Ajankohtaista

Väitöskirjatutkija (solu- ja molekyylibiologia)/ Doctoral Researcher (cell and molecular biology) – Tampereen yliopisto

4.12.2020

https://tuni.rekrytointi.com/paikat/?o=A_A&jid=778

Tampereen yliopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu muodostavat yhdessä Suomen toiseksi suurimman monitieteisen, innostavan ja vaikuttavan tutkimus- ja oppimisyhteisön. Korkeakouluyhteisömme osaamiskärjet ovat tekniikka, terveys ja yhteiskunta. Lue lisää: www.tuni.fi

Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnassa on haettavana väitöskirjatutkijan tehtävä. Tehtävä liittyy Prof. Vesa Hytösen johtaman tutkimusryhmän hankkeeseen, jossa kehitetään työkaluja solunsisäisen mekanosignaloinnin tutkimiseen. Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia ja Sigrid Juséliuksen säätiö.

Tehtävänkuvaus 

Mekaaniset signaalit ohjaavat keskeisiä biologisia ilmiöitä kuten solujen liikkumista, jakautumista ja erilaistumista. Tunnemme huonosti tekijöitä, jotka välittävät mekaanisia viestejä molekyylitasolla. Hytösen johtama ryhmä etsii väitöskirjatutkijaa hankkeeseen, joka tähtää uusien molekylaaristen työkalujen kehittämiseen solujen mekanosignaloinnin ymmärtämiseksi. Hankkeesen palkattava tutkija kehittää proteiineihin pohjautuvia mekanosensoreita, jotka mahdollistavat solun sisäisten mekaanisten viestien mittaamisen. Tutkimuksessa hyödynnetään rakennebiologian ja biokemian menetelmiä solutason ilmiöiden tutkimiseen. 

Väitöskirjatutkijan tehtävänä on suorittaa tohtorin tutkinto Tampereen yliopistossa. Tutkinnon tavoiteaika on 4 vuotta. 

Edellytykset

Tehtävään valittavalta odotetaan kriittistä ajattelua ja kykyä oppia uusia menetelmiä ja teorioita. Hakijan tulee olla kiinnostunut proteiinien rakenteen ja toiminnan välisestä yhteydestä. Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa maisteri/DI-tutkintoa (esim. solu/molekyylibiologia, rakennebiologia, bioinformatiikka, biofysiikka).

Kokemus molekyylibiologian ja biokemian menetelmistä sekä solunviljelystä luetaan ansioiksi. Hakijan kiinnostus molekyylimallintamiseen nähdään hyödyllisenä, mutta ei välttämättömänä. Vahvalla hakijalla on kokemusta työskentelystä tutkimuslaboratoriossa. Myös näiden aihepiirien ulkopuolella oleva kokemus huomioidaan – olennaista on se, että hakijalla on kiinnostus biologisia ilmiöitä kohtaan.  

Väitöskirjatutkijalla on oltava tai hänen tulee hakea oikeutta suorittaa tohtorintutkinto Tampereen yliopistossa. Tutustuthan erikseen ohjeisiin, miten haetaan tohtorikoulutukseen.

Tarjoamme 

Väitöskirjatutkijan määräaikainen tehtävä kestää noin 4 vuotta. Työ alkaa tammikuussa 2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä on 6 kk koeaika. 

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän alustava vaativuustaso on 2-4. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa. 

Henkilöstöetuihimme kuuluu mm. joustavat työskentelymahdollisuudet, edulliset kampusravintolat sekä kahvilapalvelut kaikilla kampuksille sekä henkilöstön kulttuuri- ja liikuntaharrastusten tukeminen. Lue lisää työskentelystä meillä.

Tutkimusryhmä tarjoaa energisen ja monitieteisen ympäristön hankkeelle. Käytössä on laadukkaat tutkimuslaitteistot ja toimimme hiljattain käyttöönotetuissa tiloissa. Tutkimusryhmä tarjoaa hakijalle vahvan tuen ja ryhmässä on hyvä yhteishenki. Hytösen johtama ryhmä tutkii proteiinien rakenteellista dynamiikkaa, solujen mekanobiologiaa, biofunktionalisoituja materiaaleja ja rokotteita. Monitieteinen tutkimusryhmä tarjoaa hyvät lähtökohdat nuorelle tutkijalle, joka haluaa kokemusta erilaisista menetelmistä. Hankkeessa on mahdollisuus järjestää tutkimusvierailuja kansainvälisen yhteistyöverkostomme laboratorioihin. 

