Ajankohtaista

SOLUBIOLOGI 2/2008

8.10.2008

Proteiinidynamiikan tutkiminen elävissä soluissa

Solutason virta- ja jännitemittaukset: yhdestä solusta soluverkkoihin

Mangaanin vaikutus ihmisen SH-SY5Y neuroblastooma-soluihin

Proteiini taudinaiheuttajana – prionisairauksien molekulaarinen tausta