Ajankohtaista

Tut­ki­mus­tek­nik­ko / La­bo­ra­to­rio­koor­di­naat­to­ri /La­bo­ra­to­rioin­si­nöö­ri

27.3.2021

https://www2.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/tutkimusteknikko-laboratoriokoordinaattori-laboratorioinsinoori

Biotekniikan instituutti (BI) on Helsingin yliopiston biotieteiden instituutin HiLIFE: n operatiivinen yksikkö. BI:n tehtävänä on edistää biotieteiden perustutkimusta ihmisten ja ympäristön hyödyksi. Huippututkimuksen lisäksi BI ylläpitää korkealaatuisia tutkimusinfrastruktuureja.

Helsingin yliopiston Biotekniikan Instituutin Proteomiikka yksikkö (Proteomics Unit) (https://www2.helsinki.fi/en/infrastructures/protein-proteome-network-hel…) hakee TUTKIMUSTEKNIKKOA / LABORATORIOKOORDINAATTORIA / LABORATORIOINSINÖÖRIÄ määräaikaiseen työsuhteeseen 1.5.2021 – 31.12.2023 (aloituspäivämäärä neuvoteltavissa).

Tutkimusryhmä hakee tutkimusteknikkoa/laboratoriokoordinaattoria/laboratorioinsinööriä avustamaan eri molekyylibiologian, biokemian ja proteomiikan tehtävissä sekä osallistumaan massaspektrometrian laitteistojen ylläpitoon, käyttöön ja menetelmien kehittämiseen. Lisäksi työtehtäviin kuuluu yleisiä laboratorion ylläpitotehtäviä. Työ on monipuolista ja tarjoaa oman osaamisen kehittämistä.

Tehtävään valittavalta henkilöltä toivomme kokemusta joissakin yllä mainituista osa-alueista. Lisäksi hänen tulee olla innostunut oppimaan uutta. Hakijalla tulee olla kykyä oma-aloitteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn sekä hyvät organisointi- ja tiimityöskentelytaidot. Työ vaatii vuorovaikutustaitoja mm. ohjaus- ja opastustilanteissa, sekä hintaneuvotteluissa yritysten edustajien kanssa. Yksikön toiminta on kansainvälistä, joten edellytämme hyvää englannin kielen taitoa.

Soveltuvia tutkintoja tehtävän täyttöön ovat esimerkiksi laboratorioalan perustutkinto, insinöörin- tai maisterintutkinto. Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 6-9, riippuen henkilön koulutuksesta ja työkokemuksesta. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.
Hakijoita pyydetään toimittamaan hakemuksensa yhtenä pdf-tiedostona, joka sisältää seuraavat liitteet:
– CV (sisältäen ainakin kahden suosittelijan yhteistiedot),
– motivaatiokirje (max. 1 sivu).

Hakemus liitteineen jätetään Helsingin yliopiston sähköiseen rekrytointijärjestelmään Hae työpaikkaa -linkistä. Helsingin yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa SAP HR -portaalin kautta. Hakuaika päättyy 9.4.2021.

Lisätietoja antaa tutkimusjohtaja Markku Varjosalo, markku.varjosalo(at)helsinki.fi.