Kutsumme sinut osaksi energistä, aktiivista ja aidosti kansainvälistä tutkimusyhteisöä. Arvostamme poikkitieteellisyyttä, sillä se tarjoaa mahdollisuuden kasvattaa tutkimusverkostoa ja avaa mahdollisuuksia uusille näkökulmille ja ajatuksille, joilla voi ratkoa monimutkaisia tutkimuskysymyksiä ja siten saavuttaa uraauurtavia tutkimustuloksia. Olemme sitoutuneet korkeatasoiseen tieteelliseen tutkimukseen ja erinomaiseen tohtorikoulutukseen.

Hakuohjeet 

Jätäthän hakemuksesi yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki löytyy tämän ilmoituksen alta). Hakuaika tehtävään päättyy 22.12.2020 klo 23.59

Tarvittavat liitteet (yhtenä pdf-tiedostona):              

1. Ansioluettelo (Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukainen, sisältäen julkaisuluettelon) 

2. Motivaatiokirje (n. 1 sivu), jossa mainittu 2 suosittelijaa.

Lisätietoja: 

Professori Vesa Hytönen, vesa.hytonen@tuni.fi , +358401901517 

****

Tampere University and Tampere University of Applied Sciences create a unique environment for multidisciplinary, inspirational and high-impact research and education. Our universities community has its competitive edges in technology, health and society. 

The Faculty of Medicine and Health Technology is seeking for Doctoral Researcher. The position is opened in the group led by Prof. Vesa Hytönen  and the proposed project aims for the development of molecular tools for studying cellular mechanosignaling. The research is funded by Academy of Finland and Sigrid Jusélius Foundation. 

Job description

Hytönen group is seeking for highly qualified PhD candidate for a project that aims for the development of novel molecular tools to gain insight into molecular events in cellular mechanosignaling. The candidate will develop protein-encoded mechanosensors, which enable analyzing intracellular mechanical signals. The research exploits structural biology and biochemistry to understand events taking place in cellular level.  

Successful candidates will pursue a doctoral degree at Tampere University. Full-time doctoral studies are expected to be completed in four years.

Requirements

Successful candidate is expected to excel at critical thinking, be quick learner for new methods and approaches, and to have an interest towards protein structure-function. Candidates should have a MSc degree in suitable field of science (cell/molecular biology, structural biology, bioinformatics, biophysics), high motivation, and good communication and teamwork skills. 

Experience in molecular biology, biochemistry and cell culturing are considered as advantage and interest towards molecular models is considered beneficial. Ideal candidate should have good bench research training. However, all applications are welcomed and multidisciplinary candidates from other research areas with genuine motivation towards biological phenomenon are considered.

Successful candidates must be pursuing or will be accepted to study towards a doctoral degree in the doctoral programme of the discipline. Please visit the admissions webpage for more information on eligibility requirements.

We offer

The position will be filled for a fixed-term period of maximum four (4) years. The aim is to fill the position from the beginning of 2021, but this can be negotiated. A trial period of six (6) months applies to all our new employees.

The salary of a Doctoral Researcher will be based on both the job requirements and the employee’s personal performance in accordance with the salary system of Finnish universities. According to the criteria applied to teaching and research staff, the position of a Doctoral Researcher is placed on level 2—4 of the job requirements scale. 

We offer a wide range of staff benefits, such as occupational health care, flexible working hours, excellent sports facilities on campus and several restaurants and cafés on campus with staff discounts. Please read more about working at Tampere University.

Hytönen group provides a vibrant and multi-disciplinary research environment with excellent technical facilities and strong support from the research group with good team spirit. Hytönen group is working in the areas of protein dynamics, cellular mechanobiology, biofunctionalization and vaccine development. The multi-disciplinary nature of the research group provides excellent starting point for young researcher who wants to gain experience in working with different methods and approaches. There is possibility for organizing extended research visits into laboratories of our international research network.   

We are inviting you to be a part of a vibrant, active and truly international research community. We value interdisciplinarity, as it allows you to expand your research network and exposes you to new perspectives and ideas to solve complex research problems and pursue novel research findings. We are strongly committed to the highest level of scientific research and the provision of high-quality doctoral education. 

How to apply

Please submit your application through our online recruitment system. The closing date for applications is 22 December 2020 (23:59 EET /UTC +2). Please write your application and all the accompanying documentation in English and attach them in PDF format.

Please attach only the following documents to your application in one pdf-file: 

1. CV (including publications) according to the TENK guidelines 

2. Motivation letter, including contact information for two references (max. 1 page)

For further information, please contact:

Professor Vesa Hytönen, vesa.hytonen@tuni.fi, +358401901517Application period starts: 2020-12-03 09:00Application period ends: 2020-12-22 23:59