Ajankohtaista

Erikoistutkija – Professori Olli Pentikäisen johtama hanke, Biolääketieteen laitos, Turun yliopisto

16.10.2019

https://paikat.te-palvelut.fi/tpt/10130774

Tehtävä sijaitsee Turun yliopiston biolääketieteen laitoksessa, professori Pentikäisen johtamassa hankkeessa.

 Tehtävä on määräaikainen ajalle 11.11.2019 – 10.11.2020. Tehtävän aloitusajankohta voidaan sopia myös toisin.

 Erikoistutkijan tehtävään otettavalta edellytetään tohtorin tutkintoa ja kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön. Opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävärakenteen kolmannelle portaalle sijoittavissa tehtävissä edellytetään lisäksi näyttöä tieteellisestä tutkimustyöstä sekä tehtävässä tarvittavaa opetustaitoa.

 Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

 Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää osaamista ja aiempaa työkokemusta tietokoneavusteisessa lääkeainesuunnittelussa, erityisesti proteiinin rakenteeseen perustuvien virtuaaliseulontamenetelmien käytöstä ja niissä löydettyjen molekyylien optimoinnista johtolankamolekyyleiksi. Tehtävään valittavalla tulee olla hyvät sosiaaliset taidot ja sujuva englanninkielen taito.

 Turun yliopiston biolääketieteen laitos ja ympäröivä moderni tutkimusinfrastruktuuri yhdessä tarjoavat erinomaiset olosuhteet tämän projektin suorittamiseen.

 Erikoistutkijan tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön mukaisesti tehtäväkohtaisen palkanosan ollessa 2935,55 – 3423,25 euroa kuukaudessa (vaativuustasot 5-6). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

 Hakemukset tulee jättää viimeistään tiistaina 22.10.2019 (klo 23:59) yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Hakemukseen tulee liittää enintään yhden sivun mittainen englanninkielinen motivaatiokirje ja cv. Suosittelijoita, jotka ovat antaneet luvan, että käytät heitä suosittelijoina, pyydetään nimeämään kolme (3).
 
 Linkki lomakkeeseen löytyy hakuilmoituksen yläosasta osoitteesta http://www.utu.fi/tyopaikat

 Lisätietoja tehtävän sisällöstä antaa professori Olli Pentikäinen, (p.040 – 521 6913)

 Hakuprosessista lisätietoja antavat henkilöstösihteeri Päivi Aalto (p. 050 – 313 6830) tai henkilöstöasiantuntija Heli Törmänen (p. 050 – 5625 937)

 Em. henkilöt tavoittaa sähköpostitse osoitteella etunimi.sukunimi (at) utu.fi

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä 16.10.2019 12:17:44