Ajankohtaista

Nuoremman tutkijan/tohtoriopiskelijan tehtävä, A.I. Virtanen -instituutti, Kuopion kampus

4.1.2017

http://academicpositions.fi/ad/university-of-eastern-finland/2016/nuorempi-tutkija-tohtoriopiskelija/95823?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed&alid=55707c95e4b08b6c2ef26eb0

Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, farmaseutteja ja proviisoreja sekä muita keskeisiä asiantuntijoita terveydenhuollon eri aloille.  Tiedekunta on hyvin tutkimusintensiivinen. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 2 500 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on lähes 700. http://www.uef.fi/fi/ttdk

Nuoremman tutkijan/tohtoriopiskelijan tehtävä, A.I. Virtanen -instituutti, Kuopion kampus

Nuoremman tutkijan/tohtoriopiskelijan tehtävänä on väitöskirjatyön ja tutkimuksen tekeminen Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimusprojektissa ”Aivojen molekulaarinen magneettikuvaus hyperpolarisoituja 13C-molekyylejä käyttäen – Molecular imaging of brain using hyperpolarised 13C MR”. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää uusia aivotoiminnan kuvantamiseen sopivia molekulaarisia magneettikuvausmenetelmiä käyttäen hyperpolarisoituja 13C-leimattuja merkkiaineita. Tutkimuksessa kehitetään uusia menetelmiä veriaivoesteen vuotojen, aivojen pH sekä aivoaktivaation seurausten kuvantamiseksi terveissä ja vauriosta kärsivissä aivoissa.

Hakijalla edellytetään olevan soveltuva alempi (tohtoriopiskelija) tai ylempi korkeakoulututkinto (nuorempi tutkija), mielellään fysiikasta, lääketieteestä tai biotieteistä. Aiempi kokemus magneettikuvauksesta tai työskentelystä eläinten kanssa on hyödyksi, mutta ei välttämätön.

Nuoremman tutkijan tulee olla jatkokoulutuskelpoinen, soveltuvan ylemmän yliopistotutkinnon suorittanut. Nuoremman tutkijan tehtävään otetaan aina määräajaksi (Itä-Suomen yliopiston johtosääntö 31§). Tohtoriopiskelijaksi voidaan ottaa henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet (yliopistolaki 37§).

Tehtävään vaadittavasta kielitaidosta on säädetty valtioneuvoston asetuksella 770/2009. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Tiedekunnan dekaani voi myöntää erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin. Tehtäviin liittyvä tutkimus ja opetus voi tapahtua myös englannin kielellä. Tähän tehtävään valittava tekee tutkimusta ja antaa opetusta englannin kielellä, joten hänellä on oltava erinomainen englannin kielen taito.

Tehtävä täytetään aluksi ajalle 1.2.2017–31.1.2018 (mahdollinen jatko 31.8.2019 saakka).

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoille 1-4 (1 808,42 – 2 475,31 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Palkkaus määräytyy valittavan henkilön koulutustason, väitöskirjatyön vaiheen ja henkilökohtaisen työssä suoriutumisen perusteella.

Lisätietoja tehtävän osalta antaa dosentti Mikko Kettunen, puh.+358 50 3838 395, mikko.kettunen@uef.fi ja hakumenettelyn osalta henkilöstösihteeri Hanne Tanskanen, hanne.tanskanen@uef.fi, +358 40 355 2000.

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
– ansioluettelo
– julkaisuluettelo
– kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista
– tieteelliset ansiot ja tutkimustyö (mikäli on)
– motivaatiokirje

Hakemus tulee jättää viimeistään 13.1.2017 (klo 24.00 Suomen aikaa) mennessä sähköisellä hakulomakkeella (http://academicpositions.fi/ad/university-of-eastern-finland/2016/nuorempi-tutkija-tohtoriopiskelija/95823?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed&alid=55707c95e4b08b6c2ef26eb0)