Ajankohtaista

Tutkijatohtori, Immunologia tai immunologiaan perustuva lääke- ja/tai diagnostiikkakehitys (maks. 10 tehtävää) – Turun yliopisto

20.2.2021

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?id=000010424&did=5600&lang=fi&jc=14&nav_from_open_jobs_view_new=true

Turun yliopiston Suomen Akatemian rahoittama lippulaivahanke InFLAMES: Immuunijärjestelmän innovaatiokeskus lääketieteen ja talouskasvun moottorina –etsii maksimissaan 10 kunnianhimoista tutkijatohtoria. Tutkijatohtorin tutkimusalana tulee olla immunologia tai immunologiaan perustuva lääke- ja/tai diagnostiikkakehitys. Lippulaivahanketta rahoittaa Suomen Akatemia.

Tutkimusympäristö

Turun yliopisto on kansainvälinen ja monitieteinen tutkimus- ja opetusyksikkö, joka toimii läheisessä yhteistyössä paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten kumppanien kanssa. Terveys, diagnostiikka ja lääkekehitys kuuluu Turun yliopiston vahvuusalueisiin ja on yksi sen tutkimuksen ja koulutuksen temaattisista kokonaisuuksista.

InFLAMES-lippulaivahanke on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen ja se toimii keihäänkärkenä alueellisessa ekosysteemissä, johon kuuluvat mm. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turku Science Park ja alan yritykset. InFLAMES-lippulaivan tavoite on olla kansainvälisesti tunnettu huipputason immunologisen tutkimuksen ja kehityksen keskus, joka on houkutteleva yhteistyökumppani kotimaisille ja kansainvälisille huippututkijoille ja yrityksille. Lippulaivan tärkeitä tavoitteita ovat myös läpimurrot lääkekehityksen, diagnostiikan ja yksilöllisen lääketieteen aloilla. Innovaatiot, kansainvälistä kärkeä edustavat tutkijat, huippuluokan tutkimusinfrastruktuuri ja tiivis yliopistojen ja liike-elämän yhteistyö luovat perustan InFLAMES-lippulaivan tutkimukselle.

Tutkijatohtorin tehtävät sijoittuvat joko lääketieteellisen tiedekunnan hakijan tutkimusalaa tukevaan laitokseen tai yksikköön, tekniikan tiedekunnan bioteknologian laitoksen biotekniikan yksikköön tai Turun yliopiston erillislaitokseen Turun Biotiedekeskukseen tai Valtakunnalliseen PET-keskukseen.

Keskeiset tehtävät

 • Tieteellinen tutkimus InFLAMES-lippulaivahankkeen tutkimusprofiiliin liittyen – tutustuthan hankkeeseen: https://inflames.utu.fi/
 • Ulkoisen tutkimusrahoituksen aktiivinen hakeminen

Edellytykset

 • Tohtorintutkinto lääketieteessä, luonnontieteessä tai muulla soveltuvalla alalla
 • Tohtoritutkinnon tulee olla valmis hakuajan päättymiseen mennessä. Tutkinnon suorittamisesta saa olla kulunut korkeintaan n. viisi vuotta. (Aikaraja tarkoittaa tässä yhteydessä nettoaikaa, johon ei lasketa esim. äitiys- tai vanhempainvapaata tai asevelvollisuuden/siviilipalveluksen tms. suorittamista.)
 • Immunologian tai siihen liittyvän diagnostiikan ja/tai lääkekehityksen tutkimuskokemus ja tutkimusmenetelmien hyvä hallinta
 • Hakijan tulee olla yhteydessä InFLAMES-lippulaivassa työskentelevään tutkijaan ja hänen tulee voida liittyä johonkin yliopiston olemassa olevaan tutkimusryhmään/-ryhmiin tai toimia jonkun Turun yliopiston senioritason tutkijan/tutkijoiden ohjauksessa (https://inflames.utu.fi/inflames-researchers/).
 • Osoitus kyvykkyydestä laadukkaaseen tutkimustyöhön
 • Hyvä organisointikyky
 • Erinomaiset vuorovaikutustaidot, ml. englanninkielen kirjallinen ja suullinen taito

Eduksi katsotaan

 • Hakijan linkki kahden InFLAMES-tutkijan/tutkimusryhmän yhteisprojektiin.
 • Erityistä huomiota kiinnitetään hakijan kansainväliseen tutkimuskokemukseen.
 • Tohtorintutkinnon lisäksi hakijalla toivotaan olevan myös muita akateemisia saavu-tuksia/meriittejä.

Palkka

 • Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustason 5 mukaisesti, jolloin tehtäväpalkka on n. 2968 € kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Uuden työntekijän henkilökohtainen palkanosa on yleensä korkeintaan 19%, jolloin kokonaispalkka on n. 3532 €/kk.
 • Tehtävässä on kuuden (6) kuukauden koeaika.

Sopimuksen kesto

 • Tehtävään valitun toivotaan aloittavan mahdollisimman pian. Tehtävä on määräaikainen ja se päättyy 31.12.2024.

Hakeminen

 • Hakuaikaa on pidennetty. Hakemukset tulee jättää 8.3.2021 klo 23:59:59 Suomen aikaa yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki hakulomakkeeseen löytyy hakemuksen yläosasta kohdasta ”Täytä hakemus”.
 • Hakemukseen tulee liittää motivaatiokirje (korkeintaan 2 sivua), jossa hakija kuvaa omaa tutkijanuraansa, kiinnostuksensa kohteita ja tutkimuksensa kytkeytymistä InFLAMES-lippulaivan tutkimusprofiiliin, CV (korkeintaan 2 sivua), tutkintotodistukset ja lista julkaisuista impaktifaktoreineen.
 • Kärkihakijat haastatellaan.
 • Potentiaalisia hakijoita kannustetaan tutustumaan myös muihin InFLAMES-lippulaivassa avoinna oleviin tehtäviin ja jättämään hakemuksensa niihin. Lisätietoja löytyy sivulta: https://inflames.utu.fi/vacancies/


Lisätietoa tehtävistä antaa InFLAMES-lippulaivan johtaja professori Sirpa Jalkanen, sirjal@utu.fi

Hakuprosessiin liittyen voit olla yhteydessä henkilöstösuunnittelija Kristiina Nuutilaan, kristiina.nuutila@utu.fi, p. +358503135224.

Turun yliopisto on vastuullinen työnantaja ja kouluttaja ja toteuttaa yliopiston hallituksen hyväksymää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa. Euroopan komissio on myöntänyt Turun yliopistolle oikeuden käyttää erinomaisen työnantajan HR Excellence in Research logoa merkkinä yliopiston sitoutumisesta tutkijoiden aseman ja työolosuhteiden jatkuvaan kehittämiseen Tutkijoiden eurooppalaisen peruskirjan tavoitteiden mukaisesti.