Ajankohtaista

Ohjelmapäällikkö – Suomen Akatemia, biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen vastuualue

25.11.2018

http://valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=29-315-2018

Työnantaja

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista tieteellistä tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa. Pyrimme toiminnassamme siihen, että suomalainen tutkimus uusiutuu, monipuolistuu ja kansainvälistyy. Katamme kaikki tieteen ja tutkimuksen alat. Vuonna 2018 rahoitamme tutkimusta 444 miljoonalla eurolla. Tutkimusrahoituksellamme rahoitetaan vuosittain 2700 henkilötyövuotta yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Akatemia toimii opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla. Akatemian hallintovirastossa työskentelee noin 140 henkilöä. Akatemia kehittää toimintaansa ennakoivasti, ja siihen liittyen myös organisaatiota muutettiin 1.8.2018 alkaen.

Viran/tehtävän kuvaus

Ohjelmapäällikkö vastaa bio-, terveys- ja lääketieteiden alan akatemiaohjelmien tieteellisestä ja hallinnollisesta koordinaatiosta.
Ohjelmapäällikkö valmistelee ohjelmahaut, esittelee ja hallinnoi tutkimushankkeiden rahoituspäätökset, koordinoi ja seuraa ohjelman hankkeiden edistymistä järjestäen tutkijaseminaareja ja muita tilaisuuksia tutkijoille sekä huolehtii ohjelman kansainvälisestä yhteistyöstä. Tämän lisäksi ohjelmapäälliköllä on myös muita erikseen sovittavia kansallisia ja kansainvälisiä tiedepoliittisia tehtäviä. Tehtävä sijoittuu Akatemian biotieteiden, terveyden ja ympäristön tutkimuksen vastuualueelle.

Hakijalta odotamme

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tohtorin tutkintoa bio-, terveys- tai lääketieteiden alalta, hyvää englannin kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa, yhteistyö-, esiintymis- ja neuvottelutaitoa, kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä sekä perehtyneisyyttä projektinhallintaan. Perehtyneisyys ennakointityöhön, fasilitointi- ja viestintätaidot sekä kokemus tutkimustulosten hyödyntämistyöstä katsotaan ansioksi. Ansioksi luetaan myös muu hallinnollinen kokemus ja kokemus sähköisistä työprosesseista ja -menetelmistä sekä niiden kehittämisestä.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävä sijoittuu vaativuustasolle 90 (3402,26 /kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoritukseen perustuva palkanosa, enintään 48 %.

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Hakemus tulee jättää sähköisesti valtiolle.fi järjestelmään tai kirjallisesti kirjaamoon.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Suomen Akatemian kirjaamo
Hakaniemenranta 6 (PL 131)
00531
Helsinki