Ajankohtaista

POSTDOCTORAL RESEARCHER

19.3.2019 | Avoimet työpaikat

Project and responsibilities

This Academy of Finland and Novo Nordisk-funded project involves studying genetics and molecular biology in bone metabolic diseases.

Please see https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/metabolic-bone-diseases for more information. You will study the genetics of skeletal diseases and molecular biological consequences of skeletal disease in zebrafish models, primary cultures, and cultured cell lines. You will perform NGS data analysis and imaging and molecular biology analysis of the zebrafish and cells. You will also supervise Master’s/PhD students, prepare and publish scientific manuscripts, and write grant applications.

Qualifications

A successful candidate holds a PhD in life or biomedical sciences. Experience and qualification in genetics, biochemistry or animal physiology and working with cell cultures is obligatory. In addition, knowledge of molecular biology studies and imaging is essential. Knowledge of NGS data analysis, bone biology, skeletal diseases, and zebrafish studies will be advantageous.


The salary will be based on the Universities salary scheme for teaching and research personnel. A successful candidate is expected to start in May 2019, or according to the agreement.


Application and questions should be sent to minna.pekkinen(at)helsinki.fi or outi.makitie(at)helsinki.fi, with the subject line “open postdoc position.” Applications are invited immediately, and the position will be filled when a suitable candidate is found.

PhD student – University of Helsinki and Folkhälsan Research Center, Biomedicum in Meilahti, Helsinki, Finland

19.3.2019 | Avoimet työpaikat

A Ph.D. student position is available at the University of Helsinki and Folkhälsan Research Center, Biomedicum in Meilahti, Helsinki, Finland. Our research involves the clinical and genetic characteristics of osteoporosis, skeletal dysplasias, early-onset obesity, and mineral metabolism. Please see https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/metabolic-bone-diseases for more information.

We offer you:

•    an opportunity to work in a high-quality group of bone researchers

•    a chance to be involved in cross-field science and develop new techniques for the research of

     bone diseases in cell biology, molecular biology, clinical medicine, and animal work

•    an inspiring research environment on the largest biomedical research campus in Finland

•    a chance for completing a Ph.D

•    financial support through a grant with the possibility of applying for University Graduate

     Schools later on

What is expected of you:

•    MSc degree in biological or biomedical sciences field

•    high motivation level and work morale

•    capability to work both independently and in group

•    to manage overlapping projects

•    previous experience in genetics, cell biology or molecular biology is required

•    experience in laboratory work with cell culture

•    Skills and training in working with model animals (zebrafish) are an advantage. The project

     will involve animal work

•    adequate written and oral skills in the English language

•    a possibility of interviewing at Folkhälsan Research Center in person (not via Skype)


The start time is negotiable, but spring 2019 is preferable. Please address your queries and applications in English, with CV, to Minna Pekkinen, minna.pekkinen(at)helsinki.fi, tel. 050 4485670, 31.3.2019 at the latest.

Projektitutkija, farmasia/biofarmasia – Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus

13.3.2019 | Avoimet työpaikat

https://rekry.saima.fi/certiahome/application_edit_welcome.html?field_id=0&job_name=Projektitutkija%2C+farmasia%2Fbiofarmasia&job_id=7045&jc=16&lang=en&place_id=108&did=5600

