Ajankohtaista

Yliopistotutkija, neurobioinformatiikka – Biolääketieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto (Kuopio)

17.9.2018

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 500 henkilöä. Toimimme Joensuussa ja Kuopiossa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.

Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, ravitsemusterapeutteja, farmaseutteja ja proviisoreja sekä muita keskeisiä asiantuntijoita terveydenhuollon eri aloille.  Tiedekunta on hyvin tutkimusintensiivinen. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 2 500 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on 680. http://www.uef.fi/fi/ttdk


Haettavana on

Yliopistotutkija, neurobioinformatiikka, lääketieteen laitos/biolääketieteen yksikkö, Kuopion kampus

Tehtävään kuuluu neurotieteen tutkimus (erityisesti neurodegeneratiivisten sairauksien ja epilepsian tutkimus), soveltaen bioinformatiikkaa pre-kliinisten ja kliinisten tutkimus- ja väestöaineistojen tutkimukseen. Erityisalana korkean kapasiteetin -omiikka-teknologiat ja data-analyysimenetelmät. Uusien bioinformatiikan menetelmien ja ohjelmistojen kehittäminen, sekä niiden soveltaminen neurotieteen tutkimukseen. Pre-kliinisten/kliinisten aineistojen, sekä niihin liittyvän infrastruktuurin hallinta. Työskentely yhteistyössä neurotieteilijöiden kanssa, tarjoten bioinformatiikan, tiedonhallinnan ja data-analyysin asiantuntemusta.

Yliopistotutkijan palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin tutkinnon suorittanut ja hänellä tulee olla hyvä opetustaito. Yliopistotutkijan tehtävään voidaan ottaa toistaiseksi tai määräajaksi (johtosääntö 31 §).

Tehtävään vaaditaan tohtorintutkinto bioinformatiikan, tietojenkäsittelytieteen tai muulta läheiseltä alalta. Käytännön kokemusta työskentelystä neurotieteen projekteissa pidetään etuna. Kokemusta bioinformatiikan projektien ja infrastruktuurien hallinnasta. Kokemusta prekliinisistä tutkimusaineistoista, laajoista kliinisistä tutkimuksista sekä väestötutkimuksista. Kokemusta kliinisen geneettisen, transkriptomisen, proteomisen sekä metabolomisen datan analysoinnista ja yhdistämisestä. Vahva teoreettinen ja käytännön tausta ohjelmoinnista ja ohjelmistotekniikasta. Vahvat yhteistyökyvyt sekä käytännön kokemus yhteistyöstä monitieteellisten akateemisten tutkimusryhmien kanssa.

Tehtävään vaadittavasta kielitaidosta on säädetty valtioneuvoston asetuksella 770/2009. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Tiedekunnan dekaani voi myöntää erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin. 

Tehtävä täytetään määräajalle alkaen 1.1.2019 tai sopimuksen mukaan – 31.12.2019. Määräaikaisuuden perusteena on tehtävän projektiluontoisuus.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoille 6-7 (3 374,18 – 3 889,84 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja: Professori Mikko Hiltunen, puh. 029 4454 723, mikko.hiltunen@uef.fi  ja hakumenettelyn osalta henkilöstösihteeri Tellervo Rajanto, puh. 029 4454 278, tellervo.rajanto@uef.fi

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.