Kirjoitusohjeet

Solubiologi-lehti on Suomen Solubiologit ry:n jäsenlehti, jossa julkaistaan solu- ja molekyylibiologiaan ja biolääketieteeseen läheisesti liittyviä artikkeleita suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi kirjoittajan ”kotimaisen” kielen mukaisesti. Kirjoitukset voivat olla kokooma-artikkelityyppisiä tai lyhyitä tieteellisiä raportteja. Lehdessä julkaistaan myös tutkimusryhmäesittelyjä. Kirjoitusohjeet löytyvät myös jokaisen Solubiologi-lehden lopusta.

Halutessasi kirjoittaa artikkelin Solubiologi-lehteen, ota yhteyttä yliopistosi tai sitä lähinnä olevaan paikallistoimittajaan tai päätoimittajaan. Kirjoittajana voi toimia lähes kuka tahansa bioalan ammattilainen, mutta esim. opiskelijoiden lopputöihin liittyvät artikkelit toivotaan kirjoitettavan ohjaajan (FT, Dos., Prof.) kanssa.

Käsikirjoitus lähetetään sähköpostin liitteenä, Word-formaattiin (.doc) tallennettuna paikallistoimittajalle. Isot kuvat voi lähettää myös CD:lle tallennettuna. Tekstitiedostot tallennetaan siten, että niistä ilmenevät kirjoittajan nimi ja tiedoston muoto (esim. Virtanen_teksti.doc). Teksti kirjoitetaan rivivälillä 2, Times New Roman 12 pt –kirjasimella välttäen ylimääräistä muokkaamista (ei automaattista tavutusta tms.).

Kuvien ja taulukoiden tulee olla ERILLISINÄ tiedostoina (esim. Virtanen_kuva2) (>300 dpi; mieluiten tiff tai eps-formaatissa). Kuvia ei saa sisällyttää esim. Word-tiedoston osaksi. Lehti julkaisee myös värikuvia. Mikroskooppikuviin laitetaan mittajana. Lyhyesti ja ytimekkäästi kirjoitetut kuvatekstit sijoitetaan erillisille sivuilleen artikkelitekstin perään. Kuvat ja taulukot toimitetaan erillisinä liitteinä em. tavalla talletettuna ja niitä ei saa sijoittaa tekstin joukkoon.

Seuraavat tiedot ilmoitetaan artikkelin ensimmäisellä sivulla:
1. Artikkelin nimi
2. Kirjoittaja(t) + arvo, titteli tms. suluissa
3. Kirjoittajien yhteystiedot
4. Päävastuullisen kirjoittajan sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Lihavoitu, 2-5 virkkeen tiivistelmä aloittaa sivun 2, jonka jälkeen kirjoitetaan varsinainen teksti. Sisältö tulee ryhmitellä käyttäen alaotsikointia ja kappalejakoa. Tekstin on oltava selkeää, helposti ymmärrettävää ja hyvää kieltä. Toimituksella on oikeus korjata artikkelin kieliasua, mutta päävastuu tekstistä ja sen sisällöstä on kuitenkin kirjoittajalla itsellään. Asiamuutoksista neuvotellaan kirjoittajan kanssa. Viimeisintä Solubiologi-lehteä voi tarvittaessa käyttää mallina.

Kirjallisuusviitteet tekstissä kirjoitetaan aika- ja aakkosjärjestyksessä pilkulla erotettuina seuraavaan muotoon: (Morgan-Huges 1986, Petrucci ja Morrow 1987, Black ym. 1988). Viitteet liitetään täydellisinä aakkosjärjestyksessä kirjoittajineen ja otsikkoineen tekstin loppuun. Lehtien nimet lyhennetään Scientific Citation Index’in mukaan (ilman pisteitä ja pilkkuja). Mahdolliset kiitokset esitetään ennen kirjallisuutta. Viitteiden määrä tulee rajoittaa 30-40 kappaleeseen.

Kirjallisuutta
Morgan-Huges JA: The mitochondrial myophaties. Kirjassa: Engel AG, Banker BQ (toim.), Myology, Vol 2, ss 1709-1743, McGraw-Hill, New York 1986.
Petrucci T, Morrow JS: Synapsin I: an actin-bundling protein under phosphorylation control. J Cell Biol 105, 1355-1363, 1987.