Ajankohtaista

Tutkimuskoordinaattori (monitieteinen syöpätutkimus) – Itä-Suomen yliopisto, Terveystieteiden tiedekunta, Kuopion kampus

17.1.2021

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=16&id=000010342&lang=fi

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 700 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.
Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, ravitsemusterapeutteja, farmaseutteja ja proviisoreja sekä muita keskeisiä asiantuntijoita terveydenhuollon eri aloille.  Tiedekunta on hyvin tutkimusintensiivinen. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 2 500 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on 680. http://www.uef.fi/fi/ttdk
Haemme joukkoomme


tutkimuskoordinaattoria, Kliinisen lääketieteen yksikköön, Kuopion kampukselle
(Itä-Suomen yliopiston CANCER-tutkimusyhteisöön (50%) ja Itäiseen syöpäkeskukseen (50%), KYS)

Itäinen syöpäkeskus (FICAN East) on osa kansallista syöpäkeskusta (FICAN) sen päätoimipaikka sijaitsee Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Itäisen syöpäkeskuksen tehtävänä on syövän ehkäisyn, diagnostiikan, hoidon ja kuntoutuksen yhteensovittaminen sekä syöpätutkimuksen edistäminen.

UEF:n Monitieteinen syöpätutkimus (Multidisciplinary Cancer Research, CANCER) -tutkimusyhteisö perustuu Itä-Suomen yliopiston ja KYSin erityisvastuualueen syöpätutkimukseen ja käsittää sekä perustutkijoita että potilastyötä tekeviä kliinisiä tutkijoita. Kokoamme yhteen syövän molekyylimekanismien, genomiikan ja kvantitatiivisen kuvantamisen osaamisen sekä diagnostiikan ja hoidon kliinisen asiantuntemuksen.

Tehtävä sijoittuu Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampukselle ja Kuopion yliopistollisen sairaalan alueelle.

Tehtävä täytetään määräaikaisena aluksi ajalle 1.3.2021 – 31.12.2021 (tai aloitus sopimuksen mukaan). Määräaikaisuuden perusteena on toiminnan suunnitteluvaihe/vakiintumattomuus, 50% työtehtävistä Fican East syöpäkeskuksessa (KYS) / määräaikaiset tehtävät hankkeessa.

Tutkimuskoordinaattorin työsuhde on jaettu Itä-Suomen yliopiston CANCER-tutkimusyhteisön (50%) ja Itäisen syöpäkeskuksen, KYS (50%) kanssa.

Tutkimuskoordinaattorin keskeisimpiä tehtäväalueita ovat:

 • Yhteyshenkilönä toimiminen Itä-Suomen yliopiston Monitieteisen syöpätutkimuksen (CANCER) -tutkimusyhteisön, Kuopion yliopistollisen sairaalan syöpätutkijoiden ja Itäisen syöpäkeskuksen välillä
 • Itäisen syöpäkeskuksen ja CANCER-tutkimusyhteisön toiminnan kehittäminen, syöpätutkimukseen liittyvien tilastojen (julkaisut, tutkimushankkeet, rahoitus jne.) ylläpito
 • Itäisen syöpäkeskuksen ja CANCER-tutkimusyhteisön koordinointitehtävät (tiedotus, nettisivujen päivitys, jne)
 • KYS-syövänhoitokeskuksen kehittämistyö ja OECI-akkreditointi prosessiin osallistuminen
 • Tiedeviestintä (ml. sosiaalinen media) ajankohtaisten tutkimusuutisten ja tapahtumien seuraaminen ja niistä tiedottaminen
 • Syöpätutkimukseen liittyvien tapahtumien ideoinnissa ja toteutuksessa avustaminen
 • Ajankohtaisten tutkimusrahoitushakujen seuraaminen ja syöpätutkijoiden neuvonta sekä rahoitushakemusten tekemisessä avustaminen
 • FICAN Eastin Tieteellisen työryhmän toimintaan osallistuminen

Edellytämme:

 • Tohtorin tutkintoa syöpätutkimukseen soveltuvalta alalta tai vastaavaa kokemusta tieteellisestä tutkimuksesta
 • Erinomaista suullista ja kirjallista englannin kielen taitoa
 • Itsenäistä, oma-aloitteista ja aktiivista työskentelytapaa
 • Hyviä vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä

Eduksi luetaan:

 • Yliopiston ja sairaalan syöpätutkimuksen tuntemus
 • Kokemus kansainvälisessä tiedeyhteisössä toimimisesta
 • Jo olemassa olevat verkostot alan toimijoihin

Nyt rekrytoitava tutkimuskoordinaattori pääsee näköalapaikalle osaksi monialaista osaajaverkostoa syöpätutkimuksen pariin. Tehtävä vaatii erityistä osaamista/ymmärrystä perustutkimuksen ja kliinisen tutkimuksen käytännön toteuttamisesta, tutkijayhteisöistä ja -verkostoista ja tutkimusrahoitusinstrumenteista. Lisäksi tehtävä edellyttää ymmärrystä tieteellistä tutkimustoimintaa säätelevistä laeista ja säädöksistä.

Tehtävän palkkaus (50%) määräytyy yliopistojen muun henkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 9 (2967,98 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Lisäksi 50% palkkauksesta toteutetaan KYS puolelta tehtäväjaon mukaisesti. 

Lisätietoja: Professori Arto Mannermaa, arto.mannermaa@uef.fi, +358 29 445 4697 ja ylilääkäri Timo Nykopp, Itäinen syöpäkeskus, timo.nykopp@kuh.fi 

Hakumenettelyn osalta: osastosihteeri Henna Miettinen, p. 029 445 4634, henna.miettinen@uef.fi 

Uuden työntekijän tullessa tehtävään käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää: 
– ansioluettelo 
– motivaatiokirje
– tutkintotodistukset

Hakemus tulee jättää viimeistään 3.2.2021 mennessä sähköisellä hakulomakkeella.