Haettavana on

Projektitutkija, farmasia/biofarmasia, farmasian laitos, Kuopion kampus

Haettavana olevaan tehtävään liittyvä tutkimus on osa EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoittamaa EDCMET-hanketta (https://cordis.europa.eu/project/rcn/218991/factsheet/en), jonka tavoitteena on selvittää hormonihäirikköjen metabolisten haittavaikutusten mekanismeja ja kehittää tutkimuksessa tarvittavia menetelmiä. Projektitutkijan työnkuvaan kuuluvat tutkimuksen tekeminen ja tutkimuksen avustavat tehtävät hankkeessa. Ensisijaisena työtehtävänä on kehittää ja optimoida tumareseptoriaktivaation tutkimiseen tarvittavia solupohjaisia ja reportterigeenin aktiivisuuden mittaamiseen perustuvia menetelmiä. Tehtäviin kuuluvat myös menetelmissä tarvittavien DNA-konstruktien kloonaus, reagenssien valmistus, solujen ylläpito ja muut yleiset laboratoriotehtävät. Projektitutkijan odotetaan tarvittaessa osallistuvan myös muihin ryhmän tutkimustehtäviin.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään suoritettua filosofian maisterin tai vastaavaa tutkintoa biokemiasta, molekyylibiologiasta, toksikologiasta tai muulta soveltuvalta alalta. Henkilöllä tulee olla syvälliset tiedot ja aiempaa käytännön laboratoriokokemusta puhdastilatyöskentelystä ja nisäkässoluviljelystä sekä vähintään perustiedot transfektiomenetelmistä, reportterigeenianalyyseistä ja plasmidikloonauksesta. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää omatoimisuutta, kykyä itsenäiseen tiedonhakuun ja töiden suunnitteluun, kykyä tehdä yhteistyötä poikkitieteellisessä ja kansainvälisessä ympäristössä sekä hyvää suomen ja englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa.
Tehtävä täytetään määräajalle 1.4.2019-31.12.2020. Määräaikaisuuden perusteena ovat määräaikaiset tutkimustehtävät hankkeen osaprojektissa.
Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 2 (2033,29 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja: projektitutkija Jenni Küblbeck, 029 4454111, jenni.kublbeck@uef.fi, ja hakumenettelyn osalta  hallintosihteeri Seija Koistinen, 029 4454324, seija.koistinen@uef.fi
Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

ansioluettelo
julkaisuluettelo
– kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista
– motivaatiokirje (max 1 sivu)
– muut dokumentit, jotka voivat vaikuttaa valintaan (max 3 sivua)
– kahden suosittelijan yhteystiedot

Hakemus tulee jättää viimeistään 15.3.2019 sähköisellä hakulomakkeella.

Early stage graduate student positions on state-of-the-art infection research at the Faculty of Medicine, University of Helsinki

13.3.2019 | Avoimet työpaikat

Two positions available at the Faculty of Medicine to study the role of microbes and microbial infections in blood malignancies. Both positions provide ample opportunities to develop expertise on next-generation sequencing -based diagnostics, computational genomics, and infectious diseases together with the top national clinicians, haematologists, bioinformaticians, microbiologists, and geneticists.

Particularly, we are looking for:

1) A student with a good knowledge on wet laboratory techniques and enthusiasm to develop advanced sample preparation solutions for the analysis of complex hostmicrobe samples. The candidate has a background in microbiology, biotechnology, or genetics, and is familiar with the major wet-laboratory techniques in molecular biology. He or she can design and conduct laboratory experiments independently and has interest in developing skills in the analysis of giga-size biodata available in the laboratory. Prior work experience in a research laboratory is an advantage as well as experience in working with RNA, DNA, and/or clinical/human samples.

2) A student with experience in bioinformatics and/or analysis of large-scale biodata. The candidate has a background in bioinformatics, computer science, engineering, or genetics and masters fluently at least one of the following: Python, Perl, R, C++, or Java. The applicant has a proven ability to operate in Linux environment and is interested in developing computational solutions for the integrated analysis of genetic and clinical data and sequencing-based analysis of host-microbe infections. Experience in parallel programming and machine learning is an asset as is prior work experience on analysis of next generation sequencing data and/or large biodata collections.

Both candidates must have good skills in written and spoken English. They should apply critical thinking, have a proactive mindset, and enjoy working in a multi-disciplinary team. They should have excellent communication and interpersonal skills and are expected to communicate results to diverse audiences. The positions are funded by project grants from the Academy of Finland, the Finnish Funding Agency for Innovation / Business Finland, and The Finnish Cultural Foundation. The appointments are initially for 6 months with a possibility of extension.

For further information, please contact Dr. Teija Ojala (teija.ojala(at)helsinki.fi) or Dr. Matti Kankainen (matti.kankainen(at)helsinki.fi). To apply for the position, please send your motivation letter and CV, including a list of publications and contact information for two references to Dr. Kankainen.

Applications will be reviewed and considered as they are received. Application deadline is 24.03.2019.

3 UNI­VERSITY LEC­TUR­ERS IN MO­LECU­LAR AND IN­TEG­RAT­IVE BIOS­CIENCES – University of Helsinki

8.3.2019 | Avoimet työpaikat

https://www.helsinki.fi/en/open-positions/3-university-lecturers-in-molecular-and-integrative-biosciences

The University of Helsinki is an international scientific community of 40,000 students and re-searchers. It is one of the leading multidisciplinary research universities and
ranks among the top 100 international universities in the world.

