Ajankohtaista

Tutkijatohtori, virus-solu vuorovaikutukset – Jyväskylä yliopisto

22.11.2020

https://duunitori.fi/tyopaikat/tyo/tutkijatohtori-virus-solu-vuorovaikutukset-stse-12618085?utm_source=loimu&utm_medium=email

Haemme Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselle
TUKIJATOHTORIA, VIRUS- SOLU VUOROVAIKUTUKSET

Työsuhde alkaa 2.1.2021 tai mahdollisimman pian sen jälkeen, aluksi vuoden määräajaksi.

Mitä toivomme hakijalta?

Etsimme tutkijatohtoria FT, dos. Maija Vihinen-Rannan Virus-nucleus interactions -tutkimusryhmään. Katso tarkempi kuvaus tehtävästä ja edellytyksistä englanninkielisestä hakuilmoituksestamme. Tehtävä edellyttää sujuvaa englanninkielen taitoa. Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Tohtorin tutkinto tulee olla suoritettu ennen tehtävässä aloittamista.

Mitä tarjoamme?

Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen, jossa saat mahdollisuuden vaikuttaa kansainväliseen tutkimukseen. Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-6. Palkkasi on noin 3100 – 4300 euroa kuukaudessa riippuen aiemmasta osaamisestasi ja kokemuksestasi. Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa

Hakeminen

Hakemukseen tulee liittää englanninkielisinä seuraavat liitteet:

– Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (ks. TENK:n ohje). Ansioluetteloon pitää liittää myös kahden varttuneemman akateemisen suosittelijan yhteystiedot.
– Lyhyt hakemuskirje sisältäen hakijan tutkimusintressit/tutkimussuunnitelman
– Julkaisuluettelo.
– Tutkintotodistukset.
Tehtävän hakuaikaa on jatkettu ja tehtävää aiemmin hakeneet otetaan huomioon.
Hakemus tulee jättää viimeistään 20.12.2020 sähköisellä hakulomakkeella. Käsittelemme kaikki sähköisen järjestelmän kautta jätetyt hakemukset ja olemme hakijoihin yhteydessä hakuprosessin edetessä. Lisätietoja antaa: FT, dos. Maija Vihinen-Ranta, maija.vihinen-ranta@jyu.fi.

Jyväskylän yliopiston 2500 asiantuntijan ja 14 500 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tutkimuksen vahvuusalat ovat evoluutiobiologia, luonnonvarojen ja ympäristön tutkimus sekä biologinen nanotiede. Laitoksen Ambiotica-rakennus kuuluu kiinteästi Jyväskylän Yliopiston Ylistönrinteen matemaattis-luonnontieteellisen tutkimuksen kompleksiin, jossa, kemian, fysiikan ja nanotieteiden laboratorioiden lisäksi, sijaitsee laadukkaat ekologian ja ympäristötieteen laboratoriot ja koetilat biologisiin ja kemiallisiin analyyseihin sekä erittäin motivoitunutta laboratoriohenkilökuntaa.

WWW-osoite https://www.jyu.fi/fi/yliopisto/tyopaikat
Yhteystiedot
Työpaikan osoite PL 35, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Työaika kokoaikatyö
Työn kesto 6 – 12 kk
Haku päättyy 20.12.2020
Ilmoitus jätetty 20.11.2020
Ilmoitusnumero 10527491 Hae työpaikkaa