Ajankohtaista

Tutkimusteknikko, Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan biotieteiden laitos, Helsingin yliopisto

9.8.2017

https://www.helsinki.fi/fi/avoimet-tyopaikat/tutkimusteknikko-biotieteiden-laitokselle

Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan (www.helsinki.fi/bio) biotieteiden laitos hakee

TUTKIMUSTEKNIKKOA

määräaikaiseen työsuhteeseen 21.8.2017-31.7.2019.

Tutkimusteknikko toimii Viikin kampuksella yleisen mikrobiologian osastolla opetuksen ja tutkimuksen elatusaineiden ja liuosten vastuuhenkilönä sekä maljanvalulaitteen ja opetuslaitteiden vastuuhenkilönä. Tutkimusteknikko kuuluu tiimiin, joka tarjoaa teknistä tukea biotieteiden laitoksen yleisen mikrobiologian opetukselle ja tutkimukselle.

Tutkimusteknikon tehtäviin kuuluu elatusaineiden ja liuosten valmistamista, aseptista työskentelyä, mikrobiologista ja molekyylibiologista työskentelyä, mikrobiologisen ja molekyylibiologisen laboratorion peruslaitteiden ja -välineiden käyttöä. Tutkimusteknikko huolehtii kurssisalien siisteydestä ja varustelusta yhteistyössä muiden osastolla toimivien henkilöiden kanssa ja osallistuu yleisiin osastotason tehtäviin. Hän sijaistaa tarvittaessa yleisen mikrobiologian välinehuollossa ja autoklaavien käytössä. Tutkimusteknikon tehtäviin sisältyy ajoittain osaston tutkimusryhmissä avustamista.

Tutkimusteknikko toimii vaihtelevissa tehtävissä yksilöllisesti, tiimissä sekä tutkimusryhmissä. Tehtävät vaativat hyvää organisointikykyä ja paineensietokykyä. Valittavalla henkilöllä tulee olla kyky toimia tarkkuutta vaativissa mikrobiologisissa ja molekyylibiologisissa tehtävissä.

Tehtävässä vaaditaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn, mutta myös osallistumista tiimityöskentelyyn sekä vuorovaikutusta suomalaisten ja kansainvälisten opiskelijoiden sekä tutkijoiden kanssa suomeksi ja englanniksi.

Tehtävän menestykselliseen hoitamiseen vaaditaan riittävän hyvää englannin ja suomen kielen taitoa, tietoteknisiä perusvalmiuksia, kiinnostusta uusien menetelmien oppimiseen sekä halua kehittyä työssään ja kokemusta laboratorion laatujärjestelmistä.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuuskehikon tasoon 6. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa. Palkka työsuhteen alkaessa on noin 2100-2400 euroa valittavan henkilön osaamisen ja kokemuksen mukaan. Tehtäviin palkataan neljän kuukauden koeajalla.

Hakemus jätetään yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta Hae paikkaa –linkistä. Yliopistoon työsuhteessa olevat sisäiset hakijat jättävät hakemuksensa tehtävään SAP HR –portaalissa. Liitä hakemukseen mukaan yhtenä pdf-tiedostona (mieluiten englanniksi):
– ansioluettelo (sisältäen kahden suosittelijan sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot, joista suosittelijat tavoitetaan päiväsaikaan)
– motivaatiokirje (max 1 sivu).

Hakuaika päättyy 16.8.2017 ja haastattelut järjestetään 18.8.2017.

Lisätietoja tehtävästä antavat professori Sarah Butcher ja Viikin laboratoriohenkilöstön poolin koordinaattori Minttu Ahjos (etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi).

Rekrytointijärjestelmän tekninen tuki: rekrytointi(at)helsinki.fi

Hae viimeistään 16.08.2017

HAE PAIK­KAA
https://rekry.helsinki.fi/sap/bc/erecruiting/posting_apply?param=cG9zdF9pbnN0X2d…

HAKU PÄÄT­TYY
keskiviikko, elokuu 16, 2017