Ajankohtaista

Projektitutkija, farmasia/biofarmasia – Itä-Suomen yliopisto, Kuopion kampus

13.3.2019

https://rekry.saima.fi/certiahome/application_edit_welcome.html?field_id=0&job_name=Projektitutkija%2C+farmasia%2Fbiofarmasia&job_id=7045&jc=16&lang=en&place_id=108&did=5600

Haettavana on

Projektitutkija, farmasia/biofarmasia, farmasian laitos, Kuopion kampus

Haettavana olevaan tehtävään liittyvä tutkimus on osa EU:n Horisontti 2020 -puiteohjelman rahoittamaa EDCMET-hanketta (https://cordis.europa.eu/project/rcn/218991/factsheet/en), jonka tavoitteena on selvittää hormonihäirikköjen metabolisten haittavaikutusten mekanismeja ja kehittää tutkimuksessa tarvittavia menetelmiä. Projektitutkijan työnkuvaan kuuluvat tutkimuksen tekeminen ja tutkimuksen avustavat tehtävät hankkeessa. Ensisijaisena työtehtävänä on kehittää ja optimoida tumareseptoriaktivaation tutkimiseen tarvittavia solupohjaisia ja reportterigeenin aktiivisuuden mittaamiseen perustuvia menetelmiä. Tehtäviin kuuluvat myös menetelmissä tarvittavien DNA-konstruktien kloonaus, reagenssien valmistus, solujen ylläpito ja muut yleiset laboratoriotehtävät. Projektitutkijan odotetaan tarvittaessa osallistuvan myös muihin ryhmän tutkimustehtäviin.

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään suoritettua filosofian maisterin tai vastaavaa tutkintoa biokemiasta, molekyylibiologiasta, toksikologiasta tai muulta soveltuvalta alalta. Henkilöllä tulee olla syvälliset tiedot ja aiempaa käytännön laboratoriokokemusta puhdastilatyöskentelystä ja nisäkässoluviljelystä sekä vähintään perustiedot transfektiomenetelmistä, reportterigeenianalyyseistä ja plasmidikloonauksesta. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää omatoimisuutta, kykyä itsenäiseen tiedonhakuun ja töiden suunnitteluun, kykyä tehdä yhteistyötä poikkitieteellisessä ja kansainvälisessä ympäristössä sekä hyvää suomen ja englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa.
Tehtävä täytetään määräajalle 1.4.2019-31.12.2020. Määräaikaisuuden perusteena ovat määräaikaiset tutkimustehtävät hankkeen osaprojektissa.
Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 2 (2033,29 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja: projektitutkija Jenni Küblbeck, 029 4454111, jenni.kublbeck@uef.fi, ja hakumenettelyn osalta  hallintosihteeri Seija Koistinen, 029 4454324, seija.koistinen@uef.fi
Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

ansioluettelo
julkaisuluettelo
– kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista
– motivaatiokirje (max 1 sivu)
– muut dokumentit, jotka voivat vaikuttaa valintaan (max 3 sivua)
– kahden suosittelijan yhteystiedot

Hakemus tulee jättää viimeistään 15.3.2019 sähköisellä hakulomakkeella.