Ajankohtaista

Yliopistonlehtori, solu- ja molekyylibiologia – Jyväskylän yliopisto

31.1.2021

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=2&id=000010434&lang=fi

Haemme Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitokselle

YLIOPISTONLEHTORIA, SOLU- JA MOLEKYYLIBIOLOGIA

Tehtävä alkaa 1.9.2021 mahdollisimman pian sen jälkeen, toistaiseksi.

Mitä toivomme hakijalta?

Solu- ja molekyylibiologian yliopistonlehtorin opetus- ja tutkimustoiminnan odotetaan täydentävän bio- ja ympäristötieteiden laitoksen strategisia vahvuusaloja biologiset nanotieteet ja evoluutiobiologia. Yksi nanotieteiden painopistealueista on isäntä-patogeeni -vuorovaikutuksen solu- ja molekyylibiologinen, geneettinen ja evolutiivinen tutkimus. Erityisesti haemme zoonoositautien isäntä-patogeeni -vuorovaikutuksen asiantuntijaa. 

Yliopistonlehtori vastaa perus- ja jatko-opetuksesta bakteriologian, virologian, genetiikan tai evoluutiotutkimuksen aloilla, hän edistää omaa tutkimusalaansa ulkoisesti rahoitettujen tutkimushankkeiden avulla, sekä osallistuu alansa yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. 

Olet hakemamme henkilö, jos sinulla on soveltuva tohtorin tutkinto ja erinomaiset kansainvälisen tason meriitit tutkimus- ja julkaisutoiminnasta sekä tutkimusrahoituksen hankkimisesta. Tärkeitä ovat myös opetusmeriitit ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus. 

Yliopistonlehtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa.  Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Mitä tarjoamme?

Osaava ja hyvinvoiva tiedeyhteisö

Jyväskylän yliopistossa olet arvostettu yliopistoyhteisön jäsen. Pääset osaksi kansainvälistä ja monitieteistä yhteisöämme, jossa jokaisen hyvinvointi on tärkeää. Tarjoamme kampuksella ja sen läheisyydessä hyvät puitteet liikkuvaan ja hyvinvoivaan elämäntapaan.

Palkkaus

Yliopistonlehtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-7 mukaan. Palkkasi on noin 3500 – 4400 euroa kuukaudessa riippuen aiemmasta osaamisestasi ja kokemuksestasi. Tehtävän alkaessa käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Hakeminen

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää englanninkielisinä:

  1. Hakemus/motivaatiokirje.
  2. Ansioluettelo (CV), joka sisältää myös henkilökohtaisen ORCID tunnisteen (toivotaan TENK:n ohjeen mukaista  ansioluetteloa)
  3. Julkaisuluettelo, joka tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta. Julkaisuista mainitaan täydellinen kirjallisuusviite.
  4. Enintään viisi (5) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti.
  5. Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus hakijan pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio).
  6. Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus hakijan tutkimustyöstä ja tieteellisistä ansioista.

Hakemus tulee jättää viimeistään 31.3.2021 sähköisellä hakulomakkeella. Hakemus pyydetään jättämään englanninkielisen hakuilmoituksen kautta. Lisätietoja antavat: professori Jari Ylänne, jari.p.ylanne@jyu.fi, puh. +358 50 4285 273 tai laitoksen johtaja professori Janne Ihalainen, janne.ihalainen@jyu.fi, puh. +358 40 0247 979.

Bio- ja ympäristötieteiden laitos on keskeinen toimija yliopiston määrittelemällä vahvuusalueella luonnon perusilmiöt ja matemaattinen ajattelu. Laitoksen tutkimuksen vahvuusalat ovat evoluutiobiologia, luonnonvarojen ja ympäristön tutkimus sekä biologinen nanotiede. Biologisissa nanotieteissä biologisia prosesseja tutkitaan molekyylitasolla ja niistä saatavaa tietoa pyritään hyödyntämään laajemmin luonnontieteiden eri osa-alueilla. Laitoksella on käytettävissä monipuoliset molekyyligenetiikan ja -biologian laitteistot sekä bioturvatason 2 soluviljelylaboratoriot liitettyinä edistyneisiin kuvantamistyökaluihin. Laitoksen muuhun infrastruktuuriin kuuluu kiinteästi Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskuksen mikroskopialaitteisto, spektroskopian välineistö, nanomateriaalien prosessointilaitteistot sekä puhdastilat. Konneveden tutkimusasema, kokeellisen ekologian laboratoriot ja modernit kasvihuoneet luovat puitteet laajempaan biologiseen tutkimukseen molekyylitasolta organismitasolle. Käytettävissä on myös laaja valikoima kemiallisen analytiikan laitteita.

Jyväskylän yliopiston 2500 asiantuntijan ja 14 500 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=2&id=000010434&lang=fi