Ajankohtaista

Erikoistuva geneetikko, HUS Diagnostiikkakeskus Genetiikan laboratorio

9.2.2022

Hakulinkki

Innostaisiko sinua työ nopeasti kehittyvällä alalla? Geneettinen analytiikka kehittyy kiihtyvällä vauhdilla ja vaikuttaa yhä useamman potilaan hoitoon. Genetiikan laboratorio tarvitsee lisää ammattilaisia vastaamaan tähän haasteeseen.

HUS Diagnostiikkakeskus on Suomen johtava kliinisten laboratorio- ja kuvantamispalvelujen tuottaja. HUS Diagnostiikkakeskuksen pääasiallinen toiminta-alue on HUS-kuntayhtymän erikoissairaanhoito ja HUSiin kuuluvien kuntien perusterveydenhuolto sekä Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Kymsote) ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) alueen laboratorio- ja kuvantamistoiminta. HUS Diagnostiikkakeskuksessa työskentelee noin 4000 laboratorio- ja kuvantamisalan asiantuntijaa ja toimintaa on yli 170 toimipisteessä.

HUSLAB Genetiikan laboratorio on nopeasti kasvava diagnostisia genetiikan laboratoriotutkimuksia tarjoava laboratorio. Laboratorion tutkimusvalikoima kattaa laajasti sekä perittyjen että somaattisten muutosten tutkimuksia ja toiminta on voimakkaasti siirtymässä genomin laajuisiin tutkimuksiin. Laboratoriossa voi siten saada monipuolisen ja vahvan koulutuksen ja ammattitaidon sairaalageneetikon tehtäviin.

Haettavana oleva sairaalageneetikon koulutustoimi tähtää asetuksessa (564/94) tarkoitettuun sairaalageneetikon pätevyyteen. Toimi täytetään erikoistumiskoulutuksen edellyttämäksi ajaksi. Hakemukseen tulee liittää selvitys omasta sairaalageneetikon koulutuksen vaiheesta (hyväksytyistä kliinisen ja teoreettisen koulutuksen suorituksista tai suunnitelma koulutukseen hakeutumisesta, mikäli hakija ei ole vielä koulutusohjelmassa) erillisenä liitteenä. Tehtävän hoitaminen edellyttää aloitteellista ja itsenäistä työotetta, hyvää organisointikykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä innostusta uuden oppimiseen ja kehittämiseen.

Tehtävän kelpoisuusehdot

Ylempi yliopistotutkinto perinnöllisyystiede pääaineena.

Asetuksen (221/94 ) mukainen tai aikaisempi vastaava ylempi korkeakoulututkinto. Edellytyksenä sairaalageneetikon koulutukseen hakeutumiselle on filosofian maisterin tutkinto ja suoritetut opinnot painottuen perinnöllisyystieteeseen ja ihmisgenetiikkaan. Tarkemmat tiedot koulutuksen sivuilta: https://www.helsinki.fi/fi/bio-ja-ymparistotieteellinen-tiedekunta/opetus-ja-opiskelu/sairaalageneetikon-koulutus

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.

Yhteystiedot

Lisätietoja tehtävästä antaa ylilääkäri Anna-Kaisa Anttonen, puh. 050 427 0523 ja sairaalageneetikko Kirsi Kiiski, puh. 050 428 7258.