Ajankohtaista

Erikoistutkija – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Fimea, (vakituinen virka ja määräaikainen), Helsinki

13.9.2018

Erikoistutkija – Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Fimea, (vakituinen virka ja määräaikainen), Helsinki

TYÖPAIKAN ESITTELY
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön alainen virasto, joka valvoo ja kehittää lääkealaa väestön terveydeksi.

TEHTÄVÄN KUVAUS
Erikoistutkijan pääasiallisena tehtävänä on biologisten lääkevalmisteiden laadun arviointi osana myyntilupahakemusten ja kliinisten lääketutkimusten kokonaisarviointia. Lisäksi tehtäviin sisältyy biologisiin lääkkeisiin liittyvää tieteellistä neuvontaa sekä kansallisella että EU tasolla ja toimijoiden ohjausta.

Avoinna olevaan virkaan ja vuoden mittaiseen määräaikaiseen virkasuhteeseen haetaan ensisijaisesti asiantuntijoita solubiologian ja biokemian osaamisalueilta.

VAATIMUKSET
Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

Ylempää korkeakoulututkintoa ja tehtäväalueeseen soveltuvaa tieteellistä jatkokoulutusta tai kokemusta tieteellisestä tutkimustyöstä soveltuvilla aloilla (esim. biokemia, solubiologia, bioteknologia)
Hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja
Kykyä ja halua kotimaiseen ja EU-yhteistyöhön moniammatillisessa asiantuntijaorganisaatiossa
Sujuva suomen- ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä tyydyttävää ruotsin kielen taitoa

Hakijalle katsotaan eduksi:

Erityisosaaminen solubiologian alalta tai laaja-alainen asiantuntemus biokemian alueelta
Kokemus soluvalmisteiden tai rekombinanttiproteiinien lääkekehityksestä ja/tai lääketuotannosta
Käytännön kokemus rekombinanttiproteiinien karakterisointi-tutkimuksista sekä analyysimenetelmien validointitutkimuksista.

Sujuva suomen- ja englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen taito.

LAP prosessin FBY-yksikön erikoistutkijan virka on sijoitettu vaativuusluokkaan 11a, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 4444,96 euroa/kk. Virassa maksetaan lisäksi henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 42 % tehtävän mukaisesta palkasta.

Tai sopimuksen mukaan.
Vakinainen.
Virka on viraston yhteinen.
Fimea toimii monipaikkaisena virastona. Fimean toimipaikat ovat Kuopiossa, Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Viran sijoituspaikka voidaan sopia.
ID: 33-263-2018

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä 13.9.2018 08:40:20