We are an equal opportunity employer and offer an attractive and diverse workplace in an inspiring environment with a variety of development opportunities and benefits.

The Faculty of Biological and Environmental Sciences (https://www.helsinki.fi/en/faculty-of-biological-and-environmental-sciences) is Finland’s most high-profile and extensive hub of research and teaching in the field. The Faculty educates experts to meet the needs of universi-ties, research institutes, government, schools and the business sector.

The Faculty is comprised of three research programmes: Ecosystems and Environment, Organ-ismal and Evolutionary Biology, and Molecular and Integrative Biosciences (https://www.helsinki.fi/en/faculty-of-biological-and-environmental-scien…).

The Faculty of Biological and Environmental Sciences also has biological stations at Kilpisjärvi, in Lapland, and Lammi, in Southern Finland, as well as a Zoological station at Tvärminne on the coast of the Baltic Sea (https://www.helsinki.fi/en/faculty-of-biological-and-environmental-scien…).

The University of Helsinki’s Faculty of Biological and Environmental Sciences invites applications for three positions of

UNIVERSITY LECTURERS IN MOLECULAR AND INTEGRATIVE BIOSCIENCES

The fields of research and teaching of the university lecturer shouldinclude one or more of the following: molecular biosciences, biochemistry, structural biology, bioinformatics, genetics, genomics, microbiology, cell biology, developmental biology, physiology and neuroscience.

Molecular and Integrative Biosciences Research Programme is one of the three Research Programmes in the Faculty of Biological and Environmental Sciences. The areas of strength of the Programme are cell biology, developmental biology, genetics, neurobiology, structural biology and virology. The research and teaching activities are located on the Viikki Campus (https://www.helsinki.fi/en/viikki-campus) and are supported by state-of-the-art infrastructures including core facilities https://www.helsinki.fi/en/helsinki-institute-of-life-science/hilife-res…) for e.g. different model organisms, DNA sequencing, proteomics, structural biology, metabolomics, lipidomics, and light- and electron microscopy including two-photon confocal and cryo-electron microscopes.

The university lecturer is expected to contribute and to develop both teaching and research in the focus areas of the Molecular and Integrative Biosciences Research Programme. Teaching by the lecturer is given primarily in the Bachelor’s programs in Biology and Molecular Biosciences as well as Master’s programs in Genetics and Molecular Biosciences ,Neuroscience and Microbiology and Microbial Biotechnology.

In addition, the university lecturer will counsel and supervise undergraduate and postgraduate students and participate in the development of Bachelor’s, Master’s and doctoral programmes in the Faculty. The expected minimum amount of yearly contact teaching is 100-120 hours.

An appointee to a lectureship shall hold a doctoral degree and have scholarly qualifications and experience in the conduct of scientific research, along with the ability to provide top-level research-based teaching.

When considering the applicant’s qualifications, attention will be given to scientific publications, teaching experience, pedagogical training and competence as well as merits in development of teaching. Account shall also be taken of the applicant’s success in obtaining external research funding, international research experience, activity in the scientific community, positions in Finnish and international organizations, and visions for research and teaching in the future. The three university lecturers will be recruited to complement each other and the existing research and teaching activity at the Faculty.

There is no requirement to be proficient in Finnish for foreign citizens, non-native Finnish citizens or citizens who have not been educated in Finnish or Swedish. To successfully attend to the duties of the position, the appointee must have good skills in English. If the appointee is not proficient in Finnish or Swedish, he/she is expected to acquire moderate proficiency within a reasonable time after the appointment. Support for language studies is offered.

The annual gross salary for an university lecturer amounts to approximately 35000-68000 €, depending on the appointee’s career stage and scholarly qualifications.

Standard Finnish pension benefits and occupational health care are provided for University employees.

Finland is a member of the EU, has high quality free schooling (also in English), generous fami-ly benefits and healthcare, and was recently ranked as the best country in the world for expat families. Helsinki is in the world’s top ten most livable cities. The University of Helsinki is a top 100 ranked university in most ranking lists, and is currently investing heavily in life sciences research (see https://www.helsinki.fi/en/helsinki-institute-of-life-science).

