Ajankohtaista

Tohtorikoulutettava, solu- ja molekyylibiologia – Jyväskylän yliopisto

5.10.2020

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=2&id=00009849&lang=fi

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella on haettavana

tohtorikoulutettavan tehtävä, solu- ja molekyylibiologia, 1.2.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan, enintään neljän vuoden määräajaksi.

Tohtorikoulutettavan tehtävät painottuvat väitöskirjatutkimukseen, jatkokoulutukseen, avustaviin opetustehtäviin sekä niihin liittyviin muihin tehtäviin.

Haemme innostunutta ja motivoitunutta henkilöä tekemään väitöskirjaa aiheesta ”Function and applications of phytochrome-based modules”. Katso tarkempi kuvaus tehtävästä, tutkimusryhmästä ja projektista englanninkielisestä hakuilmoituksesta.

Tohtorikoulutettavan tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tohtorikoulutettavalta edellytetään hyvää englannin kielen taitoa.

Tohtorikoulutettavalta edellytetään ylempi korkeakoulututkinto ja jatkotutkinnon opiskeluoikeus Jyväskylän yliopistoon. Tehtävää voi hakea myös opintojensa loppuvaiheessa oleva, jonka tutkinto on hakuvaiheessa vielä hieman kesken. Mikäli hakijalla ei ole ennestään opiskeluoikeutta, sitä on haettava hakuajat huomioiden erillisellä hakemuksella Matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta valinnan jälkeen.

Tehtävä asettuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstö tehtävien vaativuustasolle 2–4. Tohtorikoulutettavan alkupalkka on tyypillisesti noin 2200 €/kk.

Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antaa: Akatemiatutkija Heikki Takala, heikki.p.takala@jyu.fi.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää: 

  1. Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje). Ansioluetteloon pitää liittää myös kahden varttuneemman akateemisen suosittelijan yhteystiedot
  2. Lyhyt hakemuskirje, sisältäen omat tutkimusintressit/-suunnitelman
  3. Tutkintotodistukset

Hakemus tulee jättää viimeistään 15.11.2020 sähköisellä hakulomakkeella.

Jyväskylän yliopiston 2500 asiantuntijan ja 14 500 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.