Ajankohtaista

Tutkija – Fimea

23.5.2019

https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=33-220-2019

About the workplace

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön alainen virasto, joka valvoo ja kehittää lääkealaa väestön terveydeksi.

Work tasks

Lääkehoitojen arviointi -prosessin tehtävinä on kehittää lääkealaa sekä koota, tuottaa, arvioida ja välittää tutkimukseen perustuvaa riippumatonta lääketietoa väestölle, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä julkisen päätöksenteon tarpeisiin. Tarkemmin: https://www.fimea.fi/kehittaminen_ja_HTA/

Tehtävä tarjoaa aitiopaikan lääkkeiden järkevän käytön edistämiseen ja lääkehuollon kehittämiseen muuttuvassa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä.

Qualifications

Hakijalta odotamme

– soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
– aikaisempaa kokemusta soveltavasta tutkimustyöstä
– kykyä tiimityöskentelyyn
– sujuvia vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja
– hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa
– matkustusvalmiutta kotimaassa

Aikaisempi kokemus kyselytutkimuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja raportoinnista sekä tutkijakoulutus katsotaan eduksi.

Hyvä ruotsin kielen taito on eduksi tehtävän hoitamisessa.

Other language skills

Hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Scope of employment

Form of employment: Temporary employment

Scope:   Office work

Commencement:   01/08/2019 Tai sopimuksen mukaan. Virkaan nimitettävälle voidaan määrätä enintään kuuden kuukauden koeaika.

Time-limited to:   31/12/2020 Tutkimusprojekti

Application

Last application date:   23/05/2019 16:15

Reference number:   33-220-2019

You can apply for this job via:

You may also apply for this position by submitting your application to the address below. The job reference of the role must be cited both in the actual application and on the envelope. Applications will not be returned.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus/Kirjaamo
PL 55
00034 FIMEA

Salary

  Lääkehoitojen arviointi -prosessin tutkijan määräaikainen virkasuhde on sijoitettu vaativuusluokkaan 8-9, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 3132,61 – 3454,71 euroa/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 42 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta (uudella henkilöllä yleensä välillä 8-21 % riippuen henkilön osaamisesta ja työkokemuksesta).

Employment

Number of positions advertised:   1

Contact

Contact persons

Pertti Happonen Johtaja +358 29 522 3510 Hanna-Mari Jauhonen Tutkijalääkäri +35829 5223512

Placement

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea/ Helsinki
Mannerheimintie 103b
00280 Helsinki or Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea/ Kuopio
Microkatu 1
70210 Kuopio or Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea/Tampere
Biokatu 10
33520 Tampere or Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea/Turku
Itsenäisyydenaukio 2
20800 Turku

Other

Fimea toimii monipaikkaisena virastona. Fimean toimipaikat ovat Kuopiossa, Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Tehtävän sijoituspaikka voidaan sopia.