Applicants are requested to enclose with their applications the following documents in Eng-lish:
1) CV
2) A report (max. 3 pages) of experience and merits which are of relevance for the evaluation of fields of expertise and skills in teaching (https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/bytdk_teaching_s…)
3) A report (max. 3 pages) on the applicant’s previous research activities, and a plan for how the applicant intends to develop their research and focus their activities in the future
4) A numbered list of publications in English and other works with which the applicant wishes to demonstrate their competence and merits, with five most important publications highlighted with brief explanations.

Or, alternatively, an academic portfolio (https://www.helsinki.fi/en/university/academic-portfolio) containing the above documents and information.

Further information about the Bachelor’s programs in Biology and Molecular Biosciences as well as Master’s programs in Genetics and Molecular Biosciences ,Neuroscience and Microbiology and Microbial Biotechnology .you can find in the following links:
https://www.helsinki.fi/fi/ohjelmat/kandi/biologian-kandiohjelma
https://www.helsinki.fi/fi/ohjelmat/kandi/molekyylibiotieteiden-kandiohj…
https://www.helsinki.fi/en/programmes/master/genetics-and-molecular-bios…
https://www.helsinki.fi/en/programmes/master/neuroscience

Applications must be submitted through the University’s electronic recruitment system by clicking on the link below. Internal applicants (i.e., current employees of the University of Helsinki) must submit their applications through the SAP HR portal. The deadline for applications is 31.3.

Further information:
• On the position and on the research environment: Dean Jaakko Kangasjärvi jaak-ko.kangasjarvi (at) helsinki.fi
• On the recruitment process: Human Resources Specialist Harri Hamara, harri.hamara (at) helsinki.fi
• Technical support for using the recruitment system: rekrytointi (at) helsinki.fi

Due date

31.03.2019 23:59 EET

PhD Scholarship in Cell Biology and Imaging (Zenker Group, ARMI) Monash University, Australian Regenerative Medicine Institute (ARMI)

8.3.2019 | Avoimet työpaikat

https://bioloxy.com/announcement,a1596.html?fbclid=IwAR3x6a9jlSWGAN_nbvLUxL2YMcOnA_0fn4UpBVNCNnl_nQ1DOwOg0pu75pI

Job No.: 588677

Employment Type: Full-time

Duration: 3 year fixed-term appointment

Location: Australian Regenerative Medicine Institute (ARMI), 15 Innovation Walk, Monash University, Clayton

Remuneration: Annual living allowance based on Monash University’s Research Training Program (RTP), stipend of $27,872 per annum (2019 rate – indexed annually)

The Opportunity

The Zenker group is seeking an enthusiastic PhD candidate interested in cell biology and microscopy to uncover the real-time rearrangements of the inner skeleton of a cell during embryonic development. The successful applicant will gain extensive expertise in live imaging using various microscope systems, mouse husbandry, genotyping, cell culture systems, cloning, immunostaining, mouse embryo dissection, injections and imaging, drug treatments and computational image analysis.

Every cell has an internal skeleton composed of filament-like structures called microtubules. Remarkably, these structures can rapidly re-organize their entire network to allow a cell to change its shape, function and fate. However, most studies on microtubule dynamics have been limited to simplified 2D cell culture systems or fixed tissues. Thus, the accurate spatial-temporal regulation of microtubule remodelling in intact tissues remains under-explored.

The combined use of state-of-the-art confocal microscopy, molecular manipulations, and computational image analysis allowed us to identify an unprecedented form of microtubule growth in the living mouse embryo. The emanating filaments serve as transport railways to establish asymmetries in the cellular organization of the embryo. This mechanism is required for the formation of the pluripotent inner cell mass, which will give rise to the embryo proper.

Candidate Requirements

The successful applicant must be an Australian resident with the following attributes:

 • An excellent academic track record in biological sciences
 • Interest and commitment
 • Experience in microscopy would be an advantage

Applicants will be considered provided they fulfil the criteria for PhD admission at Monash University. Details of eligibility requirements to undertake a PhD at ARMI are available at armi.org.au/careers-education/higher-degree-research.

Candidates will be required to meet Monash entry requirements, which include English-language skills.

Successful applicants will be expected to enrol no later than 1 June 2019.

