Ajankohtaista

Tutkijatohtori (laskennallinen biolääketiede) – Turun yliopisto

1.5.2022

https://duunitori.fi/tyopaikat/tyo/tutkijatohtori-laskennallinen-biolaaketiede-stsur-14878634?utm_source=loimu&utm_medium=email

Työpaikkakuvaus

Laura Elon johtamassa laskennallisen biolääketieteen tutkimusryhmässä on avoinna tutkijatohtorin toistaiseksi voimassa oleva tehtävä.

Turun Biotiedekeskus (https://bioscience.fi) on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen erillinen laitos. Keskuksen tehtävä on edistää korkeatasoista tutkimusta ja koulutusta. Turun Biotiedekeskus tarjoaa moderneja teknologioita ja erityisosaamista mm. seuraavilla tutkimuksen aloilla: yksisoluanalyysi, NGS, epigenomiikka, proteomiikka, laskennallinen biologia ja solunkuvantaminen.

Etsimme joukkoomme tutkijatohtoria, jonka vastuulla ovat erilaisten proteomiikka-aineistojen analyysit ja niihin liittyvä menetelmäkehitys sekä aineistojen yhdistäminen eritasoisiin genomilaajuisiin sekvensointiaineistoihin (mm. transkriptomiikka, epigenomiikka). Lisäksi hän osallistuu näihin liittyvien data-analyysiohjelmistojen kehitykseen yhteistyössä keskuksen henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Tutkijatohtorin tehtäviin kuuluu raakadatojen prosessointi, laadunvarmistus ja laskennallinen analyysi sekä asiantuntijatuen tarjoaminen. Lisäksi hän osallistuu uusien data-analyysityökalujen ja -menetelmien kehitykseen ja testaukseen sekä analyysityönkulkujen suunnitteluun. Tutkijatohtori työskentelee läheisesti useiden tutkimusryhmien kanssa ja hänellä on avainrooli sekä data-analyysin perustason tehtävissä että useissa laajemmissa yleensä tutkimusyhteistyönä tehtävissä projekteissa. Tutkijatohtori osallistuu myös bioinformatiikan ja laskennallisen lääketieteen alan opiskelijoiden ohjaamiseen.

Hakijalta edellytetään vahvaa kokemusta massaspektrometriaineistojen analyysistä (DDA, BoxCar, DIA, SRM), NGS-datojen analyysistä sekä erilaisten omiikkadatojen integraatiosta lääketieteen sovelluksissa. Lisäksi edellytetään vahvaa osaamista ohjelmoinnissa (R, Python, Fortran, Java, Bash), eräajojärjestelmistä (SLURM) ja versionhallintatyökaluista (Git). Kokemus biologian ja immunologian alan tutkimuksesta katsotaan eduksi. Tehtävä edellyttää myös hyvää suullista ja kirjallista kommunikaatiotaitoa englanniksi ja erinomaisia yhteistyötaitoja. Tehtävään vaaditaan tohtorin tutkinto soveltuvalta alalta.

Palkka määräytyy suomalaisten yliopistojen työehtosopimusjärjestelmän mukaan. Tutkijatohtori kuuluu tutkimushenkilökuntaan ja palkka on keskimäärin 3100-3600 eur/kk. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.
Aloitusajankohta on 1.9.2022 tai sopimuksen mukaan.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 16.5.2022 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Hakemukseen tulee liittää motivaatiokirje (1 sivu), ansioluettelo (enintään 2 sivua), julkaisuluettelo sekä kopiot olennaisista tutkintotodistuksista . Linkki sähköiseen hakemukseen löytyy osoitteesta https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat

Lisätietoja avoimesta tehtävästä antaa bioinformatics-coordinator(at)utu.fi tai 029 450 3796.
Hakemuksen käytännön seikoissa avustaa henkilöstöasiantuntija Paula Luoma paula.luoma(at)utu.fi.