Ajankohtaista

Pro gradu- työntekijä Meilahden patologian laboratorioon ajalle 1.5-31.8.2022

16.3.2022

HUS Diagnostiikkakeskuksen patologian osasto hakee opintojen loppuvaiheessa olevaa solubiologian opiskelijaa pro gradu- projektiin (kesto 4kk, touko-elokuu 2022).

Pro gradu- projektin tavoitteena on digitalisoida diagnostiseen patologiaan verifioitujen vasta-aineiden arkisto, joka sisältää kuvauksen kunkin diagnostisen vasta- aineen käyttöindikaatiosta, näytemateriaalista ja käytettävästä menetelmästä. Projektin aikana opiskelija tutustuu immunohistokemian laboratorion työmenetelmiin, laadunhallintaan ja digipatologiaan.

HUS Diagnostiikkakeskuksessa on toimintaa kahdeksalla lääketieteen erikoisalalla, joista patologia on yksi. Vastaamme valtakunnallisesti useista erityisosaamista vaativista tutkimuksista sekä yliopistolliselle sairaalalle kuuluvasta tutkimuksesta ja opetuksesta. Toimimme Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa.

Olemme tärkeä osa potilaan hoitoketjua ja patologian laboratorion tutkimukset ovat keskeisessä roolissa sairauksien varmistamisessa, poissulkemisessa, osana hoitoa sekä hoidon seurannassa ja seulonnassa. Kehitämme diagnostista toimintaamme jatkuvasti, jotta voimme palvella mahdollisimman hyvin ja laadukkaasti potilaita ja heitä hoitavia kliinikoita.

Etsimme reipasta, oma- aloitteista ja moniammatillisessa työyhteisössä toimeentulevaa henkilöä. Mikäli kiinnostunut opinnäytetyön tekemisestä yksikössämme, voit lähettää sähköpostilla 31.3.2022 mennessä CV:n ja opintosuoriteotteen osoitteeseen mia.kero@hus.fi. Haastattelemme sopivat hakijat huhtikuun aikana etäyhteyden välityksellä. Haastatteluun valituille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Lisätietoja:

Mia Kero

Sairaalasolubiologi, FT

HUS Diagnostiikkakeskus

HUSLAB Patologia

PL400, 00029 HUS, Haartmaninkatu 3, Helsinki

mia.kero@hus.fi

puh. 050 427 0966