How To Apply

Supervisor: Dr Jennifer Zenker

Submit your expression of interest to Dr Jennifer Zenker (Jennifer.Zenker@monash.edu) and include the following:

 • A cover letter that includes a brief statement addressing the Candidate Requirements and the reason for your interest in the project
 • A curriculum vitae, including a list of any published works
 • A full statement of academic record, supported by scanned copies of relevant certified documentation
 • Contact details of two academic referees

Closing Date

Monday 11 March 2019, 11:55 pm AEDT


If you apply for this position please say you saw it on Bioloxy

Two fixed term PhD student positions in Cell Biology at Åbo Akademi University starting 1.4.2019 (or according to agreement)

8.3.2019 | Avoimet työpaikat

https://abo.rekrytointi.com/paikat/index.php?jid=179&key&o=A_RJ&rspvt=7q8x3xyyvm8804cc8ws8soggkgs484w&fbclid=IwAR24CCHHklfFal-fV5q7qHdfW35TFnEUw1lcU5c1PVRrAl4apxIY5ml1ako

Åbo Akademi University is an internationally acknowledged research university with an extensive responsibility for providing education in Swedish in Finland. The activities cover research and education in most disciplines from natural sciences and technology, humanities, pedagogics and theology, to business and social sciences.

Åbo Akademi University invites applications for a fixed term position as a PhD Student in Cell Biology starting 1.4.2019 within SPACE-Project (42 months) and within BACE-Project (48 months)

Research group

The Cell Fate lab led by Professor Cecilia Sahlgren is focused on the fundamental molecular mechanisms that guide cell fate and cell organization in stem cell differentiation, tissue formation and in disease such as cancer. Together with collaborators we utilize such knowledge to develop material-based medical technologies to control these mechanisms in regenerative and cancer therapies. Coordination of cells through molecular cell signaling pathways is crucial for the formation of functional tissues and signaling is often deregulated in diseases such as cancer, allowing cells to acquire abnormal functions and pathological remodeling of tissue architecture. The physical, mechanical and chemical stimuli of the microenvironment also influence cell signaling and cell fate decisions during development and disease progression.

Project description

We are seeking 2 ambitious PhD candidates to join our projects on Spatiotemporal activation of cell functions (SPACE) 1.4.2019-31.8.2022 or Bioelectronic activation of cell functions (BACE) 1.4.2019-28.2.2023. These projects form an interdisciplinary approach bringing together researchers within experimental physics and molecular biology, in order to activate Notch signalling on demand. The Notch signalling pathway is a seemingly simple signalling system where the interaction between a ligand at the surface of one cell and a receptor at the surface of another gives rise to one active signalling fragment, which regulates target gene expression. Notch is involved in cell fate specification during development, usually by facilitating binary cell fate decisions or by maintaining stem cell fate. Perturbation of the signalling cascade is a contributing factor in the development of various diseases. Strictly organised, both spatial and temporal, expression of different receptors and ligands is essential for proper development of different organs, with each consecutive activation of Notch driving a specific morphogenic process. The possibility of controlling Notch receptor activation by regulating ligand dose and the specific timing of activation will enable us to better understand different developmental patterns.

JOB REQUIREMENTS

We are accepting applications from enthusiastic and highly talented candidates who are interested in a dynamic, stimulating and ambitious environment to perform their research and share their scientific knowledge.

We are looking for candidates that meet the following requirements

•The candidate should have a MSc in molecular biology, cell biology, or an equivalent area

Personal qualities

We are seeking a driven and pro-active applicant with good communication and interpersonal skills. The applicant should be confident in working independently, but value developing good working relationships both within the research group and with collaborators. Knowledge of basic cell and molecular biological techniques (e.g. mammalian cell culture, Western Blotting, PCR) is required. Knowledge in e.g. biophysics, synthetic biology, chemistry or engineering (with strong molecular background) is an asset.

CONDITIONS OF EMPLOYMENT

We offer

•A challenging job at a dynamic and ambitious environment and in an enthusiastic international, interdisciplinary team.

•Access to world class infrastructure in proteomics, metabolomics, functional genomics, bioinformatics and bioimaging.

•Support with your personal development and career planning.

•Gross monthly salary is in accordance with the salary system of Finnish universities based on levels 2 – 4 of the job demand level for teaching and research personnel. In addition, a salary component based on personal work performance is paid.

•Doctoral training programme at Åbo Akademi University

SALARY

The salary for PhD Student is in accordance with the Finnish University salary system for teaching and research personnel job demand levels 2-4, where the work specific salary component is 2011,17-2507,62€ per month. In addition, there is a salary component based on personal work performance, which is at most 50.00% of the base salary.

APPLICATION

Please submit your electronic application with enclosures below (Submit application, www.abo.fi/jobb). The closing date for applications is March 19th, 2019 at 15.00 Finnish time.

