Ajankohtaista

Laboratorioteknikko, Radiofarmasia – Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Kuopio, Pohjois-Savo

6.10.2020

https://duunitori.fi/tyopaikat/tyo/laboratorioteknikko-radiofarmasia-sksun-12470594?utm_source=twitter&utm_medium=dlvr.it&utm_campaign=loimutyopaikat

Työpaikkakuvaus

Kuopion yliopistollisen sairaalan Kuvantamiskeskuksessa on haettavana laboratorioteknikon vuoden määräaikainen sijaisuus radiofarmasian yksikössä. Yksikössä tuotetaan sairaala-apteekin valvonnassa radioaktiivisia lääkkeitä sairaalan omaan käyttöön. Yksikössä lisäksi kehitettään uusia radiolääkkeiden tuotantomenetelmiä sekä tehdään radiolääkeisiin ja niiden käyttöön liittyvää tutkimusta.

Haettavan laboratorioteknikon tehtävän merkittävimpiä työtehtäviä ovat: automatisoitujen radiolääketuotantojen tekeminen, aseptinen annostelu, laadunvalvonnan mittausten suoritus, lääketuotannon materiaalin vastaanotto, inventaario ja varastojen ylläpito, sekä lääketuotanto tilojen päivittäiset ohjeistetut ylläpito- ja seurantatoimet. Työskentelyssä korostuu hyvän laatu- ja turvallisuuskulttuurin (GMP ja säteilyturvallisuus) ylläpito ja ymmärrys. Työnkuva edellyttää huolellista ja vastuullista otetta, sekä kykyä moniammatilliseen tiimityöskentelyyn. Laboratorioteknikkojen päivittäinen työaika ajoittuu klo 6:00-16:00 välille.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on ammattikorkeakoulu- tai vastaava opistotasoinen tutkinto toimintaan soveltuvalta alalta. Valituksi tulevat henkilöt koulutetaan tehtäviinsä, mutta kokemus lääketuotannosta, aseptisesta työskentelystä, laboratoriotyöstä, laadunvarmistus tehtävistä (esim. kromatografisten menetelmien (HPLC, GC) tuntemus) ja kokemusta lääketuotannosta katsotaan eduksi, samoin kokemus puhdastilatyöskentelystä ja radioaktiivisten aineiden käsittelystä.

Suositamme työntekijöillemme tartuntatautilain 48 •:n mukaista rokotussuojaa. Sovellamme sijaisuuden osalta neljän kuukauden koeaikaa.

Kuopion yliopistollinen sairaala
PL 100
70029 KYS
Lisätietoja
https://www.psshp.fi/hoitopalvelut/kuvantamiskeskus
Tutustu työnantajaan