Ajankohtaista

Erikoistutkija 2 kpl (vakituinen virka ja määräaikainen virkasuhde) – Fimea, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus

22.9.2018

Organisaation esittely

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön alainen virasto, joka valvoo ja kehittää lääkealaa väestön terveydeksi.

Tehtävän kuvaus

Erikoistutkijan pääasiallisena tehtävänä on biologisten lääkevalmisteiden laadun arviointi osana myyntilupahakemusten ja kliinisten lääketutkimusten kokonaisarviointia. Lisäksi tehtäviin sisältyy biologisiin lääkkeisiin liittyvää tieteellistä neuvontaa sekä kansallisella että EU tasolla ja toimijoiden ohjausta.

Avoinna olevaan virkaan ja vuoden mittaiseen määräaikaiseen virkasuhteeseen haetaan ensisijaisesti asiantuntijoita solubiologian ja biokemian osaamisalueilta.

Hakijalta odotamme

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

• Ylempää korkeakoulututkintoa ja tehtäväalueeseen soveltuvaa tieteellistä jatkokoulutusta tai kokemusta tieteellisestä tutkimustyöstä soveltuvilla aloilla (esim. biokemia, solubiologia, bioteknologia)
• Hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
• Kykyä ja halua kotimaiseen ja EU-yhteistyöhön moniammatillisessa asiantuntijaorganisaatiossa
• Sujuva suomen- ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen taitoa

Hakijalle katsotaan eduksi:

• Erityisosaaminen solubiologian alalta tai laaja-alainen asiantuntemus biokemian alueelta
• Kokemus soluvalmisteiden tai rekombinanttiproteiinien lääkekehityksestä ja/tai lääketuotannosta
• Käytännön kokemus rekombinanttiproteiinien karakterisointi-tutkimuksista sekä analyysimenetelmien validointitutkimuksista.

Työssä tarvittava kielitaito

Sujuva suomen- ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen taito.

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika:   Virastotyöaika

Tehtävä alkaa:   1.11.2018 Tai sopimuksen mukaan.

Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään:   28.9.2018 16:15

ID:   33-263-2018

Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus/Kirjaamo
PL 55
00034 FIMEA

Palkkaukseen liittyvät tiedot

  LAP –prosessin FBY-yksikön erikoistutkijan virka on sijoitettu vaativuusluokkaan 11a, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 4444,96 euroa/kk. Virassa maksetaan lisäksi henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 42 % tehtävän mukaisesta palkasta.

Tehtävä

Ilmoitettujen työpaikkojen määrä:   2
vakituinen virka ja määräaikainen virkasuhde

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä

Niklas Ekman Jaostopäällikkö +358 29 522 3321
Marjo-Riitta Helle Yksikönpäällikkö +358 29 522 3320

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Fimea toimii monipaikkaisena virastona. Fimean toimipaikat ovat Kuopiossa, Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Viran sijoituspaikka voidaan sopia.