Ajankohtaista

University Teacher, University Lecturer or Senior University Lecturer position in bioprocess technology – Aalto University

19.6.2022

https://duunitori.fi/tyopaikat/tyo/university-teacher-university-lecturer-or-senior-university-lecturer-position-in-bioprocess-technology-sasal-15154133?utm_source=loimu&utm_medium=email

Aalto University is where science and art meet technology and business. We shape a sustainable future by making research breakthroughs in and across our disciplines, sparking the game changers of tomorrow and creating novel solutions to major global challenges. Our community is made up of 12 000 students, 400 professors and close to 4 000 other faculty and staff working on our dynamic campus in Espoo, Greater Helsinki, Finland. Diversity is part of who we are, and we actively work to ensure our community’s diversity and inclusiveness. This is why we warmly encourage qualified candidates from all backgrounds to join our community.

The Department of Bioproducts and Biosystems (https://www.aalto.fi/en/department-of-bioproducts-and-biosystems) of the School of Chemical Engineering invites applications for a

University Teacher, University Lecturer or Senior University Lecturer position in bioprocess technology

Your role and goals
Bioprocess technology is the application of biological processes involving living cells or their components to effect desired transformation of substrates into products.

The lecturer in bioprocess technology is responsible for the teaching in the field of bioprocess technology with a strong emphasis on the technical aspects of the fermentation process including bioreactor operation, bioprocess control and modeling. Teaching includes both theory and practical aspects of bioprocess operations. The respective teaching activities are directed to bachelor’s and master’s level students. Additional teaching related tasks (supervision of BSc thesis works, organizing of and supervision of exams, etc.) are part of the duties. As a lecturer you also participate in the development and implementation of teaching in co-operation with other teachers and across fields. Depending on the career level of the selected candidate additional responsibilities in the administration and development of the curriculum can be assigned.

The selected candidate is expected to participate in research activities in the field of the lectureship at the hosting department and/or develop own research agenda. The targeted ratio for teaching and research tasks is 70% / 30%.

Candidate’s positioning in the lecturer career system is determined by the qualifications of the candidate. Employment can be either fixed-term or permanent, depending on the career stage. More information about the lecturer career system at Aalto University: https://www.aalto.fi/en/teaching-and-learning/lecturer-career-system

Your experience and ambitions
You have a PhD degree from a relevant field. You are an expert in the field of bioprocess technology using microbes or other cellular systems. You are experienced in operating bioreactors of different scales and in different operation modes. Preferably, you have complementing knowledge in the field of enzymatic transformations. Furthermore, you are familiar with bioprocess design and bioprocess control. Experience in bioreactor design, pilot or process scale fermentations or downstream processing is seen as an advantage.

Prior teaching experience in institutions of higher education and/or pedagogical training are considered an asset. Completion of pedagogical training is required for advancing in the career system.

Finnish/Swedish language skills are considered an asset.

What we offer
The position is located at Aalto University’s Otaniemi campus in Espoo, Finland. The employment contract includes occupational health care and Finland has a comprehensive social security system. Aalto University provides excellent learning and development opportunities, commuter ticket benefit and Unisport offers versatile exercise services with staff discount.

Ready to apply?
If you would like to join our community, please submit your application through our e-recruitment system no later than 03.08.2022. If you are Aalto employee, please apply via Workday system (internal jobs).

To apply, please share the following application materials with us in English:

Please see further instructions for preparing the application documents here: https://www.aalto.fi/en/teaching-and-learning/lecturer-career-system

Further information
For additional information on the position, please contact Prof. Dr. Alexander Frey. In recruitment related questions, please contact HR Coordinator Tiina Torvinen. E-mail addresses: firstname.lastname@aalto.fi.

Want to know more about us and your future colleagues? You can watch these videos: Aalto University – Towards a better worldAalto People, and Shaping a Sustainable Future. You can also check out our webpage about Aalto and Finland: https://www.aalto.fi/en/services/welcome-to-aalto-university-and-finland-info-package and our new virtual campus experience: https://virtualtour.aalto.fi/.

About Finland
Finland is a great place for living with or without family – it is a safe, politically stable and well-organized Nordic society. Finland is consistently ranked high in quality of life and was just listed again as the happiest country in the world: https://worldhappiness.report/news/its-a-three-peat-finland-keeps-top-spot-as-happiest-country-in-world/. For more information about living in Finland: https://www.aalto.fi/services/about-finland.

_____________________________________________________________________________

Aalto-yliopistossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Rakennamme kestävää tulevaisuutta saavuttamalla läpimurtoja avainalueillamme ja niiden yhtymäkohdissa. Samalla innostamme tulevaisuuden muutoksentekijöitä ja luomme ratkaisuja maailman suuriin haasteisiin. Yliopistoyhteisöömme kuuluu 12 000 opiskelijaa ja yli 4000 työntekijää, joista 400 on professoreita. Kampuksemme sijaitsee Espoon Otaniemessä. Monimuotoisuus on osa meitä, ja teemme jatkuvaa työtä yhteisömme monimuotoisuuden ja syrjimättömyyden varmistamiseksi. Siksi kannustammekin päteviä hakijoita taustasta riippumatta liittymään yhteisöömme.

