Ajankohtaista

Tutkijatohtori/Projektitutkija syanobakteerien tutkimukseen

22.10.2022

https://duunitori.fi/tyopaikat/tyo/tutkijatohtoriprojektitutkija-syanobakteerien-tutkimukseen-stsur-15744996?utm_source=loimu&utm_medium=email

Tutkimusryhmässämme on avoinna mielenkiintoinen työpaikka. Syanobakteerit ovat tärkeitä perustuottajia. Syanobakteerien solujen toiminta mukautuu ympäristön hiilidioksipitoisuuteen, mutta emme tiedä, miten ne mittaavat käytettävissä olevan hiilidioksidin määrää ja mitkä molekyylitason mekanismit säätävät eri elintoimintoja. Olemme löytäneet Synechocystis-syanobakteerista uuden signaalinsiirtoreitin, joka yhdistää kasvun ja hiilidioksidin määrän. Tutkimuksemme tarkoituksena on selvittää tämän säätelyreitin toiminta yksityiskohtaisesti.

Tehtävän sisältö

Pyrkimyksenä on (1) tunnistaa loputkin signaalisiirtoreitin osista, kuten kinaasi ja fosfataasi, (2) selvittää signaalisiirtoreitin toimintamekanismi molekyylitasolla, 3) tunnistaa signaalimolekyyli, joka viestii hiilidioksidin määrästä, ja 4) tunnistamaa solun prosesessit, joita signaalinsiirtoreitti säätelee, erityisesti keskitymme fotosynteesiin, kasvuun ja solun jakautumismekanismiin.

Hakijalta toivomme

Hakijalla on tohtorin tutkinto (tai väitöskirjatyö lähes valmis) soveltuvalta alalta. Lisäksi edellytämme erinomaisia tietoja molekyylibiologiasta ja käytännön kokomusta työskentelystä molekyylibiologian laboratoriossa. Erityisesti arvostamme kokemusta syanobakteeritutkimuksesta, ja proteiinien puhdistamisesta ja tuottamisesta. Käytännössä töihin kuuluu mahdollisten kinaasien ja fosfataasien tuottamista ja niiden aktiivisuuden testaamista. Lisäksi projektissa valmistetaan Synechocystis-mutanttikantoja, joissa mutaatioiden vaikutusta geenien ilmenemiseen, solunjakautumiseen ja fotosynteesiin tutkitaan.

Englannin kielen erinomainen osaaminen, sekä kirjallisesti että suullisesti, on välttämätöntä ja hakijan tulee esittää todistus siitä. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Palkkaus ja työsuhteen kesto

Työtehtävän kesto on yksi vuosi.Palkka määräytyy yliopistojen työehtosopimuksen perusteella. Tehtävä kuuluu opetus- ja tutkimushenkilökuntaan ja keskimääräinen palkka kokeneelle projektitutkijalle on noin 2600 – 2900 eur/kk ja tutkijatohtorille noin 3300 – 3400 eur/kk.

Valintakriteerimme perustuvat siihen, että löydämme tehtävään pätevimmän ja sopivimman henkilön. Käytännössä se tarkoittaa, että huomioon otetaan paitsi koulutus, tieteelliset julkaisut ja työkokemus, myös henkilökohtaiset ominaisuudet, kommunikaatio- ja motivaatiotekijät, kielitaito sekä muut tehtävän hoitamisen kannalta olennaiset tekijät.

Hakemuksen lähettäminen

Lähetäthän hakemuksesi mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 15.11.2022 yliopiston sähköisen hakujärjestelmän kautta.

Linkki hakujärjestelmään löytyy yliopiston nettisivuilta.

Liitä hakemukseesi

  • motivaatiokirje (max 1 sivu)
  • julkaisuluettelo
  • tutkintotodistuksen kopiot
  • ansioluettelo sisältäen vähintään kolmen suosittelijan yhteystiedot (nimi, työpaikka, sähköpostiosoite)
  • todistus englannin kielen erinomaisesta osaamisesta

Lisätietoja

Tutkimuksen johtaja Taina Tyystjärvi taityy(at)utu.fi

Hakumenettelyyn liittyen henkilöstöasiantuntija Paula Luoma paula.luoma(at)utu.fi

Toivotamme sinut tervetulleeksi inspriroivaan ja monikulttuuriseen työyhteisöömme!