A free-format letter of application (in English)

 1. Copies of the bachelor’s and master’s degree diplomas, including the study record (with grades)
 2. Your CV (in English)
 3. Copies of documents that support the candidates English language skills
 4. Recommendation letter or contact details to references

CONTACT INFORMATION

For further information, please contact professor Cecilia Sahlgren, group leader, Cell Biology, Faculty of Science and Engineering, Åbo Akademi University, e-mail: cecilia.sahlgren@abo.fi or Marika Sjöqvist, PhD, marika.sjoqvist@abo.fi

Åbo Akademi University
The Åbo Akademi profiling research areas include Molecular Process and Materials Technology, Minority Research, The Sea and Drug Development and Diagnostics (https://www.abo.fi/en/about-abo-akademi-research-profiling/). Within the Drug Development and Diagnostics, several departments at ÅAU and University of Turku co-operate on topics such as cancer, regenerative medicine, inflammation and cardiovascular disease with close links to health care and industry.

Åbo Akademi University is working for equal gender distribution and diversity in all staff categories.

Client Manager – Charles River Laboratories, Kuopio, FI

7.3.2019 | Avoimet työpaikat

https://www.linkedin.com/jobs/view/1093235803/?eBP=CwEAAAFpVtCELOUVVjp9tlAikWCSDArzi2yHljnmI6E7kt61c52oxHOipV09MIgykcgAQBd0vZbI1AnVMLf08dUuvmn1VDywaMJZQHST-tZzqmLscM6KpYgjTVFwqjwzDaPFKFNfkdDypLo1FTeZPmDJ2lYIqW-LfNELhptPLCOSNQ1-fTMKdpaFLfShpIbX_t75oC3YuNzH7DmadvVSs2Jpx5cYENRapTTF5BgpgDN0XgeJuN2mum2po0r47rOdNyD-_TczF273JwGfNfUTZsInr0clladnYvw7yw8FedOq6kaet79ZE-KYrWIcym6viMroZtCLZCZgXnmiDWk-r2Ra&recommendedFlavor=IN_NETWORK&refId=4fdcee12-5e63-40c9-8c7c-7a5534edf84c&trk=d_flagship3_job_home

Charles Riverin työntekijät ovat työskennelleet jo 70 vuoden ajan auttaakseen uusien lääkehoitojen löytämisessä, kehittämisessä ja turvallisessa valmistuksessa. Kun olet liittynyt perheeseemme, sinulla on mahdollisuus vaikuttaa merkittävästi ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin eri puolilla maailmaa. Olipa taustasi biolääketieteessä, rahoituksessa, tietotekniikassa, myynnissä tai muualla, taidoilla on tärkeä rooli suorittamassamme työssä. Vastineeksi auttamme sinua rakentamaan uran, josta voit olla ylpeä.

Client Manager tieteellisellä osaamisella

Etsimme Client Manageria, jolla on kokemusta in vivo neurotieteestä, asiakashallinnasta ja myynnistä liittymään Charles River Discovery Research Servicen tiimiin Kuopiossa. Tehtävä on kokoaikainen sekä vakituinen, ja tarjoamme dynaamisen ja kiinnostavan työympäristön lääkekehityksen parissa. Palkkausmuoto on kuukausipalkka yhdistettynä suoritukseen perustuvaan tuloskortti-bonukseen.

Tehtävässä olet vastuussa asiakaskontaktoinnista, asiakkaiden hallinnasta ja Charles Riverin tuotteiden ja palveluiden myynnistä keskittyen erityisesti varhaisen vaiheen keskushermostosairauksien in vivo ja in vitro -palveluihin. Tehtävä vaatii asiantuntemusta in vivo farmakologiasta keskushermosto-alueella, joka mahdollistaa keskustelun asiakkaiden kanssa ja eri keskushermostosairauksien eläinmalli-kokeiden myynnin. Client Manager vastaa päivittäisestä yhteydenpidosta asiakkaiden kanssa, Charles Riverin tuotteiden/palveluiden ehdottamisesta, toteuttamisesta ja toimituksesta asiakkaille sekä tarjousten tekemisestä ja niihin liittyvien asiakirjojen luomisesta ja toimittamisesta asiakkaille. Tähän tehtävään kuuluvat myös uusien asiakassuhteiden luominen, olemassa olevien asiakassuhteiden ylläpito ja kehittäminen sekä hankittujen asiakkuuksien hoitaminen. Client Manager osallistuu markkinointiryhmän toimintaan, asiakasprojektien seurantaan, myyntiennusteiden tekemiseen ja asiakastyytyväisyyden seurantaan.

