Ajankohtaista

Määräaikainen mikrobiomibioinformatiikan väitöskirjatutkijan/projektitutkijan tai tutkimusavustajan tehtävä – Turun yliopisto

3.9.2022

https://duunitori.fi/tyopaikat/tyo/maaraaikainen-mikrobiomibioinformatiikan-vaitoskirjatutkijanprojektitutkijan-tai-tutkimusavustajan-tehtava-stsur-15475336?utm_source=loimu&utm_medium=email

Työpaikkakuvaus

Turun yliopisto on maailmanluokan monialainen tutkimusyliopisto, joka tarjoaa haasteellisia työtehtäviä ja ainutlaatuisen näköalapaikan suomalaiseen ja kansainväliseen tiede- ja koulutusmaailmaan.

Turun yliopiston Tietotekniikan laitos hakee mikrobiomibioinformatiikan väitöskirjatutkijaa/projektitutkijaa tai tutkimusavustajaa 1.1.2023 alkaen tai yhteisen sopimuksen mukaan myöhemmin. Tehtävä on määräaikainen ja päättyy 28.2.2025.

Tehtävä on kokoaikainen, mutta myös osa-aikatyö on mahdollista näin sovittaessa.

Ryhmämme projektien tavoitteena on löytää yhteyksiä terveysvaikutuksien, suoliston mikrobiomin ja antibioottiresistenssikuormituksen välillä suurissa väestötutkimusaineistoissa. Työskentelemme mikrobiekologien, lääkäreiden, tietojenkäsittelytieteilijöiden, bioinformaatikkojen ja tilastotieteilijöiden kanssa. Työ sisältää ihmisen suoliston mikrobiomien analyysiä, moniulotteisten tietokokonaisuuksien tilastollista analyysiä, koneoppimisen soveltamista mikrobiomitutkimuksiin ja bioinformaattisten analyysivirtojen kehittämistä supertietokoneiden laskentaympäristöissä (HPC).

Työ tarjoaa mahdollisuuden kehittää tieteellisen laskennan, koneoppimisen ja bioinformatiikan taitoja monitieteisessä kansainvälisessä tutkimusryhmässä.

Vahvalta hakijalta odotamme halua kehittää itsenäistä tieteellistä ajatteluaan, hyviä ongelmanratkaisutaitoja, sopeutumiskykyä ja motivaatiota työskennellä monitieteisessä ympäristössä. Tehtävä edellyttää kokemusta koodauksesta (R, Python tai vastaava), mutta otamme huomioon myös hakijat, joilla on biotiede-/ekologiatausta. Vaadimme erinomaisia englannin kielen taitoja (kirjallinen ja suullinen) sekä maisterintutkintoa (väitöskirjatutkijalta/projektitutkijalta) tai kandidaatin tutkintoa (tutkimusavustajalta) mikrobiologia/bioinformatiikka/datatiede/matematiikka/tilastotiede/tietotekniikka tai vastaava.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti väitöskirjatutkijaa tai projektitutkijaa. Mikäli soveltuvaa henkilöä ei löydy, toissijaisesti voidaan valita ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytettään suorittava henkilö, mikäli henkilöllä on riittävästi soveltuvaa kokemusta ja opinnäyte voidaan tehdä tehtävän asettamissa raameissa. Siinä tapauksessa tehtävänimike on tutkimusavustaja. Tutkimusavustajan tehtävään valitulla tulee olla opinto-oikeus Turun yliopistossa.

Tehtävien kelpoisuusvaatimuksista on säädetty Turun yliopiston johtosäännössä: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/organisaatio

Sekä väitöskirjatutkijan että projektitutkijan tehtävään otettavalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, jonka tulee olla suoritettuna hakuajan päättymiseen mennessä.
Väitöskirjatutkijan tehtävään edellytetään lisäksi hyväksyttyä tutkimussuunnitelmaa, sekä korkeakoulututkinnon suorittamisen yhteydessä tai muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista jatko-opintoihin ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen tutkimussuunnitelman mukaisesti.

Palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön mukaan. Väitöskirjatutkijan/projektitutkijan palkkaus määräytyy tason 2-4 mukaisesti, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 2108,40-2628,85 euroa kuukaudessa.
Tutkimusavustajan palkkaus määräytyy tason 1 mukaisesti, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 1917,09 euroa kuukaudessa.

Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6% – 50% tehtäväkohtaisesta palkasta.

Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Hakemus tulee jättää viimeistään maanantaina 19.9.2022 (23:59) yliopiston sähköisessä rekrytointijärjestelmässä englannin kielellä. Työpaikkailmoitus on luettavissa osoitteessa: www.utu.fi/tyopaikat

Linkki järjestelmään on ilmoituksen alussa kohdassa (”Täytä hakemus”).

Hakemukseen tulee sisällyttää:

1) motivaatiokirje (1 sivu)

2) ansioluettelo (1-4 sivua)

3) julkaisuluettelo

4) tutkintotodistukset

6) opintorekisteriote

7) 1-2 suosittelijan yhteystiedot (nimi, työpaikka, sähköposti)

8) muut mahdolliset hakijan ansioita ja kelpoisuutta osoittavat asiakirjat

Lisätietoa tehtävästä antaa Katariina Pärnänen, katariina.parnanen@utu.fi
Lisätietoa hakemusprosessiin liittyen antaa henkilöstöasiantuntija Nina Reini, nina.reini@utu.fi.

Tutkimusryhmän nettisivut: https://datascience.utu.fi/