Haemme nyt Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun Biotuotteiden ja biotekniikan laitokselle (https://www.aalto.fi/fi/biotuotteiden-ja-biotekniikan-laitos)

Yliopisto-opettajaa, yliopistonlehtoria tai vanhempaa yliopistonlehtoria bioprosessitekniikan alalle

Tehtävänkuva
Bioprosessitekniikka käyttää elävien solujen tai niiden osien biologisia prosesseja muuntaakseen raaka-aineet tuotteiksi.

Bioprosessitekniikan lehtori on vastuussa bioprosessitekniikan alan opetuksesta, jossa painotetaan erityisesti fermentointiprosessien teknisiä puolia kuten bioreaktoreiden käyttöä, ja bioprosessin kontrollointia ja mallinnusta. Opetus sisältää bioreatorien käytön opetusta sekä teoriassa että laboratoriossa ja suuntautuu sekä kandidaatti- että maisteriopiskelijoille. Lisäksi opetukseen kuuluu myös muita tehtäviä (mm. kandidaatintöiden ohjaus, tenttien organisointi ja valvonta). Tehtävään kuuluu lisäksi osallistuminen opetusalaan liittyvän opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen sekä toteutukseen eri aloille yltävässä yhteistyössä. Riippuen valitun kandidaatin uravaiheesta, tehtävään voidaan sisällyttää myös hallinnollisia ja opetussuunnitelman kehittämiseen liittyviä lisävastuita.

Valitun henkilön odotetaan osallistuvan laitoksella tutkimukseen lehtoraatin alalla ja/tai kehittävän oman tutkimuslinjan. Opetustehtävien ja tutkimustehtävien suhteen tavoite on 70 %/30 %.

Sijoittuminen Aalto-yliopiston lehtorin urapolulle määräytyy tehtävään valittavan henkilön pätevyyden mukaan. Urajärjestelmän alkuvaiheessa palvelussuhteet ovat määräaikaisia ja yliopistonlehtori rekrytoidaan joko määräaikaiseen tai vakinaiseen palvelussuhteeseen. Vanhemman yliopistonlehtorin tehtävään rekrytoidaan vakinaiseen palvelussuhteeseen. Lisätietoa Aalto-yliopiston lehtorien urajärjestelmästä: https://www.aalto.fi/fi/tutkimus-ja-taide/lehtorien-urajarjestelma.

Edellytykset
Sinulla on tohtorintutkinto relevantilta alalta. Olet lisäksi asiantuntija mikrobeja ja muita solusysteemejä hyödyntävän bioprosessitekniikan alalla. Olet kokenut bioreaktorien käyttäjä, useissa mittaluokissa ja eri prosessimoodeissa. Täydentävä kokemus entsyymikonversioista on tehtävässä hyödyksi. Lisäksi tunnet bioprosessien suunnittelun ja kontrollin. Kokemus bioreaktorien suunnittelusta, pilotti- tai prosessimittaluokan fermentoinneista tai jatkokäsittelyistä nähdään myös hakijalle hyödyllisenä.

Aiempi opetuskokemus korkea-asteelta ja/tai pedagoginen koulutus ovat eduksi. Pedagogisen koulutuksen suorittamista vaaditaan urajärjestelmässä etenemiseen.

Suomen/ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Tarjoamme sinulle
Tehtävä sijoittuu Aalto-yliopiston Otaniemen kampukselle Espoossa. Työsopimus sisältää kattavat työterveyspalvelut ja Aalto-yliopisto tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet työssä oppimiseen ja kehittymiseen, sekä työsuhdematkalipun ja Unisportin liikuntapalvelut henkilökuntahintaan.

Hakeminen
Haethan tehtävää viimeistään 3.8.2022 sähköisen rekrytointijärjestelmämme kautta. Jos olet Aallon työntekijä, haethan tehtävää Workdayn työntekijäprofiilisi kautta (internal jobs).

Seuraavat hakudokumentit tulee toimittaa englanninkielisinä.

Tarkemmat ohjeet hakudokumenttien koostamiseen löydät täältä: https://www.aalto.fi/fi/opetus-ja-oppiminen/lehtorien-urajarjestelma.

Lisätietoja
Lisätietoja antavat professori Alexander Frey ja hakemusteknisissä asioissa HR-koordinaattori Tiina Torvinen, s-postit: etunimi.sukunimi@aalto.fi.

Haluatko lisätietoa meistä ja tulevista kollegoistasi? Voit katsoa nämä videot: Aalto University – Towards a better worldAalto People, ja Shaping a Sustainable Future. Voit tutustua myös Aallon virtuaaliseen kampuskierrokseen: https://virtualtour.aalto.fi/.

More about Aalto University:
Aalto.fi
twitter.com/aaltouniversity
facebook.com/aaltouniversity
instagram.com/aaltouniversity