Vaatimukset

 • Koulutus: tehtävään soveltuva biologisten tieteiden maisteri tai tohtori
 • Työkokemus: vähintään kahden vuoden kokemus myyntityöstä (mielellään laboratorioalalta) ja työskentely in vivo laboratorioympäristössä. Kokemus asiakasprojektien hallinnasta ja myynnistä katsotaan eduksi. Kokemus projektien kustannuslaskennasta katsotaan eduksi.
 • Taidot: Vahva ongelmanratkaisukyky, erinomaiset neuvottelutaidot. Erinomaiset tietokonetaidot, erityisesti Microsoft Office ohjemistot. Erittäin hyvät kommunikointitaidot englannin kielellä, sekä suulliset että kirjalliset, muut kielet lasketaan eduksi. Yhtiön virallinen kieli on Englanti.
 • Muut: Oltava mahdollisuus matkkustaa ja työskennellä normaalien toimistoaikojen ulkopuolella. CRO-palvelutoiminnan ymmärtäminen, kyky seurata yksityiskohtia ja sinnikkyyttä viedä päätöstä tarvitsevat asiat loppuun, kyky hoitaa montaa asiaa samanaikaisesti

Tietoa Discovery-liiketoimintayksiköstä

Charles River Discovery on todistetusti ollut mukana kehittämässä uusia onnistuneita hoitomuotoja. Kuluneiden 17 vuoden aikana asiakkaamme ovat saaneet yli 320 patenttia ja 74 prekliinistä lääkekandidaattia. Meillä on yli 650 tutkijaa, jotka hyödyntävät uusinta teknologiaa ja uusimpia ohjelmistoja. Näin kattava, yhtenäinen tuotevalikoimamme tarjoaa kemian, biologian ja farmakologian palveluita, jotka tukevat asiakkaitamme ensimmäisestä löydöksestä uuteen tutkimuslääkkeeseen asti. Asiakaslähtöisen, yhteistyöhön perustuvan lähestymistapamme avulla luomme todellisen kumppanuuden, jossa ennakoidaan haasteet, selvitään esteistä ja kuljetaan yhdessä koko matka tuotaessa uusia lääkkeitä markkinoille.

Tietoa Charles Riveristä

Charles River on varhaisen vaiheen sopimustutkimusyritys (CRO). Toimintamme perustana on koe-eläintiede ja -lääketiede. Sille pohjalle olemme rakentaneet monipuolisen tuotevalikoiman Discovery- ja lääketurvallisuusarviointipalveluita, niin hyvän laboratoriokäytännön (GLP) mukaisia kuin sen ulkopuolisia (non-GLP), tukeaksemme asiakkaita alkaen kohteen tunnistamisesta aina prekliiniseen lääkekehitykseen asti. Charles River tarjoaa myös valikoiman tuotteita ja palveluita, joiden avulla tuemme asiakkaidemme kliinisiä laboratoriotestaustarpeita ja tuotantotoimintaa. Tätä laajaa tuote- ja palveluvalikoimaa hyödyntämällä asiakkaamme voivat luoda joustavamman lääkekehitysmallin, mikä vähentää heidän kustannuksiaan sekä parantaa tuottavuutta ja tehokkuutta ja siten nopeuttaa tuotteen pääsyä markkinoille.

Meillä on yli 13 000 työntekijää 70 laitoksessa 18 maassa ympäri maailmaa. Näin pystymme strategisesti koordinoimaan resursseja maailmanlaajuisesti ja soveltamaan monialaisia näkökulmia ratkaistessamme asiakkaidemme ainutlaatuisia haasteita. Asiakaskuntaamme kuuluu globaaleja lääkeyhtiöitä, biotekniikan yrityksiä, valtion virastoja ja sairaaloita sekä korkeakouluja ympäri maailmaa. Vuonna 2016 liikevaihtomme kasvoi 23,3 % eli 1,68 miljardiin dollariin vuoden 2015 1,36 miljardista dollarista.

