Ajankohtaista

Bioanalyytikko – Biolääketieteen yksikkö, lääketieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto (Kuopion kampus)

28.3.2018

Bioanalyytikko – Biolääketieteen yksikkö, Itä-Suomen yliopisto (Kuopion kampus)

Bioanalyytikko
Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 500 ja työllistämme 2 500 henkilöä. Toimimme 1.8.2018 alkaen kahdella kampuksella Joensuussa ja Kuopiossa.Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme maailman parhaiden joukkoon.

Terveystieteiden tiedekunta toimii Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. Tiedekunnassa koulutetaan lääkäreitä, hammaslääkäreitä, ravitsemusterapeutteja, farmaseutteja ja proviisoreja sekä muita keskeisiä asiantuntijoita terveydenhuollon eri aloille.  Tiedekunta on hyvin tutkimusintensiivinen. Kansainvälisesti korkeatasoinen ja monitieteinen tutkimus kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiassa tunnistettuihin tutkimusalueisiin. Tiedekunnassa on noin 2 500 perustutkinto-opiskelijaa ja noin 450 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa tiedekunnassa on 680. http://www.uef.fi/fi/ttdk

Haettavana on

bioanalyytikon tehtävä (biolääketiede), lääketieteen laitos, biolääketieteen yksikkö, Kuopion kampus (vakanssi no 31129)

Työtehtäviisi kuuluvat erityyppisten solu- ja molekyylibiologisten analyysien suorittaminen, kuten qPCR-analyysit, Western blot- ja ELISA-määritykset ja immunohistokemialliset värjäykset sekä tutkimustulosten itsenäinen käsittely (mm. Excel-taulukkolaskenta). Teet myös soluviljelyä, erilaisia solukokeita ja huolehdit soluviljelylaboratorion organisoinnista. Lisäksi huolehdit tutkimuslaboratorioiden ylläpidosta sekä tarvittavien liuosten valmistuksesta.

Sinulla on vähintään ammattikorkeakoulututkinto soveltuvalta alalta. Toivomme, että olet oma-aloitteinen, organisointi- ja yhteistyökykyinen sekä kykenet itsenäiseen työhön. Toivomme, että sinulla on aiempaa kokemusta työskentelystä tutkimusryhmässä ja/tai biolääketieteellisessä tutkimuslaboratoriossa. Hyvä suullinen ja kirjallinen englanninkielen taito on välttämätön edellytys työskennellessäsi kansainvälisessä työyhteisössämme.

Tehtävä täytetään toistaiseksi 01.06.2018 alkaen (tai sopimuksen mukaan).

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen muun henkilöstön palkkausjärjestelmän vaativuustasolle 6-7 (2 063,59 – 2 224,75 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Lisätietoja: Biolääketieteen yksikön johtaja Anitta Mahonen, 029 4454 243 anitta.mahonen@uef.fi ja hakumenettelyn osalta henkilöstösihteeri Eleonora Tikkanen,  029 4454 278, eleonora.tikkanen@uef.fi.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:

– ansioluettelo
– kopiot tutkintotodistuksista ja kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista
– motivaatiokirje

Hakemus tulee jättää viimeistään 13.4.2018 sähköisellä hakulomakkeella