Ajankohtaista

Erikoislaboratoriomestari – Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta

3.6.2019

https://rekry.saima.fi/certiahome/open_job_view.html?did=5600&jc=2&id=00007391&lang=fi&fbclid=IwAR0Jz5Db0XeisdcSl3vpwgn_qY1PF2024DmkEkpVu3m6jdAYcBSvthTpNjI

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2 500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi.


Haettavana on
erikoislaboratoriomestarin tehtävä 1.8.2019 alkaen toistaiseksi.

Liikuntatieteiden koulutus ja tutkimus on keskitetty maassamme Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliseen tiedekuntaan. Liikuntaa ja terveyttä, niiden välisiä yhteyksiä sekä liikunnan ja terveyden edistämistä tarkastellaan monitieteisesti, päämääränä terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin lisääminen elämänkulun eri vaiheissa.  

Tiedekunnan valtakunnallisiin tehtäviin kuuluu keskeisesti liikunnan- ja terveystiedon sekä terveystieteiden (fysioterapia) opettajankoulutus. Tiedekunnassa on liikuntatieteiden ja terveystieteiden koulutusalat. Tiedekunnassa on kolme tieteenalaryhmää: liikuntabiologia, liikunnan käyttäytymis-yhteiskuntatieteet ja terveystieteet. Tiedekunnassa toimii kolme tutkimuskeskusta: Neuromuscular Research Center, Gerontologian tutkimuskeskus sekä Terveyden edistämisen tutkimuskeskus.  

Erikoislaboratoriomestarin tehtävä sijoittuu liikuntatieteellisen tiedekunnan 10-henkiseen laboratoriotiimiin. Erikoislaboratoriomestarin tehtävänä on hallinnoida laboratorioympäristön tila- ja laitevarausjärjestelmää, koordinoida tutkimusprojektien ja opetuksen tarpeita sekä avustaa pienhankintojen ja laitehankintojen tekemisessä. Erikoislaboratoriomestari osallistuu myös suoritus- ja toimintakykylaboratoriossa toteutettavien tutkimusten mittauksiin ja tuottaa niistä perusanalyyseja sekä muutoin avustaa tutkimusten toteuttamisessa. Lisäksi tehtävään voi sisältyä mittauslaitteiden kunnossapitoa ja kehittämistä yhteistyössä teknisen pajan henkilöstön kanssa. Erikoislaboratoriomestarin työtehtäviin kuuluu myös laboratoriossa työskentelevien tutkijoiden ja opiskelijoiden (kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriopiskelijat) avustamista, neuvontaa ja ohjausta.

Hakijalta edellytetään soveltuvaa AMK tai yliopistotutkintoa tai vastaavaa koulutusta. Hakijalta edellytetään osaamista ja työkokemusta projektikoordinaatiosta sekä ICT-taitoja. Eduksi katsotaan aikaisempi kokemus laboratoriossa työskentelystä, signaalinkäsittelytaidot ja tiedonhallintataidot. Tehtävän menestyksellistä hoitamista edesauttavat hyvä englannin kielen taito, kyky sekä itsenäiseen työskentelyyn että tiimityöhön ja analyyttinen sekä kriittinen oman työn arviointi ja kehittäminen.

Laboratoriomestarin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön tehtävien vaativuustason 6 (2 092,99 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa 6-50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.


Tehtävää täytettäessä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja:   apulaisprofessori Neil Cronin, neil.j.cronin@jyu.fi, puh.+358408053735.


Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:

1) Hakemus
2) Ansioluettelo (cv)
3) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.

Hakemus tulee jättää viimeistään 6.6.2019 sähköisellä hakulomakkeella.