Me Charles Riverillä suhtaudumme intohimoisesti rooliimme ihmisten elämänlaadun parantamisessa. Missiomme, tapamme tehdä tiedettä erinomaisesti ja vahva tarkoituksen tunne opastavat meitä kaikessa, mitä teemme. Aloitamme jokaisen päivän tietäen, että työmme auttaa parantamaan monien ihmisten terveyttä ja hyvinvointia ympäri maailmaa. Vuonna 2016 olemme olleet mukana kehittämässä noin 70:tä prosenttia FDA:n hyväksymistä lääkkeistä.

Lisätietoa saat osoitteesta www.criver.com.

Life Science Research Sales Specialist – GE Healthcare, Finland and Baltic

7.3.2019 | Avoimet työpaikat

https://www.linkedin.com/jobs/view/1096409033/?recommendedFlavor=HIDDEN_GEM&refId=0a725e5e-580a-4e4b-9ac7-3082c65de3e9&trk=eml-jymbii-organic-job-card&midToken=AQFgumZyIt6sOQ&trkEmail=eml-jobs_jymbii_digest-null-3-null-null-41f64x%7Ejsxpokak%7Egd-null-jobs%7Eview

Role Summary

GE Healthcare, a leading global health technology provider has strong presence in Finland. We are about 700 people from over 25 countries, helping healthcare providers improve patient care.

Now we are looking for a Life Science Research Sales Specialist, to be responsible of driving GE Healthcare Life Sciences consumables business in Finland and the Baltic region to our biotech, academic, pharma and industrial customers.

Essential Responsibilities

In this role you will be responsible of consumable product lines that are in the area of protein purification and characterization (Western blotting), lab filtration and nucleic acid purification & amplification. In this role you will:

 • Achieve sales targets and customer satisfaction in assigned area
 • Create end user demand for both direct and indirect customers and spend major part of time in the field with clients
 • Motivate, encourage and support distributors to promote GE Healthcare Life Sciences consumables
 • Execute sales negotiations and deal closures, interfacing with all key buying influencers such as direct users and decision makers
 • Promote solution selling by combining all relevant consumables in the customer workflow and find leads for related instruments
 • Work closely together with other GE sales representatives covering the same territory to coordinate activities, share information and promote cross-selling
 • Work within the Nordic Benelux Consumables team to share information and best practices to support the success of the entire team
 • Develop and maintain a high level of product knowledge of GE and competitive products
 • Actively use CRM system (Salesforce.com) to ensure transparency and total customer management

Qualifications/Requirements

 • Degree and experience from the field of Life Science
 • Relevant experience in consultative sales
 • Willingness to travel within your specified geographic region with occasional overnight stays
 • Proficiency in computer skills in Microsoft Office Suite products
 • Valid driving license
 • Fluent in Finnish and with good knowledge of both written and spoken English
 • EU work permit

Desired Characteristics

 • Knowledge and experience in the field of filtration, protein and nucleic acid sample preparation, protein purification and characterization e.g. Western blotting is a benefit
 • Experience in working with distributors
 • High level of energy and a positive “can do attitude”
 • Robust interpersonal skills, with demonstrated ability to work independently as well as with a team
 • Demonstrated ability to analyze customer data and develop financially sound sales solutions
 • Strong communication skills
 • Ability for prioritization and to perform multiple tasks simultaneously

Interested? Please apply through www.ge.com/careers no later than March 15, 2019. For further information please contact Louise Eld, Sales Leader Research Consumables Nordics/Benelux (email louise.eld(at)ge.com).

About Us

GE Healthcare provides transformational medical technologies and services to meet the demand for increased access, enhanced quality and more affordable healthcare around the world. GE works on things that matter – great people and technologies taking on tough challenges. From medical imaging, software & IT, patient monitoring and diagnostics to drug discovery, biopharmaceutical manufacturing technologies and performance improvement solutions, GE Healthcare helps medical professionals deliver great healthcare to their patients.
Learn More About Careers at GE

Learn More About GE Healthcare

GE is an Equal Opportunity Employer. Employment decisions are made without regard to race, color, religion, national or ethnic origin, sex, sexual orientation, gender identity or expression, age, disability, and according with all local laws protecting different status.

Follow us on Twitter, join our LinkedIn Group or become a fan of our Facebook page. Receive job and event notifications by becoming a member of the GE Talent Community. Stay up to date on what’s happening at GE around the globe by checking out the GE Careers Blog.

Locations: Finland; Helsinki
Business Segment: Healthcare Life Sciences