu muuhun henkilökuntaan. Työsuhteeseen sisältyy mm. lakisääteiset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut, hyvät työterveys- ja liikuntapalvelut ja lomaraha.

Palkka laboratorio-insinöörille/teknikolle ja väitöskirjatyöntekijälle on keskimäärin 2300 -2700 eur/kk ja tutkijatohtorille keskimäärin 3100-3500 eur/kk. Erikoistutkijan palkka on pätevyydestä ja kokemuksesta riippuen keskimäärin 3400-4500 eur/kk.

Työsuhteen kesto

Tehtävien aloittamisajankohta on neuvoteltavissa, toivottavasti kuitenkin elo-syyskuussa 2021. Tehtävien kesto on 24 kuukautta, ja saattaa olla mahdollista että ne jatkuvat sen jälkeenkin. Tehtävissä on kuuden kuukauden koeaika ja niiden pätevyysvaatimukset löytyvät yliopiston johtosäännöstä: https://www.utu.fi/sites/default/files/public%3A//media/file/turun-yliopiston-johtosaanto.pdf

Hakemuksen lähettäminen

Lähetäthän englanninkielisen hakemuksesi mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 31.5.2021 yliopiston sähköisen hakujärjestelmän kautta. Aloitamme hakemusten arvioinnin heti saapumisen jälkeen ja saatamme haastatella osaa ehdokkaista jo toukokuussa.

Linkki hakujärjestelmään löytyy yliopiston nettisivuilta 
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Liitä englanninkieliseen hakemukseesi

 1. motivaatiokirje (max 1 sivu) joka keskittyy omiin vahvuuksiisi liittyen juuri meidän tutkimusaiheisiimme.
 2. ansioluettelo
 3. tutkintotodistuksen kopiot
 4. vähintään kolmen suosittelijan yhteystiedot (nimi, työpaikka, sähköpostiosoite)
 5. julkaisuluettelo jossa korostettuna viisi tehtävän kannalta olennaisinta julkaisua (ei vaadita laboratorioinsinöörin/teknikon tehtävässä)
 6. väitöskirjatyöntekijältä todistus riittävästä englannin kielen taidosta (https://www.utu.fi/en/research/utugs/how-to-apply/language )

Hakemisprosessiin liittyvissä kysymyksissä avustaa tarvittaessa henkilöstöasiantuntijamme Paula Luoma paula.luoma(at)utu.fi

Laajempia tietoja rekrytoivista yksiköistä ja niiden mielenkiintoisista tutkimuskohteista löydät englanninkielisestä ilmoituksesta: https://www.utu.fi/en/university/come-work-with-us/open-vacancies

Tutkimusryhmien johtajista löydät tietoa täältä

professori Matej Orešič: https://bioscience.fi/research/systems-medicine/profile/
apulaisprofessori Alex Dickens: https://www.utu.fi/en/people/alex-dickens
professori Kati Hanhineva: https://www.utu.fi/en/people/kati-hanhineva

He kertovat myös mielellään tehtävästä tarkemmin

matej.oresic(at)utu.fi
alex.dickens(at)utu.fi
kati.hanhineva(at)utu.fi

Toivotamme sinut sydämellisesti tervetulleeksi monikulttuuriseen työyhteisöömme.

Call for applications / PhD in cancer biology

29.4.2021 | Avoimet työpaikat

https://www.utu.fi/en/news/call-for-applications-phd-in-cancer-biology

The Cancer Biology laboratories of Klaus Elenius and Kari Kurppa are looking for a doctoral candidate to join a collaborative project.

Research Project

The two laboratories, led by the principal investigators Professor Klaus Elenius, MD/PhD and Dr. Kari J. Kurppa, PhD, aim to develop novel means to specifically target cancer cell signaling and drug resistance. Our special interest lies in the mechanisms that enable the establishment of minimal residual disease, or govern the maintenance of residual tumors following targeted cancer therapy. The overarching goal of our research is to develop rational combination strategies that will extend the long-term efficacy of clinically used cancer therapies.

Clinical drug resistance is often preceded by minimal residual disease state, where residual tumors stay dormant for an extended period of time. It is becoming increasingly evident that the establishment of minimal residual disease is mainly regulated by non-genetic mechanisms, as cancer cells adapt to treatment by acquiring new phenotypic states that no longer depend on the targeted oncogene. Recent research in our laboratories has demonstrated that a ligand/receptor axis composed of ERBB receptors and their ligands is a key regulator of cancer cell drug tolerance. The doctoral candidate’s research will build upon these findings and address the mechanisms of ERBB activation upon targeted therapy. The project also includes a drug development arm aiming at developing a novel inhibitor to specifically block the ERBB-mediated drug tolerance pathway. The approach takes advantage of the long experience of the Elenius lab in the cancer biology and targeting of the ERBB receptors, as well as of the unique understanding of the Kurppa lab of the molecular mechanisms underlying tumor dormancy and drug tolerance.

Applicant

Successful applicants should have a MSc or equivalent degree in a relevant field. Excellent academic performance and knowledge of written and spoken English are required. Prior experience on systems and basic laboratory methodologies in the field of biomedicine, e.g. in vitro cancer model and omics analyses, is desired. The applicant should demonstrate the skills needed in the research area (e.g. from MSc thesis work) and motivation for doctoral studies.

The applicant should familiarize with pension insurance and taxation regulations for recipients of scientific grants and scholarships. The doctoral candidate is expected to enroll in a PhD program in the next call.

Grant

The research of the doctoral candidates will be initially funded for a period of three years by Cancer Foundation Finland by monthly personal grants.

How to apply

>> Link to application form

Please, include in your application a motivation letter and a CV with at least two references.

The deadline for applications is May 3, 2021 (11:59 PM UTC+3). Preferable starting date is May 17, 2021, but due to the COVID-19 situation, the starting date is negotiable.

For any inquiries, please contact Klaus Elenius, klaus.elenius[a]utu.fi or Kari Kurppa, kjkurp[a]utu.fi.

Määräaikainen projektitutkijan tehtävä Funktionaalisen Genomiikan Keskuksessa

8.4.2021 | Avoimet työpaikat

https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Suomen Funktionaalisen Genomiikan Keskus on ydinpalveluyksikkö, joka kuuluu kansalliseen Biokeskus Suomi infrastruktuuriverkostoon. Tuemme korkeatasoista tutkimusta tarjoamalla avoimen pääsyn viimeisimpiin alan huippua edustaviin teknologioihin ja palveluihin genomiikan alalla. Tällä hetkellä tärkeimmät palvelumme ovat uudensukupolven sekvensointiin perustuvat genomin, transkriptomin ja epigenomin analyysit eri menetelmillä. Palveluidemme käyttäjiä ovat akateemiset yksiköt, valtion tutkimusyksiköt, terveydenhuollon tutkimusyksiköt sekä yritykset. Genomiikan keskus sijaitsee Turun Biotiedekeskuksessa, joka on Turun Yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen erillislaitos. Toimimme läheisessä yhteistyössä useiden kansainvälisten ja kansallisten sidosryhmien kanssa.

Etsimme nyt tiimimme projektitutkijaa tukemaan uusien menetelmien käyttöönottoa tutkimuspalveluita varten sekä koordinoimaan tutkimusprojekteja. Avaintehtäviin kuuluu uusien protokollien kehittäminen ja käyttöönotto, verifiointi tai validointi ja yksikössä toteutettavien tutkimus- ja palveluprojektien tukeminen ja koordinointi, kuten koeasetelman suunnittelu, budjetointi, näytteiden prosessointi, tulosten analysointi ja tulkinta ja raportointi läheisessä yhteistyössä ydinpalveluyksikön henkilöstön ja sidosryhmien kanssa.

Tehtävä vaatii erinomaisia yhteistyötaitoja, kommunikaatiotaitoja englanniksi, vahvaa molekyylibiologian ja genomiikan osaamista, erinomaisia laboratoriotaitoja ja kykyä suurta tarkkuutta vaativaan laboratoriotyöhön. Ydinpalveluyksikkö tarjoaa asiantuntija tukea ja palvelua jatkuvasti kehittyvillä alan huippumenetelmillä. Siksi tehtävä vaatii myös joustavaa ja avointa asennetta sekä motivaatiota oppia jatkuvasti uutta ja kykyä sopeutua nopeisiin muutoksiin ja jatkuvasti kehittyvään tutkimusympäristöön. Tehtävä vaatii myös laatujärjestelmä osaamista, johon tarjotaan myös koulutus. Aiempi kokemus laatujärjestelmästä katsotaan hakijalle eduksi.

Hakijalla tulee olla tehtävään sopiva alan koulutus. Tehtävän kesto on yksi vuosi kuuden kuukauden koeajalla. Saattaa myös olla, että tehtävälle on tarvetta jatkossa. Palkka määräytyy Suomen yliopistojen työehtosopimuksen mukaisesti. Tehtävä sijoittuu opetus-ja tutkimushenkilöstön henkilöstöryhmään. Riippuen koulutus- ja kokemustasosta sekä muusta osaamisesta palkka on keskimäärin 2200 – 2500 eur / kk.

Otamme vastaan hakemuksia vastaan vuoden 2021 toukokuun 15. päivään asti tai kunnes paikka on täytetty. Hakemuksen voi jättää Turun yliopiston elektronisen hakuportaalin kautta: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Lisätietoja antaa tarvittaessa: Riikka Lund, riikka.lund@utu.fi, phone +358 41517 1616, https://bioscience.fi/services/functional-genomics/services/